Jernesalt
Dynamisk komplementær helhedsrealisme
Samfund Eksistens Sekularisering Coronakrisen E-Bøger
SAMFUND
 
EKSISTENS
 
SEKULARISERING
 
2019-FILOSOFIEN
 
ESSAYS
RETORIK
ONTOLOGI
VIRKELIGHED
ENFOLDIG TALE
SKIDT OG KANEL
REDAKTION
PROGRAM
INTRODUKTION
INSPIRATORER
OVERSIGTER
EMNEINDEX
PERSONINDEX
LINKS
E-MAIL
 
utils prefix normal Forside    Oversigter    Redaktion    At læse Jernesalt    Sendemand    Vrangsiden    Kontakt   
 
JERNESALT - ligestilling2019a

ARTIKEL FRA JERNESALT - 8.4.19.

Ligestillingen vil altid have biologiske forskelle

Journalisten og sexologen Sara Skaarup har for et par uger siden i Politiken påpeget at mange mænd er blevet underhunde i deres sexliv, som følge af årtier med fokus på kvinders ligeret og - senest - hele #MeeToo-bevægelsen. I et dokumentar-program skal være faldet den sigende bemærkning fra en mand at det ude i samfundet er mændene der er direktører, men kvinder der er det i hjemmene. Og Skaarup føjer til at soveværelset er blevet "kærlighedens kontrolrum" - i og med at det er kvinderne der bestemmer hvornår parret skal have sex.

Når Skaarup som sexolog spørger sine klienter hvem der bestemmer hvornår de har sex, lyder automatsvaret, at det er de skam fælles om. Men realiteten er at initiativet ofte kommer fra manden, men at det i sidste ende er kvinden der afgør sagen. Og hvis der har været uenighed om noget praktisk forinden, kan kvinden nogle gange få ret - mod at manden får sex. For en sur kone gider ikke bolle!

I mine øjne er det helt igennem en positiv udvikling der er sket i kvinders retsstilling gennem godt og vel 100 år i de vestlige demokratier. I princippet får kvinder i dag den uddannelse de ønsker og har evner til, og forlængst er de blevet økonomisk uafhængige så de kan klare sig selv. Det er derfor indlysende at der må blive alvorlige problemer for alle mænd der er vokset op i den tro at det er dem bestemmer både hjemme og ude. #MeeToo har for alvor vist hvor mange mænd i høje stillinger der har betragtet det som en selvfølge at kvinder skal være til rådighed for deres sexønsker uanset hvor krænkende eller direkte ydmygende de er. Det har aldrig været nogen hemmelighed at fx amerikanske præsidenter eller udenrigsministre har kunnet få den sex de ønskede, hvornår det skulle være eller at det samme gjaldt filmproducenter. Mere overraskende har det været at fx. det højfornemme Svenske Akademi har været ramt af overmænds magtsyge - og at flere kvindelige medlemmer har accepteret og forsvaret det. Fornemheden kan være så høj den være vil. Magt korrumperer altid. Og det gør ægteskabet eller det faste partnerforhold også når og hvis det bliver en magtkamp.

