Jernesalt
Dynamisk komplementær helhedsrealisme
Samfund Eksistens Sekularisering Coronakrisen E-Bøger
SAMFUND
 
EKSISTENS
 
SEKULARISERING
 
2019-FILOSOFIEN
 
ESSAYS
RETORIK
ONTOLOGI
VIRKELIGHED
ENFOLDIG TALE
SKIDT OG KANEL
REDAKTION
PROGRAM
INTRODUKTION
INSPIRATORER
OVERSIGTER
EMNEINDEX
PERSONINDEX
LINKS
E-MAIL
 
utils prefix normal Forside    Oversigter    Redaktion    At læse Jernesalt    Sendemand    Vrangsiden    Kontakt   
 
JERNESALT - e-bog01

PRÆSENTATION AF E-BOG FRA fra JERNESALT - 26.1.13.

Veje til mening og livskvalitet via helhedsrealismenKort beskrivelse af bogen:

Veje til mening og livskvalitet gennemgår mulighederne for at få den bedst mulige føling med de for al mening og livskvalitet afgørende psykiske energier, og det sker ud fra en overordnet, original filosofi der kaldes den komplementære helhedsrealisme. Denne sidestiller folks almene og nyttige erfaringer fra den praktiske verden med de mere personlige erfaringer af den intuitive art som alle lever på i eksistentiel henseende og som i særlig grad knytter sig til de livsprojekter individet har.

Livsprojekterne er menneskets biologiske særkende. Mennesket lever ikke - sådan som dyrene gør - alene i immanensen, men tværtimod som bevidste væsener i høj grad i transcendensen eller grænseoverskridelsen, og det sætter det store og principielle skel mellem natur og kultur inden for biologiens rammer. Mennesket griber ind i naturen og kan ikke lade være med det. Derfor gives en nærmere forklaring på vejene fra tidsfordriv til engagement, fra tryghed til frihed, fra rutine til intensitet og fra funktion til proces. De psykiske grundprocesser gennemgås - ligesom forskellen på jeget og totalpsyken.

Livskvaliteten stilles i relation til overgangene i livet, herunder puberteten, midtvejskriserne og aldringen samt sygdom og døden. Spørgsmålet stilles om døden overhovedet har en mening, og der rejses kritik af hjernedødskriteriet. Bogen holder sig fri af alle dogmatiske og ideologiske hensyn - og lægger ikke op til polemik mod nogen, men tværtimod til en eftertanke der kan åbne nye perspektiver.Indholdsfortegnelse:

Indledning
Fra tidsfordriv til engagement: Tiden - Livsbuen - Menneskets aldre - Tidsfordriv eller engagement - Den tredje alder - Tid og evighed

Fra tryghed til frihed: Identiteten - Tryghedsnarkomanien - Kriser i livet - Pensionisttilværelsen - Jeget og Selvet i jungiansk lys - Jeg/Du-forholdet ifølge Martin Buber - Ansvaret for ens eget liv - eller at blive voksen

Fra rutine til intensitet: Vanens magt - De psykologiske jobkrav - Kriser i tilværelsen - De psykiske grundprocesser - Hvad vi lever på - Bevidsthed om vaner og rutiner

Fra funktion til proces: Begreberne funktion og proces - Særlige aktiviteter - Risikoen ved bevidstgørelse - Eksistentialisterne endnu engang - Humorens betydning - Jeget og selvet - endnu engang - Storm P. - Resignation? - Natur eller fornuft? - Den psykosociale udvikling - Lidt sund fornuft

Meningen med livet - helhedsrealistisk set
Er der en mening med døden?
Oplysninger om forfatterenIndledning til bogen:

Motto: Eksistensen er ikke blind væren, men vedvarende ansvarsbevidst tilblivelse.

Den franske forfatter Albert Camus fortæller i sit hovedværk om filosofi, at han engang hørte om en mand der havde begået selvmord, fordi han mistede sin datter. Denne begivenhed havde nemlig undergravet ham. Han var begyndte at tænke over meningen med tilværelsen - og var altså kommet til kort i det spørgsmål. Camus drager heraf den generelle konklusion, at det at begynde at tænke over tilværelsen er det samme som at begynde at blive eksistentielt undergravet!

Det er nu overdrevet, men så meget er der om sagen, at begynder man først at tænke over tilværelsen og dens mening, så er der ingen vej tilbage. Man hænger på den i den forstand at man er tvunget til at tænke videre, indtil man kommer til en slags afklaring - eller giver op!

Fordelen ved at tænke over tingene eller ved at søge at nå til en slags personlig afklaring på de eksistentielle problemer gennem en bevidstgørelse er naturligvis, at man har mulighed for at komme ud af den "tomgang" ens tankevirksomhed kan havne i, hvis man blot går og tænker usystematisk over tingene. Ikke at der er nogetsomhelst forkert i en sådan strøm. Det ubevidste og tilfældige har skam sin ret.

