Jernesalt
Dynamisk komplementær helhedsrealisme
Samfund Eksistens Sekularisering Coronakrisen E-Bøger
SAMFUND
 
EKSISTENS
 
SEKULARISERING
 
2019-FILOSOFIEN
 
ESSAYS
RETORIK
ONTOLOGI
VIRKELIGHED
ENFOLDIG TALE
SKIDT OG KANEL
REDAKTION
PROGRAM
INTRODUKTION
INSPIRATORER
OVERSIGTER
EMNEINDEX
PERSONINDEX
LINKS
E-MAIL
 
utils prefix normal Forside    Oversigter    Redaktion    At læse Jernesalt    Sendemand    Vrangsiden    Kontakt   
 
JERNESALT - tysk18cSeehofer

ARTIKEL FRA JERNESALT - 3.7.18.

Seehofer sendte Merkels koalition til tælling, men vandt den interne asylstrid

Hvis man man ikke vidste det før, véd man det nu: den politiske verden er en uforudsigelig ting i udviklingen. Den har længe været under forvandling, bl.a. på grund af valget af Donald Trump til USA's præsident. Men nu er forvandlingen rykket umiskendeligt ind i Den Tyske Forbundsrepublkik der blev et samlet Tyskland efter murens fald i 1989 og DDR's opløsning året efter.

Kansler Merkels åbning af EU's ydre grænser for den enorme strøm af muslimske flygtninge i september 2015 splittede EU, selvom hun selv og EU-topledelsen i Bruxelles bestred det. Merkel formåede efter forbundsdagsvalget i 2017 med største møje at stable en Stor Koalition på benene mellem CDU, CSU og SPD, der alle havde lidt store tab ved valget, men den indeholdt en alvorlig politisk og personlig modsætning mellem hende og CSU's stærke mand Horst Seehofer.

Seehofer på sin side indtrådte i Merkels regering på betingelse af at han fik det i flygtningepolitikken centrale indenrigsministerium og i tillæg et nyooprettet 'hjemstavnsministerium', men Merkel tog ikke misteltenen i ed, og det betød at Seehofer kunne tillade sig fra første færd at træde op direkte mod sin formelle chef og true hendes position som kansler. Han udbasunerede at muslimer ikke hører hjemme i Tyskland, og han udarbejdede en masterplan for flygtninge som Merkel ikke kunne acceptere fordi hun ville have en fælles EU-politik, og som hun derfor stoppede lige som den skulle forelægges for Forbundsdagen. Og det førte til et klart ultimatum fra Seehofers side. Han ville inden for 14 dage have fuld klarhed over om Merkel kunne skaffe en fælles EU-linje der tilfredsstillede hans og CSU's krav om øjeblikkelig stram national grænsekontrol.

Merkel fik en EU-løsning som efter hendes egen mening var tilfredsstillende, men som dog forudsatte bilaterale aftaler (der skulle tilvejebringes ved kommende forhandlinger). Men Seehofer var af en anden mening, og gik søndag efter 8 timers interne diskussioner i sit eget parti ud med offentlige trusler om at gå af som minister, hvad der igen ville indebære regeringens fald. Merkel havde fuld opbakning til sin linje i sit eget parti, og SPD og flertallet af kommentatorer lagde ikke skjule på at de syntes Seehofer var gået for vidt og burde forlade regeringen.

Men Seehofer havde endnu et kort i baghånden. Han påstod i et tv-interview at han ikke ville lade sig afskedige af en kansler som var blevet kansler på grund af ham (underforstået hendes accept af netop hans betingelser). Følgelig måtte Merkel søndag aften forhandle i flere timer med Seehofer - og først ved to-tiden om natten kunne de to ledere stille sig op - på hvert sit pressemøde - og fortælle at de var blevet enige om en model for transitzoner ved grænsen til Østrig der betød at flygtninge der ikke havde krav på asyl i Tyskland kunne sendes tilbage hvor de kom fra. Og Seehofer kunne tilføje at han forblev indenrigsminister.

