Jernesalt
Dynamisk komplementær helhedsrealisme
Samfund Eksistens Sekularisering Coronakrisen E-Bøger
SAMFUND
 
EKSISTENS
 
SEKULARISERING
 
2019-FILOSOFIEN
 
ESSAYS
RETORIK
ONTOLOGI
VIRKELIGHED
ENFOLDIG TALE
SKIDT OG KANEL
REDAKTION
PROGRAM
INTRODUKTION
INSPIRATORER
OVERSIGTER
EMNEINDEX
PERSONINDEX
LINKS
E-MAIL
 
utils prefix normal Forside    Oversigter    Redaktion    At læse Jernesalt    Sendemand    Vrangsiden    Kontakt   
 
JERNESALT - terrorbrux16a

ARTIKEL FRA JERNESALT - 23.3.16.

Terrorangreb mod EU's vildt pompøse, men reelt svage og kriseramte centralmagt

Tirsdag formiddag skete et nyt og yderst grufuldt terroranslag mod det demokratiske og sekulariserede Belgien, der på den ene side ligner terrorangrebene i Paris den 13. november ved - som det netop er Islamisk Stats taktik - at rette sig mod at dræbe og såre flest mulige civile personer på travle offentlige steder, men på den anden side adskiller sig ved denne gang at ramme EU-centralmagtens hovedstad med de store og pompøse institutioner og tilhørende lufthavn og metro. Og det er der en meget stærk symbolik i, fordi EU forlængst har erklæret krig mod IS og al den islamistiske radikalisme der skaber borgerkrig, frygt og rædsel i Syrien og andre mellemøstlige lande og dermed en endeløs strøm af flygtninge med Europa - og i september måned med EU's topledelse og navnlig kansler Merkel i spidsen i total afmagt oven i købet åbnede sine grænser for denne strøm som giver deciderede terrorister og bande-forbrydere fri indrejse.

Både flygtningestrømmen i sig selv og den afledte ophævelse af grænsekontrollen har ført EU ud i sin hidtil største eksistenskrise - uden at føre til den eneste fornuftige selverkendelse som findes: EU har gjort ret i at erklære al islamistisk radikalisme krig som værende fuldstændigt uforenelig med vestlig demokrati, sekularisering og kvindefrigørelse, men har til gengæld fejlet så eklatant i såvel sin naive og handlingslammende indvandrer- og flygtningepolitik som sin afmagt over for diktatorerne i Mellemøsten at europæisk kultur nu ikke længere kan reddes uden dybtgående ændringer i topledelse, strategi og selvforståelse.Konkret ramte terroren i går Zaventem-lufthavnen i udkanten af Bruxelles, hvor to selvmordsbombere udløste kraftige eksplosioner i check-in-hallen, og et metro-tog nær Maelbeek-stationen tæt på de store EU-institutioner i den såkaldte EU-Viertel. Dræbt ved de to aktioner blev mindst 34 personer og kvæstet over 200, hvoraf mange alvorligt. Der udspandt sig rædselsfulde scener. Folk løb mere eller mindre chokerede væk fra stederne, men kunne ikke komme ret langt, for al trafik var omgående blevet indstillet. Der blev straks erklæret højeste alarmberedskab, fordi myndighederne frygtede yderligere aktioner, og folk blev opfordret til at blive hvor de var, hvad enten de stadig befandt sig hjemme eller var nået på arbejde. Bevæbnet politi kom talstærkt til stede på vigtige steder. Grænsekontrollen blev skærpet. Eftersøgningsarbejdet gik i gang. Især førte nogle videoptagelser af gerningsmændene i Lufthavnsaktionen til eftersøgning af den overlevende tredjemand, en 24-årig mand der kunne identificeres og sættes i forbindelse med terroren i Paris i november. Og politiet fik nyttige oplysninger af den taxichauffør der havde kørt de tre mænd til lufthavnen i Zaventem og anede uråd.

