Jernesalt
Dynamisk komplementær helhedsrealisme
Samfund Eksistens Sekularisering Coronakrisen E-Bøger
SAMFUND
 
EKSISTENS
 
SEKULARISERING
 
2019-FILOSOFIEN
 
ESSAYS
RETORIK
ONTOLOGI
VIRKELIGHED
ENFOLDIG TALE
SKIDT OG KANEL
REDAKTION
PROGRAM
INTRODUKTION
INSPIRATORER
OVERSIGTER
EMNEINDEX
PERSONINDEX
LINKS
E-MAIL
 
utils prefix normal Forside    Oversigter    Redaktion    At læse Jernesalt    Sendemand    Vrangsiden    Kontakt   
 
JERNESALT - thorning04

ARTIKEL FRA JERNESALT - 27.8.12.

Helle Thornings skattesag pinlig for alle

Det er galt nok at der under den forrige regering, statsminister Lars Løkke Rasmussen og skatteminister Troels Lund Poulsen skete et så stort normskred i skatteministeriet at der blev lækket fortrolige oplysninger om den daværende socialdemokratiske statsministerkandidat Helle Thorning-Schmidts og hendes ægtefælle Stephen Kinnocks personlige skatteforhold og navnlig afsløret en særdeles påfaldende interesse fra skatteministeriets og ministerens side i en sag der principielt hørte under Københavns kommunes skattedirektorat og den alene, men det er uhyrligt at der nu i den kommission der skal kulegrave sagen for at finde frem til kilderne til lækagerne vil fremkomme tilgængelige aktstykker som viser at der i korrespondencen mellem skatteministeriet og det kommunale skattedirektorat er nævnt så uheldige tvetydigheder om Stephen Kinnochs kønsorientering at parret nu to dage før kommissionen tager fat på sine afhøringer har fundet det nødvendigt at fremlægge hele den foreliggende ni siders redegørelse om deres skatteforhold og privatliv og endda tilføje en udtrykkelig afvisning af at Steven Kinnock skulle være homoseksuel.

Det er første gang i Danmarkshistorien at en statsminister finder sig nødsaget til at foretage et sådant skridt for at forebygge senere mytedannelser og spekulationer om sit privatliv, men det er også første gang at en statsministers ægtefælle på denne måde kommer i søgelyset som en særlig belastning for regeringschefen alene i kraft af at han er udlænding og har sit erhverv i udlandet. Det gør ikke sagen bedre at de nævnte antydninger ifølge den foreliggende redegørelse stammer fra parrets egen revisor, der godt nok påstår at hans udtalelser er blevet misforstået (de er ikke gengivet ordret i referatet), for det forekommer temmelig uforståeligt at Kinnocks kønsorientering skulle have nogen som helst betydning for parrets skatteforpligtelser, med mindre den ligefrem knyttes sammen med en formodning om at han har ført en decideret dobbelttilværelse med et særskilt privatliv uden for Danmark.De fleste kommentatorer anser det for ganske klogt at parret i forsøget på at komme myter og spekulationer i forkøbet rykker ud med en fælles erklæring om at parret lever er godt familieliv med deres to døtre, og at de har fundet en måde at indrette deres familieliv på så det kan fungere, selvom om de i kraft af den usædvanlige kombination af deres job har en lidt anderledes hverdag end andre par. De har iøvrigt aldrig talt med deres revisor eller andre rådgivere om deres ægteskab. Og de ønsker ikke at udtale sig når først kommissionens afhøringer går i gang.

Det er da ikke udelukket at statsministeren vil få en del sympati på grundlag af den pludselige åbenhed og ærlighed i sagen, men når revisoren ikke vil udtale sig for andre end kommissionen - og iøvrigt påberåbet sig tavshedspligt - forhindres desværre ikke at de usmagelige gætterier kan fortsætte. Problemet er jo i virkeligheden slet ikke Kinnocks seksualitet eller parrets privatliv, men derimod præcis hvad det har været lige fra sagens begyndelse, nemlig om statsministerens ægtefælle betaler skat her i landet, eller mere præcist om han slet ikke opholder sig så meget i Danmark at han er forpligtet til at betale skat. Det har hele tiden fremgået af sagen, at han har været meget tæt på at opholde sig i vort højtbesungne kongerige de 180 dage om året som ville medføre skatteforpligtelse, og at der mest af alt har været usikkerhed om måden at tælle dage på. Så ligegyldigt hvordan man vender og drejer sagen, så er Helle Thorning-Schmidt den første statsminister i Danmarkshistorien der har en ægtefælle der bor her i velfærdssamfundet med det høje skattetryk mindre end halvdelen af året og derfor ikke bidrager til det danske fællesskab. Og det er i sig selv ikke helt uvæsenligt, for det skader temmelig sikkert hendes image, fordi det bekræfter at Helle Thorning så at sige er mere elitær og internationalist end dansker og socialdemokrat. Ligegyldigt hvad man måtte mene om alle tidligere socialdemokratiske formænd og statsministre i vort lille land, så ville ingen af dem have budt deres landsmænd en bare tilnærmelsesvis lignende skattesag. End ikke en borgerlig - og måske velbeslået - statsminister eller statsministerkandidat med omfattende internationale relationer ville betragte det som uproblematisk.