Men det kan undertiden være træls at havne i den situation, at tankerne bliver ved med at kredse om nøjagtig de samme problemer uden at komme ud af flækken. Det er dette forhold der undertiden fører til selvmord: kandidaterne orker ikke at tænke de samme deprimerende tanker igennem i det uendelige.

Det er naturligvis muligt at komme ud af en sådan ond cirkel - netop ved bevidstgørelse. Men den specifikke risiko Camus har peget på, skal ikke forties. Ansvaret for at give sig ind i en bevidstgørelse er ens eget. Også når man går på internettet og indlader sig med noget ukendt.

Jernesalts skrift om veje til livskvalitet og mening har sit udgangspunkt i den opfattelse at barndommens givne mening eller livskvalitet som hovedregel kommer i krise for de fleste mennesker i puberteten og derfor ikke kan fastholdes uden videre, men tværtimod bliver noget den enkelte må genskaffe sig gennem en bevidstgørelse af sit liv og en aktiv indsats for at finde den rette vej. Dermed forandrer livet sig fra at være et liv i blot og bar immanens til også at være et liv i transcendens - eller som det også er blevet kaldt et liv 'i vedvarende eksistentil tilblivelse'.

Meningen med tilværelsen kan dog aldrig findes gennem logisk-rationel søgen og udforskning, men alene gennem irrationel føling med de kræfter eller energier i tilværelsen der skaber intensitet, lys og intuitiv klarhed, dvs gennem leg, fest, erotik, musik, kunst og religion. Og det har noget at gøre med den afgørende forskel der er på de to slags psykiske grundprocesser, idet alt der har med mening og livskvalitet at gøre beror på de medfødte primærprocesser og deres intensitet, mens den logisk-rationelle tænkning beror på de tillærte sekundærprocesser der er kendetegnet af manglen på intensitet, men til gengæld har stabilitet.

Dette betyder at et menneske ikke i sine eksistentielle kriser - som fx puberteten - kan genskaffe sin tidligere ubevidste mening og livskvalitet ved tænkning som sådan endsige ved at søge tilflugt til dogmatiske systemer af religiøs eller ideologisk art, men alene ved at bruge sin bevidstgørelse til at få føling med de psykiske energier der kan give den nødvendige meningsbårne intensitet.

Jernesalts anbefalede veje til mening og livskvalitet fører altså ikke til dogmatiske opfattelser af den ene eller anden art, men til generel indsigt i hvad mening og livskvalitet er, og hvordan man skaffer sig føling med de afgørende energier. Den konkrete vej bliver altid et spørgsmål om personlige eksistentielle valg undervejs, men ikke alle veje er lige gode.

'Veje til mening og livskvalitet' er en lettere revideret udgave af en artikelserie på web-sitet www.jernesalt.dk med tillæg af et par andre artikler.

Web-sitet Jernesalt er et organ for dynamisk og tværfaglig komplementær helhedsrealisme. Det skal understreges, at formålet med de offentliggjorte tekster aldrig er polemik, men at vække til eftertanke.NB! Bogen er udgivet i ePub-format der specielt tilpasses til de forskellige læsemediers skærmstørrelse og altså kan læses ikke blot på iPad og computer, men på på iPhone.

Et eksemplar af bogen bestilles ved mail til forfatteren ejvindhoej@newmail.dk, så sendes den vederlagsfrit som vedhæftet fil.

Jan JernewiczHenvisninger:Relevante artikler på Jernesalt:Artikler om
Artikler om Samfund
Artikler om Eksistens
Artikler om SekulariseringRedaktion
Essays
Emneindex
Personindex

Programerklæring af 2.6.02.
Jens Vrængmoses rubrik
Per Seendemands rubrik (fra 2005)At læse Jernesalt
Introduktion til Jernesalts filosofi
Komplementaritetssynspunktet
Modstanden mod komplementaritetssynspunktet

Den komplementære helhedsrealisme
De psykiske grundprocesser
De psykiske fundamentalkræfter
Konsistens-etikken
Etik og eksistens

Livskvalitet (fire artikler) (2002-03)
Ontologi-serie (tolv artikler) (2010)
Virkelighedsopfattelse (syv artikler) (2007)
Religion som emergent fænomen i biologien  (28.12.09.)Jernesalts 2009-filosofi
Forord  -   Begreber og aksiomer  -   Krisen ved årsskiftet 2008/09  -   Verdensbilledet 2009
Livet  -   Mennesket  -   Sjælen  -   Sproget  -   Samfundet  -   Overordnede politiske parametre
Udfordringen  -   Helhedsrealismens advarsler  -   Helhedsrealismens anbefalinger  -   EfterskriftVærdimanifest (fra 2003))
Værdimanifest i forkortet udgave
Sagregister til værdimanifestTil toppen   Til forsiden   PrintVersion   Tip en ven  utils postfix clean
utils postfix normal