Jernesalt
Dynamisk komplementær helhedsrealisme
Samfund Eksistens Sekularisering Coronakrisen E-Bøger
SAMFUND
 
EKSISTENS
 
SEKULARISERING
 
2019-FILOSOFIEN
 
ESSAYS
RETORIK
ONTOLOGI
VIRKELIGHED
ENFOLDIG TALE
SKIDT OG KANEL
REDAKTION
PROGRAM
INTRODUKTION
INSPIRATORER
OVERSIGTER
EMNEINDEX
PERSONINDEX
LINKS
E-MAIL
 
utils prefix normal Forside    Oversigter    Redaktion    At læse Jernesalt    Sendemand    Vrangsiden    Kontakt   
 
JERNESALT - coronavirus20r

ARTIKEL FRA JERNESALT - 21.7.20.

Trods historisk budgetaftale er EU mere splittet end nogensinde

Efter fire lange dages forhandlinger lykkedes det tirsdag morgen kl. 5.30 de 27 EU-landes stats- og regeringschefer under rådsformand Charles Michelle at blive enige om et kompromis om EU's langtidsbudget for de næste syv år. Dermed er det bestemt at EU de kommende syv år kan bruge næsten 8.000 milliarder kroner. Men i tilgift er rådet også blevet enige om at etablere en ny og helt ekstraordinær genopretningsfond på næsten 5.600 milliarder kroner, som først og fremmest skal målrettes de områder og sektorer, der er blevet ramt hårdest af covid-19. For at finansiere det store budget skal EU ud at låne pengene som fælles lån for alle EU-lande - og det er noget nyt.

Det er unægteligt en historisk aftale, der dels skyldes den ekstraordinære situation omkring coronakrisen, dels Tysklands og Frankrigs energiske kamp for at sikre de sydeuropæiske lande - navnlig Italien og Spanien - en genopretningsfond på næsten 5.600 milliarder kroner, hvor den ene halvdel gives som direkte tilskud og den anden halvdel som lån der skal tilbagebetales efter 2028. Men modstanden fra Østrig, Holland, Sverige og Danmark har være hård, fordi regeringerne her mener at de lande der vil få tilskud ikke er økonomisk ansvarlige. Og selve forhandlingernes udstrækning viser med al ønskelig tydelighed at landene reelt er dybt splittede mellem de fuldt ansvarlige og de mindre ansvarlige. Derfor vil man også i EU-parlamentet, der skal godkende aftalen, komme til at se en bitter strid.

Det er typisk at man i debatten har brugt subjektive og moraliserende udtryk for de fire modstandslande. Man har kaldt dem "sparebanden" og antydet at det skulle knibe med deres solidaritet over for lande der er hårdest ramt af coronakrisen. Men sagen er jo at de hårdt ramte sydeuropæiske lande hverken har vist stor ansvarlighed under coronakrisens første måneder eller inden krisen har ført en økonomisk politik der kunne have sikret et fornuftigt økonomisk beredskab. De har tværtimod haft økonomisk underskud på nationalbudgetterne i årevis. Og derfor har modstanden mod hjælpen til dem ikke blot gået på at de ikke fortjener at få noget forærende, men også på at der ikke er ringeste garanti for at de overhovedet vil være i stand til at betale lånene tilbage, når de skal begynde på det efter 2028. Det kan til den tid være helt andre politikere der sidder ved magten - og især Italien har vist sig at være et land med skiftende regeringer som man ikke altid kan stole på. Men har har altså fra skeptikernes side bøjet sig af hensyn til fællesskabet - på trods af at især Tysklands kansler Merkel personligt har et stort ansvar for at flygtningeproblemerne løb løbsk fra hun åbnede EU's grænser i 2015.Men hertil kommer at usikkerheden om fremtiden i allerhøjeste grad er blevet meget stor på grund af coronakrisen. De sydeuropæiske lande er alle afhængige af den internationale turisme og har derfor været særligt hårdt ramt i år, men ingen kan med sikkerhed vide om turismen nogensinde vender tilbage på fuld styrke. Meget tyder i hvert fald på at krisen får langvarige konsekvenser for borgernes forbrug og dermed for landenes økonomier. Det er reelt en fordel for miljøet. Og da 30 procent af EU's nye langtidsbudget skal støtte en mere miljøvenlig strukturudvikling, trækker den særlige genopretningsfond mere imod end for.

