Jernesalt
Dynamisk komplementær helhedsrealisme
Samfund Eksistens Sekularisering Coronakrisen E-Bøger
SAMFUND
 
EKSISTENS
 
SEKULARISERING
 
2019-FILOSOFIEN
 
ESSAYS
RETORIK
ONTOLOGI
VIRKELIGHED
ENFOLDIG TALE
SKIDT OG KANEL
REDAKTION
PROGRAM
INTRODUKTION
INSPIRATORER
OVERSIGTER
EMNEINDEX
PERSONINDEX
LINKS
E-MAIL
 
utils prefix normal Forside    Oversigter    Redaktion    At læse Jernesalt    Sendemand    Vrangsiden    Kontakt   
 
JERNESALT - e-boeger

Information JERNESALT - 2020

Jernesalts e-bøger

Det var meningen at en i maj-juni 2019 opdateret udgave af hovedværket "Den komplementære helhedsrealisme" skulle udbydes til salg på Saxo.com, men her har man ændret sine retningslinjer så meget at det vanskeliggør udgivelse hvorfor jeg har valgt at udsende denne udgave direkte og omkostningsfrit her fra siden. Indholdsfortegnelsen af hovedværker er den samme som ved 2013-udgaven, men der er tilføjet nye afsnit omtale og vurdering af flygtningekrisen 2015, #MeToobevægelsen i 2017-19, Klimaproblematikken 2018-29 og folketingsvalget i 2019 i respektive steder. Disse afsnit kan dog også læses særskilt under omtalen af bogen her på siderne klik.

Mine øvrige e-bøger - med undtagelse af 'Højsangen om den menneskelige eksistens', der er gennemillustreret og kræver billedlicens - kan fremover krekvireres vederlagsfrit i pdf-format ved henvendelse til redaktionen på mail-adressen ejvindhoej@newmail.dk

Titlerne på de enkelte værker er som følger:

'Jernesalts komplementære helhedsrealisme' - en opdateret udgave af Jernesalts filosofi fra 2019, der tager hensyn til Højsangens nye erkendelser.

'Virkelighedens dobbelte karakter' - om den indre og den ydre virkelighed med kapitler om fysikken, tiden, rummet, livet, ånden, sproget og humoren.

'Eksistens-psykologi for 21. årh.' om de psykiske grund-processer, de psykiske fundamentalkræfter og bevidsthedsforskning og om det kollektivt ubevidste samt artikler om jeget og selvet og åndslivet m.m.

'Indadvendte, aggressive, erotiske og andre typer' om inddelingen i mennesketyper, Jungs typologi, det aggressive menneske, det introverte menneske, det erotiske, det fromme og det musiske menneske.

'Konsistensetik - Erl. Jacobsen - Jes Berthelsen' om etik og eksistens, Erling Jacobsens moralfilosofi og Jes Bertelsens etik verdensbillede og specielle bevidsthedsforskning.

'Bohr og komplementariteten' om 'Niels Bohrs filosofi og dens konsekvenser' og 'Modstanden mod komplementaritetssynspunktet'.

'Vilh. Grønbech - Konrad Lorenz - Kulturopgør' om den danske religionsforsker Vilhelm Grønbech (1873-1948) og den østrigske adfærdsker og filosof Konrad Lorenz (1903-89).

'Storm P. - Latterkultur - Humor og tragedie' - om Humor-mennesket Storm P., Latterkultur ifølge Mikhail Bakhtin, Humor og tragedie, Filmen og latteren, Humor i Mellemøsten, samt Klaus Albrectsen.

'Robert Storm Petersens eksistentielle krise og gennembrud i helhedsaktualiserende og aktualiserende lys' - (nyt syn på Storm P.s krise 1919-31 - i lys af hans dagbøger og relation til Preben Bille Brahe).

'Tysk romantik - Nietzsche - og andre strømninger' - om Romantikken ifølge R. Safranski, Det romantiske som åben føling med det kollektivt ubevidste, Nietzsches sjæl og Åndelige strømninger i det 19. årh.

