Jernesalt
Dynamisk komplementær helhedsrealisme
Samfund Eksistens Sekularisering Coronakrisen E-Bøger
SAMFUND
 
EKSISTENS
 
SEKULARISERING
 
2019-FILOSOFIEN
 
ESSAYS
RETORIK
ONTOLOGI
VIRKELIGHED
ENFOLDIG TALE
SKIDT OG KANEL
REDAKTION
PROGRAM
INTRODUKTION
INSPIRATORER
OVERSIGTER
EMNEINDEX
PERSONINDEX
LINKS
E-MAIL
 
utils prefix normal Forside    Oversigter    Redaktion    At læse Jernesalt    Sendemand    Vrangsiden    Kontakt   
 
JERNESALT - RUSSERNE

ARTIKEL FRA JERNESALT - 30.10.02.


Russerne er dumme!

af Jens Vrængmose

Med fare for som det eneste internetorgan i landet at få Kreml på nakken vover Jernesalt at sige sin udiplomatiske mening om russernes reaktion på afholdelsen af den tjetjenske verdenskongres i København

Russerne er som følge af tjetjenske terroristers afskyelige gidseltagning af henimod 800 i enhver henseende sagesløse mennesker i et musical-teater i Moskva blevet forståeligt sårbare over for enhver hjælp til og tolerance over for tjetjenerne. Russerne har i årevis ført en hård og skånselsløs krig mod den tjetjenske oprørsbevægelse og har i hele denne tid nægtet at skelne mellem almindelige tjetjenere der ønsker uafhængighed eller vidtstrakt selvstyre for deres land og egentlige oprørere der vil slås for tjetjenernes frihed med alle midler, inkl. hensynsløs terror.

Russerne er gennem alle årene blevet kritiseret fra såvel politisk som humanistisk side for deres manglende vilje til at løse konflikten med politiske metoder, men kritikkken forstummede stort set den 11. september 2001, efter hvilken skæbnedag tendensen er blevet, at al oprørs- og frihedsbevægelse nemt og bekvemt betragtes som ren og skær terrorisme. Og med terrorister forhandler man som bekendt ikke.

Men tilfældigvis var en tjetjensk verdenskongres forlængst berammet og planlagt til afholdelse i København få dage efter gidselsdramaet og dets tragiske udfald. Og den blev gennemført som planlagt. Dette kunne lade sig gøre, fordi Danmark er et demokratisk land der har ytrings- og forsamlingsfrihed for alle mennesker der overholder landets love og ikke er eftersøgt i hverken Danmark eller udlandet for kriminelle handlinger.

Men denne demokratiske indstilling fatter russerne ikke en brik af. De har aldrig haft ægte demokrati eller det man forstår ved fuldt udbygget civilt samfund. Selvom de for ti år siden gik væk fra det kommunistiske systems diktatur og fik indført visse demokratiske normer og former, herunder frie valg til Duma og præsidentembede, så gælder stadig det gamle zaristisk-leninistisk-stalinistiske princip om, at statsoverhovedet - han kalde sig zar, generalsekretær eller præsident - besidder en magt der sætter ham over demokratisk kontrol og medbestemmelse. Det giver sig blandt andet udtryk i præsidentens kontrol over medierne, noget der i sig selv er nok til at sætte spørgsmålstegn ved de frie valgs frihed.

Men dybest set er problemet af psykologisk art. For russerne i almindelighed (man må naturligvis aldrig glemme de hæderlige undtagelser) vurderer en politiker og et politisk system på magt og magtvilje. Kun den politiker og det system der har magt og som viser sin magt respekteres, og dette betyder omvendt, at man rent ud sagt foragter demokratiske lande der som Danmark og de øvrige vesteuropæiske lande værner om borgernes frihedsrettigheder både juridisk og politisk.

Magtmennesker betragter demokrater som svage og eftergivende, ganske ligesom rockere betragter tolerante, hensyntagende "bløde mænd" som svage og latterlige undermennesker.

Almindelige russere sidder desværre endnu fast i dette gamle, primitive og på instinkter hvilende mønster og går derfor i den aktuelle sag om gidseldramaet og tjetjenerne så vidt, at de beskylder Danmark og den danske regering for at spytte på deres sjæl. Putin aflyser statsbesøget i Danmark og topmødet i København om Kaliningrad, og der opfordres til boykot af Danmark, herunder afbrydelse af samarbejdet mellem Dumaen og Folketinget.

Stormagten, der for ikke så mange år siden endnu var en truende supermagt, prøver med andre ord at skræmme det lille land med metoder der er alt andet end demokratiske og som derfor selvfølgelig virker og kun kan virke - imod hensigten i det demokratiske land de er rettet imod. Der har ikke været slinger i den demokratiske vals i Danmark - og kommer det heller ikke. For alle partier og alle vælgere i Danmark slutter op om linjen. Vi ville svigte demokratiets ånd og idé, hvis vi forholdt os anderledes.

Derfor er det en total misforståelse, når man fra russisk side hævder, at Danmark ligefrem spytter på den russiske sjæl. For det første spytter vi overhovedet ikke på nogensomhelst her hvor vi tager den politiske debat og forhandling alvorligt. Og for det andet har vores fastholden ved de demokratiske ideer faktisk den stikmodsatte hensigt af hån og spytten, nemlig at medvirke til at det efterhånden måtte gå op for russerne og alle andre demokrati-nødlidende mennesker, at politik ikke længere hører hjemme på primitive magtreaktioners plan, men på den gensidige forståelses og respekts plan.

Russerne er naturligvis ikke ubegavede. De er tværtimod højt begavede - både kunstnerisk og intellektuelt. Men når flertallet af dem stadig ikke, ti år efter systemskiftet, forstår forskellen mellem rå magtdemonstration og tolerant demokratisk udfoldelse af frihedsrettighederne, så er de dumme. Dummere end demokratiet tillader.

Deres ærbødige

Jens VrængmoseLæs også artiklerne om:  
Terror på Bali og i Moskva
Arrestationen af tjetjenerenTil toppen   Til forsiden   PrintVersion  


utils postfix clean
utils postfix normal