Jernesalt
Dynamisk komplementær helhedsrealisme
Samfund Eksistens Sekularisering Coronakrisen E-Bøger
SAMFUND
 
EKSISTENS
 
SEKULARISERING
 
2019-FILOSOFIEN
 
ESSAYS
RETORIK
ONTOLOGI
VIRKELIGHED
ENFOLDIG TALE
SKIDT OG KANEL
REDAKTION
PROGRAM
INTRODUKTION
INSPIRATORER
OVERSIGTER
EMNEINDEX
PERSONINDEX
LINKS
E-MAIL
 
utils prefix normal Forside    Oversigter    Redaktion    At læse Jernesalt    Sendemand    Vrangsiden    Kontakt   
 
JERNESALT - terrordanm06

ARTIKEL FRA JERNESALT - 28.10.09.


Terrortruslen mod Danmark stadig en realitet

Netop på et tidspunkt hvor kampen mod terrorismen i Afghanistan, Pakistan og Irak er i alvorlig krise, fordi terrorhandlingerne stiger i tal og omfang, mens de vestlige lande er usikre på strategien mod terroristerne, så afsløres det at et lille land som Danmark der for mere end fire år siden var ukendt for langt de fleste almindelige borgere i de muslimske lande igen har været udsat for planer om en terroraktion.

Myndighederne i Chicago har på foranledning af FBI arresteret to mænd for konkrete planer om terror mod Jyllands-Posten redaktioner i Viby Jylland og på Kongens Nytorv i København og mod to af dagbladets medarbejdere, karrikaturtegner Kurt Westergaard og kulturredaktør Flemming Rose. Dermed er det fastslået, at sagen om de danske Muhammedtegninger stadig er helt central i de mest hadefulde islamistiske kredse i verden, og således også bekræftet at Danmark som følge af Muhammedsagen er rykket frem i de aktive islamisters fjendebillede for at blive der.

At terrorister også betjener sig af en vis form for humor fremgår af at de har brugt kodeordet 'Mickey Mouse Projektet' for deres planer. Mickey Mouse var Walt Disneys i mange år nok kendteste og mest populære fiktionsfigur fra 1927, som han selv lagde stemme til. Fyren var fra starten foretagsom, men også hæmningsløs, brutal og skrupelløs, så kodeordet må siges at være velvalgt, selvom Mickey Mouse aldrig fra Disneys side har været tænkt som noget i retning af politisk eller religiøs terrorist. Det er jo forskellen på den ægte humor og den falske, at den første nøjes med at lege med de destruktive tanker som bor i menneskesindet.

Den ene af de hovedmistænkte i sagen, David Coleman Headly, er en 49-årig amerikansk statsborger med pakistansk baggrund og pakistanske forbindelser. Han har i lange perioder boet i Pakistan og skal have forbindelse til en af de ti mest eftersøgte terrorister Ilyias Kashmiri i Pakistan - med forbindelse til al-Qaeda. Headley har været i Danmark flere gange og herunder rekognosceret i såvel Jyllands-Postens bladhuse i Viby og København som Rosenborg kaserne og Synagogen i Krystalgade. Han blev arresteret den 3. oktober i Chicago. Og han havde bestilt billet til København den 31. oktober.

Den anden sigtede, Tahawwur Huassain, er canadisk statsborger, men født i Pakistan og boende i Chicago, og han regnes for hovedmanden eller organisatoren. Han er forretningsmand og ejer en farm uden for Chicago, hvor han producerer halalkød til muslimerne. Han blev anholdt i sit hjem den 18. oktober - og farmen samtidigt udsat for en storstilet FBI-aktion. Man har bl.a. fundet videooptagelser af københavnske lokaliteter.I gårsdagens pressemeddelelse fra PET hedder det bl.a. PET ser på denne sag med meget stor alvor. "Den ene af de anholdte har et omfattende netværk blandt ledende militante ekstremister i Pakistan, som ikke blot ønsker at ramme Danmark, men som også tidligere har vist, at de har kapaciteten til at udføre hensynsløse terrorhandlinger". Og der fortsættes:

"Som led i planlægningen af terrorangrebene mod Danmark har en af de anholdte bl.a. besøgt Danmark to gange i år for at rekognoscere og udpege terrormål. Seneste besøg var i juli 2009, hvor den nu anholdte bl.a. har optaget detaljerede videosekvenser fra København. De anholdte har i forbindelse med planlægningen været i tæt kontakt med personer fra de militante terrornetværk Lashkar-e-Taiba (LeT), al-Qaida og Harakat-ul- Jihad Islami (Huji), og en af de anholdte havde planlagt yderligere et besøg til Danmark i slutningen af oktober 2009."

