Jernesalt
Dynamisk komplementær helhedsrealisme
Samfund Eksistens Sekularisering Coronakrisen E-Bøger
SAMFUND
 
EKSISTENS
 
SEKULARISERING
 
2019-FILOSOFIEN
 
ESSAYS
RETORIK
ONTOLOGI
VIRKELIGHED
ENFOLDIG TALE
SKIDT OG KANEL
REDAKTION
PROGRAM
INTRODUKTION
INSPIRATORER
OVERSIGTER
EMNEINDEX
PERSONINDEX
LINKS
E-MAIL
 
utils prefix normal Forside    Oversigter    Redaktion    At læse Jernesalt    Sendemand    Vrangsiden    Kontakt   
 
JERNESALT - coronavirus20j

ARTIKEL FRA JERNESALT - 7.5.20.

Fase 2 af lempelserne i corona-restriktionerne er forsvarlige, men ikke uden risiko

Regeringen og folketingets partier er ifølge medierne på Marienborg torsdag blevet enige om følgende lempelser i fase 2 af genåbningen, her kortfattet remset op for oversigtens skyld. Nærmere detaljer kan let findes på medierne. De nævnte lempelser sker vel at mærke i forventning om overholdelse af de allerede indførte regler for håndhygiejne og afstand mellem personer:

Pr. 11. maj:
- Fuld åbning af detailhandel
- Idræts- og foreningsliv - udendørs

Pr. 18. maj:
- Restaurations- og caféliv og lign.
- 6.-10. klasser i gang
- Undervisning og eksamener med krav om fysisk fremmøde.
- Åbning af de særlige ungdomsuddannelser: STU, EUD og FGU
- Afslutning af forløb på efterskoler
- Hjemmearbejde i private virksomheder
- Professionel idræt uden tilskuere
- Ind- og udlån på biblioteker
- Folkekirken og trossamfund åbner for gudstjenester m.m.
- Zoologiske parkanlæg, hvor gæsterne transporterer sig rundt i bil.Iflg TV2 er Folketingets partier i nat desuden blevet enige om tredje fase af genåbningen af Danmark. Ifølge aftalen vil fase tre blive iværksat 8. juni, hvis smitteforholdene ellers tillader det. Her vil forbuddet mod forsamlinger blandt andet hæves til 30-50 personer, ligesom der vil komme en udmelding om anbefalinger til bryllupsfester, konfirmationer og lignende, står der i aftalen.

Derudover kan følgende åbne i fase tre:

Kultur og aktiviteter, for eksempel museer, teatre, kunsthaller, biografer, akvarier
Udendørs forlystelsesparker
Øvrige zoologiske haver, botaniske anlæg med videre
Sommeraktiviteter for børn og unge
Offentlig sektor der er særligt udsat for sagspukler
Fuld åbning af offentlige forskningsaktiviteter, der kræver tilstedeværelse
Voksenuddannelse målrettet ledige, for eksempel AMU og sprogcentre
Højskoler med videre
Indendørs idræts- og foreningsliv, for eksempel aftenskoler.
På baggrund af sektorpartnerskab vurderes, hvilke aktiviteter der kan foregå sundhedsmæssigt forsvarligt.

Hvis udviklingen i smitten er mere gunstig end ventet, og de matematiske modeller viser plads til en større genåbning i fase tre, vil yderligere kunne overvejes: Øget fysisk tilstedeværelse på offentlige arbejdspladser. Og fuld åbning af DR og TV2.Følgende restriktioner vil blive opretholdt indtil fase fire, som er planlagt til start august: Alle øvrige uddannelser
Diskoteker, spillesteder og natteliv
Yderligere dele af indendørs sports- og fritidsfaciliteter med videre, for eksempel fitnesscentre, badelande, legelande, svømmehaller
Forbuddet mod arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 500 personer tilstede, fastholdes dog til minimum 31. august.Partiernes aftale omfatter også en plan for at kunne åbne forskellige landsdele op i forhold til, hvor udbredt coronavirussmitte er i området. Det vil ske ved, at partierne ved hver faseovergang vil drøfte, om der er grundlag for at åbningen kan differentieres mellem landsdelene. Altså kan nogle sektorer åbne i nogle landsdele, mens de holdes lukket i andre.

