Jernesalt
Dynamisk komplementær helhedsrealisme
Samfund Eksistens Sekularisering Coronakrisen E-Bøger
SAMFUND
 
EKSISTENS
 
SEKULARISERING
 
2019-FILOSOFIEN
 
ESSAYS
RETORIK
ONTOLOGI
VIRKELIGHED
ENFOLDIG TALE
SKIDT OG KANEL
REDAKTION
PROGRAM
INTRODUKTION
INSPIRATORER
OVERSIGTER
EMNEINDEX
PERSONINDEX
LINKS
E-MAIL
 
utils prefix normal Forside    Oversigter    Redaktion    At læse Jernesalt    Sendemand    Vrangsiden    Kontakt   
 
JERNESALT - usavalg17trump

ARTIKEL FRA JERNESALT - 21.1.17.

Donald Trump indsat som USA's nye præsident - med stor usikkerhed om følgerne

Så blev den kontroversielle rigmand og forretningsmand Donald Trump i en alder af 70 år indsat med sædvanlig pomp og pragt på Capitol Hill som ny præsident for et dybt splittet USA. Efter selve edsaflæggelsen holdt Trump sin indsættelsestale, og den var sædvanlig efter Trumps egen målestok for den var en gentagelse af mange af hans slogans fra valgkampen og ikke - som man forventer at den skal være - "præsidentiel" i betydningen samlende og forsonlig og dermed overordnet den overståede valgkamps meget subjektive og impulsive karakter. Tværtimod langede Trump, uden navns nævnelse, voldsomt ud efter den afgående præsident. Dagens ceremoni var ikke en overdragelse af magten fra den ene regering til den anden, eller fra et part i til et andet, sagde han, men overdragelse af magten fra Washington til det amerikanske folk!

Alt for længe har establishmentet i Washington snuppet fortjenesten og ladet folket betale. Og det skal nu laves om, med det samme. For dette øjeblik tilhører jer, det amerikanske folk. Ja, Trump betegnede den hidtidige politik mod almindelige borgere, fattige mødre og børn i baggårdene og andre, som et blodbad mod folket. Og det skal stoppes. For vi er èn nation. Folkets drømme er vores drømme, og folkets succes er vores succes....

Men alt for længe har vi gjort udenlandsk industri rig på vor egen industris bekostning, støttet andre landes militær på vor egen bekostning. Og vi har forsvaret andre landes grænser i stedet for vore egne. Vi har gjort andre lande rige, mens vore egen velfærd og styrke er forsvundet. Men nu skal det blive anderledes. Nu skal Amerika komme først. Nu vil Amerika igen begynde at vinde. Vi vil bringe job'ene og grænserne tilbage. Det er ethvert lands ret at tænke først på egne interesser.

Når Amerika er forenet, er det ikke til at standse. Der vil ikke være nogen frygt. Vi er beskyttet og vil altid forblive beskyttet. Og vi må nu også til at tænke stort og drømme endnu større. Vi vil ikke længere acceptere politikere som bare taler, men ikke handler. [Og med tydelig adresse til Obama hed det:] Tiden for tomme ord er ovre. Nu går vi ind i en tid for handling.

Til alle amerikanere i hver en by, fra bjergene til bjergene, fra ocean til ocean skal det lyde:
I vil aldrig blive oversete igen.
Jeres stemme, jeres håb, jeres drømme vil definere vore amerikanske skæbne.
Jeres mod og godhed og kærlighed vil for altid føre os fremad.
Sammen vil vi gøre Amerika stærkere igen.
Vi vil blive rige igen.
Vi vil gøre Amerika stolt igen.
Vi vil gøre Amerika sikkert igen.
Og ja: sammen vil vi gøre Amerika stort igen.De fine gæster på podiet bag den nye præsident, herunder præsident Obama og de tidligere, endnu levende præsidenter klappede pligtskyldigst, men må nok have krummet tæerne ret meget. Han gav dem ikke megen ære. Så det er ikke uforståeligt at den ene af DR's kommentatorer, lektor i retorik Lisa Storm Villadsen fra Københavns Universitet, kaldte talen "et klassisk eksempel på populistisk retorik". Trump "holder fokus på folket og på folkets vilje, og han giver udtryk for, at han kan være det værktøj, der får denne vilje omsat til handling". - Og Trump bryder faktisk traditionen ved at lægge sin indsættelsestale i meget klar forlængelse af sin egen valgkampagne. Især slutningen viser at han retter fokus mod sine egne vælgere snarere end mod den samlede befolkning - og netop det er efter lærebøgerne dårlig tone.

