Jernesalt
Dynamisk komplementær helhedsrealisme
Samfund Eksistens Sekularisering Coronakrisen E-Bøger
SAMFUND
 
EKSISTENS
 
SEKULARISERING
 
2019-FILOSOFIEN
 
ESSAYS
RETORIK
ONTOLOGI
VIRKELIGHED
ENFOLDIG TALE
SKIDT OG KANEL
REDAKTION
PROGRAM
INTRODUKTION
INSPIRATORER
OVERSIGTER
EMNEINDEX
PERSONINDEX
LINKS
E-MAIL
 
utils prefix normal Forside    Oversigter    Redaktion    At læse Jernesalt    Sendemand    Vrangsiden    Kontakt   
 
JERNESALT - frankrig17macron3

ARTIKEL FRA JERNESALT - 12.6.17.

République En Marche! vandt suverænt første runde af det franske parlamentsvalg

Takket være den unge socialliberale Emmanuel Macrons sejr ved præsidentvalget for et par uger siden og hans suveræne sejr ved første runde af parlamentsvalget i går tegner der sig nu et billede af en regulær og heldigvis fredelig revolution af det politiske system i Frankrig som Macron virkeligt ønsker (og har beskrevet i sin bog "Revolution") og som er yderst tiltrængt, fordi systemet i årevis har været dybt præget af korruption og dybt mærket af vælgerforagt. Og den forestående revolution vil vel at mærke ikke blot forandre Frankrig, men formentlig store dele af det frie Europa som er mærket af usikkerhed, økonomisk stagnation, flygtningetilstrømning og mangelfuld integration af indvandrere - samt krise i kulturliv og eksistensforståelse.

Første runde endte med at næsten en tredjedel af de afgivne stemmer gik til Macrons nye parti - La République En Marche - og det vil på grund af det særlige franske valgsystem efter al sandsynlighed give ham et absolut flertal i Nationalforsamlingen, så han får fem år til at gennemføre sine store og ambitiøse reformer. Socialistpartiet og Kommunisterne blev decimerede. Front National fik en voldsom nedtur og selv det gamle konservative republikanske parti (Chiracs og Sarkozys parti) og dets allierede blev ramt. Men de har været så fornuftige at antyde samarbejdsvilje, og det bliver der trods alt brug for.

Udfordringerne er store for Macron og hans regering, fordi deres mål ikke kan nås uden store og dybtgående reformer der sagtens kan vække modstand i en overgangstid bl.a. hos fagbevægelsen. Men det er bemærkelsesværdigt at denne endnu ikke har engageret sig i nogen modstand mod Macron.

Valgresultatet (ifølge Le Monde - Dernière mise à jour : 12 juin à 1h39) med angivelse af mulige sæder ud af Nationalforsamlingen 577 mandater.

32,32 % - La République en marche - MoDem (Macrons socialliberale) - (kan give mellem 415 og 455)
21,56 % - Les Républicains et alliés - (De konservative republikanere) - (mellem 70 0g 110)
13,2 % - Front national (Marine Le Pens højreekstremister) - (mellem 3 og 10)
11,02 % - La France insoumise (Venstre-radikale)
9,51 % - Parti socialiste et alliés (Socialistpartiet)
4,3 % - Europe Ecologie - les Verts (Det økologisk parti - De grønne)
3,41 % - Autres
2,72 % - Parti communiste français (Kommunisterne)
1,17 % - Debout la France (Social-konservative)
0,77 % - En savoir plus sur

Kun partier der ved denne første runde fik over 12,5 % går videre til anden runde 18.6. Derfor går hverken det bestående Socialistparti eller Kommunisterne videre. Men der er særlige regler for oversøiske områder.

Valgdeltagelsen var meget lav: 52,2 %. Den er blevet udlagt som simpel træthed blandt vælgerne, men kan også udlægges som mange vælgeres overbevisning om at resultatet var afgjort på forhånd på grund af Macrons sikre forspring i alle målinger. Den lave valgdeltagelse giver dog bekymring, også i Macrons parti, da det i høj grad vil være ønskeligt med stor aktiv tilslutning til de reformer der venter.Det har været afgørende for Macrons sejr at han har et vindende og karismatisk væsen og kan tale med alle slags mennesker. Han har haft en fejlfri start som præsident med sikker optræden ved flere internationale møder på stribe. Og fremfor alt har han personligt haft den energi og vilje, som han i sin bog har beskrevet som Frankrigs vilje. - Jf. Frankrig vælger Macron, håbet og viljen til forandring.

