Jernesalt
Dynamisk komplementær helhedsrealisme
Samfund Eksistens Sekularisering Coronakrisen E-Bøger
SAMFUND
 
EKSISTENS
 
SEKULARISERING
 
2019-FILOSOFIEN
 
ESSAYS
RETORIK
ONTOLOGI
VIRKELIGHED
ENFOLDIG TALE
SKIDT OG KANEL
REDAKTION
PROGRAM
INTRODUKTION
INSPIRATORER
OVERSIGTER
EMNEINDEX
PERSONINDEX
LINKS
E-MAIL
 
utils prefix normal Forside    Oversigter    Redaktion    At læse Jernesalt    Sendemand    Vrangsiden    Kontakt   
 
JERNESALT - Michnik

ARTIKEL FRA JERNESALT - 17.12.02.


Drømmen gik i opfyldelse

Chefredaktør Adam Michniks kommentar til Polens aftale med EU - fremsat i Polens største dagblad 'Gazeta Wyborcza' 14.12.02.

Hvert folk har i sin historie nogle magiske datoer, som har symbolsk vægt. En sådan dato er for Polen den 3. maj [grundlovsdagen], hvor den Store Sejm [Parlamentssamlingen i 1791] tog hul på republikkens reformarbejde gennem de næste to hundrede år.

En sådan dato var 31. august 1980 [Gdansk-aftalen], hvor det polske samfund forkastede det kommunistiske diktaturs orden, som støttede sig på løgn og tvang. Fra da af begyndte den lange polske march mod Europa og den frie verden.

En sådan dato er for os den dag, hvor Polen trådte ind i Nato [12.3.99]. Og en sådan dato vil med bestemhed også blive den 13. december 2002, hvor vort land åbnede porten til Den Europæiske Union.

Premierminister Leszek Miller og andre forhandlere vendte hjem fra København med en velbegrundet følelse af stolthed over deres succes i de sidste forhandlinger. De polske forhandlere havde udvist et mod, en beslutsomhed og en fleksibilitet, der fortjener respekt. Men skønt væsentlig er det ikke den vigtigste succes i dette øjeblik. Om nogle måneder vil den sikkert ikke længere være i særligt minde.

Nej, det allervigtigste er, at Polen med faste skridt er rykket ind i et helt nyt politisk, økonomisk og civilt rum.

Sædvanligvis undgår vi på dette sted patos, men her må vi bruge ord fulde af bevægelse og håb: For Polen, vort fædreland, er der sket noget meget stort. Vi er kommet med i det demokratiske Europa. Drømmen er gået i opfyldelse for flere generationer af polakker som stædigt er løbet panden mod det totalitære diktaturs mure.

Det er en fælles fortjeneste for hele rækken af frie præsidenter og regeringer i Polen: Lech Walesa og Alexander Kwasniewski, Tadeusz Mazowiecki, Jan Krzysztof Bielecki, Jan Olszewski, Hanna Suchocka, Waldemar Pawlak, Józef Oleksy, Wlodziemiersz Cimoszewicz [nuværende udenrigsminister] og Jerzy Buzek.

Endelig Leszek Miller, som for et år siden overtog stafetten i det polske stafetløb mod Europa. Ligeledes bør vi udtrykke respekt for vicepremierminister [og landbrugsminister] Jaroslaw Kalinowski fra PSL [Bondepartiet] for hans store ansvarsfølelse i dette vigtigste polske spørgsmål gennem ti år.

Tak til alle som har ydet bidrag til vor fælles succes, hele det polske demokratis succes.

For os fra den tidligere demokratiske opposition er det i sandhed kronen på værket fra August 1980, fra 'Komiteen til forsvar for Arbejderne' og 'Solidaritet'. For vore tidligere modstandere er det en bekræftelse på ideen med Rundbordskonferencen [1989], hvor vi forlod diktaturets univers for den demokratiske logiks sag.

Det er næsten umuligt at forestille sig at det er 20 år siden dette var virkelighed.

13. december, symbolet på krigsretstilstandens drama, er nu blevet symbol på glæde og succes.

(Oversat af Jan Jernewicz - med forbehold for eventuelle fejl).


Adam Michnik er født 1946, og påbegyndte et historisk studium, men fik ikke mulighed for at fuldføre det. Var en af hovedmændene bag nævnte 'Komité til Forsvar for Arbejderne', KOR, der støttede pårørende til arbejdere der havde deltaget i opstandene i 1970. Sad selv fængslet i flere perioder. Blev medlem af Solidaritetsbevægelsen, og var en af rådgiverne for Lech Walesa. Blev arresteret sammen med andre ledende Solidaritetsfolk den 13. dec. 1981. Senere løsladt. Deltog i den nævnte Rundbordskonference 1989 mellem det gamle regimes folk under general Jaruzelski og Solidaritetsbevægelsen under Lech Walesa. Etablerede samme år dagbladet 'Gazeta Wyborcza' hvor han siden har været chefredaktør. Det blev hurtigt Polens største dagblad med et oplag på omkring en halv million. Var medlem af Sejmen 1989-91. Undsagde meget klart Lech Walesa op til præsidentvalget i 1995 på grund af dennes obstruktion af sine egne regeringer og uforsonlighed over for de gamle modstandere. Undsigelsen var formentlig nok til at vippe flertallet over på Alexander Kwasniewskis side.

Adam Michnik har udgivet flere bøger.
engelsk findes: Letters from Freedom - Post-Cold War Realities and Perspectives. 1998.
tysk: 'Die Kirche und die polnische Linke - Von der Konfrontation zum Dialog'. 1977. (Senere revideret udgave på polsk 1998).
svensk: 'En lektion i värdighet. Essäer från det polska motståndet 1973-1988.'


Se også artiklerne:

13. december 2002
Den historiske EU-udvidelse
Mon Polen kommer med?
Polens systemændring og fremtidTil toppen   Til forsiden   PrintVersion  


utils postfix clean
utils postfix normal