Dette er vist ikke til at bestride, men det bekræfter at USA med Donald Trump har fået en præsident der er helt ud over det sædvanlige og derfor også helt naturligt giver bekymringer både i USA og udenfor. Ingen véd hvad følgerne af hans regering vil blive - ud over at den vil overraske gang på gang og ganske givet også byde på utallige konflikter mellem Det hvide Hus og Kongressen. Blandt andet fordi Trumps stab i Det hvide Hus er håndplukket blandt mænd uden for systemet, herunder hans familie og mange forretningsmænd fra Wall Street. Kun én mand er hentet fra kongressen, og det er vicepræsident Mike Pence, der altså skal forsøge at holde alle mand på jorden og skabe tålelige og fremkommelige forbindelser til kongressen. Men det er karakteristisk for Trumps tro på sig selv, at han benyttede den første optræden i Det ovale Rum til demonstrativt at underskrive et dokument om at Obamas omstridte sundhedsforsikring - Obamacare - skal afskaffes. Det gøres godt nok ikke med et pennestrøg, men det er åbent også på den måde Trump vil handle!Det umiddelbart største problem kan blive den protektionisme Trump lægger op til, fordi den vil give store udfordringer i forhold til næsten hele udlandet, men først og fremmest en stærk økonomi som Kinas. Og igen her vil Trump komme til at indse at hans metoder og beslutningsdygtighed fra forretningsverdenen ikke umiddelbart kan overføres til diplomatiet. Det er givet at både EU og Storbritannien frygter det værste.

Et andet problem bliver bekæmpelsen af den islamistiske terror og trussel, fordi Trump igen forenkler alt til et simpelt spørgsmål om total militær udradering af fjenden. En sådan udradering har for længst vist sig ikke at kunne lade sig gøre, af den simple grund at rekrutteringen til islamismen synes helt uafhængig af bevægelserne på de fysiske fronter. Så længe der findes unge mennesker uden arbejde og tro på fremtiden, kan islamismen vinde dem for djihad. Og her kan undertegnede ikke lade være med at understrege at vestlige regimer som det amerikanske er uegnede til at gribe sagen fornuftigt og progressivt an, sålænge de fortsat bygger deres egen magt på fundamentalistisk kristendom.

Vejen frem i bekæmpelsen af den islamistiske terror og det islamistiske had til vestlige værdier og vestlig livsstil går over et fornuftigt og tålmodigt opgør med selve den dogmatiske tankegang der ligger i alle former for religion der bekender sig til én Gud, én sandhed, én hellig skrift og én hellig morallære. En sekularisering af den muslimske verden og et nyt "arabisk forår" er betinget af at de vestlige lande selv begynder et dybtgående opgør med al dogmatisk tankegang og snæversyn i egne rækker. Og dette kræver både i Europa og USA en helt anden politisk og etisk nytænkning end den eliten i Washington og eliterne i Bruxelles og andre europæiske hovedstæder kan præstere.

