Jernesalt
Dynamisk komplementær helhedsrealisme
Samfund Eksistens Sekularisering Coronakrisen E-Bøger
SAMFUND
 
EKSISTENS
 
SEKULARISERING
 
2019-FILOSOFIEN
 
ESSAYS
RETORIK
ONTOLOGI
VIRKELIGHED
ENFOLDIG TALE
SKIDT OG KANEL
REDAKTION
PROGRAM
INTRODUKTION
INSPIRATORER
OVERSIGTER
EMNEINDEX
PERSONINDEX
LINKS
E-MAIL
 
utils prefix normal Forside    Oversigter    Redaktion    At læse Jernesalt    Sendemand    Vrangsiden    Kontakt   
 
JERNESALT - satiretegning

ARTIKEL FRA JERNESALT - 29.1.16.

Den britiske satiretegning mod Danmark viser EU's dybe splittelse

Det huer ikke Venstre at se deres slappe og svage, men ambitiøse formand fremstillet i den britiske Steve Bell's streg i The Guardian som en stor skrydende tysk junker med brun skjorte og nazibind om ærmet, holdende en danish-bacon-gris i halekrøllen, med den sortladne Nordsø i baggrunden, Lego-klodser ved siden og et stort flot Carlsberg-lignende Venstre-skilt i øverste hjørne som bringer Bindesbølls gamle og stadigt blikfangende Hof-etikette i frisk erindring. Modsat skiltet står der "Probably the stupidest political party in the world", og ovenover står der for tydelighedens skyld "Lars Lokke Rasmussen". I en taleboble bemærker han surt: "Det er uforskammet at sammenligne os med nazister."

Tegningen kommer lige midt i postyret om at formanden for FN's generalforsamling i en lækket festtale på Christiansborg i anledning af sin 70-års dag har ironiseret over at "Danmark netop nu har en regering og et folketingsflertal der prioriterer ligegyldige små fedtede skattelettelser til vælgerne de anser for dumme og egoistiske", og at "Venstre-regeringen er den mest fladpandede populistiske regering vi har haft i min levetid", og at "den forrige regering var så talent- og profilløs at den banede vejen tilbage for den lille svindler der nu er statsminister."

Disse ord af den latterligt opstyltede tidl. udenrigminister og folketingsformand m.m. Mogens Lykketoft, der ikke selv slog til som partiformand for socialdemokratiet, har heller ikke huet Venstre, men her kan man dog trøste sig med at også Mette Frederiksen har måttet tage afstand fra de lidt for festlige udgydelser. Festtaler skal man aldrig tage særligt højtideligt, og i Lykketofts tilfælde er der jo heller ikke tale om noget som helst der bare kan minde om visdomsord fra en gammel rotte i faget, men om en tåbelig selvpromovering der dømmer manden selv og vil gør det vanskeligt for ham at blive taget avorligt når han vender hjem fra de højere luftlag i skyskraberen i New York til vor lille lokale andedam.

Lidt anderledes forholder det sig med Steve Bell's sikre streg og dystre farver, for de kan måske nok skade Gamle Danmarks i forvejen blakkede ry i udlandet og dermed Carlsbergs, Legos og Danish Crowns globale erhvervsinteresser, men den er jo så grov i sin tendens at den frem for alt giver ubehagelige minder om selveste Joseph Goebbels' allerværste propagandastil. Metoden er nøjagtigt den samme, nemlig at koble fænomener der intet sagligt har med hinanden at gøre sammen på en sådan måde at man rammer det udvalgte offer med yderst negative associationer uden ringeste dokumentation for at de faktisk gælder vedkommende.Dybdepsykologisk set er den slags blot en simpel brug af de psykiske primærprocesser der er blottede for logik og entydige begreber og sondringer, og som frit kan sammensætte billedassociationer så den naive iagttager drager lutter falske slutninger. I Goebbels' greuelpropaganda (skrækpropaganda) mod jøderne var det eksempelvis effektivt at associere jøder med rotter der underminerede jorden og formerede sig lystigt. Faktisk er der frit slag for fantasien. Propagandaen følger reglerne: En del af en ting betragtes som udgørende hele tingen (pars pro totoreglen). To ting der har den mindste lighed betragtes som fuldstændigt identiske. Flere ting der har noget tilfælles betragtes som identiske (fortætning). Jf. artiklen om De psykiske grundprocesser.

I tilfældet Steve Bell må sagesløse virksomheder som Carlsberg, Lego og Danish Crown undgælde for Venstres påståede ideologi, hvilket konkret vil sige en forvrænget udgave af ikke blot Venstres, men det store folketingsflertals asylstramninger som også socialdemokraterne selvfølgeligt har stemt for, fordi Danmark nøgternt set er nødt til at bremse den uhæmmede tilstrømning af muslimer til EU som kansler Merkel gav grønt lys for den 5. september uden at spørge nogen om lov, og som er ødelæggende for landene.