"De anholdte har været tæt overvåget af de amerikanske myndigheder. Sideløbende har der fra PET's side været iværksat en lang række efterforskningsskridt. Det er PET's og FBI's vurdering, at man med anholdelserne og afdækningen af terrorplanerne har mindsket risikoen for angrebet. PET og de amerikanske myndigheder fortsætter imidlertid den intensive efterforskning for at imødegå truslen".

PET har dog ikke fundet anledning til at ændre selve trusselsniveauet, som i forvejen afspejler det alvorlige trusselsbillede, Danmark står overfor.Terrorplanen kan ikke komme som den helt store overraskelse. Danmark har siden 2006 været mål for islamistisk terror. PET har i hele perioden fulgt mistænkte personers færden og kommunikation på nettet - og haft systematisk hjælp fra amerikansk side.

I marts sidste år fremgik det klart af Danmark var mål for en straffeaktion fra Osama bin Ladens side. Og i april meldte al-Quedas næstkommanderende, Ayman al-Zahawi, med en særdeles utvetydig udmelding: "Jeg opfordrer og tilskynder enhver muslim som kan skade Danmark til at gøre det for at støtte profeten, Guds fred og bønner over ham, og i forsvar for hans store betydning". Og PET har da også selv ført sager mod mistænkte, herboende islamister.

Det nye er først og fremmest at den afslørede plan var specifikt rettet mod Jyllands-Posten, Flemming Rose og Kurt Westergaard, og afsløringen af planerne er da også kommet som en ubehagelig overraskelse for Jyllands-Posten og deres medarbejdere, der troede at den gamle Muhammed-sag efterhånden var ved at være gået i glemmebogen.

Jyllandspostens leder 28.10.09. har fået titlen 'Terror og frihed', hvor det fremføres at det er på sin plads at minde om, hvad denne sag i sin substans handler om, nemlig et direkte angreb på ytringsfriheden og dermed demokratiet.

"Intet kan retfærdiggøre anvendelse af vold og trusler mod borgere, der praktiserer deres grundlovssikrede rettigheder. Det er vigtigt at holde sig for øje - for frihedens og for sikkerhedens skyld. - Vi ved nemlig fra historien, at hvis man bøjer sig for terror og trusler, får man ikke mindre terror og færre trusler. Nej, man får tværtimod mere terror og flere trusler, for når et individ, et medie eller et samfund giver efter for intimidering, fortæller man terroristerne, at deres modbydelige og foragtelige handlinger virker efter hensigten."

Men Jyllands-Posten nøjes ikke med at understrege at "Det mest effektive våben mod terrortrusler er derfor at vise, at man ikke er til sinds at bøje sig, at man ikke er parat til at give køb på de principper, som er forudsætningen for vores frihed og velstand." Lederskribenten påpeger at det er en ny form for fundamentalisme der truer friheden, ikke den religiøse eller den politiske fundamentalisme, men krænkelsesfundamentalismen udgør den alvorligste trussel mod friheden. Denne forudsætter, at når man er krænket, har man sikret sig en særlig ret til at reagere voldsomt.Nu er det et spørgsmål om denne krænkelsesfundamentalisme kan adskilles fra den religiøse og den politiske fundamentalisme. Det ser i hvert fald ud til at de er flettet fuldstændigt ind i hinanden i praksis når det gælder den islamistiske terrorisme. Men det er væsentligt at holde fast i - hvad der gentagne gange er påpeget her på siderne - at det er et ekstremt had til Vesten der er bærende for den islamistiske terrorisme, og at 'krænkelsesfundamentalismen' derfor kun bør ses som et mere specifikt udtryk for dette had.

Psykologisk set kommer vi ikke uden om at al absolutisme umuliggør forståelse for og respekt for andre menneskers synspunkter, levevis, religion og humor. Den vestlige verden har selv i århundreder været præget af fanatiske opgør og krige som har bygget på dogmatiske anskuelser af absolutistisk art, og Vesten er først for alvor kommet ind i en demokratisk udvikling i og med at den er blevet sekulær. Den anerkender ikke længere på officielt plan religiøse anskuelser eller dogmer som absolutte og ukrænkelige. Den anser dem derfor heller ikke længere som hævet over kritik eller satire og humor.

