Jernesalt
Dynamisk komplementær helhedsrealisme
Samfund Eksistens Sekularisering Coronakrisen E-Bøger
SAMFUND
 
EKSISTENS
 
SEKULARISERING
 
2019-FILOSOFIEN
 
ESSAYS
RETORIK
ONTOLOGI
VIRKELIGHED
ENFOLDIG TALE
SKIDT OG KANEL
REDAKTION
PROGRAM
INTRODUKTION
INSPIRATORER
OVERSIGTER
EMNEINDEX
PERSONINDEX
LINKS
E-MAIL
 
utils prefix normal Forside    Oversigter    Redaktion    At læse Jernesalt    Sendemand    Vrangsiden    Kontakt   
 
JERNESALT - thorning2013d

ARTIKEL FRA JERNESALT - 16.5.13. (Ugebrev)

Dagpengeløsningen udskyder reformen, men redder regeringen

Tirsdag fremlagde statsministeren så det længe ventede forslag om en ny arbejdsmarkedsydelse der skal hjælpe de mange tusinde borgere der ville falde ud af dagpengesystemet eller miste kontanthjælpen hvis dagpengereformen skulle stå uændret ved magt, men forslaget skal først og fremmest redde regeringen fra at blive fældet af Enhedslisten og uroen i egne rækker. Presset på regeringen er blevet stærkere og stærkere - og der var, som påpeget af alle nøgterne kommentatorer - til sidst ikke anden udvej end at rette ind og vel at mærke gøre det på en måde der ikke direkte omstøder den dagpengereform regeringen blev bundet af ved regeringsdannelsen med Det radikale Venstre; istedet indfases denne reform over et længere stræk. Samtidig nedsætter regeringen en dagpengekommission der skal kulegrave hele systemet inden foråret 2015, dvs inden næste folketingsvalg.

Halveringen af dagpengeperioden til to år fastholdes i princippet, men på en sådan måde at opbruges den to-årige dagpengeret, kan man nu få en arbejdsmarkedsydelse på 10.413 kr. om måneden for ikke-forsørgere eller max 60 procent af dagpengene (13.883 for forsørgere, svarende til max 80 % af dagpengene), som dog nedtrappes gradvis frem mod 2017. Personer der er blevet arbejdsløse før nytår 2013 kan blive i systemet (få dagpenge og/eller særlig ydelse) i op til fire år, mens personer der bliver arbejdsløse i 2. halvår 2016 må nøjes med regelrette dagpenge i to år. - Finansieringen skal komme fra en tidsbegrænset stigning i a-kasse-bidraget på op til 60 kr. om måneden - og er således udtryk for et klart solidaritetsprincip inden for de forsikredes egne rækker.

Regeringens udspil er en håndsrækning til de tusinder der ellers ville ryge ud af dagpengesystemet - og i værste fald miste forsørgelsesmuligheden. Men det standser ikke presset på regeringen, fordi mange i egne rækker og i fagbevægelsen ønsker kortere genoptjeningsperiode for dem der falder ud af systemet. Noget sådant er man til gengæld imod på arbejdsgiversiden, fordi man mener det vil give for stor sikkerhed i forhold til fleksibiliteten.

Fagbevægelsen er navnlig imod finansieringen af den nye ydelse. LO's formand kalder den urimelig, og FOA-formanden Dennis Kristensen stempler den som fuldstændig amoralsk. Og det bliver givet et spørgsmål der vil volde problemer i forhandlingerne med Enhedslisten. En professor der var medlem af den gamle Arbejdsmarkedskommission tager afstand fra den foreslåede finansiering. At sætte A-kassekontingentet op vil gå i den gale retning, ja kan på sigt erodere den danske model.Regeringen prøver naturligvis at sælge forslaget om en ny arbejdsmarkedsydelse som en "Ny og bedre indfasning af dagpengereformen", men det er nok rigtigt som Peter Mogensen fra Kraka gør gældende, at der reelt er tale om en "yderligere forlængede af uddannelsesordningen, blot uden et krav om uddannelse"! Udspillet giver regeringen et tiltrængt pusterum - og det har været nødvendigt fordi den økonomiske krise slet ikke er kommet nærmere en afslutning. Der er ikke kommet flere job til dem der bliver arbejdsløse eller bliver færdiguddannede. Og det var jo præcis hvad regeringen havde regnet med. Nu hjælper den så dem der trues med helt at miste forsørgelsesgrundlaget - og det har naturligvis pr. automatik udløst en syrlig kommentar fra Liberal Alliances kuglestøder Joachim B. Olesen, der finder det bekræftet at en socialdemokratisk regering altid er parat med en check til folk der klynker.