Han egne ord til pressen lød: Vi har fundet frem til en holdbar løsning. Der er opnået klar enighed mellem vore to konservative partier. Jeg forbliver indenrigsminister... vi har en klar løsning til, hvordan illegal migration skal stoppes ved den østrigsk-tyske grænse. Enkelthederne om aftalen vil generalsekretærerne for vore to partier fremlægge. - Seehofer var åbenlyst glad for denne enighed, og han undlod ikke at bemærke at det endnu engang havde vist sig at det lønner sig at kæmpe for sin overbevisning. Det der nu var enighed om var en klar overensstemmelse som er meget, meget holdbar for fremtiden.

Kort efter trådte Merkel frem for pressen og sagde at man efter hård kamp havde fundet et godt kompromis, som medfører at Tyskland indretter transitcentre for flygtninge. Og fra disse centre skal asylansøgere der er registreret i andre lande tilbagesendes. Ifølge Merkel forudsætter dette et samarbejde med andre EU-lande, og desuden forringes den såkaldte sekundærmigration. - Det var hendes måde at påpege at Seehofer ikke kunne iværksætte en øjeblikkelig grænsekontrol.Aftalen udtrykker enighed om en bedre ordning, kontrol og begrænsning af 'sekundær-migrationen'.
1) Vi er enige om ved den tysk-østrigske grænse af etablere en ny grænsekontol der forhindrer indrejse af asylansøgere andre EU-lande har ansvaret for.
2) Vi opretter til dette formål transitcentre hvorfra asylansøgere kan tilbagesendes til andre lande. Dette skal nærmere aftales med de relevante lande. - Det er her underforstået at en udlænding (ligesom i lufthavnenes transitzoner) ikke i juridisk forstand kommer ind i landet, før transitgrænsen passeres.
3) I tilfælde af at myndigheder i disse lande afslår tilbagesendelsen, skal den behandles ved den tysk-østrigske grænse efter aftale med Østrig.

Både CDU's generalsekretær Kramp-Karrenbauer og CSU's Markus Blume betegnede kompromisset som godt. For CDU er det vigtigt at der skal laves aftaler med de europæiske nabolande. For CSU var kompromisset en vigtig byggesten for en nyordning af migrationspolitikken i Tyskland. "Vi har skabt en vending i asylspørgsmålet", sagde Blume.

Koalitionspartneren SPD har ikke været direkte involveret i aftalen, men hilser kompromisset velkomment som sådant. Partiet skal dog kigge nærmere på enkelthederne og vil derfor have et udvalgsmøde om sagen. Partiformanden fandt det godt, at "vi nu igen kan arbejde på saglighedens plan. Det har vi på smertelig vis ikke haft mulighed for i flere uger".Man kan oven på alt dette ikke fortænke en kommentator ved Der Spiegel i at kalde enigheden en fiktion. Man har efter hans mening blot skubbet problemerne videre til SPD, Østrig og - fremtiden!

Kendsgerningen er fortsat at Den Store Koalition (GroKo) af marts 2018 hviler på en indre modsætning mellem to principielt forskellige holdninger til flygtningeproblemet og asylpolitikken, nemlig Merkels overbevisning om en fælles EU-løsning, og Seehofers om overvejende nationale løsninger. Merkel er hovedansvarlig for det enorme flygtningeproblem der ramte Sydeuropa, Ungarn og Tyskland fra den ene dag til den anden i 2015. Og hun vil ikke erkende at EU er ude af stand til at finde en fælles løsning af den simple grund at landenes nationale interesser og hovedindstillinger er vidt forskellige.

På denne baggrund kan det slås fast at befolkningerne i de fleste EU-lande i højere og højere grad ønsker strammere nationale ordninger i stedet for løse fælles EU-erklæringer der ikke får effekt i virkelighedens verden. Det nye interne kompromis i den tyske koalitionsregering er et stort nederlag for Merkel og en ganske betydelig sejr for Seehofer. Om sejren kan redde CSU for nederlag ved delstatsvalget i Bayern til sommer kan ikke siges med sikkerhed. Men det skulle omvendt være mærkeligt om ikke nederlaget for Merkel vil indebære at hendes koalition og dermed også hendes kanslerperiode får begrænset levetid. Modsætningen mellem Merkel og Seehofer er jo yderst personlig, selvom ingen af dem vil indrømme det offentligt. Og en sådan modsætning holder aldrig i længden i en koalitionsregering, med mindre parterne vælger den rene opportunisme. Og det gør Merkel åbenlyst, men ikke Seehofer. Og det er derfor ham der får såvel de rene Merkel-tilhængernes kritik som kritikken fra mere neutrale kommentatorer der principielt mener at en fagminister skal rette ind efter regeringschefen og altså ikke køre sit eget løb.