Faktisk forholder det sig sådan, at den sekulære vestlige verden i princippet (for der er desværre stadigt lokale undtagelser og lokal usikkerhed) netop sætter humor så højt, fordi den er en af de mest effektive undergravere af den ulidelige absolutisme der fører til absolut intolerance.Derfor skal kampen mod terrorismen stadig gælde ikke blot kampen for ytringsfrihed, men kampen for demokrati og sekularisering. Og denne kamp holder ikke op, sålænge der er fanatiske mennesker til der stiver deres personlige egoer af med absolutistiske dogmer af den ene eller anden art. For dogmer er magtmidler, og de bruges af fanatikere til at undertrykke andre med.

Den konkrete afsløring af terrorplaner mod dansk ytringsfrihed og dansk humor skal også ses i det store perspektiv der hedder kampen mod terrorismen i de muslimske lande hvor islamismen truer et begyndende demokrati: dvs Aghanistan og Pakistan ved siden af Irak og Iran.

Der er i øjeblikket stor usikkerhed om den vestlige strategi mod terrorismen i disse lande. Det skyldes dels en katatrofalt dårlige krigførelse i Irak under præsident Bush, men naturligvis også en økonomisk krise, der gør det ekstra svært for såvel den nye amerikanske præsident som de øvrige Nato-lande at bekoste nødvendig forstærkning til tropperne i Afghanistan. Valgfusken i Afghanistan har ikke gjort problemet lettere - herom senere.Men problemet i Afghanistan er dobbelt: militære offensiver fra vestlig side mod Taliban og al-Qaeda har den uønskede bivirkning at den får civilbefolkningen til at ønske alle fremmede tropper ud af landet - ganske som tilfældet var i Irak. Og ganske som tilfældet i sin tid var i det fjerne Østen. Vietnam-spøgelset huserer stadigt i USA - og det får folk til med rette at stille spørgsmålet, om en krig skal fortsætte i det uendelige, hvis udsigten til et definitivt nederlag bliver større og større.

Den afgørende forskel mellem Vietnam-krigen og krigene i Irak og Afghanistan er at fjenden ikke er en politisk ideologi der har fanatisk lokal opbakning, men en helt speciel religiøs-politisk og yderst had-båren absolutisme der ikke har fuld lokal opbakning, men kun opbakning fra folk der tvinges til samme absolutisme, men dybest set blot ønsker at leve i fred.

Kampen mod den islamistiske terrorisme kan som kampen mod nazismen og kommunismen ikke vindes alene ved militær offensiv eller alene ved militær inddæmning, men må også vindes med koldt og sejt diplomati samt varm og overbevisende indsats for demokrati og sekularisering. Og dette bliver en lang kamp der fortsat vil komme til at koste menneskeliv og andre ressourcer - samt hårdt efterretningstjeneste og kølig politisk vurdering.

Jan JernewiczHenvisninger:

Links til:

Chicago Tribune
PET (Politiets Efterretnings Tjeneste)
JyllandsPostenRelevante artikler på Jernesalt:

Danmark er blevet en central fjende for islamistiske terrorister  (3.6.08.)
Terroristerne iblandt os  (21.9.07.)
Vigtig dom over Said Mansour for tilskyndelse til vold og terror   (13.4.07.)
Hvorfor terrorisme?  om de sociale, politiske, religiøse og psykologiske grunde (20.2.07.)
Terrortruslen i Danmark og 11. september   (11.09.06.)
Kampene standset i Sydlibanon - men Hizbollah fortsat den store trussel  (16.8.06.)

Hadets tiltrækning og livsløgn    (31.7.07.)
Front mod islamismen  (4.3.06.)
Terrormistænkte i Danmark  (6.11.05.)
Terrorstatus august 2005  (8.8.05.)
Terroren og dens mangel på fornuft breder sig  (25.7.05.)Artikler om Terrorismen
Artikler om Muhammedkrisen
Artikler om Danmark
Artikler om Samfund
Artikler om Eksistens
Artikler om Religion
Artikler om SekulariseringAt læse Jernesalt
Introduktion til Jernesalts filosofi
Komplementaritetssynspunktet
Helhedsrealismen
De psykiske grundprocesser
Konsistens-etikkenTil toppen   Til forsiden   PrintVersion   Tip en ven  


utils postfix clean
utils postfix normal