Jernesalt
Dynamisk komplementær helhedsrealisme
Samfund Eksistens Sekularisering Coronakrisen E-Bøger
SAMFUND
 
EKSISTENS
 
SEKULARISERING
 
2019-FILOSOFIEN
 
ESSAYS
RETORIK
ONTOLOGI
VIRKELIGHED
ENFOLDIG TALE
SKIDT OG KANEL
REDAKTION
PROGRAM
INTRODUKTION
INSPIRATORER
OVERSIGTER
EMNEINDEX
PERSONINDEX
LINKS
E-MAIL
 
utils prefix normal Forside    Oversigter    Redaktion    At læse Jernesalt    Sendemand    Vrangsiden    Kontakt   
 
JERNESALT - Redaktion

Redaktøren

Kort biografi
Personlig filosofi i kort form
Inspiratorer og forudsætninger
Aksiomer
Afmagtspostulater

Programerklæring af 2.6.02.
Jernesalt takker af efter 20 år  (2.6.22.)

Idégrundlaget (idè, baggrund og økonomi)
At læse Jernesalt  (6.12.06.)
Eftertankens væsen og mening  (6.4.12.)
Redaktøren udgiver nu dramaer  (7.11.16.)
Ejvind Riisgård: Femte September - drama  (7.11.16.)
Ejvind Riisgård: Ungdom og Galskab - drama  (7.11.16.)

Jernesalts e-bøger forhandles ikke længere gennem Saxo.com mn kan fås ved direkte henvendelse til Ejvind Riisgård på ejvindhoej@newmail.dk.

'Jernesalts 2019-filosofi' (12 kapitler, forord og efterskrift) -
omtale af ny udgave af 'Den komplementære helhedsrealisme' til erstatning for udgaverne 2009 og 2013 (NB! Kan rekvireres gratis)

Religion som emergent fænomen i biologien
Introduktion til Jernesalt filosofi (fem artikler)
Dynamisk komplementaritet  (23.8.12.)
Menneskets virkelighedsopfattelse (syv artikler)
Eksistentielt Værdimanifest (forkortet udgave)

Status over året 2019  (31.12.19.)
Jernesalt har nu eksisteret i sytten år og nærmer sig sin afslutning  (2.6.19.)
Status over Jernesalts elvte år  (2.6.13.)
Jernesalt har ti års jubilæum - 2.6.12.
Status over Jernesalts niende år - 2.6.11.
Status over Jernesalts ottende år - 6.6.10.
Status over Jernesalts syvende år - 2.6.09.
Status over Jernesalts sjette år - 2.6.08.
Status over Jernesalts femte år - 2.6.07.
Status over Jernesalts fjerde år - 2.6.06.
Status over Jernesalts tredje år - 2.6.05.
Status over Jernesalts andet år - 2.6.04.
Status over Jernesalts første år - 2.6.03.Kort biografi:

Redaktørens navn er Ejvind Riisgård; pseudonym er Jan Jernewicz.
Pseudonymet er valgt som udtryk for,
at der med Jernesalt begyndes på en frisk.
Redaktøren er i 1934 født i Jerne,
byen i Vestjylland der har Esbjerg som forstad,
biologiske rødder i Himmerland og Vendsyssel,
affinitetsmæssige rødder i Østeuropa, en slags valgslægtsskab med navnlig Polen og Rusland.
Militærnægter i Oksbøl 1954-56, men ikke pacifist.
Fra 1956 bosiddende i Københavnsområdet.
Regnskabsmæssig uddannelse -
sidst som merconom i organisation og edb.
Beskæftigelse i såvel den private som den offentlige sektor.
Gik på efterløn i 1994.
Iøvrigt autodidakt med mange forudsætninger og inspiratorer,
som det ses af listen over navne.
Klik
Listen tænkes henad vejen uddybet med korte karakteristikker af de enkelte personer.