USA's nye præsident Donald Trump vil gerne gøre op med den bestående elite i Washington - det ville også den ene af de demokratiske præsidentkandidater (Bernie Sanders) - men hvis denne elite blot erstattes af en række protektionister og liberalister af Trumps egen støbning, kommer han ingen vegne, heller ikke i forhold til Ruslands zar Putin.Den amerikanske forfatter og journalist Paul Berman har i et eksklusivt essay til Weekendavisen (20.1.17) hævdet at Donald Trumps indsættelse som USA's nye præsident "på denne ulykkelige dag" er et tegn på at den liberale revolution er forbi, nærmere betegnet den revolution der har varet i 50 år og som lidt efter lidt skaffede nye rettigheder til forskellige dele af befolkningerne og efter sovjetkommunismens fald i 1989 også udviklede dissidentbevægelsernes åbne oprør mod autoritære stater af enhver art og i den henseende nåede sit højdepunkt med Maidan-revolutionen i Kijev i 2014. Derefter kom en modrevolution i form af fremkomsten af antiliberale, etniske, nationalistiske partier forskellige steder i Europa og en genskabelse af det historiske højre flere steder foruden bevægelser der ville opløse Den Europæiske Union.

Dette skyldtes efter Bermans mening først og fremmest frygt. Men dybest set er der tale om en kulturkrise, som Berman videre bestemmer som en informationskrise der er skabt af den trykte presses sammenbrud i konkurrence med internettet, men også af sammenbruddet for tv-journalistik og nyhedsformidling samt fagforeningernes tilbagegang. Alt dette hænger igen sammen med en umærkelige ændring af værdier og ideer. Og det kan man egentlig kun overordnet set give Berman ret i.

Men når han så i denne udvikling finder én grundlæggende årsag i den fælles beundring for Vladimir Putin, så må man tage sig til hovedet. For denne beundring for Putin ligger ifølge Berman i "diktaturets tillokkelse" og "lydighedens betryggelse". Over hele verden kan alle partier der hører til i vor tids modrevolutionære bevægelse tage hinanden i hånden om at hylde præsidenten for Den Russiske Føderation!

Helt bortset fra at en hel del mennesker kan se at Vesten er nødt til at tage Putin alvorligt, når han nu engang - takket været Obamas forfejlede strategi i Mellemøsten - er komme til at spille en helt central rolle for Europas sikkerhed og flygtningekrise, så er der mig bekendt ikke mange der ikke opfatter ham som en kold og kynisk diktator, der undertrykker ethvert tilløb til demokrati i sit eget land. Der er enkelte røster der gør opmærksom på det faktum at Rusland er et gammelt kristent land og allerede derfor skal forstås i en større sammenhæng end den rent magtmæssige, men den liberale idé om øget frihed for alle individer og alle folk er da ikke forstummet. Der er frygt for Putin i Europa, men det der skaber hovedfrygten er truslen fra islamismen. Og denne frygt, som hænger nøje sammen med den tyske kansler Merkels åbning af EU's ydre grænser i 201, er unægteligt med til at samle folk om gamle, såkaldte "nationale værdier", og det er en fare i sig selv, men frihedslængslen lever, både i de undertrykte folk og i vestlige lande der siden 1945 har nydt godt af friheden. Vesten, inklusive de gamle Østlande, vil ikke have den sat over styr - og det er derfor mange vender sig mod multikulturalismens livsløgn om at en ikke-sekulær islam skulle være lige så god og fremskridtsvenlig som en sekulær vestlig kultur med rødder i kristendommen, men i stigende grad løsrevet fra kirkelig eller klerikal omklamring.

Donald Trump er ret ligegyldig i denne sammenhæng, for han tænker i forretningsmæssige baner - og det batter ikke meget i Europas forhold til Rusland. Vi skal selv finde en vej til muligt samarbejde for vores egen skyld. Men det bliver på baggrund af den faktiske splittelse af den vestlige alliance, som allerede Obama forårsagede. Trump betyder her ikke andet end at han ikke vil betale så meget for Europas sikkerhed som USA hidtil har gjort. Og det må vi tage til efterretning.

Men iøvrigt må vi foreløbig afvente hvad den uberegnelige Trump finder på af overraskelser!