Og her tror jeg ikke Sara Skaarup er helt klar over hvad det vil indebære, når hun gør gældende at det er på tide at kvinderne begynder at undersøge om ikke de spiller et "erotisk kontrollerende spil med deres mænd". Selvransagelsen time er kommet, siger hun. Kvinderne skal gøre op med sig selv om de "styrer manden med sex". Men i mine øren skurrer udtryk som 'styre manden med sex', eller 'erotisk kontrollerende spil' eller 'soveværelset som kærlighedens kontrolrum' fælt.... De er selvmodsigende, og da ønsket for det store flertal er at parforholdet både undgår alt for faste aftaler og rutiner og al kontrol, så er det ikke nok at kvinderne begynder at ransage sig selv på specifikke punkter, eller eventuelt justere adfærden lidt hist og her (og dermed undgå generende skyldfølelse). Der skal efter min mening lige præcis den erkendelse til at ægteskabet eller det faste parforhold aldrig primært må blive en kamp om magt overhovedet, men først og fremmest skal være et tillidsforhold der fastlægger en fornuftig og rimelig fordeling af de praktiske opgaver, bevarer størst mulig frihed til fornuftig personlig udvikling for den enkelte partner og simpelthen bygger på en relation mellem psykisk set nogenlunde lige stærke individer der overodnet vil det samme med familielivet.Komplet ligestilling findes ikke i praksis, for der vil altid være grundlag for uenighed om en masse ting og derfor også en diskussion om hvor grænserne skal gå. Det gælder stort set alt i tilværelsen for os mennesker der i modsætning til dyrene har fået en kæmpestor frihed i kraft af selve bevidstheden om valgmuligheder. Personer der vil have magten og kontrollen frem for alt andet - og de findes skam i stort tal - egner sig i princippet ikke til et stabilt forhold med trygge rammer for partnere og børn, for her kommer man ind i "tragediens område", hvor det at have ret er om ikke ligefrem hørt op, så i hvert fald underordnet højere mål. Ægteskabet som sådant er simpelthen en tragedie, og folk som fx gammeldags mandschauvinister, rå sexdyrkere, hårde bandemedlemmer eller religiøse IS-medlemmer er komplet uegnede til moderne ligestillingsforhold. Men det samme gælder naturligvis også moderne feminister der vil ophæve den biologiske forskel mellem mænd og kvinder og fx forlange at mænd skal sætte sig ned for at lade vandet (og som kan remse mindst ti forskellige hygiejniske grunde op for det). Men det gælder altså også den moderne karrierekvinde der benægter at den fysisk-hormonale kønsforskel uundgåeligt giver psykisk forskel. Hun fravælger instinktivt rigtige mænd eller stiller betingelser op som mænd med respekt for sig selv aldrig ville gå ind under. Det må mænd lære at leve med eller imod, men det er og bliver kvindernes problem. De har ingen som helst juridisk, moralsk eller biologisk begrundet ret til at sætte urimelige betingelser op for alle mænd.

For det store flertal vil det altid være det klogeste og mest naturlige at se den biologiske grundforskel mellem mand og kvinde i øjnene og se et fast forhold med børn som en tragedie, hvor man må give afkald på at kæmpe for altid at få ret.

Hverken alle mænd eller alle kvinder er nødsaget til at indgå i problematiske forhold for at få seksualiteten tilfredsstillet, eftersom tilfredsstilllelse kan ske med skiftende partnere og ved onani. Men desuden gælder at sex ikke er alt i livet og derfor slet ikke bør stilles op som hovedbetingelse for at få noget ud af tilværelsen. Det er ikke lykken at være totalt afhængig af at få sex bare lysten melder sig eller direkte søges gennem fx porno. Faktisk kan seksualdriften ikke blot kanaliseres i sjældne tilfælde, den er gennem hele kuturhistorien blevet det i så høj grad og af så mange mænd og kvinder, at kanaliseringen har skabt både kulturen og åndslivet. Ja, man kan med en biolog som Konrad Lorenz som vejleder ligefrem forstå, at kanaliseringen af driften til sang, dans, sport, kunst, fortælling, teater, opdagertrang, videnskabelig forskning, latter og humor har åbenlyse orgasmeagtige udtryk. Sigmund Freud har følgelig ganske uret i at kulturen som sådan skulle være en byrde for mennesket. Mandens kulturudtryk kan symbolsk forstås som fallosdyrkelse, og kvindens som omsorgsdyrkelse. Denne påstand vil støde alle feminister og karrierekvinder, men ikke flertallet af jævne, almindelige kvinder der lægger vægt på familielivet.

Men et overset problem i hele dette perspektiv er at der faktisk også findes fromme mennesker, der ikke blot er det fordi de er tvunget til det af fx den katolske kirkes sexforbud for nonner eller for præster i form af det skarpe cølibat (som kun et lille fåtal kan overholde), men fuldstændigt frivilligt. Cølibatet er helt vanvittigt - og burde afskaffes, men det tør pavemagten ikke, for det er det der giver den magt over præsterne via skyldfølelsen. Alt tyder på at fromheden ligger mere for kvinder end for mænd; i hvert fald skinner jomfruelighedstrangen kraftigt igennem i den folkelige madonna-dyrkelse der prægede den katolske kirke fra starten, selv om den på ingen måde kunne begrundes i de evangeliske tekster. Men folket vandt over teologerne og fremkaldte i den katolske kirke en uhyre stærk, men inderst inde selvmodsigende dyrkelse af kvinden der undgår sex og synd, men dog på mystisk vis får børn uden nogen mands medvirken. Ønskedrømmen for mange kvinder har i århundreder været så stærk i sindene, at den dybdepsykologisk må betegnes som en arketypisk forestilling. Og minsandten om den ikke i nutiden går igen i muligheden for at få donorbørn!

