Jernesalt
Dynamisk komplementær helhedsrealisme
Samfund Eksistens Sekularisering Coronakrisen E-Bøger
SAMFUND
 
EKSISTENS
 
SEKULARISERING
 
2019-FILOSOFIEN
 
ESSAYS
RETORIK
ONTOLOGI
VIRKELIGHED
ENFOLDIG TALE
SKIDT OG KANEL
REDAKTION
PROGRAM
INTRODUKTION
INSPIRATORER
OVERSIGTER
EMNEINDEX
PERSONINDEX
LINKS
E-MAIL
 
utils prefix normal Forside    Oversigter    Redaktion    At læse Jernesalt    Sendemand    Vrangsiden    Kontakt   
 
JERNESALT - eukrise15a

ARTIKEL FRA JERNESALT - 9.09.15.

Flygtningestrøm ændrer på få dage Danmark og hele Vesteuropa

Mandag den 7. september vistes der historisk aldrig før sete billeder på de danske tv-skærme af 800 flygtninge og 'migranter' der ankom til Rødby og Padborg fra Tyskland. Det var konsekvensen af at den tyske kansler Merkel i lørdags dels havde givet tilladelse til at det hårdt plagede Ungarn kunne sende specialtog til München med henimod 10 tusinde flygtninge, dels havde fået den danske statsminister til på et møde i Berlin at acceptere at modtage 100 af dem. Samtidig kørte de ungarnske myndigheder ca. 4 tusinde flygtninge i busser til den østrigske grænse, hvor de blev modtaget af østrigsk politi. Og i dag onsdag er omkring 500 Sverigessøgende flygtninge kommet med tog til Rødby eller Padborg, hvor de giver politiet store problemer fordi de ikke vil registreres og derfor begiver sig ud på vandring nordpå ad motorvejene.

Fra tysk og østrigsk side er det blevet understreget at der er tale om en nødløsning i den helt ekstraordinære akutte situation som Ungarn meget mod sin vilje er kommet til at stå i, fordi syriske flygtninge i tusindtal er trængt illegalt over grænsen fra Serbien, en grænse der hidtil kun har været markeret med lavt pigtrådshegn som har været relativt let at lave huller i med tænger. Det har i en hel uge givet kaotiske tilstande på bl.a. hovedbanegården i Budapest hvor flygtninge i panik har stormet togene mod Østrig og Tyskland med børn, rygsække og habengut, og en hel del med temmelig store og tunge kufferter. Og den ungarnske premierminister Viktor Orbán har ikke lagt skjul på at Ungarn hverken vil eller kan tage sig af de 150.000 illegale indvandrere der er strømmet til landet alene i år. Orbán har i mange dage tordnet mod EU-toppen fordi den ikke har vilje til at forsvare EU's ydre grænser, og han har nu besluttet at udskifte de utilstrækkelige og forcérbare pigtrådshegn med tre meter høje hegn af den slags man ser i Israel. EU's kommissionsformand har derfor brugt sin årlige 'tilstandsrapport' om EU til at foreslå at de tilkomne 160.000 flygtninge fordeles mellem alle EU-lande efter et bestemt kvotesystem, men det bliver næppe godkendt. Bl.a. vil Danmark ikke være med.

Ud over et lige så stort uløst problemer med de tusindtallige bådflygtninge fra Afrika mod Grækenland og Italien, er miseren naturligvis den langvarige borgerkrig i Syrien der allerede har lagt hele byer i ruiner, og som ingen ende vil tage, fordi stormagterne ikke kan blive enige om at sætte præsident Assad fra magten og dele landet. Syrere der vil overleve de miserable forhold har intet andet valg end at søge ud af landet. I første omgang kan de søge tilflugt i flygtningelejre i bl.a. Tyrkiet, men mange har familiemedlemmer i EU-lande som Tyskland og Sverige - og betaler derfor menneskesmuglere penge i store mængder for at komme videre på alle mulige måder, herunder også livsfarlig transport med lukkede lastbiler. Man skønner at menneskesmugleriet allerede på nuværende har givet bagmændene en gevinst på adskillige milliarder.