Det gør Seehofer, med sit partis opbakning, og det har andre ledere af CSU gjort før ham. Det var bemærkelseværdigt ved pressemødet i nat, at Seehofer udover partisekretæren og fraktionslederen i Forbundsdagen også havde følgeskab af tidligere ministerpræsident Edmund Stoiber. Bayern er meget for sig selv. Det er en stærk og selvbevidst delstat, der sagtens kan gå ind i aftaler med andre delstater og med Forbundsstaten samt andre lande, men som ikke destomindre - lige som Østrig, Ungarn og Norditalien - lægger vægt på de naturlige, nationale interesser.

Derfor skal man se den eksisterende indre modsætning i Tyskland og i den tyske regering som udtryk for en sund selvstændighedstrang som det ikke går an at tryne eller håne i demokratiets eller humanitetens navn, for både demokratiet og humaniteten kommer i krise overalt hvor de sunde og naturlige nationale interesser ikke respekteres fuldt ud.Tilføjelse 6.7.18.

En bred koalition i den tyske regering er i går aftes 5.7. blevet enige i den asylstrid som har truet regeringen med et kollaps. Det bekræfter Andrea Nahles, leder af det socialdemokratiske SPD, overfor tyske medier. Aftalen er indgået mellem alle tre regeringspartier, konservative CDU og CSU og socialdemokraternes parti SPD efter et par dages forhandlinger.

Af en tosiders erklæring fremgår det at koalitionen er blevet enig om, at flygtninge, der allerede har søgt om asyl i et andet EU-land, skal bringes tilbage til dette land efter aftale med det pågældende land. Den nye aftale adskiller sig fra det forslag, som CDU og CSU tidligere på ugen blev enige om, og som ville betyde oprettelse af såkaldte transitcentre ved grænsen til Østrig. De skulle tilbagesende samtlige asylansøgere, der på den ene eller den måde var registreret i et andet EU-land. Nu gælder det kun personer, der aktivt har søgt asyl i et andet land - altså en langt mindre gruppe.

I den nye aftale bliver der ikke oprettet deciderede centre. De ville for SPD minde for meget om fængsler eller koncentrationslejre. I stedet bliver asylansøgernes sager behandlet på allerede eksisterende politistationer ved grænsen eller i lufthavnenes transitområder. Aftalen sætter dermed et punktum for den strid om Tysklands asyllovgivning som har rystet regeringen i den seneste tid. Men indenrigsminister Seehofer skal nu i gang med bilaterale aftaler, i første omgang med Østrig.

Om holdbarheden af aftalen bliver langvarig er stadig et åbent spørgsmål. Umiddelbart ser den ud til at gavne CSU i Bayern, hvor der skal være deltstatsvalg til oktober.

Ejvind RiisgårdRelevante artikler på Jernesalt:

Valget i Hessen sender den store koalition i Berlin til tælling  (30.10.18.)
Valget i Bayern gav nederlag til CSU og SPD og udstiller problemet for den store koalition i Berlin  (16.10.18.)
Alvorlig regeringskrise i Tyskland om asylpolitikken
- Seehofer holder fast i sin masterplan for flytningepolitikken
  (26.6.18.)
Seehofer tager tyren ved hornene: Islam hører ikke hjemme i Tyskland  (6.4.18.)
Så fik Tyskland sin regering - et halvt år efter valget   (15.3.18.)
Stort flertal i SPD for den store koalition med CDU/CSU  (4.3.18.)
Grotesk forløb i GroKo-forhandlingerne koster Martin Schulz dyrt  (11.2.18)
Schulz og SPD kryber til GroKo-forhandlinger  (22.1.18.)
Tyske socialdemokrater i alvorligt dilemma  (8.12.17.)
Tyskland i alvorlig krise efter forliset af en Jamaica-løsning  (20.11.17.)
Tysk politik i langsom omstilling og regeringsdannelse  (25.10.17.)
Merkel og Schulz tabte det tyske valg, mens FDP og AfD vandt  (25.9.17.)

