Jernesalt
Dynamisk komplementær helhedsrealisme
Samfund Eksistens Sekularisering Coronakrisen E-Bøger
SAMFUND
 
EKSISTENS
 
SEKULARISERING
 
2019-FILOSOFIEN
 
ESSAYS
RETORIK
ONTOLOGI
VIRKELIGHED
ENFOLDIG TALE
SKIDT OG KANEL
REDAKTION
PROGRAM
INTRODUKTION
INSPIRATORER
OVERSIGTER
EMNEINDEX
PERSONINDEX
LINKS
E-MAIL
 
utils prefix normal Forside    Oversigter    Redaktion    At læse Jernesalt    Sendemand    Vrangsiden    Kontakt   
 
JERNESALT - status020604

ARTIKEL FRA JERNESALT - 2.6.04.


Status over Jernesalts andet år

Det er nu to år siden, at JERNESALT blev lanceret som et uafhængigt internetorgan med programerklæringen "Du kan roligt være bange!".

Formålet var både at behandle et bredt spektrum af politiske, videnskabelige og eksistentielle emner og at fastholde et sekulært håb og en sekulær tro på fremtiden ved at udbygge et konsistent helhedssyn som modstykke til al fragmentarisk kritik og analyse. Og ideen var og er at kombinere den aktuelle kommentar med dyberegående principielle eller filosofiske betragtninger.

Visse skævheder i den redaktionelle fordeling af stoffet må indrømmes ligesom for første års vedkommende. Hele Mellemøst-problematikken er fortsat så central, at den har måttet dækkes løbende, og den har taget megen plads op. Og det samme gælder EU-udvidelsen samt flere sider af dansk politik. Men da alle de aktuelle politiske problemer altid også har en mere principiel og eksistentiel side, har det stort set hele vejen igennem været muligt at vise hen til disse sider.

Polens-stoffet har ikke fået den vægt det burde have haft - og det skyldes ikke manglende interesse, men manglende energi. Jeg håber dog at få behandlet polsk litteratur, film og musik med flere artikler.

Film-stoffet har også været underbelyst. Men også her er det planen at bringe flere artikler om enkelte særligt betydningsfulde film og filminstruktører - samt at få trukket nogle filmæstetiske principper op.Desværre er såvel film-stoffet og kunst-stoffet ramt af de meget strikse regler for benyttelse af billedgengivelser. Copy-Dan har direkte grebet ind og forlangt kunstbilleder fjernet, medmindre Jernesalt ville betale for brugen, og da organet er ikke-kommercielt, ligger dette uden for mulighedernes grænse. Det betyder en forringelse af mange artiklers kvalitet. Og det oprindelige ønske om at gøre selve billedstoffet og billedbehandlingen til noget centralt på siderne har ikke kunnet realiseres. Til gengæld har Bente Bucks akvareller fået en mere fremtrædende rolle. Jf bl.a. Kunstblade.

Medierne er blevet taget op til kritisk behandling i mange artikler, og dette vil blive fulgt op af mere løbende kritik af de store danske tv-medier. Til gengæld er internet-problematikken desværre blevet næsten helt forsømt, dog er den kommet med under kritikken af en vis medieforskers synspunkter på mediernes rolle i forbindelse med politik, monarki og religion.Et meget væsentligt punkt på Jernesalts program har det været at kunne fremlægge en samlet filosofi der ikke blot repeterer den grundlæggende komplementære helhedsrealisme, men også konkretiserer de grundlæggende værdier i vort samfund. En skitsering blev gjort med artikelserien 'Værdier i etisk, politisk, religiøs og psykologisk belysning', men denne skitsering vil i de kommende måneder blive afløst af en færdigudarbejdet udgave, en slags værdimanifest - med samme kapitelinddeling, men med tilhørende henvisninger til andre artikler.

Der vil i denne forbindelse også blive lagt et begrebsleksikon ind på siderne, således at interesserede læsere nemt vil kunne skaffe sig adgang til de fundamentale begreber Jernesalts filosofi hviler på. Eventuelt vil der ved samme lejlighed kunne tilbydes en slags guide til filosofien - på tværs af de mange grundigere artikler som allerede findes herom.

I marts måned blev oversigten over 'Inspiratorer og forudsætninger' opdateret med kortere eller længere omtaler af mange af de nævnte personer. Og det er meningen at gør opdateringen færdig i løbet af det næste halve år.Jernesalt har kunnet glæde sig over at have modtaget en hel del henvendelser fra læsere der har haft glæde af artiklerne. Det skal derfor udtrykkeligt gentages her, at alle seriøse henvendelser vil blive besvaret.

Det kan ofte konstateres, at de læsere der har henvendt sig, som hovedregel har reageret på enkelte artikler eller stofområder, og mine svar har derfor i vid udstrækning indeholdt en henvisning til den grundliggende personlige filosofi, den komplementære helhedsrealisme, fordi denne er afgørende for den fulde forståelse af de enkelte artikler og projektet som helhed.

Det er kun godt at enkeltartikler kan inspirere læserne, men da hele organets idé ligger i tværfagligheden, komplementariteten og helhedssynspunktet, må læseren ikke taget det fortrydeligt op at blive mindet herom!

Det skal i denne forbindelse også lige nævnes, at det helhedssyn jeg anlægger ikke må forveksles med holisme, for jeg anser det ikke for erkendelsesmæssigt muligt at betragte tilværelsen og universet som én ting, men anser det tværtimod som nødvendigt at betragte den eksistentielle side af tilværelsen som komplementær til den naturvidenskabelige side. Helhedssynspunktet er et psykisk fænomen, der ikke må forveksles med en objektiv enhedsvidenskab, men skal forstås som et krav menneskets inderste jeg stiller til eksistensanskuelsen i kraft af de primære psykiske grundprocesser. Helheden er ganske enkelt før delanskuelsen og hele det dualistiske sprogapparat.Til slut skal blot oplyses, at der nu ligger 258 artikler på Jernesalt, og at de udskrevet på A4 ark tilsammen ville fylde det meste af fire ringbind. Det kan af pladshensyn blive nødvendigt at fjerne nogle af de ældste artikler fra organet, men de vil i så fald blive tilgængelige ved henvendelse til redaktøren.

Ligesom sidste år angives organets vigtigste stofområder nedenfor med link til de pågældende hovedartikler eller oversigter.

Hermed ønskes læserne fortsat god læselyst.

'Stedet som ikke er', den 2.6. 2004

Jan JernewiczStofområder:

Tværfaglighed
Komplementariteten
Helhedsrealismen

Redaktion
Inspiratorer og forudsætninger
Aksiomer
Afmagtspostulater
Humor

Samfund
Eksistens
Sekularisering

Essays
Novelle
Skidt og kanel  (Jens Vrængmoses rubrik)

Kronologisk artikeloversigt
Alfabetisk artikeloversigt
Emneindex
PersonindexØvrige henvisninger:

Status over Jernesalts første år  (2.6.03.)

Programerklæring af 2.6.02.Til toppen   Til forsiden   PrintVersion  


utils postfix clean
utils postfix normal