Jernesalt
Dynamisk komplementær helhedsrealisme
Samfund Eksistens Sekularisering Coronakrisen E-Bøger
SAMFUND
 
EKSISTENS
 
SEKULARISERING
 
2019-FILOSOFIEN
 
ESSAYS
RETORIK
ONTOLOGI
VIRKELIGHED
ENFOLDIG TALE
SKIDT OG KANEL
REDAKTION
PROGRAM
INTRODUKTION
INSPIRATORER
OVERSIGTER
EMNEINDEX
PERSONINDEX
LINKS
E-MAIL
 
utils prefix normal Forside    Oversigter    Redaktion    At læse Jernesalt    Sendemand    Vrangsiden    Kontakt   
 
JERNESALT - larsloekke18b

ARTIKEL FRA JERNESALT - 19.11.18.

Lars Løkkes sidste landsmøde som Venstres formand

Normalt er der ikke meget sjov ved de store partiers landsmøder eller kongresser. Men i en vis forstand var Venstres Landsmøde i weekenden i hedebyen Herning en undtagelse, for det blev præget af en skøn hypotetisk debat om hvem der skulle være partiets formand når Lars Løkke Rasmussen går af. Dette forventer de flest vælgere og kommentatorer uden for partiet at han gør når han om senest syv måneder taber folketingsvalget - eller forinden lader sig udnævne til kommissær i EU (der vil være flertal for ham i folketinget; han er ven med både Merkel og Macron, og ved mindehøjtideligheden i Paris for våbenhvilen i første verdenskrig stod den lille mand for en uge side lige bag Trump, Macron og Merkel på tribunen).

Men formandsspørgsmålet taler man helst ikke seriøst om i partiet. Debatten herom er ene og alene kommet i gang, fordi integrationsminister Inger Støjberg i to medier er blevet spurgt om hun kunne tænke sig blive ny formand, og hertil har hun åbent og ærligt svaret at det har hun ikke afgjort endnu, eftersom hun ikke har gjort op med sig om hun har lysten og evnen. Og lige netop denne tvetydige formulering finder mange af hendes modstandere i partiet upassende, for partiet har jo en næstformand og dermed skulle spørgsmålet været overflødigt. Kristian Jensen har som sådan stor opbakning i partiet og blev da også genvalgt på landsmødet med akklamation. Han stillede i sin tid op som modkandidat til Lars Løkke som partiformand, men valgte at indgå et ejendommeligt kompromis med Løkke som gik ud på at Løkke forblev formand og Jensen blev ny næstformand med udsigt til at blive Løkkes efterfølger når tiden var inde - og da alle hans modkandidater fra dengang nu er ude af folketinget, er der i realiteten ikke konkurrence. Lars Løkke fik i 2015 med nød og næppe erhvervet den eftertragtede nøgle til statsministeriet ved at danne en smal Venstre-regering, hvor Kristian Jensen blev skatteminister. Og da Løkke efter et års tid valgte at udvide regeringen med mærkværdigheder som Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti, fik Jensen til stor fortrydelse for Claus Hjort Frederiksen den centrale finansministerpost - og dermed de allerbedste kort på hånden for den fremtidige karriere.

Eneste problem er kun at Venstre og blå blok ser ud til at tabe næste valg. Den tidligere fomand for de konservative, Hans Engell, der er fast kommentator på Ekstrabladet, har længe kaldt Lars Løkke en taber. Politikens politiske kommentator Kristian Madsen påpeger at skyerne er trukket sammen om Lars Løkke i meningsmålingerne, at V-LA-K-regeringen ser handlingslammet ud og at Løkke efterhånden ligner "en forhistorisk mumie". Og den spydige Madsen lægger vel at mærke ikke skjul på at Lars Løkke med sin tale i går på landsmødet "ikke rejste sig fra sarkofagen". Og hvad Christian Jensen angår, finder Madsen at han ligner prins Charles i England: han er kronprins, men bliver aldrig konge!

Berlingskes korrespondent kan fortælle at Lars Løkke ikke vil udtale sig om Inger Støjbergs evner, og at denne ikke vil udtale sig om Kristian Jensens evner, men at fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen til genæld tør sige at næstformanden er den naturlige arvtager, når Lars Løkke en dag "om mange, mange, mange, mange, mange år" ikke mere er formand. Og en sådan fuldt bevidst overdrivelse kan kun forstærke indtrykket af at partiet helst vil gå uden om det problem som i udenforstående folks øjne trænger sig på og som også nærer rygterne om at Løkke gerne vil forlade dansk politik ved at blive ophøjet til medlem af EU-kommissionen inden han taber valget.Men Lars Løkke holdt da en formandstale i sædvanlig sikker stil og trak især de to begreber frihed og fællessskab frem:

"Vi er forskellige i Venstre. Det var Venstrefolkene da de forenede sig for snart 150 år siden. Og det er vi endnu.
Vi kan diskutere. Her er højt til loftet. Langt til døren.
I et parti, som hylder forskellighed, kan og skal vi jo ikke kræve, at alle er ens.
MEN vi er fælles om noget. Noget vigtigt. Det vigtigste.
De værdier, som vores parti Venstre er skabt på.
De værdier, som vi er fælles om.
De værdier, som vi tror på.
Som vi vil kendes på.
Som forener os.
Værdier som er Venstre.
Frihed og fællesskab.
Frihed. Fællesskab.
To små ord. Men små ord med stor betydning. To ord som pryder forsiden af vores principprogram. Ikke det ene. Ikke det andet. Men begge. I sammenhæng.
Frihed og fællesskab.
Det er de to værdier, som er dybt rodfæstede i vores partis historie. Som vi har navigeret efter igennem snart 150 år og brugt, hver gang vi har været med til at træffe beslutninger om Danmarks fremtid.
Jeg ved godt, at andre partier bruger deres landsmøder til at vaske gulv med historien, med tidligere ledere og tidligere beslutninger.
Det gør vi ikke i Venstre." - - -

(Hele talen kan læses på partiets hjemmeside.Det mest bemærkelsesværdige i talen var at det famøse ord 'lighed' var strøget af det slogan der stammer fra den franske revolution og som i sin helhed lyder "Frihed - Lighed - Broderskab". Og strygningen skyldes ganske enkelt at man i partiet helst ikke vil tale om ulighederne i samfundet, selv om de ikke bliver mindre med årene og den økonomiske vækst eller tilstrømningen af flygtninge. Og man vil slet ikke høre postulater om at frihed fører til ulighed. Det fik Eva Kjer Hansen i sin tid udtrykkeligt at vide af Anders Fogh Rasmussen. Venstre kalder sig et liberalt parti - og man kan åbenbart stadig tro på at et nationalt fællesskab kan eksistere uafhængigt af graden af ulighed. Men Anders Fogh ville ikke være ved at lighedstanken er uundgåeligt som socialt begreb (til forskel fra den rent juridiske betydning), ikke mindst hvis man vil gå vejen mellem gammeldags klassekamps yderpunkter, den vej den britiske sociolog Anthony Giddens udtrykkeligt kaldte den tredje vej, og som Fogh selv valgte som strategi efter valgnederlaget i 1998 og vandt på i 2001. Udviklingen har vist at han dybest set ikke forstod at den tredje vej indebærer komplementaritet i den politiske forståelse.

Og da den gode Lars Løkke overtog formandsposten i Venstre, da Anders Fogn fik sin internationale drømmepost, trak han fuldt bevidst Venstre væk fra den tredje vej (jf artikel. Dermed var partiet dømt ude som ægte midterparti. Og som det vil være Jernesalts læsere bekendt er undertegnede ikke nogen ynder eller beundrer at Lars Løkke Rasmussen. Jeg slog allerede i juni 2015 fast med syvtommersøm, at Lars Løkke ikke blot er uinteresseret i 'den tredje vejs' progressive filosofi og åbne begrebsramme, men i realiteten afliver Foghs systemskifte af 2001 definitivt for at erstatte det med en ensidig liberal, ikke-komplementær og blok-bevarende Venstre-politik der fører tingene tilbage. Og det er dybt beklageligt, men afslører et magtmenneske der ser mere på den såkaldte 'realpolitik' og 'nødvendighedspolitik' og al dens målbare vækst og konkurrence end på de menneskelige værdier der har med de væsentlige eksistentielle og umålelige sider af tilværelsen og kulturen at gøre. - Jf. Løkke danner smal og dybt ulogisk Venstre-regering.

Løkke skulle - nøjagtigt som Helle Thorning - aldrig have været statsminister. De har begge sænket niveauet i dansk politik helt ned på gulvvask-planet, og de er i mine øjne lige så latterlige som Løfvén og Kristersson i Sverige eller som Angela Merkel og Andrea Nahles i Tyskland. Det vender jeg tilbage til om kort tid. Og hele denne manglende indsigt i de dybere historiske og etiske perspektiver i politik er fatal og fører kun ud i endnu mere usikkerhed og endnu flere farer. Så det er godt at have humoren i behold.

Humor er nok den største gave til menneskeheden, og den er dybest set en vigtig del af selve den menneskelige bevidsthed. Mennesket er det eneste dyr i biologien der har humor og latter, og som kan grine højlydt af alt hvad der tilfældigvis strider mod sund fornuft, adskiller sig fra nyttig praksis, og som bliver ved den hellige gulvvask.

Ejvind RiisgårdLink til Venstres websiteRelevante artikler på Jernesalt:

Macron på visit i København  (30.8.18.)
Merkels fatale flygtningepolitik står ved magt  (5.9.17.)
EU prøver at begrænse menneskesmuglingen over Middelhavet  (1.9.17.)
Menneskesmuglingen over Middelhavet et kæmpe problem - både politisk og etisk  (18.8.17.)
G20-mødet i Hamborg - mellem toppolitik og ekstrem vold  (12.7.17.)