Man kan diskutere om staten virkelig skal betale denne unatur, men man kan ikke bestride, at mange kvinder gerne vil undgå gammeldags seksualkraft fra mandens side. Mænd er og blive jo biologisk set nogle dyr, for ikke at sige nogle svin, ikke sandt?

Ejvind RiisgårdRelevante artikler på Jernesalt:

ligestillingen og biologien  (16.10.12.)
Ligestilling i rockmusikken og iøvrigt - en illusion eller hvad?  (11.8.09.)
#MeToo er blevet en afgørende folkebevægelse  (23.10.18.)
Betyder kvindernes ligestilling kønsforskellens ophævelse?  (8.3.18.)
Ålen i filmbranchens danske paradis  (1.12.17.)
Kvindeillusion og kvindesvigt  (26.3.17.)
Afgøres kvindekampen af ligestillingskampen?  (8.3.17.)
Heksejagt på kvindelige toppolitikere?  (17.8.10.)
Hvad skal præster stille op med kødets lyst?  (16.3.10.)
Kæmper kvinderne med eller imod biologien?  (8.3.10.)Det fromme menneske om uskyld, hellighed og jomfruelighed
Det aggressive menneske om Anthony Storrs dobbelte aspekt og dets følger
Det musiske menneske  om Jon-Roar Bjørkvolds bog om leg og læring
Det sanselige eller generøse menneske om generøsitet, seksualitet og Tor NørretrandersDe psykiske grundprocesser
Jeget og selvet
Selvet - sjælen - ånden
Det kollektivt ubevidste og dets fundamentale eksistensværdi
Den massive uvidenhed om det kollektivt ubevidste ses klart ved juletid, men kom også frem på en højere læreanstalt  (24.12.18.)
Videnskabstroens ubærlige snæversyn  (21.4.17.)
Fatale tendenser i videnskab, politik og nyhedsformidling  (22.8.16.)Artikler om Etik
Artikler om Psykologi
Artikler om Samfund
Artikler om Eksistens
Artikler om SekulariseringRelevante e-bøger fra Jernesalt:

'Den komplementære helhedsrealisme' (opdatering af Jernesalts 2009-filosofi, som udkommer 30.11.13. Prisen fra 2.1.15. er 50 kr.). Udover kapitlerne i 2009-udgaven indeholder e-bogen essayet Religion som emergent fænomen i biologien.

'Højsangen om den menneskelige eksistens' (nyt og afsluttende hovedværk af forfatteren, som udkom 22.11.13.). 358 sider, rigt illustreret. Pris 100 kr.

'Eksistens-psykologi for 21. årh.' (kr. 25) indeholder artikelserierne om de psykiske grundprocesser, om de psykiske fundamentalkræfter, om bevidsthedsforskning og om det kollektivt ubevidste samt artikler om 'jeget og selvet' og åndslivet m.m.

'Konsistensetik - Erling Jacobsen og Jes Bertelsen'   omfatter essays om Etik og eksistens, Erling Jacobsens moralfilosofi

'Virkelighedens dobbelte karakter' (kr. 25) indeholder essayene om Virkeligheden fordelt på kapitler om fysikken, tiden, rummet, livet, ånden, sproget og humoren.

Nærmere om e-bøgerne i oversigten her på siderne

Bøgerne forhandles af Saxo.comRedaktion
Essays
Emneindex
Personindex

Programerklæring af 2.6.02.
Jens Vrængmoses rubrik
Per Seendemands rubrik (fra 2005)At læse Jernesalt
Introduktion til Jernesalts filosofi
Komplementaritetssynspunktet
Modstanden mod komplementaritetssynspunktet

Den komplementære helhedsrealisme
De psykiske grundprocesser
De psykiske fundamentalkræfter
Konsistens-etikken
Etik og eksistens

Livskvalitet (fire artikler) (2002-03)
Ontologi-serie (tolv artikler) (2010)
Virkelighedsopfattelse (syv artikler) (2007)
Religion som emergent fænomen i biologien  (28.12.09.)Jernesalts 2009-filosofi
Forord  -   Begreber og aksiomer  -   Krisen ved årsskiftet 2008/09  -   Verdensbilledet 2009
Livet  -   Mennesket  -   Sjælen  -   Sproget  -   Samfundet  -   Overordnede politiske parametre
Udfordringen  -   Helhedsrealismens advarsler  -   Helhedsrealismens anbefalinger  -   EfterskriftVærdimanifest (fra 2003))
Værdimanifest i forkortet udgave
Sagregister til værdimanifestTil toppen   Til forsiden   PrintVersion   Tip en ven  utils postfix clean
utils postfix normal