Jernesalt
Dynamisk komplementær helhedsrealisme
Samfund Eksistens Sekularisering Coronakrisen E-Bøger
SAMFUND
 
EKSISTENS
 
SEKULARISERING
 
2019-FILOSOFIEN
 
ESSAYS
RETORIK
ONTOLOGI
VIRKELIGHED
ENFOLDIG TALE
SKIDT OG KANEL
REDAKTION
PROGRAM
INTRODUKTION
INSPIRATORER
OVERSIGTER
EMNEINDEX
PERSONINDEX
LINKS
E-MAIL
 
utils prefix normal Forside    Oversigter    Redaktion    At læse Jernesalt    Sendemand    Vrangsiden    Kontakt   
 
JERNESALT - polenx2021

ARTIKEL FRA JERNESALT - 22.11.21.

Polen gør klogt i at forsvare sin grænse mod Hviderusland

Polens konservative regering under ministerpræsident Mateusz Morawiecki er raget uklar med EU i spørgsmålet om hvorvidt Polen har ret til at vedtage love der ikke fuldt ud er i overensstemmelse med EU's love. Selveste den polske forfatningsdomstol afsagde den 7. oktober en kendelse der utvetydigt slog fast, at EU ingen kompetence har "til at vurdere det polske retssystem og dets funktion". Et medlem af den uafhængige polske dommerforening har påpeget at denne afgørelse er et stort skridt mod Polens udtræden af EU, og en juraprofesser i Holland gør tilsvarende gældende at afgørelsen uundgåeligt vil føre til et alvorligt sammenstød med EU-kommissionen, ja, han mener at EU nu er nødt til at trække en rød linje. Morawiecki har da også være i EU-parlamentet for at forklare den polske stilling over for kommissionsformand Ursula von der Leyen. Men Morawiecki talte overhovedet ikke om Polens eventuelle exit. Det er slet ikke det polakkerne vil.

Hele sagen kommer af at den polske regering med partiet 'Lov og Retfærdighed' i spidsen har vedtaget en lov der tilsidesætter det polske retssystems uafhængighed af regeringen - og dermed undergraver normal praksis i EU og alle demokratiske lande. Og i den forbindelse har EU givet Polen dagbøder indtil systemet ændres. Men sagen har fået ekstra stor betydning, fordi Polen de sidste mange måneder har måttet ty til ekstraordinære skridt for at beskytte sig mod den tilstrømning af flygtninge fra Irak og Afghanistan, som Hvideruslands præsident Lukasjenko med fuldt overlæg har muliggjort for at lægge pres på EU. Flygtningene vil slet ikke til Polen, men til Tyskland som siden 2015 har været kendt for stor imødekommenhed over for flygtninge fra Mellemøsten. Den gang åbnede kansler Merkel som bekendt egenhændigt EU's ydre grænser for de store mængder flygtninge der efterhånden var blevet samlet i Tyrkiet og Grækenland.

Den snu Lukasjenko har brugt flygtningene som en slags gidsler i forsøget på at modvirke de sanktioner EU har indført mod hans styre på grund af systematisk valgsvindel og fængsling af en politisk modstander. Han har allerede fået den triumf, at kansler Merkel har telefoneret til ham for at bede ham standse strømmen af flygtninge. Polakkerne har konsekvent valgt at værne sig med mure og pigtråd samt tusindvis af grænsevagter der skal forhindre at flygtninge kommer gennem hegnet. Danmark har hjulpet Polen med levering af pigtråd, kan det tilføjes.

Sagen rejser det dilemma for de vestlige lande, at de på den ene side ikke ønsker flere flygtninge, men på den anden side anser det for en stor menneskelig ulykke at så mange flygtninge netop som vinteren er begyndt samles i et ingenmandsland uden tag over hovedet og uden tilstrækkelige forsyninger af mad m.m. Lukasjenko er komplet ligeglad med denne ulykke. Tysklands indenrigsminister Seehofer har udtrykkeligt sagt at landet ikke vil have nogen af disse flygtninge, og selv Frankrig er nu kommet i den situation at en helt ny borgerlig kandidat til præsidentvalget næste år får stor fremgang i meningsmålingerne, fordi han vil have strømmen af bådflygtninge fra Nordafrika standset definitivt. Europa har fået nok af flygtninge fra Mellemøsten.I Danmark er meningerne delte mellem modstandere og tilhængere af at tage mod flere flygtninge. Den typiske humanist mener vi skal tage mod flere flygtninge. En af dem - Thomas Ubbesen - har allerede 10. oktober gjort gældende, at de humanistiske grundværdier, som europæiske tænkere har udviklet gennem to-tre hundrede år, nu bliver tilsidesat med pigtråd ved EU's ydre grænser i så høj grad af menneskeligheden forsvinder. Men det turde været overdrevet. For netop oplysningstiden og den efterfølgende romantik var med til at forankre en selvfølgelig nationalfølelse i de nye demokratier - og denne menneskelige følelse kan ikke tilsidesættes uden alvorlige følger for disse lande, og den vil heller ikke vige for hjælpsomheden mod flygtninge.

