Jernesalt
Dynamisk komplementær helhedsrealisme
Samfund Eksistens Sekularisering Coronakrisen E-Bøger
SAMFUND
 
EKSISTENS
 
SEKULARISERING
 
2019-FILOSOFIEN
 
ESSAYS
RETORIK
ONTOLOGI
VIRKELIGHED
ENFOLDIG TALE
SKIDT OG KANEL
REDAKTION
PROGRAM
INTRODUKTION
INSPIRATORER
OVERSIGTER
EMNEINDEX
PERSONINDEX
LINKS
E-MAIL
 
utils prefix normal Forside    Oversigter    Redaktion    At læse Jernesalt    Sendemand    Vrangsiden    Kontakt   
 
JERNESALT - flygtninge17

ARTIKEL FRA JERNESALT - 5.9.17.

Merkels fatale flygtningepolitik står ved magt

Den tyske valgkamp er gået ind i sin afgørende fase inden valgdagen den 24. september. I går bragte de største tyske kanaler den eneste tv-duel der kommer mellem den siddende kansler Angela Merkel fra CDU og den socialdemokratiske udfordrer Martin Schulz. Den havde fire hovedemner: flytningepolitikken, udenrigspolitikken (herunder forholdet til Tyrkiet), socialpolitik (social ulighed og pensionsalder) og indenrigspolitik, inkl. økonomi, vejafgifter (Maut) og dieselskandale). Med fire 'moderatorer' (interview'ere) i aktion forløb debatten så stille og roligt at nogle hævdede at den blev mere duet end duel. Merkel vedkender sig uforbeholdent sine beslutninger fra september 2015, men hun vedkender sig også kompleksiteten af forholdet til såvel Tyrkiet som USA.

Den nye socialdemokratiske formand, der er handicappet af hverken at sidde i regeringen eller i forbundsdagen, kunne ikke bestride at hans parti med den tidligere formand Sigmar Gabriel som vicekansler (og det sidste halve år også udenrigsminister) har medansvar for den førte flygtningepolitik. Og da denne politik tog meget af debattiden, hjalp hans mere aggressive stil ikke meget. Merkel kunne tage alt roligt og afslappet - og resultatet af debatten blev da også at meningsmålingerne fortsat viser klar føring til CDU/CSU. Merkel kan sandsynligvis danne ny koalition med De Frie Demokrater (der kan forvente at komme ind igen med 9-10 procent), mens Schulz selv i bedste fald ikke vil kunne klare sig uden Die Linke (det gamle østtyske parti som mange vesttyskere regner for kontroversielt). Der skal lidt af et mirakel til for at sikre Schulz sejren.

Flygtningepolitikken var det første emne og det der fik mest tid - dog i sammenhæng med udenrigspolitiske emner som forholdet til Tyrkiet.

"Den femte september" er jo - som jeg skrev for et år siden - blevet en dato der har bidt sig fast som i sin tid datoen 11. september for det skelsættende terrorangreb på World Trade Center i New York i 2001. Den femte september satte dog ikke gang i en vestlig krig mod den islamistiske terrorisme, men åbnede sluserne for en flygtningestrøm til Europa der på ganske få uger skabte store logistiske, økonomiske og sociale problemer i mange EU-lande og samtidigt en decideret politisk og kulturel krise i hele Europa.

Kansler Merkel blev berømmet eller berygtet for sit selvsikre slogan: "Wir schaffen das" der skulle fortælle både hendes landsmænd og omverdenen at tyskerne var i stand til og havde vilje til at håndtere så store problemer. Men fra starten kom det til at vrimle med såvel uløste opgaver i lokalforvaltningerne som frygt og bekymring i befolkningen som helhed. Hurtigt kom der også modstand fra CDU's Bayerske søsterparti, Seehofers CSU, og en fra en hel del andre politikere inden for koalitionsregeringen, der navnlig påpegede problemet med at integrere hen mod en million flygtninge og asylansøgere, hvoraf mange var enlige mænd og uledsagede børn. Kansleren havde formel støtte til sin linje - lige indtil nytårsaften 2015, hvor der i Köln var massive overgreb mod tyske kvinder fra mere eller mindre kriminelle bander af muslimske mænd fra Nordafrika der havde benyttet chancen til fri indrejse uden ringeste forventninger om asyl.