Partiet Venstre må undgælde ved at blive kaldt verdens dummeste parti, skønt asylstramningerne er velovervejede og grundliggende blot forsøger at løse det udefra påduttede problem som har vist sig at være et kæmpe-dilemma ved at stille regering, folk og folketing over for et uløseligt valg mellem ubegrænset hensyn til flygtninge og ansvarligt hensyn til dansk suverænitet og selvfølgelig opretholdelse af vores egenartede danske kultur.

Personen Lars Løkke Rasmussen må undgælde ved at blive fremstillet som en brovtende junker med nazibind. I virkelighedens verden er han alt andet end en junkertype, han er 'lille Lars fra Græsted', dvs en lille velfærdsdansker fra provinsen der har det svært med at holde styr på sine bilag, men føler statsministeriets kontorer som himmerige selv - og han kan med fuld ret føle sig fornærmet ved at blive stemplet som stupid nazist.Men alle de falske og løgnagtige propaganda-associationer falder i enhver henseende tilbage på den britiske tegner, fordi tegningen ikke tager højde for at de netop vedtagne asylstramninger helt har fjernet den uheldige del om konfiskering af guldsmykker som oprindeligt, dvs for flere uger siden, gav anledning til stor debat herhjemme og i partiet Venstre selv; Det oprindelige forslag var højst kontroversielt, fordi det slet ikke tog hensyn til det almindeligt kendte forhold at smykker i vid udstrækning har helt personlig affektionsværdi og derfor kun i sjældne tilfælde præsenterer en abstrakt pengeværdi. Regeringen skulle aldrig have fremsat ideen i sin første udgave, men vist sund fornuft fra starten, og den ligger derfor som den selv har redt.

Men - og dette er det centrale: 1) Formuer, inkl. guldsmykker konfiskeres flere steder i Europa hos asylsøgere som betaling for deres midlertidige ophold. Og 2) selv i tilfælde med lav friholdsgrænse (fx for smykker under fem eller ti tusinde kroner) ville en lov om konfiskering ikke være sammenlignelig med nazitidens metoder, for den gang lod tyskerne ikke blot jøder betale for underhold; rub og stub konfiskerede man deres formuer og ejendomme - og forhindrede dem samtidigt i at leve et normalt liv med arbejdsindkomster og forretning. Og jøderne var vel at mærke ikke flygtninge eller asylansøgere i Tyskland, men gode, solide og velintegrerede borgere der i århundreder havde været med til at opbygge og præge tysk kultur.

Steve Bell's tegning skal derfor ses som alt andet end en uskyldig og velment satire. Den er ren greuelpropaganda, og den tager iøvrigt slet ikke som Kurt Westergaards Muhammedtegning afstand fra terrorismen eller misbrugen af islam til terroristiske formål, den støtter blot ensidigt en ideologi i Europa der sætter hensynet til muslimske flygtninge - hvoraf nogle er forbrydere og andre antisemitter og hovedparten kvindeundertrykkere - højere end befolkningernes naturlige ønske om at værne de enkelte nationers velfærd, velfærdsmodeller, sekularisering og kvindefrigørelse.

Af samme grund kan den naturligvis ikke få nær samme primitive virkning som Westergaards tegninger indirekte fik i 2006 da herboende islamister med imamerne Amu Laban og Ahmed Akkari rejste til Mellemøsten for koldt og kynisk at misbruge den til at hidse letbevægelige muslimer op til masseoptøjer mod Danmark.Bell's satire kan kun støtte de europæiske moralister der allerede er på banen og som fx i EU-parlamentet gik nærmest amok i deres talestrøm mod udenrigsminister Kristian Jensen og integrationsminister Inge Støjberg forleden. Især foldede moralisten over alle moralister, den belgiske politiker Louis Michel sig ud for fuld skrue som han tidligere gjorde, da han som udenrigsminister fik 14 EU-lande til at afbryde de bilaterale forbindelser med Østrig i protest mod at den konservative kansler Schüssel helt legalt og demokratisk optog Jürg Haider og hans Frihedsparti i sin koalitionsregering.

Michel beskrives som 'korstogsridder' på grund af sit temperament og sin indædte moralske indignation, men at kalde ham 'EU's moralske stemme' er at tage munden for fuld, for han er lige som den nuværende formand for EU-parlamentet Martin Schulze først og fremmest en ren moralistisk stemme. Han propaganderer for en moralsk opfattelse der er ren og skær ideologi, men savner fuldstændigt ægte etisk besindighed og refleksion.

Hvad der kendetegner moralistiske satiretegnere som Steve Bell og moralistiske politikere som Michel er deres fanatisme og deres åbenlyse demagogiske evner over for den ene halvdel af befolkningen der har åbne arme over for flygtninge, og der er derfor ingen tvivl om at de og deres tilhængere netop er dokumentationen af et dybt og fatalt splittet Europa. Takket være kansler Merkels åbning af den muslimske flygtningestrøm 5. september er Europa blevet et kontinent der er splittet lodret igennem landegrænserne i to uforenelige og uforsonlige kulturfelter som det vil være umuligt at bygge bro over.

