Jernesalt
Dynamisk komplementær helhedsrealisme
Samfund Eksistens Sekularisering Coronakrisen E-Bøger
SAMFUND
 
EKSISTENS
 
SEKULARISERING
 
2019-FILOSOFIEN
 
ESSAYS
RETORIK
ONTOLOGI
VIRKELIGHED
ENFOLDIG TALE
SKIDT OG KANEL
REDAKTION
PROGRAM
INTRODUKTION
INSPIRATORER
OVERSIGTER
EMNEINDEX
PERSONINDEX
LINKS
E-MAIL
 
utils prefix normal Forside    Oversigter    Redaktion    At læse Jernesalt    Sendemand    Vrangsiden    Kontakt   
 
JERNESALT - coronavirus20g

ARTIKEL FRA JERNESALT - 24.4.20.

Har regeringen indført DDR-tilstande i landet?

Coronakrisen har medført drastiske ændringer i danskernes dagligliv og samfundsliv siden regeringen den 12. marts valgte at lukke børnehaver og skoler, universiteter samt teatre og koncerthuse m.v. og sende et stort antal offentligt ansatte hjem. Restriktionerne blev forlænget til og med påske, og først herefter vovede regeringen en forsigtigt åbning af børnehaver og grundskoler. Og samtidig opfordredes alle til om muligt at arbejde hjemme og i hvert fald holde afstand til andre, og sørge for bedste håndhygiejne.

Det virkede efter hensigten, idet tallet af inficerede og indlagte begyndte at falde, så man nu forbereder yderligere lempelser - dog forudsat at der ikke i næste uge viser sig en ny bølge af smittede som følge af at folk i de mange påskedage med godt vejr i alt for mange tilfælde blæste på reglerne.

Regeringens indgreb var helt nødvendige og blev med få undtagelser godkendt af et stort flertal af folketingets partier og af befolkningen. Og det samme gjaldt de mange økonomiske hjælpepakker til erhvervslivets virksomheder og selvstændige. Men ikke desto mindre er regeringen i flere medier og af flere toppolitikere blevet angrebet for alt for stor magtfuldkommenhed, ja, er endog blevet beskyldt for at have benyttet krisen til at indføre en hård centralstyring af den art man fx så i Østtyskland (DDR) før genforeningen med Vesttyskland i 1990.

Beskyldningerne virker groteske, hvis man kender blot det mindste til DDR's moskvatro ensretning og overvågning af borgerne, for den betød opbygning af et Statsikkerhedssystem (Stasi) der ved hjælp af angiveri og aflytninger registrerede alle afvigelser til mindste detalje - jf. fx filmen "De andres liv" fra 2006. Ved sammenbruddet i 1989 opdagedes et kollosalt arkiv i det hemmelige politis enorme bygningskompleks i Berlin.

De danske restriktioner - der i lidt forskellig udgave kendes fra stort set alle coronaramte samfund - har ikke det fjerneste med diktatur at gøre, men unægteligt er de gennemført langt hurtigere end det er normalt i vort parlamentariske system. Men det har været af den gode grund, at hurtigt handling har været påkrævet. Man har ikke kunnet lave det omstændelige udvalgsarbejde som man plejer - og heller ikke det normale samråd med ministrene. Det kan sagtens udlægges som en midlertidig og beklagelig suspension af den parlamentariske tradition - og man skal ikke være så naiv at tro at Socialdemokratiet som sådant ikke befinder sig godt ved situationen. Men coronakrisen har været en helt ekstraordinær trussel mod samfundet der faktisk savner sidestykke, og derfor må forholdsreglerne egentlig også være det, hvis de skal være effektive og hurtigtvirkende. Alt andet ville være at postulere at demokratiet og parlamentarismen er totalt uegnede til at løse ekstraordinære kriser uanset at de truer samfundsstrukturen og parlamentarismens ideer.Dette forhindrer ikke at man hver eneste dag kan og bør rejse kritik af regeringen. Den understreger jo selv at situationen er så ekstraordinær at man hverken kan forudsige forløbet eller beregne den mest effektive løsning. Regeringen kan simpelthen ikke undgå fejl. Ingen regering ville have været i stand til at undgå fejl eller kritik. Derfor skal det på den ene side understreges at alle restriktioner der indføres med henblik på at bremse smittespredningen og gøre kurven for antallet af smittede så flad som muligt skal være midlertidige og under ingen omstændigheder må forlænges i det uendelige.

På den anden side skal det også understreges, at det for hver dag der går blivere klarere og klarere at krisen vil vare længere end først antaget, endda meget længere, ja, højst sandsynligt kan trække ud i årevis. Og det værste er endda at selv fremkomsten af anvendelige vacciner ikke bliver nogen garanti for total udryddelse, da coronavirussen efter alt at dømme er så tilpasningsdygtig til ændringer i miljøet, at den vil kunne mutere gang på gang.

Problemet bliver derfor ikke om demokratiet og parlamentarismen skal suspenderes, så den til enhver tid siddende regering kan handler efter egen vilje og lyst, men at grundprincipperne i demokratiet tværtimod skal opretholdes med regelmæssige frie valg, ytringsfrihed og pressefrihed og domstolenes uafhængighed m.m. samt kontrol af lovgivningsprocessen. Udfordringen er derimod at parlamentarismens detajlregler skal tilpasses den nye virkelighed, så man i praksis kan undgå de former for chikane mod en regering der ligger fristende nedlagt i reglerne for samråd med ministrene.