Yderligere har en ny prognose om verdensbefolkningens udvikling vist at der på grundlag af landenes vidt forskellige fødselsrater efter al sandsynlighed vil være en tendens til at netop de sydeuropæiske lande (tillige med fx. Japan og Kina) vil risikere en betydelig nedgang i befolkningstallet frem til år 2100. Italien spås ligefrem en halvering! Og det kan kun betyde endnu større vanskeligheder med at komme ud af de aktuelle økonomiske problemer og endnu større splittelse mellem fuldt ansvarlige og mindre ansvarlige lande. - Rapporten er udarbejdet af folk fra Institute for Health Metrics and Evaluations på Washington Universitet - Jf. artikel i det videnskabelige tidsskrift 'The Lancet'.

Derfor skal man have med i bedømmelsen af det netop vedtagne langtidsbudget for EU at det er et meget klart udtryk for at de store lande og den nuværende EU-kommission med Ursula von der Leyen som formand ønsker at bruge coronakrisen til en øget centralisering af EU (flere penge fra medlemslandene skal gå gennem Bruxelles' maskineri).

Derfor giver det ikke megen mening at udråbe vindere og tabere i kampen om et kompromis, for alle kan siges at have vundet et eller andet gennem kompromisset, men også alle kan siges at have tabt dels ved centraliseringen, dels ved den langt større usikkerhed om både tiden frem til 2028 og tiden efter 2028.For første gang vil man koble udbetalingen af EU-midler sammen med landenes efterlevelse af retsstatsprincipperne. Det er især rettet mod lande som Ungarn og Polen, der har fået kritik for ikke at respektere EU's grundlæggende rettigheder og værdier. Især den ungarnske premierminister Victor Orban var modstander af sammenkoblingen mellem budget og retsprincipper og truede under forhandlingerne med veto af hele aftalen, men fik altså et par indrømmelser i formuleringerne, han kunne leve med. Men det konkrete indhold er endnu ikke røbet.

Budgetrammen blev ikke så lav, som Mette Frederiksen havde håbet, og Danmarks årlige regning til EU -budgettet kommer til at stige. Det skyldes også, at antallet af medlemslande er faldet fra 28 til 27 efter briternes exit, og derfor er der "færre om at dele regningen" som det udtrykkes. Men der burde vel også være færre udgifter, når et stort medlem som Storbritannien forlader fællesskabet.

Til gengæld fik den danske regering forhandlet en større rabat på indbetalingerne til EU-bidraget, end der først var lagt op til, nemlig på 2,7 milliarder kroner årligt - mod den nuværende årlige rabat på omkring én milliard kroner. - Det er selvfølgelig vigtigt, at vi har fået en - nok for mange - overraskende god, stor dansk rabat, siger statsministeren. For det indikerer, at man godt både kan kæmpe for danske og europæiske interesser samtidig. Hun vil dog ikke sætte tal på, hvor meget Danmark kommer til at betale ekstra fremover.

Men alt i alt er der overvejende tilfredshed med resultatet blandt de danske partier der ikke er direkte imod EU. Selv Venstre, der ikke ville stemme for selve forhandlingsmandatet til Mette Frederiksen, er tilfreds. Men denne tilfredshed må kaldes kortsigtet. Problemerne vil først vise sig hen ad vejen og henad årene. EU er ikke splintret endsige afgået ved døden. Men unionen er splittet som ingensinde før mellem de nationalt orienterede og de centralistisk indstillede. Og det vil den blive ved med at være. Landene har stadig fælles interesser, men det afgørende bliver at befolkningerne er blevet mere og mere skeptiske med unionen som den udvikler sig.

