Jernesalt
Dynamisk komplementær helhedsrealisme
Samfund Eksistens Sekularisering Coronakrisen E-Bøger
SAMFUND
 
EKSISTENS
 
SEKULARISERING
 
2019-FILOSOFIEN
 
ESSAYS
RETORIK
ONTOLOGI
VIRKELIGHED
ENFOLDIG TALE
SKIDT OG KANEL
REDAKTION
PROGRAM
INTRODUKTION
INSPIRATORER
OVERSIGTER
EMNEINDEX
PERSONINDEX
LINKS
E-MAIL
 
utils prefix normal Forside    Oversigter    Redaktion    At læse Jernesalt    Sendemand    Vrangsiden    Kontakt   
 
JERNESALT - coronavirus20u

ARTIKEL FRA JERNESALT - 3.12.20.

Nye corona-restriktioner op til jul udfordrer sammenhængskraften i samfundet

Da det har vakt bekymring at der i nogen tid har været stigende smittetal for coronaramte personer i Danmark, og da vi nu er kommet ind i julemåneden med normalt mange flere fester og sammenkomster overalt, har regeringen den 1. december på anbefalinger fra sundhedsmyndighederne udstedt nye restriktioner, dels generelle for hele landet, dels specifikke for 17 særligt ramte kommuner i hovedstaden. Alle gældende indtil 2. januar 2021.

Myndighederne understreger at situationen ikke på nuværende tidspunkt er kritisk - hverken for borgerne eller sundhedsvæsenet - men kan gå hen at blive det uden nye restriktioner. Derfor tør man ikke løbe nogen risiko. Situationen er fortsat under kontrol her i landet - modsat en del andre lande. Ikke mindst har sygehusvæsenet stadig kapacitet til flere indlæggelser. Og det ønsker man fortsat skal være tilfældet.

For hele landet gælder nu følgende krav og anbefalinger:

Alle familier i hele landet opfordres til at foretage julegaveindkøbene én person ad gangen.

Derudover skal der nu være et bestemt antal kvadratmeter per handlende i butikker med offentlig adgang
- antallet afhænger dog af den enkelte butiks størrelse:
Butikker mellem 2000 og 4999 kvadratmeter må maksimalt tillade adgang for en person per 10 kvadratmeter indendørs gulvareal.
Butikker mellem 5000 og 9999 kvadratmeter må maksimalt tillade adgang for en person per 12 kvadratmeter indendørs gulvareal.
Butikker over 10.000 kvadratmeter må maksimalt tillade adgang for en person per 25 kvadratmeter indendørs gulvareal.

Der indføres desuden krav om ensretning af kundestrømmen i stormagasiner, storcentre og butikker på over 2000 kvadratmeter i hele landet.

Muligheden for at samles 500 personer ved siddende arrangementer gælder nu alene aktiviteter i trossamfund, idræts- og kulturarrangementer, erhvervsrelaterede aktiviteter som for eksempel generalforsamlinger samt foredrag, kurser, undervisning, borgermøder og lignende.Men for 17 kommuner i Hovedstadsområdet er udstedt betydeligt mere indgribende krav og anbefalinger:

På uddannelsesområdet anbefales de videregående uddannelser bl.a. at lægge om til digital undervisning og eksaminer, hvor det er muligt.
Grundskoler, ungdoms- og voksenuddannelser anbefales at sikre, at al spisning foregår klassevist og ikke på fælles arealer.
Der indføres et direkte forbud mod undervisning på tværs af klasser på ungdoms- og voksenuddannelser.
Det anbefales, at fag med stor risiko for dråbesmitte (gennem sved, råben og sang) på ungdoms- og voksenuddannelser, for eksempel idræt og musik, aflyses. Dog med undtagelse af fag, der afsluttes netop nu.
Idræts- og foreningsaktiviteter for børn og unge op til 21 år må kun have maksimalt 10 deltagere (mod hidtil 50).
Alle arbejdspladser (både private og offentlige) opfordres til at sikre at medarbejdere arbejder hjemmefra, hvis det er muligt.
Derudover opfordres alle 15-25 årige i de 17 kommuner til at lade sig teste inden jul. Det drejer sig om 200.000 mennesker, og hurtig testning af så mange vil kræve oprettelse af nye testcentre.