'Blicher - Grundtvig - H.C. Andersen - Carl Nielsen' - om Blicher mellem drøm og virkelighed, Grundtvig som mytisk kristen og profet, H.C. Andersen - og Carl Nielsen mellem enfoldighed og modernitet.

'Blake - Chagall - Carl-H Pedersen - Kunstfænomenologi' - om William Blake's, Marc Chagalls og Carl-Henning Pedersens universer og om kunstens fænomenologi.

'Newton og menneskets eksistentiellel udfordring' - om fysikeren Isaac Newton og hans mislykkede forsøg på en holistisk verdensforståelse.

'Veje til mening og livskvalitet via helhedsrealisme' indeholder artikelserien om 'Veje til Livskvalitet' i lettere opdateret skikkelse og med tillæg af artikler om bl.a. meningen med døden.

Ungdom er krise, frigørelse og nye indsigter - gennemgang af pubertetsårenes faser

'Bunuel - Abuladze - Mikhalkov og andre filmskabere' - om væsentlige eksistentielle film, udover de anførte også Michael Hanekes.

'Lars von Trier - Bergman - Kieslowski' om tre af europæiske films største eksistentialistiske filmkunstnere fra hhv. Danmark, Sverige og Polen.

'Mozart - Mahler - Wagner' om tre af de største europæiske komponister som var banebrydende i kunsten at skabe store mytiske skabelsesværker.

'Bjørn Nørgaard - Arne Haugen - Olaf Høst - Johan Th. Lundbye' - omfatter essays om disse fire danske kunstnere og artikler om Bjørn Nørgaards gobeliner.

'Frans af Assisi - Katolicismens væsen - Johannes Paul 2.' om Frans af Assisi, Katolicismens inderste væsen, Mariadyrkelsen, Det fromme menneske , Pave Johannes Paul II, Benedikt XVI og Frans I.

'Venstre, systemskiftet og den tredje vej' - om Anders Fogh Rasmussen og ideen om vej uden om klassekampen

'J.O. Krag, Helle Thorning og SF' - om Krag og Det røde kabinet i 1960'erne og Thorning Schmidt i 2010'erneDen efterfølgende oversigt over bøgerne med henvisninger til indholdet bibeholdes en tid, så interesserede læsere har mulighed for at downloade de enkelte artikler. Dette gælder dog ikke "Højsangen om den menneskelige eksistens". Den trækkes helt tilbage, da den er illustreret med mange billeder - både fotos og kunstgengivelser - og dem er der begrænset licens til at videregive.

Formålet med udgivelsen af disse skrifter har været at samle de vigtigste ting i bekvem e-bogsform således at læserne får mulighed for at sætte sig grundigt ind i alle sider af Jernesalts komplementære eksistensfilosofi - uden at skulle finde frem til de afgørende tekster på hjemmesiden.

Hvor der i den enkelte e-bog var tale om udgivelse af flere selvstændige essays eller artikler, ville der forekomme gentagelser. Og når de ikke uden videre blev fjernet, skyldtes det at essayene helst skal kunne læses uafhængigt af hinanden.

Opmærksomheden henledtes også på det vigtige forhold at de udgivne artikler og essays ikke er skrevet af akademisk, men af eksistentiel interesse. De skal derfor - ganske som det nye værk om den menneskelige eksistens - læses eksistentielt, dvs med eftertanke og henblik på at udfordre egne subjektive meninger.

Nærmere oplysninger om den enkelte bog - med bl.a. indholdsfortegnelse - fås ved klik på bogtitlen.'Vilh. Grønbech - Konrad Lorenz - Kulturopgør' om to af forrige århundredes største kulturpersonligheder, den danske religionsforsker Vilh. Grønbech (1873-1948) og den østrigske adfærdsker og filosof Konrad Lorenz (1903-89), der begge gjorde ubarmhjertigt og utvetydigt op med den bestående europæiske kultur og dens fatale dualisme.

'Bohr og komplementariteten' indenholder essayene om Niels Bohrs filosofi og dens konsekvenser, Bohrs banebrydende filosofi ifølge Favrholdt  (23.12.10.), Modstanden mod komplementaritetssynspunktet  (13.1.11) - i lettere opdaterede udgaver.

