Jernesalt
Dynamisk komplementær helhedsrealisme
Samfund Eksistens Sekularisering Coronakrisen E-Bøger
SAMFUND
 
EKSISTENS
 
SEKULARISERING
 
2019-FILOSOFIEN
 
ESSAYS
RETORIK
ONTOLOGI
VIRKELIGHED
ENFOLDIG TALE
SKIDT OG KANEL
REDAKTION
PROGRAM
INTRODUKTION
INSPIRATORER
OVERSIGTER
EMNEINDEX
PERSONINDEX
LINKS
E-MAIL
 
utils prefix normal Forside    Oversigter    Redaktion    At læse Jernesalt    Sendemand    Vrangsiden    Kontakt   
 
JERNESALT - e-bog17krag

PRÆSENTATION AF E-BOG FRA fra JERNESALT - 3.11.13.

J.O. Krag, Helle Thorning og SFKort beskrivelse af bogen:

Bogen indeholder en lang række artikler om socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti som disse partier har udviklet siden Jens Otto Krags berygtede og kortvarige forsøg med et 'rødt kabinet', der splittede SF. Samarbejdet mellem S og SF dengang var slet ikke ordentligt gennemtænkt og kunne især ikke holde sammen på den gamle garde i SF og de unge partimedlemmer. Og socialdemokraterne kom ind i en stime af problemår der kulminerede med Anker Jørgensen, specialarbejderforbundets formand som akademikeren Krag selv havde håndplukket for at fastholde S som et arbejderparti.

Det mislykkedes totalt, og vælgerskredet kom allerede i 1973, da Mogens Glipstrup dukkede op og tog hver femte arbejdervælger til sig, ledsaget af Gladsaxe-borgmesteren Erhard Jacobsen der tog de mest borgerlige af de gamle S-vælgere, nemlig parcelhusejerne. Det blev en lang historie, men den er forudsætningen for at forstå de forandringer der skete i S og SF efter systemskiftet i 2001, der førte til ti år med VK-regering og med Dansk Folkepartis store indflydelse.

Socialdemokraterne endte med at vælge den unge og uerfarne Helle Thorning-Schmidt til ny formand, og SF skiftede den forsigtige Holger K. Nielsen ud med den mere aggressive Villy Søvndal. Og det lykkedes dem sørme at vinde regeringsmagten i 2011, men vel at mærke kun med Det radikale Venstres hjælp. Det blev en vælgerkatastrofe for dem, for mange af de vælgere der havde stemt på S og SF følte sig bedraget, da det gik op for dem at regeringen stort set førte ansvarlig borgerlig politik og lod gamle mærkesager ligge. Søvndal faldt, men SF har ikke rejst sig igen.

Artiklerne gennemgår forløbet og problemerne i nogenlunde kronologisk orden - og er derfor en vej til at forstå de store linjer i en mærkelig udvikling der mere handler om at komme til magten og bevare magten ved hjælp af valgløfter, reklame og spin og godt udseende end ved hjælp af troværdig og bæredygtig politisk substans. Regeringspartiernes eneste håb er at oppositionen dummer sig for meget. Og det er den godt i gang med.

Men oven i bringes også uddrag af et lille muntert drama om det røde kabinet som hedder 'Latterkoncilet' samt en længere artikel om sociologen Henrik Dahls kritik af socialdemokraterne i bogen 'Spildte kræfter'.Indholdsfortegnelse:

Indledning
Krag, standpunkterne, nederlaget og latterkoncilet
Latterkoncilet - brudstykker af et drama
Den herskende klasse efter 1970
Hilsen til SF i anledning af 50-året (4.12.09.)
Endelig gik han, Nyrup! (19.11.02).
S i spændingsfelt mellem Venstre og Dansk Folkeparti
Frank eller Helle? (11.3.05.)
Ny formand for socialdemokraterne (13.4.05.)
Helle Thornings nye hold (19.4.05.)
Søvndal ny formand for SF (28.4.05.
Dansk Folkeparti på fremmarch (3.3.06.)
Ritts Røde Skole (17.1.08.)
Trives socialdemokraterne mon selv? (12.9.08.)
Sohn-syndromet som del af det generelle APESE-syndrom
Helle Thorning går nu lysere tider imøde (1.10.10.)
Henrik Dahls store politiske desillusionering (13.6.11.)
S og SF fremlægger deres 2020-plan (17.5.11.)
Helle Thorning vandt statsministeriet med dårligt resultat for S og SF (16.9.11.)
Helle Thornings S-R-SF-regering og dens grundlag
SF's top frustrerer medlemmer og vælgere (9.10.11.)
Villy Søvndal går uden om den afgørende selverkendelse
Farcen om betalingsringen (23.2.12.)
Formandsopgøret i SF - og Søvndals fatale brøler (2.10.12.)
Det politiske opbrud ses nu også i vælgeranalyserne (30.4.12.)
Regeringens dagpengeproblem (19.8.12.)
Socialdemokratiet lider (24.9.12.)
Regeringens åbne sår (5.10.12.)
Helle Thornings flinkeskole-optimisme (6.1.13.)
Thorning bekender kulør med borgerlig politik (1.3.13.)
SF en vittighed og S-SF-koalitionen en narresut (21.3.13.)
Regeringsrokade og partiudmeldinger (12.8.13.)
Bjarne Corydon omdefinerer velfærdsstaten (8.9.13.)
Er regeringen ved at gå op i limingen? (19.9.13.)
Et landsmøde kan udstille krise og afmagt (2.10.13.)Indledning til bogen:

Da Jernesalt nu snart stopper sin kommentering af de politiske begivenheder og sine større essayistiske analyser af partier og bevægelser, udgives en e-bog specielt om socialdemokratiet og SF fra J.O. Krags tid som statsminister til i dag.

I 2001 fandt der et systemskifte sted i Danmark i den forstand at den gamle klassekamp blev erklæret forbi af Venstres statsminister Anders Fogh Rasmussen nogenlunde ligesom Venstres formand i 1901 kunne erklære Højres enevælde forbi til fordel for parlamentarismen.

Fogh og hans efterfølger som Venstre-formand holdt VK ved regeringsmagten indtil 2011, hvor det endeligt i tredje forsøg lykkedes den relativt unge Helle Thorning-Schmidt at vælte VK (nu under Lars Løkke) - i et meget tæt samarbejde med Socia-listisk Folkeparti og Det radikale Venstre. Socialdemokraterne gik tilbage, sejren blev stor for den samlede røde blok, fordi mange vælgere ville have en forandring, men dårligt nok var regeringen tiltrådt og regeringsgrundlaget blevet tørt, før det viste sig at mange af de vælgere der havde stemt på S og SF følte sig svigtet. De syntes den nye regering brød valgløfterne og førte mere blå politik end rød. Og det besynderlige var at denne opfattelse stort set har holdt sig siden - også selvom der på det aller-sidste er rejst tvivl om Lars Løkke Rasmussens troværdighed omkring hans letsindige omgang med GGGI's penge. Socialdemokraternes problem er imidlertid tydeligvis at der er opstået en kløft mellem akademiker-lederne og den halvdel af partiets gamle vælgerskare der er jævne mennesker.

Venstres problemer vil blive taget op i en efterfølgende e-bog om 'Den tredje vej - Systemskiftet og Progressiviteten', men i den foreliggende e-bog skal socialdemokra-ternes og SF's besynderlige udvikling behandles i og med at der trækkes tråde helt tilbage til J.O. Krag og hans fejlslagne forsøg på at lave politik med SF. Det førte Krag til fald i 1968 og VKR-regeringens dannelse. Men navnlig til SF's langvarige nedtur.

Det nye ved situationen efter systemskiftet i 2001 var at SF både skiftede formand og strategi. Villy Søvndal afløste Holger K. Nielsen og begyndte en systematisk tilnær-melse til S, der førte til deres fælles valgoplæg forud for valget i 2011 - og valgsejren. Det var et relativt klart oplæg der skulle gøre op med ti års borgerligt styre. Men S og SF fik ikke flertal i folketinget. De kun kun danne regering med Det radikale Venstre, der følgelig kunne bestemme vilkårene. Og de blev faktisk hårde, nemlig det fælles regeringsgrundlag fra oktober 2011.

