Jernesalt
Dynamisk komplementær helhedsrealisme
Samfund Eksistens Sekularisering Coronakrisen E-Bøger
SAMFUND
 
EKSISTENS
 
SEKULARISERING
 
2019-FILOSOFIEN
 
ESSAYS
RETORIK
ONTOLOGI
VIRKELIGHED
ENFOLDIG TALE
SKIDT OG KANEL
REDAKTION
PROGRAM
INTRODUKTION
INSPIRATORER
OVERSIGTER
EMNEINDEX
PERSONINDEX
LINKS
E-MAIL
 
utils prefix normal Forside    Oversigter    Redaktion    At læse Jernesalt    Sendemand    Vrangsiden    Kontakt   
 
JERNESALT - brexit19afstemning

ARTIKEL FRA JERNESALT - 16.1.19.

Stort nej til Brexit giver stor usikkerhed i hele EU

Det kæmpestore nederlag for Theresa Mays brexit-aftale i aftes i Underhuset - sølle 202 stemmer for og 432 imod - betyder at ingen kan forudsige udviklingen i Storbritannien de næste måneder og år - udover at Storbritannien forlader EU uden aftale den 29. marts. Premierministeren har totalt mistet al autoritet i både sit parti og i parlamentet. Hun er reelt magtesløs og vil simpelt ikke være i stand til forhandle en ny aftale på plads, da hun trods store ord om at samle den dybt splittede nation og lytte til den befolkning hun hidtil har overhørt netop ikke har nogen som helst chance for at samle. Partierne er så splittede at de ikke vil kunne enes om et fælles udspil der kan tages alvorligt i Bruxelles. Det er grotesk at det er kommet dertil, men det skyldes dybest set at briterne i 2016 stemte for et Brexit uden at vide hvad det konkret ville indebære og samtidig mistede David Cameron som premierminister og leder af tory'erne, fordi han følte sig bundet af en vejledende folkeafstemning der var et meget tæt løb. - Daily Mirror skriver på forsiden i dag ‘ingen aftale, intet håb, ingen anelse, ingen tillid’.

Det er tragisk at det nu er kommet til det største nederlag for en britisk premiereminister i hundrede år uden at det får konsekvenser for hende, men forklaringen er den simple at der er gået partipolitik i sagen. Der er flertal for at stemme nej til den indgåede brexitaftale, men ikke flertal for at vælte Theresa May. [tilføjelse 17.1.: Mistillidserklæringen mod hende faldt ved afstemningen i parlamentet i går aftes med 325 stemmer i mod og 302 for.] Alternativet til May er Labours svage leder Jerome Corbyn - og ham er der heller ikke mange der tror på, tværtimod er der mange konservative parlamentsmedlemmer der direkte hader ham. Uforsonligheden i både parlament og befolkning er i det hele taget vokset siden folkeafstemningen i 2016. Sædvanlig britisk humor og tolerance er forsvundet - ganske som tolerance og relativitet generelt er mindsket i EU og verden uden for.

Det hænger sammen med at befolkningernes illusioner et steget, så de alle tror at deres egen nation er objekivt bedre end alle andre - og for briternes vedkommende helt deroppe i skyerne hvor de føler sig hævet over andre og drømmer sig tilbage til kolonitidens magtmæssige og militære storhed og socialdarwinismens latterlige tro på den engelske gentleman som evolutionens toppunkt. En udslaggivende grund til den britiske modstand mod EU og Bruxelles-bureaukratiet er jo netop at flertallet mener at Bruxelles bestemmer alt for meget. Det er der mange andre borgere i EU der også mener, og derfor er hele EU i dag dybt splittet både fordi unionstanken dominerer de ældste EU-lande og fordi den tyske kansler Merkels egenhændige åbning af EU's ydre grænser for flygtningestrømmene i 2015 med ét slag kuldkastede Schengenaftalens fonuftige hovedidé om EU-borgernes frie bevægelighed inden for EU's grænser. Nu fik man i stedet en strøm af muslimske flygtninge fra både Mellemøsten og Afrika som er fremmede for sekulær europæisk kultur og derfor kun kan give kulturelle og sociale problemer i lande der påduttes dem. Også det benægter regeringslederne stort set blankt, fx også i Sverige, hvor man har fået langvarig regeringskrise fordi man vil holde det store flygtningekritiske parti udenfor demokratisk indflydelse.

Men går man endnu længere tilbage vil man se at også optagelsen i 2004-05 af nye EU-lande fra Østeuropa efter 'Murens Fald' helt overvejende skete på Bruxelles' hårde betingelser og derfor hurtigt gav næring til modstanden mod EU. Generelt har man hverken i EU-kommissionen i Bruxelles eller i EU-parlamentet i Strassbourg forstået at et på længere sigt holdbart og stabilt EU-fællesskab medf 27-28 medlemslande forudsætter at EU opfattes som et fædrelandenes EU omkring et fornuftigt og for alle fordelagtigt fællesmarked og ikke som et overnationalt buraukratisk system med hovedvægten på en juridisk universalitet der ligger almindelige borgere fjernt.