Ejvind RiisgårdLinks:

EU-kommissionen
Folketinget - med links til medlemmer og partier
Statsministeriet - med links til øvrige ministerier

Socialdemokraterne
Venstre
Det konservative Folkeparti
Nye Borgerlige
Socialistisk Folkeparti
Det radikale Venstre
Enhedslisten
Dansk Folkeparti
Liberal AllianceRelevante e-bøger fra Jernesalt:

'Den komplementære helhedsrealisme' (opdatering af Jernesalts 2009-filosofi, som udkommer 30.11.13. Prisen fra 2.1.15. er 50 kr.). Udover kapitlerne i 2009-udgaven indeholder e-bogen essayet Religion som emergent fænomen i biologien.

'Højsangen om den menneskelige eksistens' (nyt og afsluttende hovedværk af forfatteren, som udkom 22.11.13.). 358 sider, rigt illustreret. Pris 100 kr.

'Eksistens-psykologi for 21. årh.' (kr. 25) indeholder artikelserierne om de psykiske grundprocesser, om de psykiske fundamentalkræfter, om bevidsthedsforskning og om det kollektivt ubevidste samt artikler om 'jeget og selvet' og åndslivet m.m.

'Konsistensetik - Erling Jacobsen og Jes Bertelsen'   omfatter essays om Etik og eksistens, Erling Jacobsens moralfilosofi

'Virkelighedens dobbelte karakter' (kr. 25) indeholder essayene om Virkeligheden fordelt på kapitler om fysikken, tiden, rummet, livet, ånden, sproget og humoren.

Nærmere om e-bøgerne i oversigten her på siderne

Bøgerne forhandles ikke længere af Saxo.com, men kan fås ved direkte henvendelse til undertegnede på mail-adressen: jernesalt@newmail.dk.Relevante artikler på Jernesalt:

Coronakrisen ændrer dansk politik  (21.6.20.)
Coronakrisen bliver en tidsperiode i sig selv  (13.6.20.)
Genåbningen af mange af vore nedlukkede samfund er ikke ensbetydende med coronakrisens afslutning  (2.6.20.)
Oplevelseskulturen er syg og falsk  (21.5.20.)
Nedlukningen af det normale samfundsliv og kulturliv bliver dyr  (14.5.20.)Artikler om Danmark
Artikler om EU og Europa
Artikler om Samfund
Artikler om Eksistens
Artikler om SekulariseringRedaktion
Essays
Emneindex
Personindex

Programerklæring af 2.6.02.
Jens Vrængmoses rubrik
Per Seendemands rubrik (fra 2005)At læse Jernesalt
Introduktion til Jernesalts filosofi
Komplementaritetssynspunktet
Modstanden mod komplementaritetssynspunktet

Den komplementære helhedsrealisme
De psykiske grundprocesser
De psykiske fundamentalkræfter
Konsistens-etikken
Etik og eksistens

Livskvalitet (fire artikler) (2002-03)
Ontologi-serie (tolv artikler) (2010)
Virkelighedsopfattelse (syv artikler) (2007)
Religion som emergent fænomen i biologien  (28.12.09.)Jernesalts 2009-filosofi
Forord  -   Begreber og aksiomer  -   Krisen ved årsskiftet 2008/09  -   Verdensbilledet 2009
Livet  -   Mennesket  -   Sjælen  -   Sproget  -   Samfundet  -   Overordnede politiske parametre
Udfordringen  -   Helhedsrealismens advarsler  -   Helhedsrealismens anbefalinger  -   EfterskriftVærdimanifest (fra 2003))
Værdimanifest i forkortet udgave
Sagregister til værdimanifestTil toppen   Til forsiden   PrintVersion   Tip en ven  utils postfix clean
utils postfix normal