Til gengæld burde det under ingen omstændigheder give pressen, offentligheden eller partiet Venstre særlig anledning til at forsøge at ramme damen under bæltestedet. Derfor er det fortsat af største værdi at den nedsatte særkommission finder ud af hvordan sagsforløbet har været i skatteministeriet og Københavns Skattedirektorat, hvem der har lækket de fortrolige oplysninger til BT, hvem der har tilbudt en bestemt del af lækagen til Ekstrabladet, og hvem der har brugt oplysningerne i Venstre.Mediernes rolle har ikke været glorværdig, men tværtimod en bekræftelse på at pressen i dag hæmningsløst dyrker den snagen i kendte menneskers privatliv som folk åbenbart elsker og derfor er villige til at betale for, men som hidtil er gået stort set uden om det politiske liv. Eksempelvis tolererede man i sin tid statsminister Thorvald Staunings udskejelser med hensyn til alkohol og kvinder - uden at det gav nævneværdig presseomtale, selvom gud og hvermand kendte dem, og man skånede i sin tid også offentligheden for detaljer om statsminister Viggo Kampmanns regelmæssige værtshusudskejelser som kvartalsdranker, fordi hans sekretær påtog sig at bringe ham frelst og helskindet gennem alle farer. Men i dag kan ingen politiker efterhånden foretage sig noget som helst uden for det sædvanlige og normbestemte uden at det omgående finder vej til spalterne, tv-skærmen eller facebook og lignende. Det er åbenlyst blevet en folkeforlystelse at udstille folk i intime situationer der tidligere under alle omstændigheder blev anset for private og uvedkommende for andre, og ofte endda for grænseoverskridende og derfor mere eller mindre pinlige.

Der er markant forskel på mediedækningen, og det er ingen hemmelighed at de gamle seriøse dagblade som Berlingske, Politiken og Jyllands-posten har følt sig hævet over den værste sladder, mens til gengæld tabloidaviserne BT og Ekstrabladet har fremturet på niveau med 'Se og Hør'. Og i dag er det de sociale medier på internettet der slår alle rekorder med ikke blot sladder, men udlevering og exhibitionisme. Flertallet af unge på disse medier aner simpelthen ikke hvad blufærdighed er for en størrelse. Så trods alt er det godt at vore toppolitikere hidtil har prøvet at holde fanen højt med normal blufærdighed og stor tilbageholdenhed over for at kaste med smuds efter hinanden. Helle Thorning prøver da heller ikke med sin og ægtefællens offentlige erklæring at sætte en ny standard - endsige løfte sløret for indblik i deres privatliv, men tværtimod at fortælle omverdenen at der bør være en grænse. Men som den tidligere statsministerfrue, den radikale Lone Dybkjær, netop har røbet, så var det allerede i halvfemserne en overraskelse for hende hvor nært pressen gik på parret. Det er ikke nødvendigvis noget vi behøver at affinde os med. Tværtimod kan alle der vil fravælge kontakt med journalister der overskrider grænserne.Netop derfor er det dybt beklageligt når et ministerium selv lader normerne skride, som det skete med skatteministeriet i Thornings skattesag ved den kontakt mellem ministeriet og skattedirektoratet i København som var helt overflødig eftersom der intet nyt af principiel lovgivningsmæssig interesse var i sagen, men som åbenlyst var befordret af en rent partipolitisk mulighed for at skade oppositionens spidskandidat til statsministerposten. Desværre er det højst uvist om lækagerne vil blive opklaret, da det kommer til at afhænge af mundtlige udsagn og dermed villigheden til at meddele sig, men det må dog noteres med en vis tilfredshed, at både departementschef Loft er blevet fyret fra ministeriet og den daværende skatteministers personlige rådgiver har fundet andre græsgange. Presset mod Troels Lund Poulsen var på et tidspunkt også så stort, at han valgte at tage sygeorlov nogle måneder. Det er ubetinget Troels Lund Poulsen og hans nærmeste rådgivere der i dag står i det mest tvivlsomme lys og derfor får størst behov for at forklare sig.

Men i yderste konsekvens kan sagen også blive en bet for Lars Løkke Rasmussen og Venstre, hvis han selv eller Venstres partisekretær har vist interesse for og eventuelt godkendt Troels Lund Poulsens boringer i sagen. Heldigvis for alle ligger det dog efter alt at dømme klart, at interessen alene har gået på Stephen Kinnocks skattebetaling - og ikke på hans og Helle Thornings samliv. Det bør fortsat høre til provokerende kunstneres og bladtegneres samt visse forfatteres eneret at kunne gøre grin med politikernes, kendissers og kongelige personers privatliv - og i den forbindelse komme med alskens vilde antydninger og rygter. Politikerne selv bør holde fanen højt.