I økonomisk henseende var det endda så borgerligt ansvarligt, at det rystede S- og SF-vælgerne. Og de er ikke siden kommet tilbage. Enhedslisten slår sig i tøjret, hver gang der skal laves finanslov, men må jo i sidste ende sikre regeringens flertal. Og SF blev efterhånden tvunget til at skifte Søvndal ud med Annette Vilhelmsen som formand og ofre et par ministre. Andre gik selv - som fx partiets politiske ordfører.

Ingen kan vide hvad der vil ske de næste to år - ud over at regeringen vil fastholde sin reformpolitik, og at oppositionen vil blive ved at opponere mere eller mindre energisk. Lars Løkke er mærkbart svækket af sin GGGI-sag og derfor er det blevet et åbent spørgsmål hvilke partier der vil vinde næste valg.

Men én taber kan med sikkerhed udpeges, og det er den tredje vej, dvs midter-vejen mellem det liberalistiske frihedsprincip og det socialistiske lighedsprincip - og det er efter min mening en ulykke. For det kunne give et løft i politik og kulturliv.

Hvad løftet burde gå ud på, vil fremgå af en kommende e-bog om den menne-skelige eksistens i det nye årtusind. Men perspektivet må lige trækkes op.Link til den komplette oversigt over Jernesalts e-bøger.

Formålet med disse udgivelser er at samle de vigtigste ting i 12-24 bøger i løbet af 2013, således at læserne får mulighed for at sætte sig grundigt ind i alle sider af Jernesalts komplementære eksistensfilosofi - uden at skulle finde de afgørende tekster på hjemmesiden. De er i e-bøgerne samlet efter hovedtema.

Til sidst vil også Jernesalts 2009-filosofi blive udgivet i opdateret udgave, og der vil sluttes af med et helt nyt værk om den menneskelige eksistens i det 21. århundrede, et værk der først og fremmest vil præsentere det Jernesalt forstår ved den mytiske side af sagen - og som er den for helheden, meningen og livskvaliteten samt etikken afgørende dimension.

Det skal en gang for alle bemærkes, at hvor der i den enkelte e-bog er tale om udgivelse af flere selvstændige essays eller artikler, vil der forekomme gentagelser. Og når de ikke uden videre fjernes, skyldes det at essayene helst skal kunne læses uafhængigt af hinanden.NB! Bogen er udgivet i pdf-format og kan ses på computere og iPads med Microsoft-Office programmer, Adobe Readers eller Saxo Reader eller tilsvarende, men tilpasses ikke specielt til de forskellige læsemediers skærmstørrelse.

Et eksemplar af bogen bestilles ved mail til forfatteren ejvindhoej@newmail.dk, så sendes den vederlagsfrit som vedhæftet fil.Henvisninger:Artikler om Samfund
Artikler om Eksistens
Artikler om SekulariseringRedaktion
Essays
Emneindex
Personindex

Programerklæring af 2.6.02.
Jens Vrængmoses rubrik
Per Seendemands rubrik (fra 2005)At læse Jernesalt
Introduktion til Jernesalts filosofi
Komplementaritetssynspunktet
Modstanden mod komplementaritetssynspunktet

Den komplementære helhedsrealisme
De psykiske grundprocesser
De psykiske fundamentalkræfter
Konsistens-etikken
Etik og eksistens

Livskvalitet (fire artikler) (2002-03)
Ontologi-serie (tolv artikler) (2010)
Virkelighedsopfattelse (syv artikler) (2007)
Religion som emergent fænomen i biologien  (28.12.09.)Jernesalts 2009-filosofi
Forord  -   Begreber og aksiomer  -   Krisen ved årsskiftet 2008/09  -   Verdensbilledet 2009
Livet  -   Mennesket  -   Sjælen  -   Sproget  -   Samfundet  -   Overordnede politiske parametre
Udfordringen  -   Helhedsrealismens advarsler  -   Helhedsrealismens anbefalinger  -   EfterskriftVærdimanifest (fra 2003))
Værdimanifest i forkortet udgave
Sagregister til værdimanifestTil toppen   Til forsiden   PrintVersion   Tip en ven  utils postfix clean
utils postfix normal