Samuelsen sluger finansloven uden garanti for noget som helst  (20.12.17.)
DF fik Finansloven for 2018 på plads uden skattelettelser  (10.12.17.)
DF og S har holdt årsmøder, men fastholder blokpolitikken - og Politikens chefredaktør holder stadig på S og R  (20.9.17.)
Dansk Folkeparti flygter fra sit ansvar som progressiv mediator  (12.8.17.)
Hvad skal vi lægge i tilnærmelsen mellem S og DF?  (23.2.17.)

Lars Løkkes nye regering  (28.11.16.)
Lars Løkke i absurd drama  (25.2.16.)
Lars løkkes nytårstale i kritisk lys  (3.1.16.)
Løkke danner smal og dybt ulogisk Venstre-regering  (29.6.15.)
Løkke, Lars: LL låner nok nøglerne  (19.6.15.)
Løkkes eskapader sender Venstre på andenpladsen  (14.6.15.)
Løkke, Lars, faldt uhjælpeligt igennem  (21.10.13.)
Løkke, Lars, lukrerer på regeringens svaghed, men afklarer ikke Venstres vej  (19.11.12.)
Løkke Rasmussen og 'Den tredje vej'  (30.7.12.)
Løkke, Lars (i mediefælden  (6.12.11.)
Løkke Rasmussen, Lars   (2.1.10. - nytårstale)
Løkke, Lars: Er Løkkes realisme en ideologi?  (30.4.10.)
Løkke, Lars   (23.11.09. - Venstres landsmøde)
Løkke, Lars, glemmer den tredje vej  (29.9.10.)
Løkke, Lars, bliver ved det gamle   (9.8.09.)
Løkke Rasmussen, Lars  ny formand for Venstre 17.5.2009.
Løkke Rasmussen, Lars, ny statsminister april 09'Den tredje vej' ifølge Anthony Giddens  (23.7.12.)
'Den tredje vej', Fogh Rasmussen og Venstre  (30.7.12.)
Den tredje vej og Lars Løkke Rasmussen  (29.9.10.)
Den tredje vej og Liberal Alliance  (28.9.10.)
'Den tredje vej' og New Labour under Tony Blair  (27.7.12.)
en tredje vej i eksistensen - hinsides determinisme og vilkårlighed?
Den tredje vej til religionsanskuelse>Artikler om Danmark
Artikler om Samfund
Artikler om Eksistens
Artikler om SekulariseringRelevante e-bøger fra Jernesalt:

'Den komplementære helhedsrealisme' (opdatering af Jernesalts 2009-filosofi, som udkommer 30.11.13. Prisen fra 2.1.15. er 50 kr.). Udover kapitlerne i 2009-udgaven indeholder e-bogen essayet Religion som emergent fænomen i biologien.

'Højsangen om den menneskelige eksistens' (nyt og afsluttende hovedværk af forfatteren, som udkom 22.11.13.). 358 sider, rigt illustreret. Pris 100 kr.

'Eksistens-psykologi for 21. årh.' (kr. 25) indeholder artikelserierne om de psykiske grundprocesser, om de psykiske fundamentalkræfter, om bevidsthedsforskning og om det kollektivt ubevidste samt artikler om 'jeget og selvet' og åndslivet m.m.

'Konsistensetik - Erling Jacobsen og Jes Bertelsen'   omfatter essays om Etik og eksistens, Erling Jacobsens moralfilosofi

'Virkelighedens dobbelte karakter' (kr. 25) indeholder essayene om Virkeligheden fordelt på kapitler om fysikken, tiden, rummet, livet, ånden, sproget og humoren.

Nærmere om e-bøgerne i oversigten her på siderne

Bøgerne forhandles af Saxo.comRedaktion
Essays
Emneindex
Personindex

Programerklæring af 2.6.02.
Jens Vrængmoses rubrik
Per Seendemands rubrik (fra 2005)At læse Jernesalt
Introduktion til Jernesalts filosofi
Komplementaritetssynspunktet
Modstanden mod komplementaritetssynspunktet

Den komplementære helhedsrealisme
De psykiske grundprocesser
De psykiske fundamentalkræfter
Konsistens-etikken
Etik og eksistens

Livskvalitet (fire artikler) (2002-03)
Ontologi-serie (tolv artikler) (2010)
Virkelighedsopfattelse (syv artikler) (2007)
Religion som emergent fænomen i biologien  (28.12.09.)Jernesalts 2009-filosofi
Forord  -   Begreber og aksiomer  -   Krisen ved årsskiftet 2008/09  -   Verdensbilledet 2009
Livet  -   Mennesket  -   Sjælen  -   Sproget  -   Samfundet  -   Overordnede politiske parametre
Udfordringen  -   Helhedsrealismens advarsler  -   Helhedsrealismens anbefalinger  -   EfterskriftVærdimanifest (fra 2003))
Værdimanifest i forkortet udgave
Sagregister til værdimanifestTil toppen   Til forsiden   PrintVersion   Tip en ven  utils postfix clean
utils postfix normal