Jernesalt
Dynamisk komplementær helhedsrealisme
Samfund Eksistens Sekularisering Coronakrisen E-Bøger
SAMFUND
 
EKSISTENS
 
SEKULARISERING
 
2019-FILOSOFIEN
 
ESSAYS
RETORIK
ONTOLOGI
VIRKELIGHED
ENFOLDIG TALE
SKIDT OG KANEL
REDAKTION
PROGRAM
INTRODUKTION
INSPIRATORER
OVERSIGTER
EMNEINDEX
PERSONINDEX
LINKS
E-MAIL
 
utils prefix normal Forside    Oversigter    Redaktion    At læse Jernesalt    Sendemand    Vrangsiden    Kontakt   
 
JERNESALT - teologer

ARTIKEL FRA JERNESALT - 18.4.19.

Teologer dræber sund livstro

Om aftenen mandag den 15. april stod Notre Dame kirken i Paris i flammer der på sit højdepunkt truede hele bygningen, da det var spiret i midten og hele den gamle tagkonstruktion af træ der var gået ild i og som hurtigt styrtede helt sammen. Men 4-500 brandfolk var rykket ud og reddede såvel de to ikoniske tårne som apsis med mange helt uvurdelige religiøse skatte og sideskibene med fine glasmosaikker. Præsident Macron fik ikke holdt sin bebudede tv-tale til nationen som skulle have afsluttet Den store Debat efter De gule Vestes folkelige oprør, men tog hen for at følge slukningsarbejdet. Og han lovede efterfølgende kirken fuldt genopbygget i løbet af fem år. Millionbeløb er allerede strømmet ind fra rige donatorer. Men et af problemerne er at der er brugt mængder af snavset vand fra Seine til slukningen - og det har i sig selv ødelagt meget. Men genopbygningen er vigtig, fordi kirken jo ikke er en tilfældig kirke, men Frankrigs vigtigste katedral med stor symbolsk værdi. Branden har rystet mange franskmænd og udlændinge - helt på tværs af religiøse holdninger.

Kenderen af fransk kultur og kulturhistorie Bjørn Bredal har i et essay i Politiken understreget at mennesket er en symbolsk orienteret skabning der tillægger ting og begivenheder betydning der rækker ud over det umiddelbare. Og det er så sandt som det er sagt. Konkret er Notre Dame uløseligt forbundet med både middelaldermystik og romantik, men også med den seje kamp for at skabe en stor nation ved et specifikt samarbejde mellem kirken og kongemagten.

Men når Bredal skriver at maridtet natten til 16. april havde et helt "apokalyoptisk syn med aspekter af et kristenhedens 9/11", så synes han nøjagtigt som præsident Macron at glemme to yderst vigtige ting, nemlig at kristenheden er en selvmodsigelse, og at hverken den franske eller den europæiske kultur går under, fordi et storslået symbol på en selvmodsigelse bliver ramt af en brand.

Skulle man endelig tale om 'apokalypse', dvs den åbenbaring af 'de sidste tider' eller 'verdens undergang', der står allersidst i Det Nye Testamente og menes skrevet som følge af kristenforfølgelserne i det sidste årti af første århundrede, så har forudsigelserne for det første ikke holdt stik i bogstavelig forstand, og for det andet ikke tjent andet formål end at skræmme almindelige mennesker ind i en grundløs frygt for en grusom verdenshersker. Det der reelt er sket i løbet af de sidste 1900 år er at den selvmodsigende 'kristenhed' stille og roligt er gået mere og mere i opløsning gennem magtsyge og korruption, fordi man har glemt 'evangeliet' der står i de tre synoptiske evangelier og som er vendt direkte mod al magtorientering og magtmisbrug.

Man skulle derfor hellere ved den aktuelle Notre Dame-brand huske på at kirken er opkaldt efter Vor Frue, dvs Jesu Moder eller Madonna, der symbolsk står som den store beskytter af alle mennesker, og at det er dette symbol der er bukket under for tilfældighedernes spil, herunder den franske præsidents manglende evne til at forstå de gule vestes folkelige oprør mod den franske elite og i videre forstand Bruxelles' manglende evne til at forstå det folkelige oprør mod EU-eliten!Emmanuel Macron vandt præsidentskabet ved at skabe en kæmpemæssig folkelige bevægelse på tværs af det etablerede partipolitiske system, men viste sig trods unikke humanistiske forudsætninger at hænge fast i de gængse franske forestillinger om den franske nations grandiositet og ydermere at se særligt store muligheder i en tæt alliance med en dybt korrumperet tysk kansler for at skabe et tysk-fransk lederskab i et betændt EU. Han har på intet tidspunkt forstået at et nyt lederskab i Europa står og falder med et skarpt opgør med den katolske og protestantiske kirkes og enhver anden instans' systematiske forræderi mod evangeliets ånd og idé.