'Virkelighedens dobbelte karakter' indeholder essayene om Virkeligheden fordelt på kapitler om fysikken, tiden, rummet, livet, ånden, sproget og humoren.

'Storm P. - Latterkultur - Humor og tragedie'  omfatter essays om Humormennesket Storm P.,   Humor og tragedie  (om Vilh. Grønbechs 'Livet er et fund'),   Latterkultur  (om Mikhail Bakhtins 'Karneval og latterkultur'),   Filmen og latteren,  Du levende - glæd dig, inden død og glemsel overskyller dig,  Er humor den 6. våbenart?,  Humor i Mellemøsten,  Bladtegnere i minefelterne,  samt  Livstegn fra Klaus Albrectsen  om den venstreorienterede bladtegners liv og tegninger.

'Konsistensetik - Erling Jacobsen og Jes Bertelsen'   omfatter essays om Etik og eksistens, Erling Jacobsens moralfilosofi og Jes Bertelsens etik samt supplerende essays om Jes Bertelsens verdensbillede, Jes Bertelsens specielle bevidsthedsforskning og Jes Bertelsen på afveje angående vores globale kulturkrise. Desuden biografier om Erling Jacobsen og Jes Bertelsen.'Eksistens-psykologi for 21. årh.' indeholder artikelserierne om de psykiske grundprocesser, om de psykiske fundamentalkræfter, om bevidsthedsforskning og om det kollektivt ubevidste samt artikler om 'jeget og selvet' og åndslivet m.m.

'Veje til mening og livskvalitet via helhedsrealisme' indeholder artikelserien om Veje til Livskvalitet i lettere opdateret skikkelse og med tillæg af artikler om bl.a. meningen med døden.'Blicher - Grundtvig - H.C. Andersen - Carl Nielsen'   omfatter essayene om Blicher mellem drøm og virkelighed, Grundtvig som mytisk kristen og profet, H.C. Andersens angst for det kvindelige og Carl Nielsen mellem dyb enfoldig forankring og modernitet.

'Tysk romantik - Nietzsche - Og andre strømninger'   om Romantikken ifølge Rüdiger Safranski, Det romantiske som åben føling med det kollektivt ubevidste, Nietzsches sjæl - sjælen der ville synge og danse, men som musikken forsvandt for og Åndelige strømninger i det 19. årh. ifølge Vilh. Grønbech.

Isaac Newton og menneskets eksistentielle udfordring (20.9.15.)Bunuel - Abuladze - Mikhalkow og andre filmskabere omfatter essays om Bunuels dogmefilm "Mælkevejen", Abuladzes 'Anger' og Mikhalkows 'Brændt af solen', Hanekes 'Det hvide Bånd', sammes 'Amour' om kærlighed på prøve over for aldring og død og Roy Andersssons 'Du levende' og Filmisk leg med virkelighed og bevidsthedstilstande i Nolans 'Inception'.

'Lars von Trier - Bergman - Kieslowski' om de tre store filmkunstnere: Lars von Trier, Ingmar Bergman og Krzysztof Kieslowski med karakteristikker og værkgennemgang.'Blake - Chagal - Carl-Henning Pedersen'   omfatter essayene William Blake's univers, Chagall - en enestående mytisk kunstner og Carl-Henning Pedersens univers samt følgende artikler om fænomenologi: Ind i kunsten - optakt til en kunstfænomenologi, David Favrholdts æstetik og En alternativ, helhedsrealistisk æstetik.

'Bjørn Nørgaard - Arne Haugen - Olaf Høst - Johan Th. Lundbye' omfatter essays om Johan Th. Lundbye - Den tænksomme og skrivende kunstner , Oluf Høst - nordisk naturpsalmist på Arken, Arne Haugen Sørensens kamp med virkeligheden, Bjørn Nørgaard - genmodellering af verden eller udveksling med verden? og Bjørn Nørgaards gobeliner på Christiansborg samt artiklen Forrykt hetz mod Bjørn Nørgaards gobeliner.