De tyske myndigheder prøvede i første omgang at bagatellisere overgrebene, men den tyske befolkning vågnede op - og indså for alvor at åbne EU-grænser udadtil er i fundamental strid med alle ønsker om at bevare et Europa der er i stand til at opretholde fuld suverænitet til at bestemme over sine egne anliggender og normer. Og siden blev problemerne kun værre og værre - så det hurtigt så ud til at Merkel reelt ville blive mere og mere isoleret i sit parti, sin koalition og sit folk, og at hun næppe ville få sin drøm opfyldt om en fjerde periode som kansler. Objektivt set bør tre perioder være nok for en tysk kansler. Men Helmuth Kohl fik i sin tid fire perioder, fordi stemningen overraskende vendte til hans fordel i forbindelse med den tyske genforening i 1990. Og fru Merkel, der blev 'opfundet' af selvsamme Kohl, håbede på noget lignende i forbindelse med flygtningekrisen, men hun kunne netop ikke bevise at hun klarede ærterne. Og da Gabriel indså at han ikke kunne vinde et valg, valgte socialdemokraterne den moralistiske og temperamentsfulde EU-parlamentariker Martin Schulz til ny formand. Det gav dem straks vind i sejlene, men de tabte på stribe tre delstatsvalg - og siden har Schulz i meningsmålingerne ligget markant langt bag Merkel.

Og ydermere skete så det at Frankrig fik en ung og meget ambitiøs Emmanuel Macron som ny præsident - og han fik med et klart ønske om at styrke EU omgående et så godt og indforstået forhold til Angela Merkel, at den lidt trætte dame synligt livede op og begyndte at tro på sit genvalg.For godt et års tid siden sammenlignede den tyske forfatter Henryk Broder i et interview i Weekendavisen Europa med en bus der kører ned ad bjerget uden bremser, og specielt angreb han Merkel for ikke at forstå hvad islam er for en religion. Hun havde talt på et universitet i Bern, hvor hun blev spurgt, hvad hun vil gøre med islamiseringen. Hun svarede at hvis man var bange for en islamisering, så skulle man bare gå oftere i kirke. Det viste at hun slet ikke havde greb om problemet. Det var Broders vurdering at tyskernes omgang med terroren i dag er præget af en formalisme, som helt overser, at man sagtens kan høre til en hær uden at være formelt rekrutteret. "Formalisme skyldes, at man ikke vil indrømme at meget af terroren har noget med islam at gøre. Man vil heller ikke indrømme, at terroren faktisk har noget med Merkels flygtningepolitik at gøre. Den politiske, kulturelle elite holder - sammen med medieeliten - fast i de gamle illusioner. Man er ramt af en tilstand af benægtelser....."

I 2015 hævdede den engelske Tysklandskender Stephen Green at der ikke er nogen kultur på vores planet der er større end Tysklands, og at Angela Merkel er "Europas Meister". Europæerne har en fælles identitet. Det er kampen værd at bygge videre på den store europæiske katedral. Ja, der findes kun én europæisk statsleder med tilstrækkelig pondus og format til at formulere en revideret vision om Europa til afløsning af den som den franske udenrigsminister Robert Schuman ridsede op i 1950 - og det er Angela Merkel! Men det var altså netop i 2015 afslørede Merkel sin manglende evne til at lede en stor og vigtig nationalstat i Central-Europa og faldt for fristelsen til at lade godheden løbe af med sig.