Samtidig har partierne aftalt, at man kan tilbagerulle åbningsfaserne, hvis epidemien blusser op herhjemme igen.

Partierne forventer et øget antal smittede og indlagte både i fase to og i de kommende faser, hvorfor man understreger at retningslinjer om god hygiejne og smitteafstand gælder for alle virksomheder og organisationer der åbner.Med hensyn til åbning af Danmarks grænser til udlandet, navnlig Tyskland, er der endnu ikke truffet beslsutning. Der forhandles med Tyskland om fælles regler, fordi man gerne vil have tyske turister til sommerhusene ved Vestkysten, men på den anden side helst vil undgå øget grænsehandel. Det siger sig selv at turistbranchen ønsker afklaring i løbet af de nærmeste uger, da den allerede har booket mange gæster ind for juni måned.Ifølge DR's korrespondent Christina Cordsen har der været frustration over statsminister Mette Frederiksen i flere partier. Stemningen i forhandlingslokalet på Marienborg var ikke just god. Meget af tiden torsdag gik med at lægge arm om den langsigtede plan, som statsminister Mette Frederiksen gerne ville præsentere sammen med fase 2-åbningen.

Flere af partierne er dybt frustrerede over selve Mette Frederiksens tilgang til samarbejdet. Senest over at hun onsdag selv annoncerede og dermed så at sige 'tog æren for' langt det meste af de gode nyheder – før hun havde forhandlet med de andre partiledere. Også derfor er det langt sværere at blive enige om planen for de kommende faser. - Men en aftale kom altså på plads.Den rejser naturligvis det store problem om risikoen for et øget antal smittede og indlagte. En sådan øgning forventes, men regnes ikke for at blive større end sundhedsvæsenet kan klare. Og man deler jo netop åbningen op i klare faser, for at sikre sig at smitterisikoen ikke løber løbsk. Gør den det, ruller man dele af åbningerne tilbage. Det er fornuftigt og ansvarligt, men fjerner jo ikke usikkerheden som sådan. Der er ganske simpelt stor usikkerhed med alle faglige som politiske vurderinger - og det kan ikke være anderledes, da det er en helt ny form for virus man står over for. Men er nødt til at afvente såvel erfaringer som opkomsten af en effektiv vaccine. Og den sidste forventes først om halvåndet år. Men man håber og forventer af størstedelen af befolkningen vil følge de anbefalede afstands- og hygiejneregler.

Da disse regler - navnlig reglen om to meters afstand til andre mennesker - imidlertid er lodret imod såvel indarbejdede vaner som hvad der må betegnes som menneskers og dyrs helt normale og naturlige behov for kontakt med nære artsfæller, så kommer vi ikke uden om at se det som noget dybt problemtatisk at afstandsreglen fortsat skal gælde. Det er f.x. uhyggeligt at se og høre at ældre personer, indlagt på plejehjem, herunder også alvorligt syge, ikke får normal kontakt til deres nærmeste. Nogle af dem forstår det simpelthen ikke, men alle involverede er dybt generet af reglen.

Vi véd alle at coronovirussen er et helt nyt og særegent fænomen, der er uden sidestykke i menneskets historie, og specielt ikke synes at følge gamle og kendte mønstre for opbygning af et godt og sundt immunforsvar for det store flertal netop gennem udbredelsen af smitte. Og derfor kan vi acceptere særregler en kort tid, men ikke i længden. Ét er at krammeriet nok har taget overhånd de sidste to generationer, men kys, kram og berøringer er en væsentlig del af samlivet mellem voksne og børn og mellem voksne indbyrdes. Og det vil medføre psykiske problemer at køre reglen om afstand for strikte og for længe. Det samme gælder naturligvis også i foreningslivet, kulturlivet og religiøse forsamlinger.

Berlingskes chefredaktør Tom Jensen spurgte forleden om regeringen har lagt kulturen på dødslejet, siden den ikke åbner for teatre, museer, biografer og kunsthaller m.m. i den 2. fase der sættes i gang 11. og 18. maj. Svaret er selvfølgelig nej (så let dør kulturen ikke!), men også at man ganske enkelt ikke har turdet åbne her allerede nu. Men det er og bliver da et problem - uanset hvad man måtte mene om det gængse teater- eller bioprogram. Eller de nyeste påhit i kunstverdenen. Kulturen dør naturligvis ikke ved at teatre og museer har lukket nogle måneder, men menneskeligheden og naturligheden lider, og det bør ikke trækkes ud længere end nødvendigt eller rimeligt.Spørgsmået om den borgerlige oppositions splittelse, skal jeg ikke gå nærmere ind på. Den er åbenlys, og den skyldes ikke statsministerens succesrige håndtering af krisen, men egen uformuenhed hvad angår dybere politisk tænkning, der har andet og mere i sig end økonomi og finanslov. I krisetider kan politik ikke undvære en virkelig dybtgående hensyntagen til hele virkeligheden.

