Jernesalt
Dynamisk komplementær helhedsrealisme
Samfund Eksistens Sekularisering Coronakrisen E-Bøger
SAMFUND
 
EKSISTENS
 
SEKULARISERING
 
2019-FILOSOFIEN
 
ESSAYS
RETORIK
ONTOLOGI
VIRKELIGHED
ENFOLDIG TALE
SKIDT OG KANEL
REDAKTION
PROGRAM
INTRODUKTION
INSPIRATORER
OVERSIGTER
EMNEINDEX
PERSONINDEX
LINKS
E-MAIL
 
utils prefix normal Forside    Oversigter    Redaktion    At læse Jernesalt    Sendemand    Vrangsiden    Kontakt   
 
JERNESALT - vaerdier50

ARTIKEL FRA JERNESALT - 27.9.04.


Det eksistentielle værdimanifest - i forkortet version

Manifestet beskriver på den komplementære helhedsrealismes grundlag de værdier der er nødvendige for eksistensen i vor tid.Kapiteloversigt:  (Klik for at gå videre til kapitlet)

Forord
Indledning
Naturen som fundamental værdi
Samfundet som fundamental værdi
Individet som fundamental værdi
Erkendelsen
Etikken
Politikken
Historien
Kunsten
Musikkens og teatrets særstilling
Religionen og sekulariseringen
Psykologisk dybdeindsigt
Afslutning
Efterskrift
HenvisningerOversigt over manifestets afsnit - kapitel for kapitel:

(Klik for at gå videre til afsnittet)


Indledningens afsnit:

Primærprocessen -  Sekundærprocessen -  Den subjektive virkelighed -  Følelser og videnskab -  Komplimentariteten

Klik for at gå videre til   indledningenKapitel 2: Naturen som fundamental værdi   med afsnittene:

Elementernes gave -  Transcendens og emergens -  Aggressivitetsdriften -Aggressivitetens negative aspekt -  Aggressivitetens positive aspekt -  Seksualitetens gave og udfordring -  Børn og unges frigørelsesproces -  Magtstræbet -  Moralen som del af naturen -  Sjælelivet som del af naturen -  Begejstringen som del af naturen -  Åndslivet

Klik for at gå videre til   kapitel 2Kapitel 3: Samfundet som fundamental værdi   med afsnittene:

Samfundet som gave -  Folkeligheden -  Privatejendomsretten -  Friheden og ligheden -  Det civile samfund -  Skolen -  Sundhedsvæsenet -  Orden og sikkerhed -  Værnepligten -  Klassemodsætninger -  Arbejdet -  Folkekirken -  Monarkiet -  Velfærdssamfundet -  Det åbne samfund

Klik for at gå videre til   kapitel 3Kapitel 4: Individet som fundamental værdi   med afsnittene:

Menneskerettighederne -  Individualisme -  Dobbeltheden -  Opgør -  Drømmen om frihedens rige -  Individual- kontra samfundssynpunkt -  Individet afhængigt af noget større -  Modsætningerne skærpes i politik -  Komplementariteten -  Kvindefrigørelsen -  Fundamentalt menneskesyn

Klik for at gå videre til   kapitel 4Kapitel 5: Erkendelsen   med afsnittene:

Erkendelses forudsætninger -  Stabile tænke/føle-fænomener -  Sondring mellem ting og følelser -  Sprogevnen -  Dagligsproget -  Tidens begreb -  Rummets begreb -  Subjekt/objekt-skellet -  Det indre univers -  Tal og abstraktion -  Idealisme eller materialisme? -  Kulturel ekspansionsevne -  Kvantemekanik og erkendelse -  Videnskab og eksistens

Klik for at gå videre til   kapitel 5Kapitel 6: Etikken   med afsnittene:

Den menneskelige ansvarlighed -  Sex og kærlighed -  Moralisme -  De gamle moralske bud -  Moderniseret udgave af De Ti Bud -  Hovedkilder til samvittigheden -  Jeget og Selvet -  Konsistenskravet  -  Hav mod til at holde af -  Vær ikke grådig eller viljesyg -  Hav barmhjertighed -  Hadets forbandelse -  Lyv ikke for dig selv -  Spiritualitetens funktion

Klik for at gå videre til   kapitel 6Kapitel 7: Politikken   med afsnittene:

Politik som magtkamp -  Miljøpolitikkens fronter -  Trafikpolitikken -  Det uregerlige sygehusvæsen -  Liberalisme kontra socialisme -  Det pressede erhvervsliv -  Socialliberalisme som kompromis? -  Prioriteringens nødvendighed -  Den offentlige sektors problematik -  Velfærdssamfundets uangribelighed -  Folkeskolens fundament -  Ungdomskulturens overmod -  Retssikkerhed -  Dødsstraf -  Det åbne samfund -  Internationaliseringen -  Globaliseringens modsætninger -  Terrorismens svøbe -  Kløften mellem rige og fattige -  Lederskabets nødvendighed -  Komplementariteten nok engang

Klik for at gå videre til   kapitel 7Kapitel 8: Historien   med afsnittene:

Historien mangesidig   Indlevelse -  Sprogets værdi -  Det fælles dagligsprog -  Nationalstatens fortsatte realitet -  Historien som fortælling -  De basale danske fortællinger -  Indvandringens udfordring -  Medlemsskabet af EU -  Det tvetydige forhold til USA - Internationaliseringen -  Globaliseringen -  Kristendommen som historisk forudsætning -  Sekulariseringen som nutidig udfordring -  Oplysningens dobbelthed -  Velfærdstrygheden -  Kultur som vedvarende tilblivelse -  Kulturbevidsthed -  Tilfældigheden -  Emergensen

Klik for at gå videre til   kapitel 8Kapitel 9: Kunsten   med afsnittene:

Kunst som alternativitet -  Æsteticisme -  Helhedsrealistisk vurdering -  Parametre for vurdering af kunst

Klik for at gå videre til   kapitel 9Kapitel 10: Musikkens og teatrets særstilling   med afsnittene:

Musikkens rolle -  Det musiske menneske -  Skolekultur kontra musisk kultur -  Kontakten til den ikke-borgerlige dimension -  Rockmusikkens placering -  To virkeligheder -  Musikkens etiske dimension -  Den religiøse fest -  Filmkunstens placering -  Det kultiske rum

Klik for at gå videre til   kapitel 10Kapitel 11: Religionen og sekulariseringen   med afsnittene:

Religion som hovedkilde -  Billede og myte -  Begrebet tro -  Mytologi -  Syndefaldsmyten -  Hangen til dogmer -  Tilgivelsens idé -  Tragedie og humor -  Hjertekravet om en modergud -  Specifikke kristne forestillinger -  Gudsforestillingen -  Sekularisering -  Relativisering -  Er en religionsfornyelse en mulighed? -  Åbenhed over for nydannelser

Klik for at gå videre til   kapitel 11Kapitel 12: Psykologisk dybdeindsigt    med afsnittene:

Psykologiens funktion i eksistensen -  Nødvendige sprogregler -  Sondringen mellem jeget og selvet -  Døden og dødskriterierne -  Sjælen ikke naturvidenskab -  Den sunde og usunde fornuft -  Nihilisme og postmodernisme -  Livskvalitet -  Transcendens -  Komplementaritet

Klik for at gå videre til   kapitel 12Afslutningen   
KlikEfterskrift   
KlikLink til sagregister til den forkortede version

Klik for at gå videre til   den forkortede versions begyndelse

Eller vælg den fulde version.Til toppen   Til forsiden   PrintVersion   Tip en ven  


utils postfix clean
utils postfix normal Opdateret d. 29.3.2011