Jernesalt
Dynamisk komplementær helhedsrealisme
Samfund Eksistens Sekularisering Coronakrisen E-Bøger
SAMFUND
 
EKSISTENS
 
SEKULARISERING
 
2019-FILOSOFIEN
 
ESSAYS
RETORIK
ONTOLOGI
VIRKELIGHED
ENFOLDIG TALE
SKIDT OG KANEL
REDAKTION
PROGRAM
INTRODUKTION
INSPIRATORER
OVERSIGTER
EMNEINDEX
PERSONINDEX
LINKS
E-MAIL
 
utils prefix normal Forside    Oversigter    Redaktion    At læse Jernesalt    Sendemand    Vrangsiden    Kontakt   
 
JERNESALT - Jernesaltstatus03

ARTIKEL FRA JERNESALT - 2.6.03.


Etårs-status for JERNESALT

Det er nu et år siden, at JERNESALT lanceredes som et uafhængigt internetorgan med programerklæringen "Du kan roligt være bange!" Udtrykket stammede fra gøglerkongen professor Tribinis markedsføring fra sit telt - og skulle som denne udskrigning på en og samme gang pege på noget provokerende eller uventet og noget man alligevel godt kunne være rolig ved at begive sig ind til.

Det provokerende i JERNESALT ligger naturligvis i selve det tværfaglige, det komplementære og det helhedsrealistiske, som tilsammen giver en indfaldsvinkel på tingene og begivenhederne der ikke ligefrem er gængs.

JERNESALT skulle samtidigt være et vovet forsøg på at fastholde et sekulært håb og en sekulær tro på fremtiden ved at udbygge et sammenhængende og konsistent helhedssyn som et nødvendigt modstykke til al fragmentarisk kritik og analyse.

Men om det i tilstrækkelig grad er lykkedes - som målsætningen var - at kombinere den løbende kommentar med dyberegående principielle betragtninger, må læserne afgøre. Dog kan ingen vist bestride, at der er visse grundsynspunkter der - måske på grænsen til det irriterende - bliver ved og ved at gå igen på siderne, nemlig udover komplementariteten også dybdepsykologiske fænomener som de psykiske grundprocesser og distinktionen mellem jeget og selvet - samt humoropfattelsen.

Om det i sidste ende vil lykkes - som bebudet - at få det hele til at munde ud i en samlet filosofi, altså en udførlig gennemgang af min personlige filosofi til erstatning for den allerede givne kortfattede (Klik), vil læseren naturligvis først erfare, når tiden er inde.Nogle skævheder i den redaktionelle fordeling af stoffet kan ikke nægtes. Blandt andet er behandlingen af krisen i Mellemøsten på grund af Irakkrigen blev langt mere omfattende end forudset. Men det har været nødvendigt - og har givet mulighed for at komme godt rundt omkring de problemer krigen og konflikten har rejst.

Polens-stoffet, der fra starten har været prioriteret højt, har været lidt i baggunden siden EU-topmødet i København i december, men vil komme tilbage, blandt andet i forbindelse med folkeafstemningen i Polen den kommende weekend. Men også polsk film, litteratur og musik skulle gerne blive tilbagevendende emner. Det har stærkt personlig interesse for undertegnede, men skulle gerne kunne interessere flere, hvis vi ellers mener noget med, at østeuopæerne er velkomne i EU.

Filmområdet er ikke blevet behandlet særligt systematisk. Udover polske film skulle gerne komme artikler om film af Bergman, Tarkofski, Louis Malle, Roy Andersson og den unge tyske Tom Tykwer. Lars von Triers 'Dogville', der har premiere i denne uge, hører også naturligt med.

Hvad det religiøse stof angår, mangler fortsat de bebudede artikler om hhv. katolicismens væsen og katolicismens aktuelle krise. Men de er på trapperne.

Medieområdet er forsømt, men tages snarest muligt op i en række kritiske artikler om nyhedsdækningen på dansk tv. Der startes med kritik af DR2s Deadline.Komplementaritet vil blive taget op til systematisk behandling med artikler om de mange komplementære modsætningspar såsom individ/samfund, frihed/lighed barmhjertighed/retfærdighed, magt/kærlighed og mange mange andre.

Humoren vil blive genstand for lidt mere regelmæssig behandling end hidtil, for målet er også her at kunne slutte af med en samlet vurdering. I mellemtiden skulle redaktørens fætter Jens Vrængmose også gerne have fundet sin tone på 'Skidt og kanel'-siderne under Vrangsiden (Klik).Til hjælp for den læser der gerne vil søge rundt i artiklerne uden alt for stort besvær er der lavet såvel person-index som emne-index - udover de alfabetiske og kronologiske oversigter. Det er desuden planen at lave nogle 'guides' der kan bringe den interesserede læser gennem forskellige temarækker på tværs af den praktiske opdeling i samfunds-, eksistens- og sekularingsstof.

Nyt er en helhedsrealistisk novelle - Spillet ude? - der foregår på Nørrebro og tager indvandrerproblematikken op til behandling, men også drejer sig om kunst, børn, kønsforhold - og erotik. Den vil blive fulgt op af flere af samme type. Helhedsrealismen går ikke uden om nogen del af den menneskelige eksistens, men skyer det fragmentariske og det rent æstetiske (kunst for kunstens egen skyld).

Til slut kan prosaisk oplyses, at der nu ligger 178 artikler på Jernesalt, og at de, udskrevet på A4 ark, tilsammen ville fylde to store ringbind. Så læsestof er der nok af. Men vejen ind til det for den enkelte væsentligste stof er det op til 'hin enkelte' selv at finde.

For en ordens skyld angives de vigtigste stofområder nedenfor.

Jan Jernewicz, Stedet som ikke er, den 2. juni 2003.Henvisninger:

Tværfaglighed
Komplementariteten
Helhedsrealismen
Redaktion
Aksiomer
Afmagtspostulater
Humor
Samfund
Eksistens
Sekularisering
Essays
Novelle
Vrangside
Skidt og kanel
Oversigt, kronologisk
Oversigt, alfabetisk
Emneindex
PersonindexStatus over Jernesalts andet år  (2.6.04.)
Til toppen   Til forsiden   PrintVersion  


utils postfix clean
utils postfix normal Opdateret d. 1.6.2012