De særlige restriktioner for disse kommuner skyldes, at smitten blandt borgerne her udgør hele 23 procent af smitten i den samlede befolkning. Og man håber naturligvis allerede at kunne se en affekt af restriktionerne i løbet af de første to uger. Men man udelukker ikke yderligere tiltag, hvis smitten alligevel stiger.

De nye restriktioner ser foreløbigt ud til at være godt modtaget blandt de unge der især skal tilpasse sig efter dem.Det ser altsammen ganske fornuftigt, ja nødvendigt ud, men man kommer jo ikke uden om at det samtidigt er indgreb der vil gøre julen 2020 til noget ganske særligt for stort set alle mennesker i landet. Alle kommer i år til at holde fester og højtider sammen med færre mennesker. Og dette betyder igen, at de enkelte mennesker - gifte såvel som enlige - i de fleste tilfælde må indskrænke festligheder, så flere generationer ikke som sædvanligt kan være med til en og samme fest, men fx må dele selve juleaftensfesten op i to. Den ny-tiltrådte direktør for Statens Serum Institut, Henrik Ullum, gjorde i en samtale på Deadline i går aftes udtrykkeligt opmærksom på, at han for sit eget vedkommende ville foretage en sådan generationsopdeling, men anbefalede samtidigt, at alle burde indskrænke det man under ét kunne kalde julemånedens øl-gilder blandt venner, naboer eller kolleger plus de sædvanlige nytårsfester. Og det er da logisk nok ud fra rent sundhedsfaglige hensyn. Men det rammer altså i langt de fleste kredse både på land og by en lang og dyb tradition.

Derfor er det på sin plads at minde om at restriktionerne uundgåeligt vil få decideret eksistentielle konsekvenser for stort set hele befolkningen uanset alder, køn, uddannelse og erhverv. Og det skrives der allerede indlæg om i bladene og på nettet. Men hverken regeringen eller partierne synes at tage det særligt alvorligt.

Og derfor ville det efter undertegnedes mening være en oplagt opgave for regeringen at finde ud af hvad der kan gøres for at lade de restriktioner der anses for nødvendige for at holde pandemien nede supplere med helt anderledes, direkte konstruktive og ekspanderende tiltag der kunne bringe almenoplysningen op på et tidssvarende niveau og samtidig skabe nye rammer for det folkelige fællesskab.I min tidligere artikel - Minkaflivning, ministerfald og fortsat coronakrise - har jeg påpeget det fatale i at såvel Danmarks Radio og andre store tv-kanaler som teater, film, koncertliv og oplysningsforbundene samt kirker og religiøse foreninger helt forsømmer at gøre noget systematisk for at opveje de efterhånden mere og mere mærkbare gener som restriktionerne giver børn, unge, midaldrende og ældre, når der i hvert fald eksisterer én mulighed for at sprede relevant viden og erfaring om eksistensen og skabe nye rammer for denne. Der findes nemlig den mulighed at oplyse grundigt om de dybdepsykologiske processer som er forbundet med såvel de verdslige som de religiøse processer. Stort set alle mennesker kender udmærket disse processer af gavn, men kun de færreste kender dem af navn og begrebsramme; de kan derfor ikke klart gennemskue hvad der egentlig går tabt ved de mange længerevarende restriktioner midt i den normalt festlige julemåned, hvor mørket normalt manes bort med lys, sang og bægerklang og eventuelt salmesang. Eller gennemskue hvad de ikke bør bøje sig for blindt.