Fhv. generalsekretær Kofi Annans felttog mod Danmark gør hverken fra eller til. Han var også ude med riven mod Muhammedtegningerne Danmark i 2006. Vi kender ham, og han er helt forudsigelig. Det samme gælder nuværende generalsekretær Bank Ki-moon, der også netop har udtalt 'bekymring over Danmarks smykkelov'. Han skulle hellere koncentrere sig om at løse konflikterne i Mellemøsten.

Det der afgør fremtiden for Danmark, EU og hele Europa er at flygtningestrømmen med alle demokratiske midler bliver stærkt begrænset, jo før jo bedre, så vi alle kan fortsætte med at bygge et frit Europa og en unik europæisk kultur op på vore egne betingelser af både national og international samt folkelig art.

Ejvind RiisgårdHenvisninger

Link til Steve Bell's hjemmeside 'belltoons.co.uk.'Relevante artikler på Jernesalt:

Godhed som princip bliver altid utopisk ideologi  (24.1.16.)
Kvindefrigørelsen og den frie leg mellem kønnene  (18.1.16)
Massive nytårsovergreb på tyske kvinder sætter et "Før og efter Køln"  (13.1.16)
EU's ledere tror ikke på europæisk kulturs unikke fortrin  (22.11.15.)
Merkel bringer sit land og hele EU ud i ufrihed og fangenskab  (6.11.15.)
Merkels bevidste satsning på Tyrkiet undergraver europæisk fællesskab  (20.10.15.)
EU og Merkel bruger flygtningestrømmen til at skabe mere union  (14.10.15.)
Har samfundene indbyggede etiske retningslinjer?  (24.9.15.)
Systemsammenbrud betyder ikke tidernes ende, men nye muligheder  (13.9.15.)
Flygtningestrøm ændrer på få dage Danmark og hele Vesteuropa  (9.9.15.)
Flygtningestrømmen truer Europa og deler europæerne  (2.8.15.)Muhammedtegningernes altafgørende betydning  (30.9.15.)
Muhamed uden humor - islam en religion uden humor  (2.3.08.)
De muslimske undergravere af demokratiet
- og de nyttige idioter blandt danskerne
  (20.8.02.)
Forledt og afsporet muslimsk ungdom  (18.2.08.)
Mordtruslen mod Muhammedtegner genopfrisker modsætningerne  (13.2.08.)

Akkari og Satans yngel i Danmark  (24.3.06.)
Koffi Annans fejlvurdering  (27.2.06.)
Hellig krig eller hellig ånd?  (26.2.06.)
Religion på dagsordenen  (24.2.06.)
Nej til mægling og nej til undersøgelse  (23.2.06.)
Religion, humor og tragedie  (19.02.06.)
Dialog med muslimerne?  (15.2.06.)

Religiøse følelser ikke uantastelige  (6.2.06.)
Humor og religion i værdikampen  (4.2.06.)
Det er åndsfriheden det gælder  (2.2.06.)
Forklaringsproblemerne i den aktuelle politiske situation  (31.1.06.)
Den arabiske fanatisme suspenderer fornuften effektivt
- og blokerer dermed sekulariseringen
  (29.1.06.)

Muhammed-tegningerne skiller vandene  (4.1.06. + 9.1.06.)
Danske muslimers reaktion sætter spørgsmålstegn ved deres danskhed

Afdankede ambassadører blander sig i politik  (21.12.05.)
- uden at begribe hvad tegne-sagen dybest set drejer sig om

Muslimerne må gøre op med al islamisk absolutisme  (7.12.05.)
Det må være svaret på kritikken af Muhammed-tegningerneArtikler om Muhammedsagen
Artikler om Flygtningekrisen
Artikler om Dannmark
Artikler om Samfund
Artikler om Etik
Artikler om Psykologi
Artikler om Eksistens
Artikler om Humor
Artikler om SekulariseringRedaktion
Essays
Emneindex
Personindex

Programerklæring af 2.6.02.
Jens Vrængmoses rubrik
Per Seendemands rubrik (fra 2005)At læse Jernesalt
Introduktion til Jernesalts filosofi
Komplementaritetssynspunktet
Modstanden mod komplementaritetssynspunktet

Den komplementære helhedsrealisme
De psykiske grundprocesser
De psykiske fundamentalkræfter
Konsistens-etikken
Etik og eksistens

Livskvalitet (fire artikler) (2002-03)
Ontologi-serie (tolv artikler) (2010)
Virkelighedsopfattelse (syv artikler) (2007)
Religion som emergent fænomen i biologien  (28.12.09.)Jernesalts 2009-filosofi
Forord  -   Begreber og aksiomer  -   Krisen ved årsskiftet 2008/09  -   Verdensbilledet 2009
Livet  -   Mennesket  -   Sjælen  -   Sproget  -   Samfundet  -   Overordnede politiske parametre
Udfordringen  -   Helhedsrealismens advarsler  -   Helhedsrealismens anbefalinger  -   EfterskriftVærdimanifest (fra 2003))
Værdimanifest i forkortet udgave
Sagregister til værdimanifestTil toppen   Til forsiden   PrintVersion   Tip en ven  utils postfix clean
utils postfix normal