Uanset hvad tendensen på de sociale medier er blandt unge grænseoverskridere, så bør voksne mennesker i ansvarlige stillinger gøre hvad de kan for at opretholde den grænse mellem det offentlige liv og det private liv som er hovedbetingelsen for at begge områder af livet kan udfoldes på konstruktiv vis ud fra de formål de hver sig har og som det er umuligt at sammenblande, hvis de overhovedet skal have mening. Det offentlige liv udfolder sig naturligvis med størst mulig åbenhed, fordi det i princippet gælder alle og derfor også skal kunne kontrolleres af alle. Privatlivet udfolder sig derimod i det mere lukkede og skjulte, fordi det ellers ikke ville være privat og frit. Det private er og bør netop være adskilt fra offentligheden, fordi menneskets frie udfoldelse netop på de mest intime felter kræver blufærdighed. I modsat fald bliver det pinligt.

Jan JernewiczHenvisninger:

Links til:

Statsministeriet  (med links til øvrige ministerier)

Relevante artikler på Jernesalt:

Lars Løkke gik i mediefælden og skabte mistanke  (6.12.11.)
Normskred i skatteministeriet  (4.12.11.)
Normskredet i velfærdsstaten  (1.12.11.)
Det politiske livs æsteticering  (8.9.09.)
Den kreative klasse ifølge Richard Florida   (9.3.06)
Den herskende klasse efter 1970   (19.02.03.)
Midten i dansk politik  (25.10.04.)
Dansk politik under forvandling   (18.8.02.)
Er Danmark ved at blive et underholdningssamfund?  (7.9.08.)
Politik og medier  (20.5.04.)
Politiske parametre  (6.2.05.)Hvor kommer det onde fra?
Kan moral begrundes? (Erling Jacobsens konsistensetik)
Det sanselige eller generøse menneske om generøsitet, seksualitet og Tor Nørretranders
Ungdom, druk og moral
'Syndefaldet': Myte, ord og billede
'Supervoksen', overgangsriter og 'syndefald'
Køn, identitet, partnervalg og humor
Familien er død! Familien leve! (om Cooper)Mon dog socialdemokraterne er de bedste?  (21.08.12.)
Regeringens dagpengeproblem  (19.8.12.)
Nytter Henrik Sass' angreb på Enhedslisten - eller er der mere brug for selverkendelse?   (11.7.12.)
S-R-SF-regeringens 2020-plan  (9.5.12.)
Det politiske opbrud ses nu også i vælgeranalyserne  (30.4.l2.)
Helle Thornings nytårstale  (2.1.12.)

Status over året 2011  (1.1.12.)
Helle Thornings S-R-SF-regering og dens grundlag  (4.10.11.)
Helle Thorning vandt statsministeriet med dårligt resultat for S og SF  (16.9.11.)
Arme Helle Thorning  (6.11.11.)
Valget, udfordringerne og partierne  (13.9.11.)
Kvinderne, valget og realitetsprøvelsen  (10.9.11.)
Kulturen, eliten og folket  (7.9.11.)
Farcen om dansk politik giver endeligt valg  (28.8.11.) Henrik Dahls store politiske desillusionering  (13.6.11.)
Helle Thorning går nu lysere tider imøde  (1.10.10.)
Helle Thornings nye hold  (19.4.05.)
Ny formand for socialdemokraterne  (13.4.05.)Artikler om Danmark
Artikler om Samfund
Artikler om etik
Artikler om Eksistens
Artikler om SekulariseringAt læse Jernesalt
Introduktion til Jernesalts filosofi
Komplementaritetssynspunktet
Modstanden mod komplementaritetssynspunktet Helhedsrealismen
De psykiske grundprocesser
Konsistens-etikkenRedaktion
Essays
Emneindex
Personindex

Programerklæring af 2.6.02.
Jens Vrængmoses rubrik
Per Seendemands rubrik (fra 2005)Den komplementære helhedsrealisme
De psykiske grundprocesser
De psykiske fundamentalkræfter
Konsistens-etikken
Etik og eksistens

Livskvalitet (fire artikler) (2002-03)
Ontologi-serie (tolv artikler) (2010)
Virkelighedsopfattelse (syv artikler) (2007)
Religion som emergent fænomen i biologien  (28.12.09.)Jernesalts 2009-filosofi
Forord  -   Begreber og aksiomer  -   Krisen ved årsskiftet 2008/09  -   Verdensbilledet 2009
Livet  -   Mennesket  -   Sjælen  -   Sproget  -   Samfundet  -   Overordnede politiske parametre
Udfordringen  -   Helhedsrealismens advarsler  -   Helhedsrealismens anbefalinger  -   EfterskriftVærdimanifest (fra 2003))
Værdimanifest i forkortet udgave
Sagregister til værdimanifestTil toppen   Til forsiden   PrintVersion   Tip en ven  


utils postfix clean
utils postfix normal