Der Spiegels Paris-korrespondent har talt om en hel "Macromani" i Frankrig og om at Macron har formået af "fortrylle" franskmændene. Det var lige netop det den afgående præsident Hollande til sidst var komplet ude af stand til. Han gjorde i sin tid Macron til rådgiver og senere økonomiminister, og det er en af Macrons vigtigste forudsætninger som præsident, men Macron valgte at bryde med ham, da han ikke kunne få sin politik igennem.

Der Spiegels Stefan Simon kalder Macrons sejr for en "Durchmarche", en gennemmarch eller et gennembrud, men ordet er også slang for 'diarré! Og dette er måske underforstået, når Simon pointerer at det simpelt bare kører for Macron. Partiet tiljubler ham kun fire uger efter præsidentvalget. Det kan måske få mere end 400 pladser i parlamentet ud af de 577 mulige. Og Simon understreger også at partiets triumf bekræfter franskmændenes ønske om en generations- og personudskifting. Siden Jacques Chiracs sejr over Jean-Marie Le Pen i 2002 har intet enkelt parti kunne præstere lignende resultat i den Femte Republik.

Le Monde kalder tilsvarende Macrons sejr "ikke et jordskred, men en tsunami".Men det hører i høj grad med til billedet, at kommentatorerne stadigvæk er usikre i deres bedømmelse af Macron. Således påstod lektor Jørn Boisen i Deadline søndag aften, at Macron var paradoksal i sine udtalelser. Men det er en fejlbedømmelse der - som jeg tidligere har påpeget - forekommer hos næsten alle rationelle mennesker der hænger uhjælpeligt fast i en absolut dualisme: enten er en påstand sand eller også er den falsk. Man kender slet ikke komplementaritetssynspunktet: at to påstande kan være fornuftige, berettigede og nødvendige for en fuldstændig beskrivelse selv om de i snæver logisk forstand ser ud til at modsige hinanden. Og dette ligger i at den dualistiske logik lukker af for enhver erkendelse af at virkeligheden ikke er rationel, mens den komplementære modsat åbner for virkelighedstroskaben. - Hvad Macron angår er det tydeligt at han er i stand til at tænke i komplementære baner - uanset om han overhovedet kender begrebet! - og derfor kan han undgå at få sin forstand forhekset af snæver dualisme, som man fx. også ser i Storbritannien hos både May og Corbyn.

Jeg har i min forrige artikel om Usikre vurderinger af Emmanuel Macron påvist at adskillige kloge hoveder falder i vandet på denne konto, herunder mange af Politikens kommentatorer, men jeg finder det nødvendigt nu og her at gøre den tilføjelse at en særdeles besindig og fornuftig mand som Erling Bjøl heller ikke forstår meget af Macron. Bjøl skrev forleden en kronik om "Emmanuel Macron midt i hele verden", og den var som altid hos Bjøl god at få forstand af, men Bjøl gør intet forsøg på at forstå Macron indefra, for han beskæftiger sig af princip aldrig med psykologi og erkendelsesfilosofi. Men Macron kan ikke forstås uden at man sætter sig ind i hvad der har formet ham som menneske, og det vil igen sige hvilken indflydelse navnlig hans bedstemoder, hans fransklærerinde og senere ægtefælle Brigitte og sprogfilosoffen Paul Ricoeur har betydet for hans tænkning og tænkemåde gennem deres dybe og langvarige personlige påvirkning i hans unge år.

Emmanuel Macron er takket være disse påvirkninger et helt nyt og emergent fænomen i fransk og europæisk politik - og det er man nødt til at tage til efterretning hvis man vil forstå hvad der for tiden foregår i Frankrig - og i bedste fald vil kunne få langtrækkende virkninger i hele Europa.

Ejvind RiisgårdRelevante e-bøger fra Jernesalt:

'Den komplementære helhedsrealisme' (opdatering af Jernesalts 2009-filosofi, som udkommer 30.11.13. Prisen fra 2.1.15. er 50 kr.). Udover kapitlerne i 2009-udgaven indeholder e-bogen essayet Religion som emergent fænomen i biologien.

