Jernesalt
Dynamisk komplementær helhedsrealisme
Samfund Eksistens Sekularisering Coronakrisen E-Bøger
SAMFUND
 
EKSISTENS
 
SEKULARISERING
 
2019-FILOSOFIEN
 
ESSAYS
RETORIK
ONTOLOGI
VIRKELIGHED
ENFOLDIG TALE
SKIDT OG KANEL
REDAKTION
PROGRAM
INTRODUKTION
INSPIRATORER
OVERSIGTER
EMNEINDEX
PERSONINDEX
LINKS
E-MAIL
 
utils prefix normal Forside    Oversigter    Redaktion    At læse Jernesalt    Sendemand    Vrangsiden    Kontakt   
 
JERNESALT - valg2019regering

ARTIKEL FRA JERNESALT - 28.6.19.

Mette Frederiksen fik sin rent socialdemokratiske regering

Efter næsten tre ugers hårde forhandlinger med Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det radikale Venstre kunne socialdemokratiets formand Mette Frederiksen som tilsigtet danne en ren socialdemokratisk mindretralsregering. Frederiksen byggede den fuldt bevidst ikke på en decideret regeringsftale med de tre andre partier, da hun ikke ville binde sig på hænder og fødder af de radikale som Helle Thorning gjorde i 2011. Der blev kun udarbejdet et dokument om en forståelse af regeringsdannelsen der indeholdt nogle omhyggeligt valgte formuleringer om regeringens målsætninger, men netop ikke bindende konkretiseringer. Målsætningerne stammer fra de meget ambitiøse ønsker og planer valget blev vundet på, men udmøntningen og finanserieringen af dem er op til kommende forhandlinger. Og de kan sagtens gå hen at blive vanskelige.

Dokumentet bærer overskriften "Retfærdig retning for Danmark" og har følgede ordlyd:Folketingsvalget 2019 har givet Danmark en historisk mulighed for at sætte en ny politisk retning.

Vi skal gå forrest i kampen mod klimakrisen. Danmark skal markant hæve ambitionerne for klima, miljø og natur og påtage sig det internationale lederskab for den grønne omstilling. Folketinget kan blive det grønneste parlament i verden, der ikke kun gør noget, men som gør det, der skal til for at leve op til Paris-aftalen.

Vi skal styrke vores velfærd igen. Så Danmark bliver verdens bedste land at være barn i, så der bliver mere tid til omsorg i sundhedsvæsenet, og så alle kan se frem til en tryg og værdig alderdom. Velfærd giver lige muligheder og frihed til forskellighed.

Vi skal bekæmpe den stigende ulighed. Så vi igen begynder at styrke den samfundsmodel, der har gjort Danmark til et af de mest tillidsfulde og trygge lande i verden. Hverken fattigdom eller grådighed hører hjemme i vores land, og vi har muligheden for at tage et opgør med begge dele.

Vi skal tage et opgør med centraliseringen af Danmark. Så der er udvikling, muligheder, arbejdspladser og velfærd i hele landet. Det har en værdi i sig selv, at beslutninger træffes tæt på dem, det vedrører. Danmark er for lille til store forskelle.

Vi skal satse på uddannelse. Så vores unge kan udfolde og udfordre sig så meget, som de kan – og så hver ny generation går en bedre fremtid i møde end den forrige. I et velfærdssamfund som det danske skal det ikke være ens baggrund, der afgør, hvilke muligheder man har i livet.

Vi skal fremme integrationen. Så vi kan leve sammen, selvom vi er forskellige. Med respekt for hinanden og de demokratiske spilleregler vi bygger vores samfund på. I Danmark er alle frie og ligeværdige.

Vi skal løfte et ansvar for verden. Så Danmark er et land, der hjælper mennesker i nød. Som står vagt om de internationale konventioner, aktivt arbejder for FN’s verdensmål og engageret indgår i forpligtende internationale fællesskaber. Danmark skal være et åbent land, hvor vi lever af vores udsyn til resten af verden.