Derfor burde både briterne og Bruxelles i 2016 havde forstået at løsningen ikke var enkelte landes exit, men fællesskabets afbureaukratisering og EU-parlamentets nedlæggelse. Det forstod man ikke, og derfor sidder alle nu med håret i stemmeurnen med et fortvivlet og næsten umuligt besvær med en mængde bilaterale aftaler for alle lande der har stor og livsnødvendig export til Storbritannien, herunder Danmark. Regeringen og Erhvervslivet har allerede været ude med meldingen om at man er forberedt på det værst tænkelige og straks går i gang med det store arbejde at lave nye aftaler. Et enkelt håb er der dog, og det er at hele den gamle og reaktionære, unionstænkende EU-kommission skal udskiftes til foråret.

Ejvind RiisgårdRelevante artikler på Jernesalt:

Brexit-farcen fortsætter med bedste engelske humor  (31.1.19.)
Stort nej til Brexit giver stor usikkerhed i hele EU  (16.1.19.)
Theresa May mister både flertal og respekt  (9.6.17.)
Theresa May's klare besked om Brexit  (18.1.17.)
Theresa May agter at føre Storbritannien ud af EU som vinder   (17.7.16.)
Irakkrigen til debat igen efter engelsk rapport  (8.7.16.)
Brexit giver foreløbig stor usikkerhed både i og udenfor EU  (30.6.16.)
Briterne valgte DET STORE BRUD MED EU - stik mod Camerons ønske   (25.6.16.)
EU ændres uundgåeligt, uanset Storbritanniens exit eller forbliven  (21.2.16.)Status over året 2018  (31.12.18.)
Status over året 2017  (31.12.17.
Merkels fatale flygtningepolitik står ved magt  (5.9.17.)
EU prøver at begrænse menneskesmuglingen over Middelhavet  (1.9.17.)
Menneskesmuglingen over Middelhavet et kæmpe problem - både politisk og etisk  (18.8.17.)
G20-mødet i Hamborg - mellem toppolitik og ekstrem vold  (12.7.17.)
Trump isolerer sig - og Merkel gør det bevidst til et vendepunkt  (31.5.17.)
Den store kulturkrise og udvejen  (7.5.17.)
EU-krisen bekræftes af jubilæums-topmøde og Brexit  (31.3.17.)Artikler om EU og Europa
Artikler om Samfund
Artikler om Eksistens
Artikler om SekulariseringRelevante e-bøger fra Jernesalt:

'Den komplementære helhedsrealisme' (opdatering af Jernesalts 2009-filosofi, som udkommer 30.11.13. Prisen fra 2.1.15. er 50 kr.). Udover kapitlerne i 2009-udgaven indeholder e-bogen essayet Religion som emergent fænomen i biologien.

'Højsangen om den menneskelige eksistens' (nyt og afsluttende hovedværk af forfatteren, som udkom 22.11.13.). 358 sider, rigt illustreret. Pris 100 kr.

'Eksistens-psykologi for 21. årh.' (kr. 25) indeholder artikelserierne om de psykiske grundprocesser, om de psykiske fundamentalkræfter, om bevidsthedsforskning og om det kollektivt ubevidste samt artikler om 'jeget og selvet' og åndslivet m.m.

'Konsistensetik - Erling Jacobsen og Jes Bertelsen'   omfatter essays om Etik og eksistens, Erling Jacobsens moralfilosofi

'Virkelighedens dobbelte karakter' (kr. 25) indeholder essayene om Virkeligheden fordelt på kapitler om fysikken, tiden, rummet, livet, ånden, sproget og humoren.

Nærmere om e-bøgerne i oversigten her på siderne

Bøgerne forhandles af Saxo.comRedaktion
Essays
Emneindex
Personindex

Programerklæring af 2.6.02.
Jens Vrængmoses rubrik
Per Seendemands rubrik (fra 2005)At læse Jernesalt
Introduktion til Jernesalts filosofi
Komplementaritetssynspunktet
Modstanden mod komplementaritetssynspunktet

Den komplementære helhedsrealisme
De psykiske grundprocesser
De psykiske fundamentalkræfter
Konsistens-etikken
Etik og eksistens

Livskvalitet (fire artikler) (2002-03)
Ontologi-serie (tolv artikler) (2010)
Virkelighedsopfattelse (syv artikler) (2007)
Religion som emergent fænomen i biologien  (28.12.09.)Jernesalts 2009-filosofi
Forord  -   Begreber og aksiomer  -   Krisen ved årsskiftet 2008/09  -   Verdensbilledet 2009
Livet  -   Mennesket  -   Sjælen  -   Sproget  -   Samfundet  -   Overordnede politiske parametre
Udfordringen  -   Helhedsrealismens advarsler  -   Helhedsrealismens anbefalinger  -   EfterskriftVærdimanifest (fra 2003))
Værdimanifest i forkortet udgave
Sagregister til værdimanifestTil toppen   Til forsiden   PrintVersion   Tip en ven  utils postfix clean
utils postfix normal