Folk som flest har dyb og sikker erfaring af de festlige sammenkomsters evne til at holde humøret og livsmodet oppe, og der er absolut intet ondt i at der i julemåneden bliver drukket mere øl, vin og alkohol end i de øvrige måneder. For det fremmer primært glæden ved sang, musik og dans og bliver dermed en gave og berigelse for deltagerne. Ja, det fremmer fællesskabet på en måde, som generation efter generation har erfaret på ægte folkelig vis ved siden af hvad de iøvrigt måtte erfare på mere stram, kirkelig vis. Faktisk kan man gå tilbage i den europæiske kulturhistorie og se at der i middelalderen var et alternativ til den massive alvor og stramhed, nemlig en decideret latterkultur der løb ved siden af myndighedskulturen og kirkekulturen. Latterkulturen var i enhver henseende friere - og myndigheder og prælater kunne intet stille op imod den. De friere former betød at almindelige mennesker kom hinanden meget nærmere ved hver eneste festlige lejlighed - og det er præcis denne nærhed der går tabt med corona-restriktionerne.

Folk er stort set uvidende om disse fænomeners psykologi, fordi dens dybde ikke kan ses i den ydre adfærd, men alene erfares i det indre gennem den fælles oplevelse af nærheden, og sålænge denne uvidenhed råder, er der i dette land simpelthen ikke noget der med fuld ret kan kaldes en folkeoplysning og vil kunne hamle op med problemerne. Det er nemlig slet ikke tør, intellektuel, akademisk viden det skorter på, men tværtimod solid erfaring af ikke-rationelle, men kreative og frigørende processer; kun disse vil for alvor kunne modvirke karriereræs, forbrugerisme og overfladisk oplevelseskultur samt kirkelig indoktrinering af en såkaldt 'bekendelsestro'. Men i realiteten giver de frie processer skam en helt ægte religiøs erfaring, hvor ægtheden netop ligger i at erfaringen ikke er betinget af religiøse dogmer, men tværtimod af processer i det kollektivt ubevidste, dvs i selve de frie processer som skabes gennem fællesskabet og netop derved viser deres dybeste alvor og betydning.

Når regeringen, myndighederne, medierne og systemet ikke er i stand til at give oplysning om og rammer for fællesskabets frie processer, må folk selv tage udfordringen op. Det bliver simpelthen nødvendigt for overlevelsens skyld, for coronakrisen er ikke forbi. Og det er ej heller pandemiernes tid; tværtimod regner man med at de fremover vil blive flere og flere. Men folket lever og skal leve - og kun folket er i stand til med sin umiddelbarhed at forsvare den nærhed der er vital - selvom den samtidigt indebærer risici.

Ejvind RiisgårdRelevante e-bøger fra Jernesalt:

'Den komplementære helhedsrealisme' (opdatering af Jernesalts 2009-filosofi, som udkommer 30.11.13. Er nu gratis). Udover kapitlerne i 2009-udgaven indeholder e-bogen essayet Religion som emergent fænomen i biologien.

'Højsangen om den menneskelige eksistens' (nyt og afsluttende hovedværk af forfatteren, som udkom 22.11.13.). 358 sider, rigt illustreret. Pris stadig 100 kr. - på grund af billedrettigheder.

'Eksistens-psykologi for 21. årh.' indeholder artikelserierne om de psykiske grundprocesser, om de psykiske fundamentalkræfter, om bevidsthedsforskning og om det kollektivt ubevidste samt artikler om 'jeget og selvet' og åndslivet m.m.

'Konsistensetik - Erling Jacobsen og Jes Bertelsen'   omfatter essays om Etik og eksistens, Erling Jacobsens moralfilosofi

'Virkelighedens dobbelte karakter' indeholder essayene om Virkeligheden fordelt på kapitler om fysikken, tiden, rummet, livet, ånden, sproget og humoren.