Merkel kunne efter 5.9.15. ikke med rette betegnes som en af Europas store lederskikkelse. Hun bragte tværtimod både sit eget genforenede land og hele det udvidede EU ind i en spaltning der vil kunne mærkes i årtier, hvis den overhovedes nogensinde bringes til heling. Hun bliver sandsynligvis kansler for en fjerde periode, men det skyldes at SPD ikke har den rette kandidat som udfordrer. Han virker ikke tilstrækkelig tillidvækkende for tyskerne - og så foretrækker flertallet naturligvis at blive ved den solide og velmenende konservatisme. Det redder ikke landet fra stigende problemer med titusinder af flygtninge, migranter og afviste asylansøgere. Det redder heller ikke Tyskland fra den diktatoriske Erdogans tyrkiske musik og bevidste drillerier. Og det redder slet ikke Europa fra strømmen af bådflygtninge over Middelhavet. Hvad enten den kommende kansler kommer til at hedde Merkel eller Schulz, er Tyskland havnet i et alvorligt dilemma med flygtninge det vil kræve mindst 30 år at få integreret - og Europa i et endnu værre dilemma med en millionstrøm af afrikanske flygtninge EU ikke kan klare at tage imod uden selv at bukke under.

Redningen eller en effektiv og pragmatisk vej ud af dilemmaet kommer derfor ikke fra den tyske kansler, men kan alene komme fra den nyvalgte franske præsident Emmanuel Macron og hans nytænkning, og derfor er det i det mindste en fordel at den konservative, men erfarne Merkel bliver siddende, fordi hun er åben over for forandringer fra fransk side, mens Schulz er alt for fokuseret på en retfærdigheds- eller lighedsdebat som ikke er irrelevant i sig selv, men må underordnes den kulturelle kamp om sekulær suverænitet.Det er typisk for Angela Merkel at hun vægrer sig ved at se problemer med islam og den islamisering der sker overalt i Europa hvor der er et forholdsvist stort befolkningslag af muslimer. Vi er herhjemme ved at få øjnene op for at muslimske friskoler udnytter friskoleloven til formål der slet ikke var indtænkt i den da den blev skabt for at sikre religionsfrihed. Den misbruges i dag af flere muslimske friskoleledere og imamer til at indoktrinere eleverne i en yderst dogmatisk udlægning af islam som forhindrer fuld integration i vort sekulære samfund. De tiltrækker eleverne, fordi der lægges vægt på indlæring, klare regler og gammeldags normer, men samtidigt sker den indoktrinering der blokerer for fuld integration. Modsat Macron i Frankrig viger Merkel tilbage fra at understrege at kun en klar sekularisering, dvs en ubetinget adskillelse mellem magt og religion, sikrer religionsfriheden, ytringsfriheden og ligestillingen mellem kønnene.

Når Merkel afviser Henryk Broders kritik med en flot bemærkning om at europæerne blot skal gå noget oftere i kirke, hvis de er bange for islamiseringen, så afslører det at hun slet ikke begriber at det er selve forholdet til de institutionaliserede religiøse autoriteter der er hovedproblemet. Hun forstår heller ikke at det er et problem at muslimske dydsmønstre skaffer sig gode eksamenskarakterer samtidig med at de cementerer de muslimske parallelsamfund. Her er hun konservativt indstillet på en lige så farlig måde som hun er i sin barmhjertighed når det gælder flygtninge fra muslimske kulturer. Hun vil ikke være ved at Europa kun kan værne sin enestående kultur, frihed og ligestillingskamp ved at være tro mod sin autoritetskritiske sekularisering. Kirkegang er i denne henseende komplet ligegyldig!

Martin Schulz ville ikke være nogen gevinst i denne kamp; han forstår heller ikke helhedssynspunktet. Og derfor kommer Europas og dermed Tysklands håb til at ligge hos Macron. Der er skam også ting han ikke forstår (bl.a. er han modsat sin ægtefælle ikke tilhænger af et burkaforbud), men han har fat i den rigtige ende ved ubetinget at arbejde for at der kommer kontrol med migrationen og den skjulte islamisering som menneskesmuglerne tjener gigantiske formuer på, og som også den troende muslimske indvandrer, forfatter og islamolog Tarig Ramadan plæderer for i sin bog om "At være europæisk muslim" (1999). Her plæderer han åbenlyst for "At beskytte den islamiske tro og spiritualitet, at muliggøre en ægte, værdig og permanent islamisk praksis uden indskrænkninger, at fremme og forsvare familien og de dertil knyttede værdier, at sikre både religiøs og verdslig uddannelse, at give muslimer juridiske midler i hænde til at arbejde og tjene de penge der kan gøre dem uafhængige, så de ikke ligger samfundet til byrde" - alt dette er "de højest prioriterede spørgsmål som der hurtigst muligt må findes løsninger på."