'Højsangen om den menneskelige eksistens' (nyt og afsluttende hovedværk af forfatteren, som udkom 22.11.13.). 358 sider, rigt illustreret. Pris 100 kr.

'Eksistens-psykologi for 21. årh.' (kr. 25) indeholder artikelserierne om de psykiske grundprocesser, om de psykiske fundamentalkræfter, om bevidsthedsforskning og om det kollektivt ubevidste samt artikler om 'jeget og selvet' og åndslivet m.m.

'Konsistensetik - Erling Jacobsen og Jes Bertelsen'   omfatter essays om Etik og eksistens, Erling Jacobsens moralfilosofi

'Virkelighedens dobbelte karakter' (kr. 25) indeholder essayene om Virkeligheden fordelt på kapitler om fysikken, tiden, rummet, livet, ånden, sproget og humoren.

Nærmere om e-bøgerne i oversigten her på siderne

Bøgerne forhandles af Saxo.comRelevante artikler på Jernesalt:

Macron får absolut flertal i Frankrig - men med lav stemmeprocent og skæv mediefortolkning  (20.6.17.)
République En Marche! vandt suverænt første runde af det franske parlamentsvalg  (12.6.17.)
Usikre vurderinger af Emmanuel Macron  (26.5.17.)
Frankrig vælger Macron, håbet og viljen til forandring  (10.5.17.)
Hollande vandt præsidentvalget på løftet om forandring  (7.5.12.)
Hollande vandt over Sarkozy i 1. runde  (23.4.12.)
Det endelige franske parlamentsvalg  (22.06.07.)
Midtsøgende regering i Frankrig  (22.05.07.)
Sarkozy valgt til at forny Frankrig   (07.05.07.)
Høj valgdeltagelse ved første runde i Frankrig  (24.4.07.)
Den blinde Pariserrevolte  (8.11.05.)

Trump isolerer sig - og Merkel gør det bevidst til et vendepunkt  (31.5.17.)
Går EU nu mod nye tider?  (16.5.17.)
Den store kulturkrise og udvejen  (7.5.17.)
EU-krisen bekræftes af jubilæums-topmøde og Brexit  (31.3.17.)
Højrenationalismen er lige så reaktionær som globalismen>  (10.2.17.)
Status over året 2016  (29.12.31.)
EU's politikere vil ikke være ved at krisen er dødsens alvorlig  (19.9.16.)
Merkel i stigende problemer med sin flygtningepolitik  (30.8.16.)
Venstrefløjens snæversyn på indvandring er fatal  (7.8.16.)
Erdogan indfører islamisk enevælde i Tyrkiet - og Vesten aner ikke hvad man skal stille op  (24.7.16.)
Theresa May agter at føre Storbritannien ud af EU som vinder   (17.7.16.)
Brexit giver foreløbig stor usikkerhed både i og udenfor EU  (30.6.16.)Artikler om EU og Europa
Artikler om Samfund
Artikler om Eksistens
Artikler om SekulariseringRedaktion
Essays
Emneindex
Personindex

Programerklæring af 2.6.02.
Jens Vrængmoses rubrik
Per Seendemands rubrik (fra 2005)At læse Jernesalt
Introduktion til Jernesalts filosofi
Komplementaritetssynspunktet
Modstanden mod komplementaritetssynspunktet

Den komplementære helhedsrealisme
De psykiske grundprocesser
De psykiske fundamentalkræfter
Konsistens-etikken
Etik og eksistens

Livskvalitet (fire artikler) (2002-03)
Ontologi-serie (tolv artikler) (2010)
Virkelighedsopfattelse (syv artikler) (2007)
Religion som emergent fænomen i biologien  (28.12.09.)Jernesalts 2009-filosofi
Forord  -   Begreber og aksiomer  -   Krisen ved årsskiftet 2008/09  -   Verdensbilledet 2009
Livet  -   Mennesket  -   Sjælen  -   Sproget  -   Samfundet  -   Overordnede politiske parametre
Udfordringen  -   Helhedsrealismens advarsler  -   Helhedsrealismens anbefalinger  -   EfterskriftVærdimanifest (fra 2003))
Værdimanifest i forkortet udgave
Sagregister til værdimanifestTil toppen   Til forsiden   PrintVersion   Tip en ven  utils postfix clean
utils postfix normal