Men selvfølgelig er det et politisk problem at statsunderskudet ser ud til at svulme voldsomt som følge af de mange hjælpepakker regeringen har fået vedtaget, og det er også rimeligt med Thomas Bernt Henriksen at spørge om finansminister Wammen sætter 38 års økonomiske resultater på spil.

Hjælpepakkerne er vedtaget med stort flertal, så det er ikke socialdemokratiet der er eneansvarligt, men givet er at dette parti har stor forkærlighed for at pumpe penge ud i samfundet. Det så man allerede under Krag, da kildeskatten og mersomsætningsafgifterne kom til. Og her skal man huske at regningen altid kommer på et eller andet tidspunkt i form af enten skatteforhøjelser eller nedskæringer. Igen står vi over for stor usikkerhed i forudsigelserne.

En anden stor usikkerhed knytter sig til EU. Truer et økonomisk annus horribilis hele EU efter smitten. Det kan man ikke udelukke, da navnlig de sydeuropæiske lande allerede før krisen var hårdt ramt af gældssætning og underskud. Problemerne bliver værre for EU dag for dag, og den nye kommission synes alt andet end kompetent til at løse dem. Alt tyder på at det bliver de enkelte EU-lande der primært løser opgaverne for sig selv, og først sekundært tænker på EU. Vi er heldigvis kommet meget langt væk fra en hård centralstyring af EU. Hertil kommer at den tyske forfatningsdomstol har smidt en bombe mod EU ved at underkende Den Europæiske Centralbanks store opkøb af obligationer.

Og så er alle disse kortsigtede problemer nærmest for ingenting at regne mod det allerstørste problem: klimaforværringen og overbefolkningen, der indirekte har frembragt coronakrisen 2020, men langt fra har kulmineret. Dystre prognoser taler om en opvarmning af kloden som vil give enorme og uhyggelige problemer i løbet af de næste halvtreds år - herunder hungersnød, sygdom, epidemier og dødsfald i et omfang vi ikke har kendt før.

Undertegnede er ikke sortseer og har ingen interesse i at puste til nogens frygt, men jeg ser udviklingen som en uundgåelig følge af den gigantiske økonomiske vækst og det gigantiske forbug af naturens ressourcer som er løbet løbsk efter 2. verdenskrig. For mig er den aktuelle udvikling én stor bekræftelse på at det er en illusion af værste slags at mennesket skulle være herre over naturen. Det er mennesket bestemt ikke - jf. naturvidenskabsmanden Konrad Lorenz fremsynede tanker i hans bog fra 1973 om 'Den civiliserede menneskeheds otte dødssynder' som er overbefolkningen, miljøets ødelæggelse, menneskets kapløb med sig selv, følelsernes varmedød, det genetisk forfald, bruddet med traditionen, modtageligheden for indoktrinering og kernevåbnet. - Og jeg personligt tror ikke på globale løsninger. Jeg holder på national ansvarlighed i naturligt samarbejde med andre nationer.

Ejvind RiisgårdRelevante e-bøger fra Jernesalt:

'Den komplementære helhedsrealisme' (opdatering af Jernesalts 2009-filosofi, som udkommer 30.11.13. Prisen fra 2.1.15. er 50 kr.). Udover kapitlerne i 2009-udgaven indeholder e-bogen essayet Religion som emergent fænomen i biologien.

'Højsangen om den menneskelige eksistens' (nyt og afsluttende hovedværk af forfatteren, som udkom 22.11.13.). 358 sider, rigt illustreret. Pris 100 kr.

'Eksistens-psykologi for 21. årh.' (kr. 25) indeholder artikelserierne om de psykiske grundprocesser, om de psykiske fundamentalkræfter, om bevidsthedsforskning og om det kollektivt ubevidste samt artikler om 'jeget og selvet' og åndslivet m.m.