Tidspunktet for terroraktionerne er langt fra tilfældigt. De kommer blot tre dage efter at belgisk politi med massivt beredskab foretog razzia i en lejlighed i Molenbeek med tre formodede terrorister, hvor de to blev dræbt efter skududveksling, mens den sidste blev anholdt lettere såret. Det viste sig at være den fransk-belgiske statsborger Salah Abdeslam der i fire måneder har været eftersøgt som en af gerningsmændene fra Paris. Han var netop opvokset i den Molenbeek-forstad der har tusinder af marokkanske indvandrere, høj arbejdsløshed, og megen bandekriminalitet. - Forstaden har haft et utal af politirazziaer, men hidtil uden det helt store resultat. Belgisk politi synes at have overset rigtigt mange ting i terrorbekæmpelsen, bl.a. ved ikke at interessere sig synderligt for det i forhold til andre EU-lande meget store antal af syrienskæmpere. Dette politkorps regnes simpelthen ikke for effektivt på landsplan, men heldigvis sker det jo at terrorister, ligesom andre forbrydere, begår dumheder (som fx at bestille en stor mængde pizzaer til en overvåget lejlighed). Men det skal naturligvis tages med i bedømmelsen at Belgien har overordentligt mange muslimske indvandrere og ghetto-lignende muslimske boligkvarterer, og at EU-toppens åbning af de ydre og indre grænser reelt har gjort grænsekontrol til en lempelig og tilfældig affære.Terroren i Bruxelles skal helt selvfølgeligt ses i lyset af terrorangrebene i Paris i november. Dengang gennemførte terroristerne inden for en halv times tid seks terroraktioner mod udvalgte steder i det østlige Paris, hvor ganske almindelige borgere var samlet. Aktionerne kostede mindst 129 af dem livet, men omkring 300 blev såret, heraf mange livsfarligt. På en enkelt adresse, spillestedet Bataclan, hvor det amerikanske band Eagles af Death Metal gav koncert for 1300 mennesker, lykkedes det fire terrorister koldt og kynisk at fyre 'dødens metal' af med automatvåben i flere minutter. Det betød 86 dræbte og det dobbelte antal sårede, en ren massakre som - i modsætning til terrorangrebet mod satiremagasinet Charlie Hebdo i januar 2015 - intet andet formål havde end at dræbe flest muligt tilfældige og sagesløse personer. På fire andre barer blev 35 tilfældige mennesker dræbt af forbikørende terrorister, der forsvandt. Alt i alt blev 8 gerningsmænd dræbt, men 8-10 slap væk og blev jagtet uden held.

Terroren mod Europas frie og sekulariserede lande ændrede karakter med terroren i Paris sidste år, og den vil fremover i højere og højere grad rette sig primært mod tilfældige og civile mål og allerede derfor blive sværere at forudse og forebygge. Ændringen skyldes bl.a. at Islamisk Stat er blevet trængt tilbage på fronterne i Syrien og Irak som følge af intensive bombardementer fra vestlig side og vellykkede aktioner på landjorden fra kurdere, irakere og forskellige syriske oprørsgrupper. IS's hovedstrategi er at erobre landområder for at kunne opretholde og udvide deres diktatoriske og kvindeundertrykkende kalifat. Men IS går også efter vestlige mål i Europa for simpelthen at animere flest mulige af deres sympatisører til radikalisering og tilslutning til kampene i Syrien. Og dette lykkes - som jeg tidligere har understreget - i vid udstrækning, fordi overordentligt mange unge muslimer i Europa er dybt frustrerede og føler sig i så høj grad marginaliserede at de hader Vesten og vestlige værdier omkring personlig frihed, sekularisering og kvindefrigørelse.

Gennem sin terror i Vesteuropa har Islamisk Stat tydeligt opnået det mål at skabe frygt i befolkningen, men hvis folk lader sig intimidere af terror vil det efter helhedsrealismens synspunkter betyde af folks "psykiske immunforsvar" bliver undergravet samtidigt med evnen og viljen til at forebygge unge muslimers radikalisering. Dybdepsykologiske mekanismer er fatalt undervurderet i den vestlige refleksion både hos almindelige mennesker og hos politikere, eksperter og medier. Ingen af dem gør sig klart at hovedmodsætningen mellem muslimer og vesterlændinge ikke kan reduceres til en forskel mellem islam og kristendom, den ligger helt og holdent i forskellen mellem synet på sekulariseringen og kvindefrigørelsen. Og fatter man ikke denne forskel dybt nede i sjælen kan man hverken bevare evne til at værne og forny den europæiske kulturs egenart eller evnen til at overbevise fremmede muslimer om at kun sekularisering og kvindefrigørelse kan redde dem fra selvødelæggelsen.