Her er det væsentligere at lytte til den polske forfatter og nobelpristager Olga Tokarczuk der i sin roman 'Kør din plov over de dødes knogler' (2012) med passende ironi skriver "Polen er et land af neurotiske individualister, som ikke kan være i samme rum uden straks at begynde at belære, kritisere og fornærme hinanden for at hævde deres egen overlegenhed." For her forudsættes andre mennesker og - helst også et demokrati.

Østeuropakorrespondenten Rune Bech røber i en artikel 10.10. trods alt en vis forståelse for at Polens historie har fået polakkerne til at kæmpe for sig selv, når ingen andre gør det, men han taler alligevel om noget så suspekt som "polens kollektive narcissisme". Og det er efter min mening misbrug af et omdiskuteret begreb fra psykiatrien, som Freud vist nok var den første til at lancere, men som stammer fra mytologiens Narkissos der var så forelsket i sit eget spejlbillede at han ikke interesserede sig for andre mennesker. Men den nationalfølelse, jeg uden besvær har konstateret i de lande jeg har fået rimeligt godt kendskab til fra både rejser og litteratur, har intet med en sådan sygelig og skadelig selvoptagethed at gøre. Den er tværtimod en sund identitetsfølelse som er den direkte følge af opvækst under ordnede forhold - ganske som kvindernes nye identitetsfølelse i vor tid er en sund følge af deres frigørelse fra nedvurdering og mandsdominans i de nærmeste omgivelser. Og den sunde nationalfølelse er uforenelig med dogmatisk globalisme.

Et rent venstreorienteret standpunkt finder man som forventeligt hos det tidligere medlem af VS, juristen Preben Wilhjelm der i en kronik den 21.11. hævder at flygtningestrømmene i dag ikke klares med pigtråd, men kræver et permanent beredskab til modtagelse af asylansøgere. Han opfatter naturligvis juridiske rettigheder i internationale konventioner som absolutte dogmer og fatter næppe at man må skelne mellem de juridiske rettigheder, som gives i lovgivning, og de universelle værdier som alle mennesker og alle folkeslag har uanset al jura. Og når han i sin argumentation påpeger at det globale flygtningeproblem vil vokse i de kommende årtier, må man give ham ret, ikke blot på grund af mange siddende diktatorers kyniske undertrykkelse af lokalbefolkninger, men navnlig som følge af den globale klimaforurenings stigende vandmangel og tørke der vil fjerne det hidtidige eksistensgrundlag for millioner af mennesker på kloden. Men hvis han tror at de internationale konventioner kan opretholdes under disse nye betingelser, må han være naiv. For vi er på få generationer blevet dobbelt så mange mennesker på jorden, således at vore naturlige ressourcer overhovedet ikke længere er i stand til at give os tilstrækkeligt med brød, forbrug og fortsat vækst. Så man skal ikke være profet for at kunne se at vi i løbet at ganske få årtier vil opleve flygtningestrømme som intet som helst permanent beredskab selv med den bedste vilje og organisering vil kunne klare. Vi vil tværtimod få en kamp om ressourcer og leverum der siger sparto til hvad verdenshistorien hidtil har opvist. Og den kamp blive hård. Selv Europa og de europæiske værdier vil komme under voldsomt pres.

Derfor giver jeg heller ikke noget for Politikens internationale kommentator Michael Jarlner, der i gårsdagens avis hævder at diktatoren Alexandr Lukasjenko har klædt os europæere af, og at "EU længe har haft blod på hænderne". Nej, det er i mine øjne den kyniske Lukasjenko der har blod på hænderne, eftersom han kunne have forhindret ulykkerne ved grænsen til Polen, hvis han havde villet. Og det er Polen og EU der foreløbigt har modstået presset på værdig vis, og som fremover vil være i deres gode ret til at holde grænserne lukket for alle flygtninge.