'Konsistensetik - Erling Jacobsen og Jes Bertelsen'   omfatter essays om Etik og eksistens, Erling Jacobsens moralfilosofi

'Virkelighedens dobbelte karakter' (kr. 25) indeholder essayene om Virkeligheden fordelt på kapitler om fysikken, tiden, rummet, livet, ånden, sproget og humoren.

Nærmere om e-bøgerne i oversigten her på siderne

Bøgerne forhandles ikke længere af Saxo.com, men kan fås ved direkte henvendelse til undertegnede på mail-adressen: jernesalt@newmail.dk.Relevante artikler på Jernesalt:

Nedlukningen af det normale samfundsliv og kulturliv bliver dyr  (14.5.20.)
Friheden under pres af coronakrisen, men den var selv med til at fremkalde krisen  (30.4.20.)
Reglen om at holde afstand er naturstridig, men midlertidig nødvendig  (27.4.20.)
Corona-krisen vil forandre både samfundet og kulturen  (26.3.20.)
Regeringen tackler coronavirussen klogt  (19.3.20.)
Coronavirus-krisen må sættes ind i det store perspektiv  (12.3.20.)
EU mere splittet og magtesløst end nogensinde  (8.3.20.)

Mette Frederiksen fik sin rent socialdemokratiske regering  (28.6.19.)
Folketingsvalget blev en større overraskelse end forudset  (7.6.19.)
Ansvaret for den samfundsmæssige helhed synes væk  (22.5.19.)
Folketingsvalget 5.6.19. bliver en speget affære  (15.5.19.)

Lars Løkkes nye regering må betegnes som et reaktionært eksperiment  (28.11.16.)
Lars Løkke stikker hovedet i trekløver-skjul  (21.11.16.)
Dansk politik er havnet i et sjovt, men uholdbart dødvande  (28.9.16.)
EU's politikere vil ikke være ved at krisen er dødsens alvorlig  (19.9.16.)konsistens-aksiomet
Kan moral begrundes?  (Erling Jacobsens moralfilosofi)
etik og eksistens  (Essay om etikkens placering i den menneskelige eksistens
Konsistens-etikkens Ti Bud  (Ti moderne principper for det sekulariserede samfund)
Konrad Lorenz, etolog, filosof og kulturkritker

Global borgerkrig eller global inkonsistens?
Globalisering: Er globaliseringen et gode eller et onde?  (25.6.04.)Livets alvor ses klart i lyset af coronakrisen  (3.4.20.)
Uforudsigeligheden i coronakrisen er ikke tilfældig  (1.4.20.)
Corona-krisen vil forandre både samfundet og kulturen  (26.3.20.)
Regeringen tackler coronavirussen klogt  (19.3.20.)Artikler om Oversigt over coronakrise-artikler
Artikler om Danmark
Artikler om Samfund
Artikler om Eksistens
Artikler om SekulariseringRedaktion
Essays
Emneindex
Personindex

Programerklæring af 2.6.02.
Jens Vrængmoses rubrik
Per Seendemands rubrik (fra 2005)At læse Jernesalt
Introduktion til Jernesalts filosofi
Komplementaritetssynspunktet
Modstanden mod komplementaritetssynspunktet

Den komplementære helhedsrealisme
De psykiske grundprocesser
De psykiske fundamentalkræfter
Konsistens-etikken
Etik og eksistens

Livskvalitet (fire artikler) (2002-03)
Ontologi-serie (tolv artikler) (2010)
Virkelighedsopfattelse (syv artikler) (2007)
Religion som emergent fænomen i biologien  (28.12.09.)Jernesalts 2009-filosofi
Forord  -   Begreber og aksiomer  -   Krisen ved årsskiftet 2008/09  -   Verdensbilledet 2009
Livet  -   Mennesket  -   Sjælen  -   Sproget  -   Samfundet  -   Overordnede politiske parametre
Udfordringen  -   Helhedsrealismens advarsler  -   Helhedsrealismens anbefalinger  -   EfterskriftVærdimanifest (fra 2003))
Værdimanifest i forkortet udgave
Sagregister til værdimanifestTil toppen   Til forsiden   PrintVersion   Tip en ven  utils postfix clean
utils postfix normal