Al selvødelæggelse kommer i sidste ende af at mennesker fokuserer ensidigt og enøjet på absolutte dogmer og sandheder og ud fra disse forsøger at tvinge både tilhængere og modstandere ind i fanatismen og fundamentalismen. Befrielsen fra en sådan selvødelæggende tvang ligger kun et eneste sted, og det er i den umiddelbare erfaring som alle mennesker uden undtagelse fødes med og som giver en totaloplevelse af helhed, sammenhæng, mening og overvægt af det gode, det skønne og det sande. Hvis ikke mennesket - individerne såvel som samfundet - forstår betydningen af denne grundliggende spædbarnsoplevelse af totalitet og sørger for livet igennem at genoplade denne fundamentale livsindstilling eller tro, så går det galt, for så søger det tilflugt i alle mulige, tilfældige og indbyrdes konkurrerende og modstridende holdninger og sandheder. Det bliver forvirret og vil uundgåeligt blive etisk inkonsistent og altså modarbejde sine egne overordnede interesser - jf. artiklerne om Konsistens-etikken og Etik og eksistens.

Uanset alle onde anslag mod vores europæiske kultur skal vi holde fast i denne kulturs grundlæggende fortrin og progressivitet: at bevare vores livstro uanfægtet. Derfor skal vi aldrig frygte ondskabens kræfter, men naturligvis kæmpe imod dem på alle felter og med alle nødvendige midler.

Konkret betyder dette i den aktuelle situation:
- at vi skal leve livet videre på trods af den skræmmende terror,
- at vi skal bekæmpe EU-ledernes manglende vilje til at forsvare Europa mod islamismen,
- at vi skal værne nationalstaternes suverænitet,
- at vi skal sige nej til mere EU-union,
- at vi skal sige nej til al politisk uansvarlighed og uforstand, og
- at specielt vi danskere skal forstå vores store danske landvindinger på eksistensplanet.Det hjælper hverken med naiv tolerance og flygtningebarmhjertighed eller med de moralske udfald mod de feje og barbariske terrorister som bl.a. den franske præsident og den tyske indenrigsminister er kommet med. For terrorister er da revnende ligeglade med vestlige lederes formaninger. De ønsker at ramme den europæiske civilbefolkning hårdest muligt for at skræmme den til at give op hurtigst muligt - og de udnytter kynisk al naivitet, tolerance og barmhjertighed som letter deres eget arbejde.

Det er rystende naivt at se bort fra at de terrorister der har begået terror i Paris og Bruxelle uden hensyn til deres statsborgerskab faktisk er muslimer med baggrund i muslimsk kultur og religion, og at deres had er rettet direkte mod europæisk kultur og frihed. Det er rystende naivt at se bort fra at dette had i høj grad er inspireret af specifikt islamiske faktorer, herunder dommedagsprofetierne som islam har overtaget fra Det nye Testamentes Apokalypse (Johannes Åbenbaringen) og efter profeten Muhammeds flugt til Medina anno 622 gjorde til en fundamental del af sit absolutte magtpotentiale: Der er én sand gud, Allah, og én sand profet, Muhammed; at følge profetens eksempel, hans sunna, er en del af islams inderste væsen og er sammentænkt med Koranen og Shariaen. Og muslimerne blev vel at mærke på et tidspunkt den nye verdens herskere (det store Osmannerrige), og den islamiske teologi udvikledes til en fuldstændigt suveræn magtideologi. Djihad (oftest oversat ved 'hellig krig') blev en teologisk selvfølgelighed og en væsentlig del af selve det islamiske imperiums selvforståelse og livskraft.

