Jernesalt
Dynamisk komplementær helhedsrealisme
Samfund Eksistens Sekularisering Coronakrisen E-Bøger
SAMFUND
 
EKSISTENS
 
SEKULARISERING
 
2019-FILOSOFIEN
 
ESSAYS
RETORIK
ONTOLOGI
VIRKELIGHED
ENFOLDIG TALE
SKIDT OG KANEL
REDAKTION
PROGRAM
INTRODUKTION
INSPIRATORER
OVERSIGTER
EMNEINDEX
PERSONINDEX
LINKS
E-MAIL
 
utils prefix normal Forside    Oversigter    Redaktion    At læse Jernesalt    Sendemand    Vrangsiden    Kontakt   
 
JERNESALT - ukraine2022trag5

ARTIKEL FRA JERNESALT - 12.5.22.

To slags årsdage for sejren over Nazityskland

Mens Danmark hvert år markerer årsdagen for afslutningen af den tyske besættelse af landet den 4. maj, så fejrer det meste af Vesteuropa, herunder Tyskland, nazismens endeligt den 8. maj og Rusland den 9. maj, fordi de tyske styrker kapitulerede til deres overvindere på disse dage. Det giver anledning til to vidt forskellige højtideligheder i Moskva og resten af Europa. Og i år er forskellen markant på grund af krigen i Ukraine, som russerne slet ikke opfatter som en egentlig krig, men som en intern militæroperation - i forlængelse af krigen mod nazismen, som de igen primært identificerer som russerhad.

Putin vælger at fejre årsdagen på traditionel vis som en kæmpestor demonstration af russisk militærkapacitet og sammenhold - helt i stil med tilsvarende højtideligheder i Kina og Nordkorea. Alle tre steder er det en massiv opvisning af militær diciplin med endeløse rækker af soldater i flotte uniformer og endeløse rækker af kampvogne foran tribunen på den røde plads i Moskva, hvor præsidenten står som den centrale person omgivet af de øverste militære chefer. En triviel opmarch af den øverste mandlige elite. En af de øverste generaler var ikke med, han skal være blevet såret i Ukraine og er formentlig fortsat indlagt på et hospital. Men der var heller ikke den traditionelle opvisning af russiske kampfly. Og det skuffede bl.a. børnene på pladsen og blev begrundet med dårlige vejrforhold.

Desuden var præsident Putins tale yderst kort, den varede kun ti minutter, hvor den normalt plejer helt fra Stalins tid at vare en time eller mere. Og hans vigtigste budskab var at militæroperationen mod Ukraine havde været nødvendigt fordi hverken Ukraines regering eller Vestens regeringer havde villet lytte til Ruslands advarsler. At krigen havde kostet russiske soldaters liv fremgik indirekte af præsidents løfte til de efterladte om økonomisk hjælp. Men Putin røbede mod forventning og mange rygter intet om sine planer for den nærmeste fremtid. Det betyder at militæroperationen mod Ukraine vil fortsætte på ubestemt tid - med det gamle mål om at sikre at Ukraine ikke bliver medlem af Nato, og at Nato følgelig ikke kommer til at grænse op til Rusland.

Putins nævnte ikke med et eneste ord, at alle vestlige lande havde fordømt militæroperationen som en decideret krig der var i strid med de internationale konventioner, og derfor havde iværksat en lang række økonomiske sanktioner mod Rusland der både på kort og langt sigt vil blive dyre for Rusland, eller at de vestlige lande desuden havde erklæret at ville gå i gang med en meget stor og bred oprustning og samtidigt hjælpe den ukrainske regering med våbenleverancer der ville øge dens modstandskapacitet betydeligt uden at gå over den røde linje der ville gøre Nato til krigsdeltager.USA går forrest i støtten til Ukraine - moralsk, økonomisk og militært. Biden og hans udenrigsminister Blinken og forsvarsminister Lloyd Austin står fast på den problematiske tankegang at se Rusland som skurken i spillet om Europa. Men det har dog skabt debat at forsvarsministeren erklærede at USA ikke bare vil hjælpe Ukraine med at forsvare sig, men hjælpe dem til at besejre Rusland, der gerne skulle svækkes i en sådan grad at de ikke igen angriber et fremmed land. Helt bortset fra at Rusland ikke betragter Ukraine som et fremmed land på linje med fx. Polen eller Tyskland, men som en del af den russiske interessesfære, så er tankegangen yderst betænkelig, for den forleder netop Ukraines præsident til at tro at hans krig kan vindes, hvor alt tyder på at den for det første bliver langvarig (og formentlig kan komme til at vare fem til ti år), og for det andet at Rusland aldrig vil acceptere en fred der ikke garanterer Ukraines neutralitet og accept af de russiske annektioner.