Har politisk tilhørt venstrefløjen indtil 1969.
I denne periode flere kronikker i 'Information' (se nedenfor)
Udgav i 1967 bogen "Konflikten i SF. Aksel Larsens spil" med angreb på Larsens uhæderlighed og egenrådighed samt eklatante vælgerbedrag i forbindelse med momsens indførelse.
Har siden 1969 tilhørt den socialliberale midterfløj.
Betragter forholdet mellem socialisme og liberalisme som dybt komplementært og dynamisk.

Udgav i 1981 tobinds-værket "Den dobbelte udfordring", en helhedsrealistisk vurdering af den daværende krise i det danske samfund, bestående af to komplementære dele.
Første del gennemgik den økonomiske afgrund, den sociale nød og de sociale og politiske modsætninger som prægede Danmark efter tyve års forfejlet velfærdspolitik. Og den analyserede de livsløgne og falske målsætninger denne udvikling havde bygget på, og de reaktioner den havde affødt.
Anden del udgjorde forfatterens helhedssyn på virkeligheden, mennesket og livet og var således det filosofiske grundlag for den konkrete politiske vurdering i første del.
Blev efter udgivelsen af en anmelder temmelig rammende betegnet som en 'enmandsbevægelse'.

Redaktøren udmeldte sig i 1953 af folkekirken, men er ikke ateist og ikke ringeagtende religiøse mennesker eller de eksisterende religioner. Religion betragtes som troskab mod den hele virkelighed, hvorfor også tilsyneladende religionsfremmede, for ikke at sige direkte religionsfjendtlige ismer og ideologier, inklusive ateismen, med udbytte kan analyseres som religiøse bevægelser.

Udgav i 1975 to-bindsværket "Vilh. Grønbechs kulturopgør", en systematisk gennemgang af hele denne banebrydende forskers forfatterskab med særligt henblik på det opgør med europæisk kultur, der overalt lå bag hans værker. Dette opgør var ét langt opgør med den indsnævring af virkeligheden som har præget vor kulturkreds lige siden renæssancen og som hænger nøje sammen med den dualisme mellem ånden og verden og mellem sjælen og 'kødet' som blev udformet i hellenismens æra, og siden blev et katastrofalt grunddogme i den kristne kirkelære.

Fra Grønbech stammer begrebet helhedsrealisme, men komplementaritet lå ikke for denne mand. Dette begreb stammer fra Niels Bohrs filosofi, som også har været afgørende for redaktørens egen filosofi.

Komplementaritet er ikke blot et begreb der kan overvinde tilsyneladende logiske modsætninger på det abstrakte, teoretiske plan, men en form for praktisk tænkning der går på tværs af gængs dualistisk tænkning, og som for de fleste menneskers vedkommende derfor er noget der kræver både hård øvelse og lang tilvænning.

Enkelte kronikker i Politiken siden 1975 (se nedenfor)

Hvad civilstand angår er redaktøren siden 1969 gift med Bente,
der arbejder meget med farver
- se bl.a.:  Kunstblade

Hendes hjemmeside finder du her:  Klik

Jeg har en datter fra 1971, et barnebarn fra 2002 og et fra 2006.

I 1994 gennemgik jeg en vellykket bypass-operation.

Redaktørens liv kan i store træk opfattes som inddelt i 17-års perioder,
og femte akt er således det netop påbegyndte, spændende og sidste afsnit.


Kronikker/artikler i Information og Politiken:

Socialismen og fremtidens Danmark - Inf. 3.11.60.
Er SF blevet lunken? - Inf. 9.2.67.
Er VS anarkistisk? - Inf. 7.2.69.
Klassekamp og demokrati   - Inf.19.3.69.
Udvikling og samfund - Pol. 15.2.75. (under anden og misvisende titel)
Faglig aktion og solidaritet   - Pol. 1.4.79

Demokratiets sårbarhed - Inf. 8.8.94.
Hawkings univers   - Pol. 29.12.94
"Religionskrig" eller hvad? - Pol. 25.2.96. (under anden og uheldig titel)Link til:  Personlig filosofi
Link til:  Forudsætninger og inspiratorerTil toppen    Til forside    Printversion   


utils postfix clean
utils postfix normal