Men derefter gik det ned ad bakke for islam. Den islamiske verden endte i ny magtesløshed i forhold til Vesten, men drømmen om magt, djihad og sejr levede videre som håbet om en ny apokalypse. Det onde Vesten ville og skulle straffes og gå under. Djihadisterne havde således i deres egen teologi et fuldgyldigt retligt grundlag for krig mod Vesten. Og vel at mærke bekræftes og forstærkes gyldigheden kun ved enhver vestlig krigshandling mod terrorismen (fx massive bombninger af IS) - såvel som ved djihadisternes egne spektakulære grusomheder (som halshugninger af gidsler). Den islamistiske terror mod vestlige lande og vestlig kultur begrundes både følelsesmæsigt og intellektuelt i en absolut overbevisning om islam som eneste sande religion og en lige så absolut overbevisning om vestlig kultur som vantroens ondeste og mest modbydelige kultur.

Islamisterne kan slå sig ned i vore europæiske lande, få asyl og statsborgerskab og nyde godt af alle vore vestlige goder og friheder. Og de tilpasser sig uden større besvær vore landes ydre skikke på det formelle plan. Men inderst i hjertet bærer mange af dem drømmen om magtovertagelse gennem djihad, kalifat og sharialov. De får endda i mange moskeer - som det nyligt er afsløret i en TV2-dokumentar - til stadighed næret deres had til Vesten, så mange unge muslimer vælger at gå aktivt ind i kampen for Islamisk Stat. Men de skilter naturligvis ikke alle med det. De vestlige lande véd overhovedet ikke hvilke indvandrere der er til at stole på og hvilke ikke. Men naive som de er mener de indfødte multikulturelle europæere stadig at indvandrerne er i deres gode ret til at lave mandschauvinistiske parallelsamfund som de lyster og modsætte sig aktiv integration, ja pleje deres had til Vesten og deres sympati med det selvudråbte og totalt mandsdominerede islamiske kalifat der med alle midler bekæmper demokrati, sekularisering og kvindefrigørelse.Lad det være slået fast endnu engang - som i min artikel 19.11.15. at muslimernes absolutte had til europæisk frihed og sekularisering er det altafgørende grundlag for deres terror mod vestlige værdier og deres held med al radikalisering af unge, mere eller mindre rodløse og frustrerede muslimer i vore lande. Vesten har soleklar ret til at forsvare sig mod denne ondskab og heldigvis også megen god vilje til at gøre det. Ja, viljen forstærkes ved enhver form for terror mod Vesten. Og bomber mod Islamisk Stat er en fuldt legitim og naturlig reaktion - ligesom de politimæssige og efterretningsmæssige reaktioner. Men djævelskabet kan ikke overvindes alene ved disse former for reaktion. Og det hjælper heller ikke at alliere sig med diktatorer i Mellemøsten der betragter Islamisk Stat som en fare for sig selv, men ikke kunne drømme om at opgive deres egne magtpositioner og give plads til et sandt 'arabisk forår' der kunne sikre fornyelse, fred og frihed samt genopbygning. Der er imidlertid ingen anden vej end et sådant arabisk forår med forankring i den oplyste middelstand. Og så er det unægteligt fatalt at ingen af de politiske ledere i Vesten synes at have øje for og arbejde for denne side af sagen.

Europæernes egen tro på sekulariseringen og kvindefrigørelsen er groet frem gennen mange årtier og er derfor i dag nærmest en selvfølgelighed som de enkelte mennesker slet ikke behøver at være bevidste om. Faktisk mangler mange almindelige mennesker en tilstrækkelig indsigt i selve de basale arketypiske forestillinger om frihed, ansvarlighed, kønsforskel og autoritetsforhold som hænger sammen med det enestående fænomen i den biologiske udvikling der hedder opkomsten af den menneskelige bevidsthed. Men manglen på bevidsthed er nu efterhånden ved at være blevet fatalt på samfundsplan, fordi den manglende indsigt svækker det samfundsmæssige og politiske forsvar for den europæiske kulturs egenart og fortrin og gør europæerne til lette ofre for de fjendtlige islamister der er besatte af troen på deres egne absolutte sandheder.