Vi tror på, at politik betyder noget. At vi kan løse de reelle problemer i stedet for at føre symbolpolitik. Så vi sammen kan sætte en ny og progressiv retning for Danmark. Forventningerne er store. Ikke alt kan indfries på én gang, og forudsætningen er, at der føres en ansvarlig økonomisk politik, der sikrer gode rammevilkår for erhvervslivet. Vi har en unik mulighed for at gå i gang med at realisere de håb, vælgerne har til et nyt politisk flertal.

Det er på den baggrund, at partier, med et flertal af mandater i Folketinget, har peget på Mette Frederiksen (S) som kongelig undersøger med henblik på at danne en regering, der skal sikre en ny politisk retning for Danmark.

Som forudsætning for tilblivelsen af en sådan regering er Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten enige om ”en politisk forståelse”, der medfører, at en ny regering er forpligtet til at tage en række initiativer, der samlet set vil betyde en ny politisk retning for Danmark. Initiativerne skal udmøntes i løbet af regeringsperioden og gerne i et bredt samarbejde med Folketingets øvrige partier. En ny regering vil endvidere respektere alle gældende forlig.

En ny regering vil lade Danmark påtage sig et aktivt, forpligtende og engageret internationalt ansvar. Uagtet, at partierne bag den politiske forståelse ser forskelligt på Danmarks medlemskab af EU, er der enighed om, at Danmark som medlem af EU skal arbejde for, at den politik, der føres i EU, bliver langt mere progressiv end i dag. Det gælder særligt i forhold til at føre en mere ambitiøs klimapolitik og en styrket indsats mod skattely og skattespekulation. Danmark er en del af Schengen-samarbejdet. Det er et samarbejde, som en ny regering bakker op om, og fortsat ønsker at være en del af. Der er behov for en revision af Schengen-reglerne. Det skal afklares i forbindelse med en ny Europa-politisk aftale. Danmark er også en del af Rigsfællesskabet. En ny regering ønsker et ligeværdigt, positivt og styrket partnerskab i Rigsfællesskabet baseret på tillid og gensidig respekt. I fællesskab med Grønland og Færøerne vil vi udvikle danske ansvarsområder.

Christiansborg, 25. juni 2019

Underskrevet af lederne for Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten: Mette Frederiksen, Morten Østergaard, Pia Olsen Dyhr og Pernille SkipperDe største uenigheder mellem disse fire partier gælder udlændigepolitiken og økonomien. Hvad den første angår har socialdemokratiet på forhånd bundet sig til en aftale med de borgerlige partier (Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative), og selv om socialdemokratiet nu er indforstået med at nedlægge asylcentret Sjælsmark og skrotte planerne om et nyt center på øen Lindholm, så er der ikke her tale om et paradigmeskifte, således som Morten Østergaard vil give det udseende af. For den stramme udlændingepolitik ligger fast. Og hvad økonomien angår gælder at SF og Enhedslisten ligger langt fra de radikales ønsker om 'finanisering krone for krone'. Men alle fire partier lader finansieringen være op til kommende forhandlinger.

Socialdemokratiets og den nye statsministers vilje til en ny retning i dansk politik fremgår af ministerlisten:

1) Statsminister Mette Frederiksen
2) Finansminister Nicolai Wammen
3) Udenrigsminister Jeppe Kofod
4) Justitsminister Nick Hækkerup
5) Social- og indenrigsminister Astrid Krag
6) Skatteminister Morten Bødskov
7) Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen
8) Minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde Mogens Jensen
9) Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke
10) Transportminister Benny Engelbrecht
11) Minister for udviklingssamarbejde Rasmus Prehn
12) Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil
13) Forsvarsminister Trine Bramsen
14) Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen
15) Erhvervsminister Simon Kollerup
16) Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye
17) Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard
18) Boligminister Kaare Dybvad
19) Miljøminister Lea Wermelin
20) Kulturminister og kirkeminister Joy Mogensen