Ejvind RiisgårdRelevante e-bøger fra Jernesalt:

'Den komplementære helhedsrealisme' (opdatering af Jernesalts 2009-filosofi, som udkommer 30.11.13. Er nu gratis). Udover kapitlerne i 2009-udgaven indeholder e-bogen essayet Religion som emergent fænomen i biologien.

'Eksistens-psykologi for 21. årh.' indeholder artikelserierne om de psykiske grundprocesser, om de psykiske fundamentalkræfter, om bevidsthedsforskning og om det kollektivt ubevidste samt artikler om 'jeget og selvet' og åndslivet m.m.

'Konsistensetik - Erling Jacobsen og Jes Bertelsen'   omfatter essays om Etik og eksistens, Erling Jacobsens moralfilosofi

'Virkelighedens dobbelte karakter' indeholder essayene om Virkeligheden fordelt på kapitler om fysikken, tiden, rummet, livet, ånden, sproget og humoren.

Nærmere om e-bøgerne i oversigten her på siderne

Bøgerne forhandles ikke længere af Saxo.com, men kan fås ved direkte henvendelse til undertegnede på mail-adressen: jernesalt@newmail.dk.Relevante artikler på Jernesalt:

Det moralske dilemma omkring Morialejren på Lesbos  (5.10.20.)
Merkels fatale flygtningepolitik står ved magt  (5.9.17.)
EU prøver at begrænse menneskesmuglingen over Middelhavet  (1.9.17.)
Menneskesmuglingen over Middelhavet et kæmpe problem - både politisk og etisk   (18.8.17.)
Elvte september 2001 satte fundamentalt skel mellem to kulturer  (11.9.16.)
Merkel i stigende problemer med sin flygtningepolitik  (30.8.16.)
Venstrefløjens snæversyn på indvandring er fatal  (7.8.16.)

Flygtningestrøm ændrer på få dage Danmark og hele Vesteuropa  (9.9.15.)
Humanioras og humanismens dybe aktuelle krise  (6.9.15.)
Flygtningestrømmen truer Europa og deler europæerne  (2.8.15.)
EU's ledere tror ikke på europæisk kulturs unikke fortrin  (22.11.15.)
Merkel bringer sit land og hele EU ud i ufrihed og fangenskab  (6.11.15.)
Merkels bevidste satsning på Tyrkiet undergraver europæisk fællesskab  (20.10.15.)>

Splittet og svækket Polen i EU
Polen stemte ja den 8.6.03.
16. april 2003 - en stor dag for Polen og Europa
Den 13. december 2002
Drømmen gik i opfyldelse
Mon Polen kommer med?Artikler om Polen
Artikler om EU og Europa
Artikler om Samfund
Artikler om Eksistens
Artikler om SekulariseringRedaktion
Essays
Emneindex
Personindex

Programerklæring af 2.6.02.
Jens Vrængmoses rubrik
Per Seendemands rubrik (fra 2005)At læse Jernesalt
Introduktion til Jernesalts filosofi
Komplementaritetssynspunktet
Modstanden mod komplementaritetssynspunktet

Den komplementære helhedsrealisme
De psykiske grundprocesser
De psykiske fundamentalkræfter
Konsistens-etikken
Etik og eksistens

Livskvalitet (fire artikler) (2002-03)
Ontologi-serie (tolv artikler) (2010)
Virkelighedsopfattelse (syv artikler) (2007)
Religion som emergent fænomen i biologien  (28.12.09.)Jernesalts 2009-filosofi
Forord  -   Begreber og aksiomer  -   Krisen ved årsskiftet 2008/09  -   Verdensbilledet 2009
Livet  -   Mennesket  -   Sjælen  -   Sproget  -   Samfundet  -   Overordnede politiske parametre
Udfordringen  -   Helhedsrealismens advarsler  -   Helhedsrealismens anbefalinger  -   EfterskriftVærdimanifest (fra 2003))
Værdimanifest i forkortet udgave
Sagregister til værdimanifestTil toppen   Til forsiden   PrintVersion   Tip en ven  utils postfix clean
utils postfix normal