Men nu er tiden inde til ny og nødvendig folkeoplysning.Det er ikke nok - som den udmærkede terroranalytiker Loretta Napoleoni gør - at pege på, at Islamisk Stat ser ud til at have åbnet en hel ny front i Europa og derfor etableret et professionelt netværk i Europa. "Tidligere skulle unge mennesker tage til Syrien for at kæmpe. Nu kan de blive i Europa og udføre kampen. Og hvorfor gør de så det? Fordi de kan destabilisere Europa" siger hun. Og hun tilføjer udtrykkeligt at hvis man vil ramme Europa, er der intet mere oplagt sted end netop det Bruxelles der er EU's centrum. På den måde rammer man ikke bare et enkelt land, men alle EU-landene". For at bekæmpe dem og om muligt forhindre fremtidige angreb, mener hun, vi skal forstå, hvad der driver dem, konkret at forstå at terroristerne er folk, som ikke har noget rigtigt tilhørsforhold. De tilhører hverken Vesten eller de lande, som deres forældre kommer fra, og som typisk regeres af oligarkiske eliter. De ønsker derfor at realisere det muslimske utopia ved at bygge en nation for sig selv og for fremtidige generationer. Men denne nationalistiske drøm lover ikke blot muslimer befrielse fra århundreders ydmygelse, den præsenterer også en politisk utopi for det 21. århundredes sunnimuslimer, en stærk filosofisk tankebygning som lærde i århundreder forgæves har forsøgt at give liv. Islamisk Stats tiltrækningskraft hviler i sidste ende på denne evne til at overbevise unge muslimske vesterlændinge om at tilslutte sig denne utopi og tro på at det nye kalifat evner at føre den ud i livet. - Jf. iøvrigt omtalen af Napoleonis synspunkter i artiklen Islamisk Stat er nu Vestens allerstørste udfordring  (21.3.15)

Det er fuldstændigt rigtigt, og det er fatalt at europæerne hidtil har ignoreret denne utopi eller afvist den som simpel ondskab, men den anden side er langt vigtigere: Europæerne kan ikke vinde kampen mod den aggressive, ekstremistiske islamisme, hvis store drøm hedder eneherredømme i verden, uden at tro på sin egen sags retfærdighed og dermed på sin egen kulturs store fortrin i form af sekulær frihed, demokrati og kvindefrigørelse. De må lade al naivitet om alle folkeslags, alle kulturers og alle religioners lige værd og berettigelse falde, og gøre sig fuldstændigt klart at frihed, demokrati, sekularisering og kvindefrigørelse er helt unikke goder og livskvaliteter der er fuldstændigt uforenelige med diktatur, kalifat og præstestyre samt kvindeundertrykkelse.

De vestlige livskvaliteter er ikke kommet af sig selv, de er tværtimod hårdt tilkæmpede gennem mange århundreder og de har hele vejen igennem krævet opgør efter opgør med enevældige herskere og andre absolutte autoriteter hvad enten disse har været verdslige eller religiøse eller den ulykkelige blanding som hørte antikken og middelalderen til. Desuden har det været udslaggivende at europæerne samtidigt har haft et vedvarende inspirationsgrundlag i grundtanker fra såvel græsk og nordisk oldtid som fra kristendommens oprindelige, før-teologiske evangelium. Europæisk oplysning og fremskridt bygger ikke på teologi eller verdslig ideologi, men på et helt unikt og dynamisk modspil mellem praktisk-rationel nyttehensyn og åndeligt-irrationelt eksistensforståelse som er enestående i verden og først gennem de sidste to årtier er blevet langsomt undergravet af en altfor ensidig tro på økonomisk og teknologisk vækst.