Mette Frederiksen har tydeligt ønsket en ideologisk vægtning i socialdemokratisk. Flere af ministrene har skrevet bøger - bl.a. den nye integrationsminister Mattias Tesfaye og den nye boligminister Kaare Dybvad. Men helhedsrealistisk set må det siges, at vægtningen ikke er særligt afklaret. Det er den jo heller ikke hos Mette Frederiksen selv - eller hos partier som Venstre og Dansk Folkeparti i den borgerlige opposition. Men alle ønsker dog et bredt politisk samarbejde henover de gamle skel.

Mette Frederiksen har givet Nikolaj Wammen, Jeppe Kofoed, Nick Hækkerup, Astrid Krag, Morten Bødskov og Dan Jørgensen centrale ministerier. Halvdelen af ministrene har ministererfaring, og alle er flittige og engagerede sjæle. Det er et stærkt hold - og regeringschefen synes at være indstillet på en fast og målrettet styring.

Alt tyder dog på at både socialdemokratiet og de tre støttepartier skal igennem en omfattende læreproces i den kommende valgperiode.

Det skal tilføjes at Mette Frederiksen, der nu på søndag skal til sit første rådsmøde i EU som dansk statsminister har tilkendegivet at den nye regering vil genudnævne Margrethe Vestager som EU-kommissær. Mødet i Bruxelles på søndag skal afklare hele spørgsmålet om EUs kommende kommission.

Ejvind RiisgårdRelevante e-bøger fra Jernesalt:

'Den komplementære helhedsrealisme' (opdatering af Jernesalts 2009-filosofi, som udkommer 30.11.13. Prisen fra 2.1.15. er 50 kr.). Udover kapitlerne i 2009-udgaven indeholder e-bogen essayet Religion som emergent fænomen i biologien.

'Højsangen om den menneskelige eksistens' (nyt og afsluttende hovedværk af forfatteren, som udkom 22.11.13.). 358 sider, rigt illustreret. Pris 100 kr.

'Eksistens-psykologi for 21. årh.' (kr. 25) indeholder artikelserierne om de psykiske grundprocesser, om de psykiske fundamentalkræfter, om bevidsthedsforskning og om det kollektivt ubevidste samt artikler om 'jeget og selvet' og åndslivet m.m.

'Konsistensetik - Erling Jacobsen og Jes Bertelsen'   omfatter essays om Etik og eksistens, Erling Jacobsens moralfilosofi

'Virkelighedens dobbelte karakter' (kr. 25) indeholder essayene om Virkeligheden fordelt på kapitler om fysikken, tiden, rummet, livet, ånden, sproget og humoren.

Nærmere om e-bøgerne i oversigten her på siderne

Bøgerne forhandles af Saxo.comLinks til de opstillede partier (efter størrelse ved valget i 2015):

Socialdemokraterne (Mette Frederiksen)
Dansk Folkeparti (Kristian Thulesen Dahl)
Venstre (Lars Løkke Rasmussen)
Enhedslisten (Pernille Skipper)
Liberal Alliance (Anders samuelsen)
Alternativet (Uffe Elbæk)
Det radikale Venstre (Morten Østergaard)
Socialistisk Folkeparti (Pia Dyhr Olsen)
Det konservative Folkeparti (Søren Pape Poulsen)
Kristendemokraterne (Isabella Arendt)

Nye Borgerlige (Pernille Vermund)
Stram Kurs (Rasmus Paludan)
Klaus Riskær PedersenRelevante artikler på Jernesalt:

DR's sidste partilederrunde op til valget  (4.6.19.)
Ansvaret for den samfundsmæssige helhed synes væk  (22.5.19.)
Folketingsvalget 5.6.19. bliver en speget affære  (15.5.19.)
Den store aktuelle kulturkrise  (8.5.19.)
Mette Frederiksen på vej mod magten  (1.5.19.)
Mette Frederiksen gør sig fri af de radikale  (5.6.18.)
Er socialdemokraternes nye flygtningepolitik humanistisk?  (16.2.18.)
Har Socialdemokratiet overhovedet en kulturpolitik?  (18.2.18.)
Socialdemokraterne har holdt årsmøder, men fastholder blokpolitikken  (20.9.17.)
Socialdemokratismens nye illusioner  (23.6.17.)
Hvad skal vi lægge i tilnærmelsen mellem S og DF?  (23.2.17.)
Socialdemokraten Kaare Dybvads folkelige illusioner  (23.7.17.)
Socialdemokratismens nye illusioner  (23.6.17.)Helle tabte glansen, Kristian vandt mandaterne, Lars låner nok nøglerne  (19.6.15.)
Et landsmøde kan udstille krise og afmagt  (2.10.13.)
Er Thorning-regeringen ved at gå op i limingen?  (19.9.13.)
Bjarne Corydon omdefinerer socialdemokraternes velfærdsstat  (8.9.13.)
Regeringsrokale og partiudmeldinger  (12.8.13.)
Folketinget går på sommerferie og regeringen får et pusterum  (19.6.13.)
Dagpengeløsningen udskyder reformen, men redder Thorning-regeringen  (16.5.13.)
Første maj er blevet en tvetydig affære  (3.5.13.)
SF en vittighed og S-SF-koalitionen en narresut  (21.3.13.)
Thorning bekender kulør med borgerlig politik  (1.3.13.)
Helle Thornings flinkeskole-optimisme bekræfter det manglende format  (6.1.13.)
Regeringens åbne sår  (5.10.12.)
Socialdemokratiet lider  (24.9.12.)'Den tredje vej' ifølge Anthony Giddens  (23.7.12.)
'Den tredje vej' og New Labour under Tony Blair  (27.7.12.)
Den tredje vej og Labours nye formand  (27.9.10.)
'Den tredje vej', Fogh Rasmussen og Venstre  (30.7.12.)
Den tredje vej og Lars Løkke Rasmussen  (29.9.10.)
Den tredje vej og Liberal Alliance  (28.9.10.)Endelig gik han, Nyrup!   (19.11.02.)
Anker Jørgensen og folkeligheden  (21.3.16.)
Krag, standpunkterne, nederlaget og latterkoncilet
Var Jørgen S. Dich en socialdemokratisk kætter  (19.6.18.)
Den herskende klasse efter 1970   (19.02.03.)Artikler om Danmark
Artikler om Miljø og klima
Artikler om Samfund
Artikler om Eksistens
Artikler om SekulariseringRedaktion
Essays
Emneindex
Personindex

Programerklæring af 2.6.02.
Jens Vrængmoses rubrik
Per Seendemands rubrik (fra 2005)At læse Jernesalt
Introduktion til Jernesalts filosofi
Komplementaritetssynspunktet
Modstanden mod komplementaritetssynspunktet

Den komplementære helhedsrealisme
De psykiske grundprocesser
De psykiske fundamentalkræfter
Konsistens-etikken
Etik og eksistens

Livskvalitet (fire artikler) (2002-03)
Ontologi-serie (tolv artikler) (2010)
Virkelighedsopfattelse (syv artikler) (2007)
Religion som emergent fænomen i biologien  (28.12.09.)Jernesalts 2009-filosofi
Forord  -   Begreber og aksiomer  -   Krisen ved årsskiftet 2008/09  -   Verdensbilledet 2009
Livet  -   Mennesket  -   Sjælen  -   Sproget  -   Samfundet  -   Overordnede politiske parametre
Udfordringen  -   Helhedsrealismens advarsler  -   Helhedsrealismens anbefalinger  -   EfterskriftVærdimanifest (fra 2003))
Værdimanifest i forkortet udgave
Sagregister til værdimanifestTil toppen   Til forsiden   PrintVersion   Tip en ven  utils postfix clean
utils postfix normal