Problemet var at presset mod regeringen var blevet så stort at den var nødt til at gøre noget, og det man gør er ikke at løse det grundlæggende problem at flest muligt erhvervsaktive skal i arbejde og ikke på offentlig understøttelse, fordi alle skal være forpligtet til at forsørge sig, hvis de overhovedet kan. Men regeringen udskyder en løsning - uden dog helt at bestride at der fortsat vil være en hel del der kommer i klemme. Man skyder reelt dagpengereformen ud til valgkampen i 2015, og S og SF har ligeud erklæret at dagpengene vil blive tema for valgkampen i 2015. Det er på en måde et udspekuleret skaktræk, som nok skal få Venstre til at tænke sig om, når de skal afgøre om de vil stemme for eller imod forslaget, men ingen kan i dag forudsige om regeringsprojektet vil lykkes.

Problemet er nemlig at den siddende regering - og navnlig socialdemokraterne og SF - nu har stået så svagt i meningsmålingerne så længe, at det er uhyre svært at rette det op, selvom konjunkturerne eventuelt skulle blive gunstigere i løbet af 2014. Dels er der problemer med andre store reformer; dels har de to partier vitterligt mistet troværdighed; dels er den folkegunst der kan registreres i meningsmålinger nu engang en "idel dunst" som der står på Folketingets egne mure, endda uden for selve ministerværelset. Den er en flygtig sag - og den kan ikke uden videre skaffes til veje igen ved samme metoder som gjaldt da man kom til regeringsmagten. Allermindst når dette som i 2011 skete ved åbenlys øjenforblændelse.

De seks til ti procent af vælgerne S og SF tilsammen har mistet siden valget, har følt sig snydt af at få en regering der overvejende fører borgerlig politik (og får de borgerlige med i mange forlig), selvom den lovede det modsatte. Den har ikke formået at overbevise disse vælgere om at dens politik i virkeligheden er rød - eller at en borgerlig regering ikke kunne klare ærterne lige så godt. Og især har Helle Thorning-Schmidt vist sig så svag som leder, at hun personligt står langt nede på vælgernes rangliste (også hos socialdemokraterne).Det mest positive man overhovedet kan sige om regeringen er at den netop ved at holde fast på den dagpengereform som Det radikale Venstre havde bundet sig til ved med forlig med den gamle regering i grunden har vist et mod til opgør med gammel mentalitet som VK ikke turde binde an med, selvom det er nødvendigt på langt sigt. Nu svigter modet, og regeringen overlader det i princippet til en ny regering at føre opgøret igennem.

Det eneste der herefter står fast er at reformerne er nødvendige på langt sigt - og at problemet med dansk politik fortsat er at de politiske partiers ledere savner mod til at føre det nødvendige igennem uden al for megen slinger i valsen. Politik fordrer også konsistensetik - og denne kræver fastholdelse af de langsigtede mål uden at bøje sig unødigt for den svigefulde folkegunst.

Ejvind Riisgård
Med hensyn til konsistensetikken henledes opmærksomheden specielt på at der netop er udgivet en e-bog om emnet, jf. 'Konsistensetik - Erling Jacobsen og Jes Bertelsen'  (i pdf-format). Bogen omfatter essays om Etik og eksistens, Erling Jacobsens moralfilosofi og Jes Bertelsens etik samt supplerende essays om Jes Bertelsens verdensbillede, Jes Bertelsens specielle bevidsthedsforskning og Jes Bertelsen på afveje angående vores globale kulturkrise. Desuden biografier om Erling Jacobsen og Jes Bertelsen.

PS. Som læserne måske har bemærket er Jernesalt fra nytår gået over til kun at bringe en enkelt, relativ kort artikel om ugen, og at kalde den 'ugebrev' - uden at der heri skal lægges nogen forestilling om at det er en hel uges begivenheder der kommenteres. Det er hver uge kun et enkelt tema der tages op - og det sker ud fra en vurdering at dets relevans for Jernesalts overordnede mål om at behandle politiske, kulturelle, psykologiske og religiøse emner som har betydning for den moderne danskers eksistens - og så vidt muligt sætte dem ind i en større helhedsrealistisk sammenhæng.

Jeg minder i den forbindelse om at Jernesalt ikke skrives af snæver intellektuel-akademisk interesse, endsige af polemiske grunde, men af eksistentiel interesse og med henblik på at give stof til refleksion og stille eftertanke.

Når virksomheden nu indskrænkes til den beskedne ugentlige indsats, skyldes det ganske enkelt at Jernesalt er begyndt at udgive e-bøger på www.saxo.com - jf. linket forfatteren Ejvind Riisgård på Saxo.com. Og det kræver en vis arbejdsindsats.

Bøgerne vil i løbet af året komme til at dække alle væsentlige sider af Jernesalts filosofi, kulturkritik og samfundskritik, sådan som den har formet sig gennem 10-11 år. Jeg har valgt at starte med de grundliggende filosofiske og psykologiske essays og fortsætte med essays om mine store inspiratorer i filmens, litteraturens, kunstens og musikkens verden, men kommer skam også til de mere politiske emner.

Under rubrikken e-bøger findes en oversigt over de udgivne bøger, og ved at klikke ind på den enkelte bog kan man se beskrivelse og indholdsfortegnelse.

Undertegnede forventer at afslutte Jernesalts virksomhed i løbet af et års tid - og har tænkt mig at runde af med et større essay om den menneskelige eksistens i det 21. århundrede.