Alle har efterhånden fået øjnene op for især den katolske kirkes grove seksuelle krænkelser af uskyldige børn og unge og dens lige så grove og konsekvente modstand mod at ændre afgørende ved sit eget på et sygt cølibat byggende magthierarki. Men både den katolske og den protestantiske kirke bruger fortsat de trossætninger (dogmer) som er formuleret af kirkefædrene i året 425 som en trosbekendelse (Credo) der opremser den ene påstand efter den anden som ikke er forenelige med moderne oplysning, men som kan bruges til at sortere rettroende fra 'vantro' eller fra almindeligt livstroende mennesker. Ligesom det i verdslige anliggender er al juras hovedopgave at regulere al samfundsliv med lovforordninger, er det al teologis opgave og hovedformål at regulere det såkaldte trosregimente med dogmer man let kan kontrollere folk med - i stedet for som evangeliet anbefaler at slippe kontrollen og give alle mennesker den velsignelse de har brug for.

Et nyt lederskab i Europa kræver et skånselsløst opgør med teologiens totale spærring for fornyelse af åndslivet i Europa. Der skal være tros- og ytringsfrihed for alle borgere i alle europæiske lande, men der skal ikke være særrettigheder for nogen religion eller nogen kirkelig instans, så det bliver muligt for dem at kontrollere deres tilhængeres eller medlemmers meninger og synspunkter ud fra dogmatiske læresætninger som fx Trosbekendelsen, Biblen, Koranen eller Shariaen, for det giver undertrykkelse og ufrihed der strider totalt mod demokratiet. Sådanne lov- eller kontrolreligioner skal ikke være beskyttet mod kritik, hån eller humor.

Det skal naturligvis i denne sammenhæng ikke bestrides at troen på den hellige jomfru Maria og hendes ubesmittede undfangelse indgår i den officielle trosbekendelse (også i den protestantiske som ellers har sat Jomfru Maria på porten), men det var fordi kirken var tvunget til det af de folkelige kræfter hvis kreativitet den ikke kunne få bugt med. Legenderne om jomfru Maria har vist sig uovervindelige, fordi de dybest set er arketypiske forestillinger. Og sådanne forestillinger er det modsatte af dogmer og hører derfor absolut ikke hjemme i en trosbekendelse. Disse legender kan man tro på eller lade være, men de skal være hævet over misbrug af kontrollerende teologiske instanser.

Teologer der vil kontrollere andre menneskers meninger er derfor ligesom jurister "slette kristne", de handler mod evangeliets ord om barmhjertighed og forståelse.

Sålænge den katolske og den protestantiske kirke opretholder trosbekendelsen er den dømt til at glide længere og længere væk fra folket. Og det kan man gerne sige bliver dens egen sag. Men folket mangler både politisk og kulturelt en fri eksistentiel vejledning, som koncentrerer sig om at støtte jævne menneskers kamp for et meningsfuldt liv - på en måde der er totalt blottet for teologi og ideologi. Og det er et samfundsanliggende der trænger sig på i den kulturkrise vi gennemlever.

Ejvind RiisgårdRelevante artikler på Jernesalt:

Macron håber på Den store Debat - folket griner  (12.19.)
Macron bragt i skæbnesvanger klemme af de 'gule veste'  (1.12.18:)
Macron gør op med religion som privatsag  (8.5.18.)
Emmanuel Macron - det emergente fænomen i europæisk politik  (12.9.17.)
Macron fejrer Bastilledagen i stor stil  (16.7.17.)
Macron får absolut flertal i Frankrig - men med lav stemmeprocent og skæv mediefortolkning  (20.6.17.)
République En Marche! vandt suverænt første runde af det franske parlamentsvalg  (12.6.17.)Kulturen, eliten og folket  (7.9.11.)
Kulturens hovedkilder: Arbejde, forskning og religion  (28.12.04.)
Kultur, kamp og kanoner  (28.9.05.)
Kultureliten og folket  (5.8.09.)
Kulturelitens ulidelige foragt for folket   (21.11.08.)
Kulturkamp: Er værdikamp mulig uden kulturopgør?  (28.10.12.)
Kulturkampen aflyst eller afsporet?  (24.1.10.)
kulturkrisen 2017: Den store kulturkrise og udvejen  (7.5.17.)Det fromme menneske   om uskyld, hellighed og jomfruelighed (24.12.02.)
Mariadyrkelsen - en katolsk specialitet der vidner om kønsulighed i de religiøse grundforestillinger Pave Johannes Paul II  (Religion - 19.11.02.)
Den hellige Frans af Assisi  (30.6.07.)
Hvad skal præster stille op med kødets lyst?  (16.3.10.)
Katolicismens inderste væsenReligion som emergent fænomen i biologien  (28.12.09.)
Åndelige strømninger i det 19. årh. ifølge Vilh. Grønbech  (28.05.08.)
Det romantiske som åben føling med det kollektivt ubevidste  (26.05.08.)
Romantikken ifølge Rüdiger Safranski  (23.04.08.)
Europa - religiøs slagmark igen?  (16.3.08.)
Den massive uvidenhed om det kollektivt ubevidste ses klart ved juletid, men kom også frem på en højere læreanstalt  (24.12.18.)
Ånd og virkelighed nøgternt set i 2018  (20.05.18.)
Vilh. Grønbechs underkendte betydning  (21.4.18.)
Opgør med dogmatik mere og mere påkrævet  (1.4.18.)
Teologien er ikke til megen hjælp for tiltrængt ny religionsforståelse  (25.2.18)
Er Gud menneskets opfindelse?  (22.2.18.)
Kristendommens håbløse modsætninger nødvendiggør et skarpt opgør   (24.12.17.)
Hvorfor skal unge mennesker bekræfte en meningsløs trosbekendelse?  (5.5.17.)Artikler om Erkendelse
Artikler om Religion
Artikler om Samfund
Artikler om Eksistens
Artikler om SekulariseringRelevante e-bøger fra Jernesalt:

'Den komplementære helhedsrealisme' (opdatering af Jernesalts 2009-filosofi, som udkommer 30.11.13. Prisen fra 2.1.15. er 50 kr.). Udover kapitlerne i 2009-udgaven indeholder e-bogen essayet Religion som emergent fænomen i biologien.

'Højsangen om den menneskelige eksistens' (nyt og afsluttende hovedværk af forfatteren, som udkom 22.11.13.). 358 sider, rigt illustreret. Pris 100 kr.

'Eksistens-psykologi for 21. årh.' (kr. 25) indeholder artikelserierne om de psykiske grundprocesser, om de psykiske fundamentalkræfter, om bevidsthedsforskning og om det kollektivt ubevidste samt artikler om 'jeget og selvet' og åndslivet m.m.

'Konsistensetik - Erling Jacobsen og Jes Bertelsen'   omfatter essays om Etik og eksistens, Erling Jacobsens moralfilosofi

'Virkelighedens dobbelte karakter' (kr. 25) indeholder essayene om Virkeligheden fordelt på kapitler om fysikken, tiden, rummet, livet, ånden, sproget og humoren.

Nærmere om e-bøgerne i oversigten her på siderne

Bøgerne forhandles af Saxo.comRedaktion
Essays
Emneindex
Personindex

Programerklæring af 2.6.02.
Jens Vrængmoses rubrik
Per Seendemands rubrik (fra 2005)At læse Jernesalt
Introduktion til Jernesalts filosofi
Komplementaritetssynspunktet
Modstanden mod komplementaritetssynspunktet

Den komplementære helhedsrealisme
De psykiske grundprocesser
De psykiske fundamentalkræfter
Konsistens-etikken
Etik og eksistens

Livskvalitet (fire artikler) (2002-03)
Ontologi-serie (tolv artikler) (2010)
Virkelighedsopfattelse (syv artikler) (2007)
Religion som emergent fænomen i biologien  (28.12.09.)Jernesalts 2009-filosofi
Forord  -   Begreber og aksiomer  -   Krisen ved årsskiftet 2008/09  -   Verdensbilledet 2009
Livet  -   Mennesket  -   Sjælen  -   Sproget  -   Samfundet  -   Overordnede politiske parametre
Udfordringen  -   Helhedsrealismens advarsler  -   Helhedsrealismens anbefalinger  -   EfterskriftVærdimanifest (fra 2003))
Værdimanifest i forkortet udgave
Sagregister til værdimanifestTil toppen   Til forsiden   PrintVersion   Tip en ven  utils postfix clean
utils postfix normal