Massive nytårsovergreb på tyske kvinder sætter et "Før og efter Køln"  (13.1.16)
Merkels bevidste satsning på Tyrkiet undergraver europæisk fællesskab  (20.10.15.)
EU og Merkel bruger flygtningestrømmen til at skabe mere union  (14.10.15.)
Merkels fatale flygtningepolitik står ved magt  (5.9.17.)
EU prøver at begrænse menneskesmuglingen over Middelhavet  (1.9.17.)
Menneskesmuglingen over Middelhavet et kæmpe problem - både politisk og etisk   (18.8.17.)
Elvte september 2001 satte fundamentalt skel mellem to kulturer  (11.9.16.)
Merkel i stigende problemer med sin flygtningepolitik  (30.8.16.)

Macron gør op med religion som privatsag  (8.5.18.)
Emmanuel Macron - det emergente fænomen i europæisk politik  (12.9.17.)
Macron fejrer Bastilledagen i stor stil  (16.7.17.)
Macron får absolut flertal i Frankrig - men med lav stemmeprocent og skæv mediefortolkning  (20.6.17.)
République En Marche! vandt suverænt første runde af det franske parlamentsvalg  (12.6.17.)
Usikre vurderinger af Emmanuel Macron  (26.5.17.)
Frankrig vælger Macron, håbet og viljen til forandring  (10.5.17.)
Flygtningestrøm ændrer på få dage Danmark og hele Vesteuropa  (9.9.15.)
Flygtningestrømmen truer Europa og deler europæerne  (2.8.15.)
Bådflygtningene er en stor etisk udfordring  (27.4.15.)Artikler om EU og Europa
Artikler om Flygtningekrisen
Artikler om Samfund
Artikler om Eksistens
Artikler om SekulariseringRelevante e-bøger fra Jernesalt:

'Den komplementære helhedsrealisme' (opdatering af Jernesalts 2009-filosofi, som udkommer 30.11.13. Prisen fra 2.1.15. er 50 kr.). Udover kapitlerne i 2009-udgaven indeholder e-bogen essayet Religion som emergent fænomen i biologien.

'Højsangen om den menneskelige eksistens' (nyt og afsluttende hovedværk af forfatteren, som udkom 22.11.13.). 358 sider, rigt illustreret. Pris 100 kr.

'Eksistens-psykologi for 21. årh.' (kr. 25) indeholder artikelserierne om de psykiske grundprocesser, om de psykiske fundamentalkræfter, om bevidsthedsforskning og om det kollektivt ubevidste samt artikler om 'jeget og selvet' og åndslivet m.m.

'Konsistensetik - Erling Jacobsen og Jes Bertelsen'   omfatter essays om Etik og eksistens, Erling Jacobsens moralfilosofi

'Virkelighedens dobbelte karakter' (kr. 25) indeholder essayene om Virkeligheden fordelt på kapitler om fysikken, tiden, rummet, livet, ånden, sproget og humoren.

Nærmere om e-bøgerne i oversigten her på siderne

Bøgerne forhandles af Saxo.comRedaktion
Essays
Emneindex
Personindex

Programerklæring af 2.6.02.
Jens Vrængmoses rubrik
Per Seendemands rubrik (fra 2005)At læse Jernesalt
Introduktion til Jernesalts filosofi
Komplementaritetssynspunktet
Modstanden mod komplementaritetssynspunktet

Den komplementære helhedsrealisme
De psykiske grundprocesser
De psykiske fundamentalkræfter
Konsistens-etikken
Etik og eksistens

Livskvalitet (fire artikler) (2002-03)
Ontologi-serie (tolv artikler) (2010)
Virkelighedsopfattelse (syv artikler) (2007)
Religion som emergent fænomen i biologien  (28.12.09.)Jernesalts 2009-filosofi
Forord  -   Begreber og aksiomer  -   Krisen ved årsskiftet 2008/09  -   Verdensbilledet 2009
Livet  -   Mennesket  -   Sjælen  -   Sproget  -   Samfundet  -   Overordnede politiske parametre
Udfordringen  -   Helhedsrealismens advarsler  -   Helhedsrealismens anbefalinger  -   EfterskriftVærdimanifest (fra 2003))
Værdimanifest i forkortet udgave
Sagregister til værdimanifestTil toppen   Til forsiden   PrintVersion   Tip en ven  utils postfix clean
utils postfix normal