Ejvind Riisgård
Henvisninger:

Links:

"Ny og bedre indfasning af dagpengereformen" (på Statsministeriets hjememside)

Socialdemokraterne
Socialistisk Folkeparti
Det radikale Venstre
EnhedslistenRelevante artikler på Jernesalt:

Første maj er blevet en tvetydig affære  (3.5.13.)
Flertallet af offentligt ansatte fatter ikke situationens alvor  (12.4.13.)
SU-reformen ikke ideel, men nødvendig  (22.2.13.
Helle Thornings flinkeskole-optimisme bekræfter det manglende format  (6.1.13.)
Regeringens udspil til stor, ambitiøs skolereform  (5.12.12.)
Regeringens åbne sår  (5.10.12.)

Er demokrati muligt uden lederskab?  (15.10.12.)
Har vi fået vækst på hjernen?  (3.8.12.)
'Den tredje vej', Fogh Rasmussen og Venstre  (30.7.12.)
'Den tredje vej' ifølge Anthony Giddens  (23.7.12.)
Klassekampen i Danmark er passé  (7.6.12.)
Den herskende klasse efter 1970   (19.02.03.)
Midten i dansk politik  (25.10.04.)
Individ og samfund som komplementære fænomener  (23.7.03.)
Liberalismen og socialismen som komplementære fænomener  (26.8.03.)Socialdemokratiet lider  (24.9.12.)
Helle Thornings skattesag pinlig for alle  (27.8.12.)
Mon dog socialdemokraterne er de bedste?  (21.08.12.)
Regeringens dagpengeproblem  (19.8.12.)
Nytter Henrik Sass' angreb på Enhedslisten - eller er der mere brug for selverkendelse?   (11.7.12.)
Trepartsforhandlingernes sammenbrud en bét for regeringen  (12.6.12.)
Det politiske opbrud ses nu også i vælgeranalyserne  (30.4.l2.)
Endelig kommer der gang i reformarbejdet  (2.3.12.)
Farcen om betalingsringen  (23.2.12.)
Helle Thornings nytårstale  (2.1.12.)
Arme Helle Thorning  (6.11.11.)
Helle Thornings S-R-SF-regering og dens grundlag  (4.10.11.)
Helle Thorning vandt statsministeriet med dårligt resultat for S og SF  (16.9.11.)SF en vittighed og S-SF-koalitionen en narresut  (21.3.13.)
SF's nye formand og muligheder  (17.10.12.)
Formandsopgøret i SF - og Søvndals fatale brøler  (2.10.12.)
Villy Søvndal har også sejret ad helvede til!  (8.9.12.)
Regeringens dagpengeproblem  (19.8.12.)Henrik Dahls store politiske desillusionering  (13.6.11.)
S og SF fremlægger deres 2020-plan  (17.5.11.)
Helle Thorning går nu lysere tider imøde  (1.10.10.)
To partiformænd i vanskeligheder  (3.8.10.)
Genopretningsplan og unødig skattesag  (2.7.10.)
De danske socialdemokraters dilemma  (28.9.09.)
S spiller højt spil med skatteudspillet med SF  (29.8.09.)
Trives socialdemokraterne mon selv?  (12.09.08.)
Nye politiske teser - varm luft eller visioner?  (7.4.08)
S for skæg, selvmord eller hvad?  (28.4.06.)
Helle Thornings nye hold  (19.4.05.)
Ny formand for socialdemokraterne  (13.4.05.)

Etik og eksistens   essay om etikkens placering i den menneskelige eksistens
Kan moral begrundes?  (Erling Jacobsens moralfilosofi)
  (Essay om etikkens placering i den menneskelige eksistens)Artikler om Danmark
Artikler om Samfund
Artikler om Eksistens
Artikler om SekulariseringRedaktion
Essays
Emneindex
Personindex

Programerklæring af 2.6.02.
Jens Vrængmoses rubrik
Per Seendemands rubrik (fra 2005)At læse Jernesalt
Introduktion til Jernesalts filosofi
Komplementaritetssynspunktet
Modstanden mod komplementaritetssynspunktet

Den komplementære helhedsrealisme
De psykiske grundprocesser
De psykiske fundamentalkræfter
Konsistens-etikken
Etik og eksistens

Livskvalitet (fire artikler) (2002-03)
Ontologi-serie (tolv artikler) (2010)
Virkelighedsopfattelse (syv artikler) (2007)
Religion som emergent fænomen i biologien  (28.12.09.)Jernesalts 2009-filosofi
Forord  -   Begreber og aksiomer  -   Krisen ved årsskiftet 2008/09  -   Verdensbilledet 2009
Livet  -   Mennesket  -   Sjælen  -   Sproget  -   Samfundet  -   Overordnede politiske parametre
Udfordringen  -   Helhedsrealismens advarsler  -   Helhedsrealismens anbefalinger  -   EfterskriftVærdimanifest (fra 2003))
Værdimanifest i forkortet udgave
Sagregister til værdimanifestTil toppen   Til forsiden   PrintVersion   Tip en ven  utils postfix clean
utils postfix normal