Nærmere om e-bøgerne i oversigten her på siderne

Bøgerne forhandles ikke længere af Saxo.com, men kan fås ved direkte henvendelse til undertegnede på mail-adressen: jernesalt@newmail.dk.Relevante artikler på Jernesalt:

Latterkultur ifølge Bakhtin
Latter, morskab og humor
Druk og fest 2020  (29.9.20.)
Druk, fest og dannelse  (23.8.18.)
Druk, ungdom og moral  (25.7.07.)
Etik og eksistens
Erling Jacobsens moralfilosofiDet kollektivt ubevidste og dets fundamentale eksistensværdi
De psykiske grundprocesser
Jeget og selvet
Selvet - sjælen - åndenDen sundhedsmæssige og politiske situation i Danmark op til julen  (20.12.20.)
Nye corona-restriktioner op til jul udfordrer sammenhængskraften i samfundet  (3.12.20.)
Coronakrisen ændrer dansk politik  (21.6.20.)
Coronakrisen bliver en tidsperiode i sig selv  (13.6.20.)
Genåbningen af mange af vore nedlukkede samfund er ikke ensbetydende med coronakrisens afslutning  (2.6.20.)
Oplevelseskulturen er syg og falsk  (21.5.20.)
Nedlukningen af det normale samfundsliv og kulturliv bliver dyr  (14.5.20.)
Fase 2 af lempelserne i corona-restriktionerne er forsvarlige, men ikke uden risiko  (8.5.20.)Videnskabstroens ubærlige snæversyn  (21.4.17.)
Fatale tendenser i videnskab, politik og nyhedsformidling  (22.8.16.)
Legen fortrænger alvoren i moderne kultur - Mennesket som et legende væsen (7)   (23.6.16.)
Den udbredte stressfølelse skal tackles både individuelt og kollektivt  (10.3.16.
Hverdagssproget er blevet tømt for eksistentiel substans  (24.12.14.)
Ånd og virkelighed nøgternt set i 2018  (20.05.18.)
Opgør med dogmatik mere og mere påkrævet  (1.4.18.)
Teologien er ikke til megen hjælp for tiltrængt ny religionsforståelse  (25.2.18)
Den store kulturkrise og udvejen  (7.5.17.)Religion som emergent fænomen i biologien  (28.12.09.)
Åndelige strømninger i det 19. årh. ifølge Vilh. Grønbech   (28.05.08.)
Det romantiske som åben føling med det kollektivt ubevidste  (26.05.08.)
Romantikken ifølge Rüdiger Safranski  (23.04.08.)
Europa - religiøs slagmark igen?  (16.3.08.)Artikler om Coronakrisen
Artikler om Samfund
Artikler om Psykologi
Artikler om Eksistens
Artikler om Religion
Artikler om SekulariseringRedaktion
Essays
Emneindex
Personindex

Programerklæring af 2.6.02.
Jens Vrængmoses rubrik
Per Seendemands rubrik (fra 2005)At læse Jernesalt
Introduktion til Jernesalts filosofi
Komplementaritetssynspunktet
Modstanden mod komplementaritetssynspunktet

Den komplementære helhedsrealisme
De psykiske grundprocesser
De psykiske fundamentalkræfter
Konsistens-etikken
Etik og eksistens

Livskvalitet (fire artikler) (2002-03)
Ontologi-serie (tolv artikler) (2010)
Virkelighedsopfattelse (syv artikler) (2007)
Religion som emergent fænomen i biologien  (28.12.09.)Jernesalts 2009-filosofi
Forord  -   Begreber og aksiomer  -   Krisen ved årsskiftet 2008/09  -   Verdensbilledet 2009
Livet  -   Mennesket  -   Sjælen  -   Sproget  -   Samfundet  -   Overordnede politiske parametre
Udfordringen  -   Helhedsrealismens advarsler  -   Helhedsrealismens anbefalinger  -   EfterskriftVærdimanifest (fra 2003))
Værdimanifest i forkortet udgave
Sagregister til værdimanifestTil toppen   Til forsiden   PrintVersion   Tip en ven  utils postfix clean
utils postfix normal