En sådan tro er en ensidig tro der naturligvis har været godt hjulpet af naturvidenskaben og de med denne sammenhørende teknologiske landvindinger, men som ikke desto mindre har medført en åndelig og eksistentiel forarmelse som reelt har været en ny form for 'fremmedgørelse'. Den kom ikke som fremmedgørelsen i 1800-tallet og et godt stykke ind i 1900-tallet af en simpel økonomisk udbytning fra kapitalisternes side, men tværtimod som en meget mere kompleks og raffineret forførelse fra den bredere elites side som har bestået i ved hjælp af snedig reklame og moderne medier at bilde folk ind at man kan opnå lykke ved at fokusere ensidigt på økonomisk vækst og lade hånt om eksistentiel mening og livskvalitet. Det har eliten kunnet spinde guld på, men reelt er den almindelige befolkning blevet mere og forarmet, tingsliggjort og udbyttet. For 'lykken' nås aldrig gennem økonomisk vækst eller materielle fremskridt, men ene og alene gennem den psykiske eller åndelige fortryllelse der ligger i skabe og genskabe den mening, helhed og sammenhæng i tilværelsen som vi alle fødes med og normalt genoplever og til stadighed får bekræftet som en selvfølglig tryghed i barndommen, men ofte mister i puberteten og uddannelsesårene fordi vi her ledes ind i den 'affortryllende' jagt på vækst, velstand og karriere.Det hører til den europæiske kulturarvs store værdi at europæerne oplysningsmæssigt har forstået at erobre og generobre den fortryllede verden gennem ustandseligt opgør med autoriteter der har villet fastholde såvel deres privilegier som deres magt over almindelige menneskers sjæle. Det hører derfor modsvarende til den europæiske kulturarvs værste og helt fatale udvikling at europæerne har mistet deres orientering og er blevet mere og mere uoplyste mennesker der frivilligt lader en komplet uvidende og eksistentielt uduelig elite føre udviklingen frem til opløsning, selvopgivelse og tro på multikulturalismens livsløgne.

Den islamistiske terror, som vi langt fra har set det sidste chokerende udslag af med angrebet i Bruxelles, var ikke mulig uden tilstedeværelsen i Europa af overordentligt mange, frustrede unge muslimer som af uvidenhed og systematisk misinformation om de afgørende vestlige værdier er kommet til at hade Vesten og vestlig kultur. Men terroren ville ikke kunne gøre den skade på vores demokrati og troen på vores demokrati som den gør i øjeblikket, hvis europæerne selv virkeligt forstod at moderne demokrati står og falder med ideer om frihed, lighed, sekularisering, kvindefrigørelse og fællesskab, som dybt i sjælene forbindes med energiladede og kraftfulde kollektive forestillinger. Sådanne energiladede forestillinger går langt dybere i sjælene end ideer der er knyttet til egoet eller nationale autoriteter, fordi de er selvets eller totalpsykens forestillinger. Men problemet er at de fleste mennesker i dag - inklusive politikere og såkaldte eksperter - ikke kender forskel på egoet og 'selvet'.

Ejvind RiisgårdRelevante e-bøger fra Jernesalt:

'Eksistens-psykologi for 21. årh.'
'Konsistensetik - Erling Jacobsen og Jes Bertelsen'
'Virkelighedens dobbelte karakter'
'Tysk romantik - Nietzsche - Og andre strømninger'
'Vilh. Grønbech - Konrad Lorenz - Kulturopgør'

Nærmere om e-bøgerne i oversigten her på siderne

Bøgerne forhandles af Saxo.comRelevante artikler på Jernesalt:

Reaktionerne på den nye terror mod Europa skal ud over det militante og have fat i det eksistentielle  (19.11.15.)
Frygt ikke! - er det nødvendige svar på den nye terror mod Europa  (15.11.15.)
Islamisk Stat er nu Vestens allerstørste udfordring  med omtale af Napolenis bog  (21.3.15)
Er ytringsfriheden virkelig så afgørende  (8.3.15.)
Danmark efter terrorangrebet 14. februar  (19.2.15.)
Den nye islamistiske terror mod ytringsfrihed og jøder nu for alvor i Danmark  (15.2.15.)

