Jernesalt
Dynamisk komplementær helhedsrealisme
Samfund Eksistens Sekularisering Coronakrisen E-Bøger
SAMFUND
 
EKSISTENS
 
SEKULARISERING
 
2019-FILOSOFIEN
 
ESSAYS
RETORIK
ONTOLOGI
VIRKELIGHED
ENFOLDIG TALE
SKIDT OG KANEL
REDAKTION
PROGRAM
INTRODUKTION
INSPIRATORER
OVERSIGTER
EMNEINDEX
PERSONINDEX
LINKS
E-MAIL
 
utils prefix normal Forside    Oversigter    Redaktion    At læse Jernesalt    Sendemand    Vrangsiden    Kontakt   
 
JERNESALT - 0901aabentbrevmbock

ARTIKEL FRA JERNESALT - 9.1.16.

Åbent brev til Kultur- og kirkeminister Mette Bock

Kære Mette Bock

Den politiske og kulturelle situation i Danmark og de øvrige EU-lande er på grund af flygtningekrisen og den generelle politiske uforstand nu blevet så kritisk at der må ske noget drastisk relativt hurtigt for at vende udviklingen.

Undertegnede forfatter og filosof Ejvind Riisgaard mener at Danmark har helt ekstraordinære forudsætninger for at løse krisen for sit eget vedommende og dermed også give øvrige europæiske lande inspiration til løsninger. Men det kræver radikal nytænkning, og det er netop hvad min filosofi tilbyder - med solid forankring i den folkelige vækkelse i 1800-tallet og den banebrydende forskning i 1900-tallet fra danske forskere som Niels Bohr og Vilh. Grønbech og andre.

Og tidspunktet kan ikke være bedre, eftersom det nye år omfatter 500-års jubilæet for Martin Luthers revolte mod Pavekirken og dermed giver en glimrende anledning til nødvendig nyvurdering af revolten såvel som årsagerne til religionens fatale marginalisering til privatsfæren og folkekirkens tilhørende deroute.

Samtidig har vi fået en regering som jeg selv betragter som et mærkværdigt monster af opportunisme, og som dag for dag mister støtte i befolkningen og derfor ikke vil være i stand til at vende udviklingen.

Men regeringen har dog i dig fået en kultur- og kirkeminister der er en temmelig umage størrelse i ynkeligheden og som det derfor er værd at appellere til. Du har eksplicit erklæret dig som socialliberal (hvad regeringen som helhed og dit eget parti ikke er). Du har understreget behovet for en fornyelse af såvel folkekirken som Danmarks Radio, og du har endog sagt at du ikke lader dig gå på af at kultur- og kirkeministerierne rangerer nederst i det officielle hierarki af ministerier, for du betragter kultur og religion som vigtige faktorer i samfundet og samfundsudviklingen.

Undertegnede finder det derfor nærmest selvfølgeligt at henvende mig til dig med et åbent brev der i særskilte afsnit beskriver landets fataliteter og gør op med de væsentligste årsager til miseren, men som desuden fremlægger det potentiale der ligger i vores kulturudvikling gennem de sidste 200 år.

Det åbne brev vil som bilag blive ledsaget af en serie af teser om de vigtigste temaer: Dels Moseloven, Paulus og kirkefædrene, Luther, Kirkegaard, Den aktuelle folkekirke, Islam, De politiske partiers fatale grundfejl og EU, dels Skabelsesmyterne, Evangeliet, Romantikken, De folkelige vækkelser i 1800-tallet, Grønbech, Bohr, De psykiske grundprocesser og Konsistensetikken.

Jeg forventer ikke et definitivt svar fra din side - og slet ikke noget opgør med regeringen eller regeringsgrundlaget. Men jeg vil sætte pris på en tilkendegivelse af om du forstår intentionen og det potentiale jeg taler om. Jeg ville i den forbindelse være taknemmelig over også at høre om du personligt kan se en speciel fordel i netop som kvinde og netop på nuværende tidspunkt at have fået tildelt kultur- og religionsområdet som resort. Og endeligt appellerer jeg til dig om som minister at stå fast på behovet for fornyelse og opprioritering af kulturen og religionen. En ny dansk frihedskamp og modstandbevægelse er blevet nødvendig.

Med venlig hilsen

Ejvind RiisgårdLink til De fem særskilte artikler
Link til Samlet udgave af åbent brev, artikler og teser

Link til brev, artikler og teser i samlet pdf-udgave via Saxo.com   Åbent brev til Mette Bock.Relevante e-bøger fra Jernesalt:

'Den komplementære helhedsrealisme' (opdatering af Jernesalts 2009-filosofi, som udkommer 30.11.13. Prisen fra 2.1.15. er 50 kr.). Udover kapitlerne i 2009-udgaven indeholder e-bogen essayet Religion som emergent fænomen i biologien.

'Højsangen om den menneskelige eksistens' (nyt og afsluttende hovedværk af forfatteren, som udkom 22.11.13.). 358 sider, rigt illustreret. Pris 100 kr.

Femte September - eksistentielt drama der omhandler problemerne med flygtningekrisen efter den tyske kansler Merkels åbne af EU's ydre grænser 5.9.15.  (udg. dato 7.11.16. - pris kr. 25)

Ungdom og Galskab - eksistentielt drama der handler om den galskab der følger med puberteten og som giver mange tilpasningsproblemer.   (udgiv.dato 7.11.16. - pris kr. 25.)