Jeg skal ikke indlade mig på en vurdering af hvordan dette kunne gøres betryggende, for man vil formentligt ikke kunne finde en løsning hvor selv de mest yderligtgående oppositionspartier ikke vil føle sig trådt over tæerne, hvis adgangen til samråd begrænses. Det er jo den de lever højt på. Men jeg vil understrege at en ændring af de gældende regler efter min mening bliver uundgåelig, hvis man vil skaffe sig optimale muligheder for effektivitet i forhold til nye situationer i kriseforløbet. Og dette skyldes ganske enkelt at jeg er overbevist om at ændringerne i samfundslivet bliver meget store og langsigtede, og at vi formentligt aldrig vil vende tilbage til 'status quo ante bellum'. Og held for det, for det ville da være ødelæggende for både det fysiske miljø og det psykiske miljø, hvis den økonomiske vækst, forbrugerismen, turismen og multikulturalimen skulle vende tilbage med gammel styrke.

Tilpasning til den nye virkelighed bliver nødvendig - og den skal vel at mærke ikke fastholde gammel autoritetstro, pligtetik eller gamle dyder. Der er tværtimod behov for opgør med de gamle ideer, for nytænkning, helhedsrealisme og konsistensetik.

Ejvind RiisgårdRelevante e-bøger fra Jernesalt:

'Den komplementære helhedsrealisme' (opdatering af Jernesalts 2009-filosofi, som udkommer 30.11.13. Prisen fra 2.1.15. er 50 kr.). Udover kapitlerne i 2009-udgaven indeholder e-bogen essayet Religion som emergent fænomen i biologien.

'Højsangen om den menneskelige eksistens' (nyt og afsluttende hovedværk af forfatteren, som udkom 22.11.13.). 358 sider, rigt illustreret. Pris 100 kr.

'Eksistens-psykologi for 21. årh.' (kr. 25) indeholder artikelserierne om de psykiske grundprocesser, om de psykiske fundamentalkræfter, om bevidsthedsforskning og om det kollektivt ubevidste samt artikler om 'jeget og selvet' og åndslivet m.m.

'Konsistensetik - Erling Jacobsen og Jes Bertelsen'   omfatter essays om Etik og eksistens, Erling Jacobsens moralfilosofi

'Virkelighedens dobbelte karakter' (kr. 25) indeholder essayene om Virkeligheden fordelt på kapitler om fysikken, tiden, rummet, livet, ånden, sproget og humoren.

Nærmere om e-bøgerne i oversigten her på siderne

Bøgerne forhandles ikke længere af Saxo.com, men kan fås ved direkte henvendelse til undertegnede på mail-adressen: jernesalt@newmail.dk.Relevante artikler på Jernesalt:

Reglen om at holde afstand er naturstridig, men midlertidig nødvendig  (27.4.20.)

Tysk genforening 1990 - og ny tysk deling 2015  (7.10.15.)
EU's ledere tror ikke på europæisk kulturs unikke fortrin  (22.11.15.)
Merkel bringer sit land og hele EU ud i ufrihed og fangenskab  (6.11.15.)
Merkels bevidste satsning på Tyrkiet undergraver europæisk fællesskab  (20.10.15.)
EU og Merkel bruger flygtningestrømmen til at skabe mere union  (14.10.15.)
Jubilæum for Murens Fald i 1989  (9.11.14.)Global borgerkrig eller global inkonsistens?
Globalisering: Er globaliseringen et gode eller et onde?  (25.6.04.)konsistens-aksiomet
Kan moral begrundes?  (Erling Jacobsens moralfilosofi)
etik og eksistens  (Essay om etikkens placering i den menneskelige eksistens
Konsistens-etikkens Ti Bud  (Ti moderne principper for det sekulariserede samfund)Artikler om EU og Europa
Artikler om Etik
Artikler om Samfund
Artikler om Eksistens
Artikler om SekulariseringRedaktion
Essays
Emneindex
Personindex

Programerklæring af 2.6.02.
Jens Vrængmoses rubrik
Per Seendemands rubrik (fra 2005)At læse Jernesalt
Introduktion til Jernesalts filosofi
Komplementaritetssynspunktet
Modstanden mod komplementaritetssynspunktet

Den komplementære helhedsrealisme
De psykiske grundprocesser
De psykiske fundamentalkræfter
Konsistens-etikken
Etik og eksistens

Livskvalitet (fire artikler) (2002-03)
Ontologi-serie (tolv artikler) (2010)
Virkelighedsopfattelse (syv artikler) (2007)
Religion som emergent fænomen i biologien  (28.12.09.)Jernesalts 2009-filosofi
Forord  -   Begreber og aksiomer  -   Krisen ved årsskiftet 2008/09  -   Verdensbilledet 2009
Livet  -   Mennesket  -   Sjælen  -   Sproget  -   Samfundet  -   Overordnede politiske parametre
Udfordringen  -   Helhedsrealismens advarsler  -   Helhedsrealismens anbefalinger  -   EfterskriftVærdimanifest (fra 2003))
Værdimanifest i forkortet udgave
Sagregister til værdimanifestTil toppen   Til forsiden   PrintVersion   Tip en ven  utils postfix clean
utils postfix normal