Hvad stiller den vestlige verden op med den forstærkede islamistiske trussel?  (21.1.15.)
Terroraktionen i Paris blev udvidet dramatisk. Reaktionen viser fortsat stor religiøs forvirring  (10.1.15.)
Terroren mod 'Charlie Hebdo' rammer den religiøse forvirring  (8.1.15.)
Vestens kamp mod islamismen er en kamp for sekulariseringen  (11.11.14.)
Kampen mod Islamisk Stat er kommet i fokus på en diffus måde  (14.9.14.)Terror mod humor og sekularisering  (5.1.10.)
Terrortruslen mod Danmark stadig en realitet  (28.10.09.)
Danmark er blevet en central fjende for islamistiske terrorister  (3.6.08.)
Tysk terror gennem 30 år var ekstremt inkonsistent  (4.1.08.)
Blekingegadebandens syge idealisme  (30.11.07.)
Er tortur acceptabel i demokratiets kamp mod terror?  (12.10.07.)
Terroristerne iblandt os  (21.9.07.)

Hadets tiltrækning og livsløgn   (31.7.07.)
Front mod islamismen  (4.3.06.)
Terrormistænkte i Danmark  (6.11.05.)
Terrorstatus august 2005  (8.8.05.)

Terroren og dens mangel på fornuft breder sig  (25.7.05.)
11. september  om terrorismen på et-års dagen for terrorangrebet på USA.
Terrorangrebet der sætter skel - 11.9.01.De psykiske fundamentalkræfter  (2.4.09.)
De psykiske grundprocesser
Jeget og selvet
Selvet - sjælen - ånden
Det kollektivt ubevidste og dets fundamentale eksistensværdi

Troen på det ubevidste i mennesket som noget godt
Hvor kommer det onde fra?
Kan moral begrundes? (Erling Jacobsens konsistensetik)
Veje til livskvalitet og mening - artikelserie
Ydmyghed og jeg-relativisering
Jeg-relativisering, historie og kristendomHar vi fået vækst på hjernen?  (3.8.12.)
Det musiske menneske om Jon-Roar Bjørkvolds bog om leg og læring
Hvad er den umiddelbare realitet for en størrelse?  (20.12.15.)
Tro og tillid undergraves i samfundet  (17.12.l5.)
Sand eksistens er både at være on-line og off-line  (30.8.14.)
At være et jeg eller et selv, det er spørgsmålet  (22.2.11.)

'Syndefaldet': Myte, ord og billede
Kvindefrigørelsen og den frie leg mellem kønnene  (18.1.16)
Religion som emergent fænomen i biologien  (24.12.09.)
Åndelige strømninger i det 19. årh. ifølge Vilh. Grønbech  (28.05.08.)
Sproget og virkeligheden
Humor og virkelighed
Humor og tragedie  (om Vilh. Grønbechs 'Livet er et fund')Artikler om Terrorismen
Artikler om Samfund
Artikler om Eksistens
Artikler om SekulariseringRedaktion
Essays
Emneindex
Personindex

Programerklæring af 2.6.02.
Jens Vrængmoses rubrik
Per Seendemands rubrik (fra 2005)At læse Jernesalt
Introduktion til Jernesalts filosofi
Komplementaritetssynspunktet
Modstanden mod komplementaritetssynspunktet

Den komplementære helhedsrealisme
De psykiske grundprocesser
De psykiske fundamentalkræfter
Konsistens-etikken
Etik og eksistens

Livskvalitet (fire artikler) (2002-03)
Ontologi-serie (tolv artikler) (2010)
Virkelighedsopfattelse (syv artikler) (2007)
Religion som emergent fænomen i biologien  (28.12.09.)Jernesalts 2009-filosofi
Forord  -   Begreber og aksiomer  -   Krisen ved årsskiftet 2008/09  -   Verdensbilledet 2009
Livet  -   Mennesket  -   Sjælen  -   Sproget  -   Samfundet  -   Overordnede politiske parametre
Udfordringen  -   Helhedsrealismens advarsler  -   Helhedsrealismens anbefalinger  -   EfterskriftVærdimanifest (fra 2003))
Værdimanifest i forkortet udgave
Sagregister til værdimanifestTil toppen   Til forsiden   PrintVersion   Tip en ven  utils postfix clean
utils postfix normal