'Mozart - Mahler - Wagner' om Mozarts sjæl og fascinationskraft, Gustav Mahler som mytisk skabelsesberetter og Richard Wagner: Storslået musikdramatik med stor inkonsistens - med karakteristikker, værkgennemgang og ikke mindst disse tre komponisters evner til at skabe sammenfattende musikalske myter. For Wagners vedkommende indgår også forholdet til Nietszche og Hitlers Bayreuth-dyrkelse.'Frans af Assisi - Katolicismen - Johannes Paul 2.'   om Den hellige Frans af Assisi, Katolicismens inderste væsen, Mariadyrkelsen - en katolsk specialitet der vidner om kønsulighed i de religiøse grundforestillinger, Det fromme menneske (om uskyld, hellighed og jomfruelighed, Pave Johannes Paul II, Pave Benedikt XVI og den nye pave Frans I.'Venstre, Systemskiftet og Den tredje vej' indeholder artikler om Anders Fogh Rasmussen og Lars Løkke Rasmussen i perioden 1998-2013 og om det teoretiske grundlag 'Den tredje vej', herunder artikler om: Anders Fogh Rasmussens vej, mål og begrænsninger  (3.12.04.), Anders Fogh Rasmussens visioner (30.11.04.), Fogh og 29. august (2.9.03.), Anders Fogh Rasmussens exit som statsminister (5.4.09.), Formandsskiftet i Venstre (19.5.09.), Lars Løkke faldt uhjælpeligt igennem (21.10.13.) samt 'Den tredje vej' ifølge Anthony Giddens (23.7.12.), 'Den tredje vej' og New Labour under Tony Blair (27.7.12.) og 'Den tredje vej', Fogh Rasmussen og Venstre (30.7.12.).

'J.O. Krag, Helle Thorning og SF' indeholder bl.a. artikler om Helle Thornings S-R-SF-regering og dens grundlag  (4.10.11.), Helle Thorning vandt statsministeriet med dårligt resultat for S og SF  (16.9.11.), Henrik Dahls store politiske desillusionering  (13.6.11.), S og SF fremlægger deres 2020-plan  (17.5.11.), Helle Thornings nye hold  (19.4.05.), Ny formand for socialdemokraterne  (13.4.05.), Frank eller Helle?  (11.3.05.), Endelig gik han, Nyrup!   (19.11.02.), Krag, standpunkterne, nederlaget og latterkoncilet samt artikler om SF en vittighed og S-SF-koalitionen en narresut  (21.3.13.), SF's nye formand og muligheder  (17.10.12.), Farcen om betalingsringen  (23.2.12.), Villy Søvndal går uden om den afgørende selverkendelse  (11.1.12.), Hilsen til SF i anledning af 50-året  (14.2.09.) ogSøvndal ny formand for SF  (28.4.05.)Den 4. november 2020 (opdateret 14.4.21.)

Jan Jernewicz/Ejvind RiisgårdHenvisninger:Redaktion
Essays
Emneindex
PersonindexAt læse Jernesalt
Introduktion til Jernesalts filosofi
Komplementaritetssynspunktet
Modstanden mod komplementaritetssynspunktet

Den komplementære helhedsrealisme
De psykiske grundprocesser
De psykiske fundamentalkræfter
Konsistens-etikken
Etik og eksistens

Livskvalitet (fire artikler) (2002-03)
Ontologi-serie (tolv artikler) (2010)
Virkelighedsopfattelse (syv artikler) (2007)
Religion som emergent fænomen i biologien  (28.12.09.)Jernesalts 2009-filosofi
Forord  -   Begreber og aksiomer  -   Krisen ved årsskiftet 2008/09  -   Verdensbilledet 2009
Livet  -   Mennesket  -   Sjælen  -   Sproget  -   Samfundet  -   Overordnede politiske parametre
Udfordringen  -   Helhedsrealismens advarsler  -   Helhedsrealismens anbefalinger  -   EfterskriftTil toppen   Til forsiden   PrintVersion   Tip en ven  utils postfix clean
utils postfix normal