Ejvind RiisgårdLinks til:

Det Hvide Hus
State Department
Repræsentanternes Hus
Senatet

CNN
BBC
Washington Post
New York TimesRelevante e-bøger fra Jernesalt:

'Den komplementære helhedsrealisme' (opdatering af Jernesalts 2009-filosofi, som udkommer 30.11.13. Prisen fra 2.1.15. er 50 kr.). Udover kapitlerne i 2009-udgaven indeholder e-bogen essayet Religion som emergent fænomen i biologien.

'Højsangen om den menneskelige eksistens' (nyt og afsluttende hovedværk af forfatteren, som udkom 22.11.13.). 358 sider, rigt illustreret. Pris 100 kr.

Femte September - drama der omhandler problemerne med flygtningekrisen efter den tyske kansler Merkels åbne af EU's ydre grænser 5.9.15.  (udg. dato 7.11.16. - pris kr. 25)

Nærmere om e-bøgerne i oversigten her på siderne

Bøgerne forhandles af Saxo.comRelevante artikler på Jernesalt:

Trumps valgsejr torpederede Vestens ulidelige politiske korrekthed  (15.11.16.)
Donald Trump trodsede meningsmålingerne og bliver USA's næste præsident  (9.11.16.)
Valget mellem Clinton og Trump er blevet en farce der vil cementere ændringen af verden  (31.10.16.)
Valget mellem Hillary Clinton og Donald Trump er trist for både USA og Europa   (31.7.16.)

Elvte september 2001 satte fundamentalt skel mellem to kulturer  (11.9.16.)
Barack Obama på afskedsvisit i et kriseramt EU  (27.4.16.)
Midtvejsvalget en bét til Obama - og demokratiet  (7.11.14.)
Obama går solo i klimapolitikken for at vise handlekraft  (27.6.13.)
Barack Obama genvalgt  (7.11.12.)
USA lider  (26.9.12.)
Finanskrisen strammer til igen og gør politikerne afmægtige  (11.8.11.)
NATO under fortsat forandring med nyt koncept  (24.11.10.)
Midtvejsvalget i USA med hug til Obama  (4.11.10.)

11. september  om terrorismen på et-års dagen for terrorangrebet på USA.
Terrorangrebet der sætter skel - 11.9.01.

Status over året 2016  (29.12.16.)
Aleppo er faldet, og det samme er den vestlige alliance  (17.12.16.)

EU's politikere vil ikke være ved at krisen er dødsens alvorlig  (19.9.16.)Artikler om USA
Artikler om EU og Europa
Artikler om Mellemøsten
Artikler om Terrorismen
Artikler om Samfund
Artikler om Eksistens
Artikler om SekulariseringRedaktion
Essays
Emneindex
Personindex

Programerklæring af 2.6.02.
Jens Vrængmoses rubrik
Per Seendemands rubrik (fra 2005)At læse Jernesalt
Introduktion til Jernesalts filosofi
Komplementaritetssynspunktet
Modstanden mod komplementaritetssynspunktet

Den komplementære helhedsrealisme
De psykiske grundprocesser
De psykiske fundamentalkræfter
Konsistens-etikken
Etik og eksistens

Livskvalitet (fire artikler) (2002-03)
Ontologi-serie (tolv artikler) (2010)
Virkelighedsopfattelse (syv artikler) (2007)
Religion som emergent fænomen i biologien  (28.12.09.)Jernesalts 2009-filosofi
Forord  -   Begreber og aksiomer  -   Krisen ved årsskiftet 2008/09  -   Verdensbilledet 2009
Livet  -   Mennesket  -   Sjælen  -   Sproget  -   Samfundet  -   Overordnede politiske parametre
Udfordringen  -   Helhedsrealismens advarsler  -   Helhedsrealismens anbefalinger  -   EfterskriftVærdimanifest (fra 2003))
Værdimanifest i forkortet udgave
Sagregister til værdimanifestTil toppen   Til forsiden   PrintVersion   Tip en ven  utils postfix clean
utils postfix normal