Men kansler Merkels beslutning er alligevel udtryk for ren panik. Den er givet administrativt - uden om Bundestag og uden om søsterpartiet i Bayern (men med støtte fra den socialdemokratiske vicekansler og formentlig også fra den socialdemokratiske EU-parlamentsformand). Men det værste er næsten at den tillader de mange flygtninge at rejse videre gennem Tyskland uden registrering - og derfor også i fx Hamburg at kunne stige på togene mod Danmark uden kontrol. For de omvandrende syrere (med et fint fremmedord kaldt 'migranter') er naturligvis ikke værre stillet end at de har kunnet købe billet.

Kansler Merkel spiller hazard med Europas skæbne - og har definitivt vist sin fuldkomne uformuenhed til at lede Tyskland og EU. Som Jyllandspostens lederskribent gør gældende så har hun lige netop med en enkelt skaktræk gjort Europa tysk, som Thomas Mann advarede imod efter 2. verdenskrig. Tyskland skal være europæisk, og påtage sig medansvaret for de europæiske grundværdier, men Europa skal ikke blive tysk og vikles ind i de dybe tyske traumer fra to verdenskrige, der gør tyskere bange for at forsvare deres integritet.Og Lars Løkke Rasmussen er ikke bedre med sin håndsrækning til Merkel, for den blev også givet uden om parlamentets medvirken, den var også uformel og uden forudsigelige konsekvenser. Det ser ud til at lille Lars har lovet at hjælpe med nogle få hundrede flygtninge, men vi har på få dage set omkring et tusinde der ganske vist hverken vil søge asyl i Danmark eller registreres her (så de kan sendes tilbage til Tyskland), men vil have ulovlig transit til Sverige - uden at der foreligger nogen aftale med Sverige herom eller stillet nogen aftale i udsigt. Nogle af dsse mange migranter indkvarteres i skoler og haller eller bliver siddende i de tog de ankommer med af frygt for registrering. Og når de konstaterer at politiet har tænkt sig at registrere dem, stikker de af - enten ud i det blå over markerne eller ud på motorvejene, som så må lukkes af trafiksikkerhedsmæssige grunde. Politiet siger at de prøver dialogen, dvs at overtale flygtningene til at lade sig registrere, og det lykkes i nogle få tilfælde, men flertallet vil ikke og begiver sig på vandretur nordpå med børn og gamle mennesker. Det er alt andet end ansvarligt af flygtningene at udsætte deres børn og gamle for disse strabadser, men de har fået i hovedet at de vil til Sverige og ingen andre steder. Ifølge den tidligere svenske statsminister Frederik Reinfeldt er der også plads nok i skovene derovre. Og flygtningevandringen på danske motorveje er under alle omstændigheder helt uansvarlig - og viser at politiet ikke længere er i stand til at opretholde god ro og orden på vejene, så trafikken kan afvikles normalt. Regeringen ser til. Lars Løkke Rasmussen har på få måneder afsløret at han er uenget til at lede landet.

Den mere tragikomiske side af sagen er at velmenende borgere fra venstrefløjen der ikke lægger skjul på deres begejstring for indvandrere og flygtninge eller deres foragt for nationaltsindede danskere stiller sig rådighed for ulovlighederne og fx giver flygtninge lift mod København og endog sejlads til Sverige eller stiller sig op på motorvejen med vand og fødevarer m.m. uden hensyn til at hverken ophold på motorvejen eller deltagelse i menneskesmugling er tilladt efter dansk lov. Men pressen giver dem gerne fuld dækning. Og vi forstår i det mindste at godgørenheden kommer fra hjertet, men savner enhver sund omtanke om konsekvenser. Den ledsages også af udtalt foragt fra hjertet for nationale danskere, der rask væk påduttes alle mulige umenneskelige holdninger de ikke har. Sund fornuft savnes.

Konsekvensen af regeringens og de naive humanisters kortsigtethed er for det første at flygtningestrømmen og den reelle folkevandring ikke standser med de første 160.000 der akut skal hjælpes, men tværtimod ifølge selveste kommissionsformand Juncker kun er begyndelsen. For det andet at 'EU's tilstand' ifølge samme Juncker er alt andet end tilfredsstillende, eftersom den kommer oven i eurokrisen og Grækenlandskrisen og ingen ende vil tage sålænge der er krig i Syrien. Og her er EU hjælpeløs - ligesom USA. Man ved ikke hvad man skal stille op med Assad. For det tredje skal Danmark have en folkeafstemning om EU-forbeholdet til december, og denne kommer nu uundgåeligt til at ske i lyset af flygtningetilstrømningen samt regeringens og politiets afmagt. Den bliver så snedigt stillet op på stemmesedlen, at ingen kan finde ud af hvad deres kryds vil sige, og det betyder simpelthen at de der gider stemme og generelt er skeptiske over for EU, bliver nødt til at stemme nej.