Nærmere om e-bøgerne i oversigten her på siderne

Bøgerne forhandles af Saxo.comRelevante rubriker på Jernesalt:

Religion som emergent fænomen i biologien  (28.12.09.)
Vurdering af det 20. århundrede
Grønbechs metode
Konrad Lorenz' kulturopgør
Humormennesket Storm P.

Niels Bohr filosofi og dens konsekvenser
Bohrs banebrydende filosofi ifølge Favrholdt
Peter Zinkernagels filosofi
Favrholdts fejlbehæftede filosofiske forordninger - kritik af David Favrholdts 'Filosofisk codex'
Modstanden mod komplementaritetssynspunktet griber dybt ind i eksistensproblematikken  (13.1.11)

Kan moral begrundes?  (Erling Jacobsens moralfilosofi)
Etik og eksistens   (Essay om etikkens placering i den menneskelige eksistens)
Konsistens-etikkens Ti Bud  De psykiske fundamentalkræfter  (2.4.09.)
De psykiske grundprocesser
Jeget og selvet
Selvet - sjælen - ånden
Det kollektivt ubevidste og dets fundamentale eksistensværdi

Det romantiske som åben føling med det kollektivt ubevidste  (26.05.08.)
Romantikken ifølge Rüdiger Safranski
Grundtvig som mytisk kristen og profet'Den tredje vej', Fogh Rasmussen og Venstre  (30.7.12.)
'Den tredje vej' og New Labour under Tony Blair  (27.7.12.)
'Den tredje vej' ifølge Anthony Giddens  (23.7.12.)
Den tredje vej og Liberal Alliance  (28.9.10.)

Den herskende klasse efter 1970
Individ og samfund som komplementære fænomener  (23.7.03.)
Liberalismen og socialismen som komplementære fænonmener  (26.8.03.)
Den kreative klasse ifølge Richard Florida   (9.3.06)
Midten i dansk politik  (25.10.04.)Terroren rammer midt ind den tyske julestemning og kanslerens troværdighed   (22.12.16.)
Aleppo er faldet, og det samme er den vestlige alliance
Lars Løkkes nye regering må betegnes som et reaktionært eksperiment  (28.11.16.)
Lars Løkke stikker hovedet i trekløver-skjul  (21.11.16.)
Trumps valgsejr torpederede Vestens ulidelige politiske korrekthed  (14.11.16.)
Femte September - eksistentielt drama  (7.11.16.)
Ungdom og Galskab - eksistentielt drama  (7.11.16.)

Den lutherske kirkes møde med paven et brud på undsigelsen af stedfortræder-ideen  (02.11.16.)
Dansk Folkeparti i voldsom krise på grund af rod med EU-midler   (24.10.16.)

Erdogan indfører islamisk enevælde i Tyrkiet - og Vesten aner ikke hvad man skal stille op  (24.7.16.)

Theresa May agter at føre Storbritannien ud af EU som vinder   (17.7.16.)
Barack Obama på afskedsvisit i et kriseramt EU  (27.4.16.)
EU's aktuelle krise er selve den europæiske humanismes krise   (28.3.16.)
Terrorangreb mod EU's vildt pompøse, men reelt svage og kriseramte centralmagt  (23.3.16.)
Merkel fortsætter ufortrødent sin splittelse af EU   (19.3.16.)
Fri os fra fortsat religiøs forvirring  (15.3.16.)
Umiddelbarheden hos naturmennesket  (6.2.16.)
Godhed som princip bliver altid utopisk ideologi  (24.1.16.)
Hvad er den umiddelbare realitet for en størrelse?  (20.12.15.)
Tro og tillid undergraves i samfundet  (17.12.l5.)Artikler om Samfund
Artikler om Eksistens
Artikler om SekulariseringRedaktion
Essays
Emneindex
Personindex

Programerklæring af 2.6.02.
Jens Vrængmoses rubrik
Per Seendemands rubrik (fra 2005)At læse Jernesalt
Introduktion til Jernesalts filosofi
Komplementaritetssynspunktet
Modstanden mod komplementaritetssynspunktet

Den komplementære helhedsrealisme
De psykiske grundprocesser
De psykiske fundamentalkræfter
Konsistens-etikken
Etik og eksistens

Livskvalitet (fire artikler) (2002-03)
Ontologi-serie (tolv artikler) (2010)
Virkelighedsopfattelse (syv artikler) (2007)
Religion som emergent fænomen i biologien  (28.12.09.)Jernesalts 2009-filosofi
Forord  -   Begreber og aksiomer  -   Krisen ved årsskiftet 2008/09  -   Verdensbilledet 2009
Livet  -   Mennesket  -   Sjælen  -   Sproget  -   Samfundet  -   Overordnede politiske parametre
Udfordringen  -   Helhedsrealismens advarsler  -   Helhedsrealismens anbefalinger  -   EfterskriftVærdimanifest (fra 2003))
Værdimanifest i forkortet udgave
Sagregister til værdimanifestTil toppen   Til forsiden   PrintVersion   Tip en ven  utils postfix clean
utils postfix normal