Det kan man mene vil være dybt uretfærdigt og vil undergrave Ukraines absolutte suverænitet, men det er sådan realiteterne er i en kamp mellem et lille land der helst vil være frit og en stormagt der er et diktatur og ikke accepterer indblanding i hvad de opfatter som 'interne anliggender'. Ulykken er at krigen er blevet en stedfortræderkrig mellem Rusland og Vesten, som Vesten ligefrem fryder sig over.

Ukraines tragedie er at præsident Selenskij står urokkeligt fast på sine grundforestillinger om suverænitet og frihed og derfor anser USA som frihedens store anfører og Rusland som ondskaben selv. Det betyder at hans modstandskamp mod Rusland kan føres videre i årevis med amerikansk bistand til den grænse der hedder at sende amerikansk tropper og fly ind i kampen. Så længe Selenskij opretholder sine illusoriske grundforestillinger - og endda formidler dem videre på nettet med optimal influencerkraft - så kommer der hverken våbenhvile eller fredsaftale - og Ukraine går kun yderligere ødelæggelser i møde.Tyskland er i dette spil kommet i klemme mellem ønsket om et klart tidehverv (Zeitenwende), en gigantisk oprustning og optimal hjælp til Ukraine på den ene side og hensynet til tysk industri, tysk beskæftigelse og tysk økonomi på den anden side. Industrien kan slet ikke undvære gassen fra Rusland. Og De Grønne kan hævde hvad de vil af forestillinger om miljørigtige løsninger for de berørte regioner i Østersøen, Deres ledere er velkomne i Kiew, mens man ikke vil modtage den tyske forbundspræsident Steinmeier eller kansler Scholz. SPD mister opbakning fra befolkningen i meningsmålingerne og delstatsvalget i Slesvig-Holstein, mens De grønne og CDU går frem.

Scholz træder vande og ligner mere og mere prototypen på den velmenende og forsigtige vestlige leder der forsøger at holde sig til sund pragmatisme. For få dage siden gik han på TV-skærmen for at overbevise de tvivlende ukrainerne om sin støtte. Men reelt brugte han mere tid af talen på hvad han ville gøre for at beskytte Tysklands økonomi end på at hjælpe Ukraine. Han forstår slet ikke at den aktuelle krise er en kulturkrise af dybeste art. Det forstår heller ikke de øvrige vestlige ledere. De lægger tværtimod afstand til tidligere kansler Schröder og Merkel. Gerhard Schröder er ligefrem blevet paria i Tyskland, fordi han i sin tid gik ind for aftalen med Putin om Gazprom, og man glemmer at det var ganske fornuftigt med et samarbejde med det store diktatur både økonomisk, politisk og kulturelt, hvis man vel at mærke anlægger det helt store perspektiv og ser positivt på et fornuftigt forhold mellem demokratiske lande og diktaturer, hvor man lægger vægt på at udvekslinger i det lange løb uundgåeligt stimulerer demokratiske bevægelser.

At Putin svigtede Schröders og Merkels forventninger er indlysende, og må henføres til mandens specielle type, og bør ikke føre til en varig generel udelukkelse af det russiske diktatur (eller andre diktaturer) som samarbejdspartnere i almindelighed. Det er forståeligt at Vesten har opfattet Putins militæroperation mod Ukraine som et overgreb der strider mod alle vestlige konventioneer og normer. Og det er forståeligt at begerebt "finlandisering" nu er på vej ud af det vestlige vokabularium, fordi finnerne ikke længere kan se Rusland som den nabo de ellers længe troede på (den finske statsminister har netop meddelt at Finland vil søge optagelse i Nato). Og alle kan i dag se at Putins handling den 24.2. var en gigantisk brøler. Men Rusland er stadig en del af Europa, Vesteuropa bestemmer ikke hvem der skal være præsident i Rusland - og et samarbejde med det russiske dikatur vil derfor også stadig være en del af Europas fremtid.Men nu elleve uger efter konfliktens start må vi her i Vesten nøgternt konstatere, at krisen uanset meningerne om Putin er meget større end vi bildte os ind og udvikler sig meget værre end vi forestillede os. En decideret finanskrise på højde med den i 2008 er på vej med hvad den vil betyde for beskæftigelsen og levestandarden både i de rige lande og i de fattige lande. De sociale problemer vil stige i alle lande, men naturligvis værst i de fattige lande. Og klimakrisen forværres dag for dag og ser nærmest ud til at blive helt uløselig inden for de nærmeste to årtier. Teknologien kan ikke længere hamle op med kombinationen af fortsat overbefolkning og ny gigantoprustning.