Lars Løkkes regering er altså kommet i en gevaldig klemme som vel at mærke ikke kan løses på kort tid. Han har ændret sit valgprogram så regeringens flygtningepolitik - uanset forsættet og Inger Støjbergs udtalelser - ikke bliver reelt strammet. Løkke kan tabe afstemningen om EU-forbeholdet, og han har under alle omstændigheder fået sin mandatmæssigt største samarbejdspartner, Dansk Folkeparti, på nakken. DF kan i disse dage være glade for at de valgte at stå uden for regeringen, for de ville ellers være blevet så kompromitterede af Lars Løkkes håndsrækning til kansler Merkel, at de ville være kommet i et alvorligt dilemma om troværdigheden.

DSB har heldigvis midlertidigt indstillet al togdrift mellem Danmark og Tyskland, men billederne fra motorvejene fra Padborg og Rødby nordpå har allerede prentet sig dybt ind i hukommelsen og vil aldrig blive glemt. Regeringens og politiets afmagt heller ikke. Først og fremmest er scenerne rene sindbilleder på at hele EU-systemet, der i årevis har kørt alt op i mere og mere centralstyring, er ved at smuldre. Uanset akutte nødløsninger kan systemet ikke reddes på langt sigt. Det bliver op til Ungarn og østlandene at sørge for at deres nationale grænsekontrol bliver effektiv, så deres suverænitet bliver opretholdt - og det bliver op til Danmark at sige nej til mere union og arbejde for en opsigelse af Schengen-aftalen og en ændring af Dublin-aftalen og andre konventioner der er fra en tid hvor folkevandringen ikke var en trussel mod landenes nationale suverænitet.

Ejvind RiisgårdRelevante artikler på Jernesalt:

Flygtningestrømmen truer Europa og deler europæerne  (2.8.15.)
Grækenland får forlænget sit tålte ophold i euroen lidt endnu,
men eurogruppen magter ikke udfordringen
  (19.7.15.)
(Folketings-)Valget har vigtigere emner end valgkampen lader ane  (17.6.15.)
Bådflygtningene er en stor etisk udfordring  (27.4.15.)

Islamisk Stat er nu Vestens allerstørste udfordring  (21.3.15)
Danmark efter terrorangrebet 14. februar  (19.2.15.)
Den nye islamistiske terror mod ytringsfrihed og jøder nu for alvor i Danmark  (15.2.15.)Artikler om Danmark
Artikler om EU og Europa
Artikler om Samfund
Artikler om Eksistens
Artikler om SekulariseringRedaktion
Essays
Emneindex
Personindex

Programerklæring af 2.6.02.
Jens Vrængmoses rubrik
Per Seendemands rubrik (fra 2005)At læse Jernesalt
Introduktion til Jernesalts filosofi
Komplementaritetssynspunktet
Modstanden mod komplementaritetssynspunktet

Den komplementære helhedsrealisme
De psykiske grundprocesser
De psykiske fundamentalkræfter
Konsistens-etikken
Etik og eksistens

Livskvalitet (fire artikler) (2002-03)
Ontologi-serie (tolv artikler) (2010)
Virkelighedsopfattelse (syv artikler) (2007)
Religion som emergent fænomen i biologien  (28.12.09.)Jernesalts 2009-filosofi
Forord  -   Begreber og aksiomer  -   Krisen ved årsskiftet 2008/09  -   Verdensbilledet 2009
Livet  -   Mennesket  -   Sjælen  -   Sproget  -   Samfundet  -   Overordnede politiske parametre
Udfordringen  -   Helhedsrealismens advarsler  -   Helhedsrealismens anbefalinger  -   EfterskriftVærdimanifest (fra 2003))
Værdimanifest i forkortet udgave
Sagregister til værdimanifestTil toppen   Til forsiden   PrintVersion   Tip en ven  utils postfix clean
utils postfix normal