Menneskesmuglerne er kynisk fokuseret på at tjene penge. Tariq Ramadan er dybest set ude på at ligestille islam med europæisk kultur. Og Angela Merkel sluger den livsløgn at islam er forenelig med europæisk kultur fordi man i bedømmelsen kan abstrahere fra magt og autoritet. Det kan man ikke, for islam kan ikke forstås udenom magthensynet og autoritetsspørgsmålet. Det kan kristendommen derimod, fordi den fra første færd har haft både et fundamentalt autoritetsprincip (gennem Paulus og Pavekirke samt Lutherdom) og et fundamentalt oprørsprincip (gennem Menneskesønnen). Og det sidste er altafgørende for progressiviteten i europæisk kulturs udvikling.

Derfor er der et vist håb i Emmanuel Macrons ambitioner for EU og Frankrig. Og det bør gribes, for ellers fortsætter nedturen i tysk ånd. Det nævnte håb kan jeg imidlertid først forklare nærmere, når jeg har fået redegjort for Macrons ambitioner og forudsætninger.

Ejvind Riisgård

PS
Opmærksomheden henledes på e-bogen Femte September - eksistentielt drama der omhandler problemerne med flygtningekrisen efter den tyske kansler Merkels åbne af EU's ydre grænser 5.9.15.  (udg. dato 7.11.16. - pris kr. 25)Relevante e-bøger fra Jernesalt:

'Den komplementære helhedsrealisme' (opdatering af Jernesalts 2009-filosofi, som udkommer 30.11.13. Prisen fra 2.1.15. er 50 kr.). Udover kapitlerne i 2009-udgaven indeholder e-bogen essayet Religion som emergent fænomen i biologien.

'Højsangen om den menneskelige eksistens' (nyt og afsluttende hovedværk af forfatteren, som udkom 22.11.13.). 358 sider, rigt illustreret. Pris 100 kr.

Femte September - eksistentielt drama der omhandler problemerne med flygtningekrisen efter den tyske kansler Merkels åbne af EU's ydre grænser 5.9.15.  (udg. dato 7.11.16. - pris kr. 25)

Ungdom og Galskab - eksistentielt drama der handler om den galskab der følger med puberteten og som giver mange tilpasningsproblemer.   (udgiv.dato 7.11.16. - pris kr. 25.)

'Eksistens-psykologi for 21. årh.' (kr. 25) indeholder artikelserierne om de psykiske grundprocesser, om de psykiske fundamentalkræfter, om bevidsthedsforskning og om det kollektivt ubevidste samt artikler om 'jeget og selvet' og åndslivet m.m.

'Konsistensetik - Erling Jacobsen og Jes Bertelsen'   omfatter essays om Etik og eksistens, Erling Jacobsens moralfilosofi

'Virkelighedens dobbelte karakter' (kr. 25) indeholder essayene om Virkeligheden fordelt på kapitler om fysikken, tiden, rummet, livet, ånden, sproget og humoren.

Nærmere om e-bøgerne i oversigten her på siderne

Bøgerne forhandles af Saxo.comRelevante artikler på Jernesalt:

Menneskesmuglingen over Middelhavet et kæmpe problem - både politisk og etisk  (18.8.17.)
Macron og Merkel tager nu têten i EU  (3.7.17.)