Umiddelbart lider først og fremmest Ukraine allermest under sine egne og de vestlige allieredes illusioner om at vinde en meningsløs krig uden ringeste vilje til kompromis med fjenden. Og skal dette ændres, så landet igen kan blive betinget frit og komme igang med den gigantiske genopbygning der bliver nødvendig, kræver det ikke blot en svær og tung ændring af politisk og moralsk art, men en langt dybere ændring af kulturel eller åndelig art - samtidig med at en sådan sker i det endnu blinde og døve Vesten.

Det er slet ikke tilstrækkeligt at kalde Ukraine-konflikten et epoke-brud (som den tyske forbundspræsident har gjort) eller som den udmærkede danske udlandskorrespondent Ulla Therkilsen har gjort at kalde den et civilisatorisk sammenbrud for Europa. Konflikten er tværtimod en systematisk åndsfornægtelse i både Rusland og Vesten, ja, en utilgivelig forbrydelse mod den overordnede instans der står over alle snævre, individuelle såvel som samfundsmæssige magtkampe, og som henviser alle fuldt ansvarlige mennesker til den vedvarende omtanke og refleksion som holder mulighderne for møde, tillid, håb og kærlighed åbne og derfor aldrig ender i nogen definitiv form for dogmatik, selvgodhed eller selvretfærdighed - endsige vold og krig.

Her er Rusland og Vesten i samme båd, fordi begge parter har samme rod i europæisk historie, samme indbyggede trang til ekspansion og stormagtsdrømme og samme problemer med at holde magtinteresserne skarpt adskilt fra åndsforpligtelsen til først og fremmest at sørge for overvægten af det gode. Her i 2022 er det slet ikke tilstrækkeligt at fejre nok så vigtige årsdage for sejren over Nazityskland i 1945. For vi hænger stadig i den fatale vildfarelse at sejren over fjenden skal være absolut for at føre videre i den eksistentielle tilblivelse.

Ejvind RiisgårdRelevante artikler på Jernesalt:

Den ukrainske tragedie har forandret verden  (2.6.22.)
Ukraines og Europas tragedie fortsætter  (31.3.22.)
Ukraines egentlige tragedie  (19.3.22.)
Ukraine i skæbnens sværeste dilemma om liv eller død  (11.3.22.)
Når blinde leder blinde, går det galt - også i Europa  (5.3.22.)
Ukraine mellem Rusland og Nato  (25.2.22.)
Rusland, Østeuropa og Vesten  (22.1.22.)
Udfordringen for Tysklands nye kansler kræver langt mere end pragmatisme  (23.12.21.)
Alvoren i menneskets eksistens spidser til  (12.12.21.)

Politisk status I - Europa  (7.3.14.)
Putin fortsætter som reel zar i Rusland  (6.3.12.)
Russerne er dumme (Zakejev-sagen)  (30.10.02.)
Putin: Folkeret og retfærdighed i politik  (13.9.13.)
Putin, Vladimir, fortsætter som zar i Rusland  (6.3.12.)
Putin, Vladimir, russisk præsident ( Zakajev-sagen)Nato misbruger Ukraine-konflikten til egne formål  (7.9.14.)
NATO under fortsat forandring med nyt koncept  (24.11.10.)
Fogh, Nato og hele den tyrkiske musik  (4.4.09.)
Afghanistan, Danmark og Nato  (5.12.07.)

Jubilæum for Murens Fald i 1989  (9.11.14.)
Murens Fald 1989  (9.11.09.) Krig om koldkrigsforskningen  (18.1.07.)
Stalinismens fascination  (10.3.03.)Artikler om EU og Europa
Artikler om Samfund
Artikler om Eksistens
Artikler om SekulariseringRedaktion
Essays
Emneindex
Personindex

Programerklæring af 2.6.02.
Jens Vrængmoses rubrik
Per Seendemands rubrik (fra 2005)At læse Jernesalt
Introduktion til Jernesalts filosofi
Komplementaritetssynspunktet
Modstanden mod komplementaritetssynspunktet

Den komplementære helhedsrealisme
De psykiske grundprocesser
De psykiske fundamentalkræfter
Konsistens-etikken
Etik og eksistens

Livskvalitet (fire artikler) (2002-03)
Ontologi-serie (tolv artikler) (2010)
Virkelighedsopfattelse (syv artikler) (2007)
Religion som emergent fænomen i biologien  (28.12.09.)Jernesalts 2009-filosofi
Forord  -   Begreber og aksiomer  -   Krisen ved årsskiftet 2008/09  -   Verdensbilledet 2009
Livet  -   Mennesket  -   Sjælen  -   Sproget  -   Samfundet  -   Overordnede politiske parametre
Udfordringen  -   Helhedsrealismens advarsler  -   Helhedsrealismens anbefalinger  -   EfterskriftVærdimanifest (fra 2003))
Værdimanifest i forkortet udgave
Sagregister til værdimanifestTil toppen   Til forsiden   PrintVersion   Tip en ven  utils postfix clean
utils postfix normal