Elvte september 2001 satte fundamentalt skel mellem to kulturer  (11.9.16.)
Merkel i stigende problemer med sin flygtningepolitik  (30.8.16.)
Venstrefløjens snæversyn på indvandring er fatal  (7.8.16.)
Legen fortrænger alvoren i moderne kultur - Mennesket som et legende væsen (7)   (23.6.16.)
Østrig lodret splittet ved præsidentvalget  (27.5.16.)
Leg, kunst, musik og digtning - Mennesket som et legende væsen - (5)  (21.5.16.)
Leg og retsvæsen - Mennesket som et legende væsen (2)
om kulturhistorikeren Johan Huyzingas værk om kulturens oprindelse i leg
  (11.5.16.)
Barack Obama på afskedsvisit i et kriseramt EU  (27.4.16.)
Fri os fra fortsat religiøs forvirring  (16.3.16.)
Merkel og Co. sælger EU's sjæl og frihed til Tyrkiets islamister  (8.3.16.)
Universalismen et alt for tvetydigt begreb i dag  (29.2.16.)
EU trækker magtesløsheden ud  (10.2.16.)
Godhed som princip bliver altid utopisk ideologi  (24.1.16.)
Kvindefrigørelsen og den frie leg mellem kønnene  (18.1.16)
Status over året 2015  (31.12.15.)
Flygtningestrøm ændrer på få dage Danmark og hele Vesteuropa  (9.9.15.)
Flygtningestrømmen truer Europa og deler europæerne  (2.8.15.)
Bådflygtningene er en stor etisk udfordring  (27.4.15.)Den store kulturkrise og udvejen  (7.5.17.)
Håbet er det grænseoverskridende i eksistensen  (16.4.17.)
Fritz Bauers opgør med nazismen skaffede ham mange fjender i Vesttyskland  (6.9.16.)
Tolerance forudsætter både frihed og værn af frihed   (30.4.16.)
Godhed som princip bliver altid utopisk ideologi  (24.1.16.)
Tro og tillid undergraves i samfundet  (17.12.l5.)
Den irrationelle uvilje mod det irrationelle  (29.05.13.)
At være fremmed eller hjemmehørende er et etisk spørgsmål  (4.2.11.)

Macron fejrer Bastilledagen i stor stil  (16.7.17.)
Macron får absolut flertal i Frankrig - men med lav stemmeprocent og skæv mediefortolkning  (20.6.17.)
République En Marche! vandt suverænt første runde af det franske parlamentsvalg  (12.6.17.)
Usikre vurderinger af Emmanuel Macron  (26.5.17.)
Frankrig vælger Macron, håbet og viljen til forandring  (10.5.17.)Artikler om Flygtningekrisen
Artikler om EU og Europa
Artikler om Samfund
Artikler om Eksistens
Artikler om SekulariseringRedaktion
Essays
Emneindex
Personindex

Programerklæring af 2.6.02.
Jens Vrængmoses rubrik
Per Seendemands rubrik (fra 2005)At læse Jernesalt
Introduktion til Jernesalts filosofi
Komplementaritetssynspunktet
Modstanden mod komplementaritetssynspunktet

Den komplementære helhedsrealisme
De psykiske grundprocesser
De psykiske fundamentalkræfter
Konsistens-etikken
Etik og eksistens

Livskvalitet (fire artikler) (2002-03)
Ontologi-serie (tolv artikler) (2010)
Virkelighedsopfattelse (syv artikler) (2007)
Religion som emergent fænomen i biologien  (28.12.09.)Jernesalts 2009-filosofi
Forord  -   Begreber og aksiomer  -   Krisen ved årsskiftet 2008/09  -   Verdensbilledet 2009
Livet  -   Mennesket  -   Sjælen  -   Sproget  -   Samfundet  -   Overordnede politiske parametre
Udfordringen  -   Helhedsrealismens advarsler  -   Helhedsrealismens anbefalinger  -   EfterskriftVærdimanifest (fra 2003))
Værdimanifest i forkortet udgave
Sagregister til værdimanifestTil toppen   Til forsiden   PrintVersion   Tip en ven  utils postfix clean
utils postfix normal