Jernesalt
Dynamisk komplementær helhedsrealisme
Samfund Eksistens Sekularisering Coronakrisen E-Bøger
SAMFUND
 
EKSISTENS
 
SEKULARISERING
 
2019-FILOSOFIEN
 
ESSAYS
RETORIK
ONTOLOGI
VIRKELIGHED
ENFOLDIG TALE
SKIDT OG KANEL
REDAKTION
PROGRAM
INTRODUKTION
INSPIRATORER
OVERSIGTER
EMNEINDEX
PERSONINDEX
LINKS
E-MAIL
 
utils prefix normal Forside    Oversigter    Redaktion    At læse Jernesalt    Sendemand    Vrangsiden    Kontakt   
 
JERNESALT - sogsfplan0510

ARTIKEL FRA JERNESALT - 12.5.10.


Også redningspakke fra S og SF

I går tirsdag den 11. fremlagde socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidt og SF's formand Villy Søvndal de to partiers fælles udspil til et regeringsprogram under titlen 'Fair Løsning', og det skete i Børsens gamle festsal og på klokkeslettet 11 der er fast tid for statsministerens ugentlige pressemøde i statsministeriet.

Valgkampen er i fuld gang og har været det i flere måneder, så nu skulle den længe bebudede redningsplan for dansk økonomi fremlægges på bedste kommunikative vis i smukke borgerlige omgivelser, der plejer at være forbeholdt erhvervslivet, og uden distraherende røde faner (der kunne give signalforvirring), men det skete dog med den generende hage at udspillet ved en fejl var sivet ud til pressen dagen før (hvor også EU's redningspakke var i fokus) og nu ufriviligt måtte konkurrere med opmærksomheden om forhandlingerne i London mellem de konservative og liberaldemokraterne og deres redningspakke i form af en koalitionsregering der kun kan betegnes som en ny udgave af den tredje vejs politik. Forandring fryder.

Oppositionens udspil har selvsagt fået en blandet modtagelse, da det i sagens natur kun kan byde den siddende regering inderligt imod. Statsministeren benyttede allerede sit pressemøde til at ironisere over det. Udspillet kommer måske nok med løsninger, men det er ikke løsninger på Danmarks problemer. De politiske ordførere fra Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti mente heller ikke udspillet var seriøst. Og finansminister Claus Hjort Frederiksen fulgte om aftenen op i Deadline med påstande om at udspillet ikke hang sammen, ikke løste de øjeblikkelige problemer for de nærmeste finansår, ikke opfyldte EU's konvergenskrav om gældsnedbringelse og i det hele taget blot lovede mere velfærd ved at øge de offentlige udgifter. Det hjalp ikke at SF's gruppeformand Ole Sohn henviste til at udspillet var gennemregnet af det selvsamme økonomistyringsprogram som regeringen og hele centraladministrationen bruger - ADAM for Annual Danish Aggregate Model. For Hjort kunne sagtens med egne trænede økonomiøjne se, at oppositionens udspil ikke hænger sammen.

Men uanset hvilken ideologisk hovedvinkel man har på udspillet, så må det siges at være en fordel for alle parter, at vi nu har fået et gennemarbejdet bud på hvilken politik socialdemokraterne og SF vil føre, hvis og når de kommer til regeringsmagten. Der bliver ganske vist først valg om halvandet år, og det er lang tid at føre valgkamp i. Meget kan ske i mellemtiden. Men regeringen har ikke just vind i sejlene for tiden. Og den har selv efterlyst et konkret udspil som det vil være muligt at tage stilling til. Det er nu kommet, det er faktisk mere konkret end alle tidligere udspil fra den kant. Så det mindste regeringen og Dansk Folkeparti, erhvervslivets organisationer, fagbevægelsen samt medier og vælgere kan gøre er at tage det alvorligt som udtryk for oppositionens ærligt mente vilje og ansvarlighed.Hovedpunkterne i udspillet er som følger og som de kan læses i en stor annonce i dagens aviser, på tryk eller på nettet (fairloesning.dk):

- Alle danskere skal arbejde en time mere om ugen med fuld løn. Det skønnes at kunne indbringe staten 15 mia i ekstra skat.
- Det skal gøres attraktivt at udskyde efterlønnen, men retten til efterløn fastholdes.
- Statstilskuddet til arbejdsløshedsforsikringen forhøjes, så lønmodtagernes kontingent kan sættes ned.

- Dagpengesystemet og førtidspensionsordningen reformeres, fx med kortere dagpengeperioder.
- De unge skal hurtigere igennem uddannelsessystemet.
- De unge på erhvervsuddannelserne skal have garanti for praktikpladser.

- Offentlige investeringer fremskyndes
- Der skal skæres i støtteordninger til erhvervslivet.
- Dog skal der gives særlig støtte til virksomheder i yderområderne

- Beskæftigelsesfradraget sættes op, så alle får skattelettelser.
- Alle med indkomster over 1 mio skal betale ekstra skat
- Bankerne skal betale ekstra skat
- Afgifter på sukker, cigaretter og fedt sættes op (både for folkesundhedens og statsindtægternes skyld).

Ialt skulle planen give statskassen ekstra indtægter på 48,5 mia over en årrække. EU's konvergens-krav om besparelser på 24 mio over de næste tre år kan dog ikke opfyldes, hvorfor S-SF - nok lidt optimistisk - vil søge EU om dispensation fra reglerne.De to udspils-partier accepterer regeringens beregning over at der de nærmeste år kommer til at mangle 24 mia på statsbudgettet, men de vil ikke acceptere regeringens løsning der hedder nulvækst i den offentlige sektor der vil give besparelser på 13,5 mia.

I stedet vil S/SF kickstarte dansk økonomi ved at fremskynde investeringer i veje, kloakker, skoler og klima, så beskæftigelsen vil stige og dermed også skattegrundlaget.

De to oppositionspartier siger åbent og ærligt at at der venter nogle år med hårdt arbejde og ikke alle beslutninger vil være populære. Men de to partier giver deres håndslag på at "hvis du vil arbejde en time mere om ugen - eller 12 minutter om dagen - kan vi igen få orden i statskassen, skabe ny vækst og velfærd for vores ældre og vores børn." Og de to underskrivende formænd, der klæder hinanden mere og mere, er såmænd så høflige at takke de læsere der har brugt tid på at læse deres annonce.

Punktet med at folk i den erhvervsaktive alder blot skal yde en times arbejde mere om ugen for at løse det store problem der hedder mangel på arbejdskraft om nogle år, er helt central - og prydede bagtæppet ved forelæggelsen på Børsen. Det lyder besnærende, selvom der selvfølgelig allerede er fundet interview-ofre med småbørn der ikke vil være med. Men for det første er beregninger om provenuet ved den slags forslag usikre, for det andet er det arbejdsmarkedets parter der skal afgøre sagen ved normale overenskomstforhandlinger (og de næste kommer først om to år), og for det tredje rammer det skævt i befolkningen) det går mest ud over folk med småbørn og folk der har tungt arbejde).Generelt kan siges, at der som sædvanligt ved den slags store udspil indgår så mange skøn i beregningerne, at helhedsvirkningen bliver usikker, nøjagtigt som det også vil være tilfældet når regeringen forelægger sin endelige plan til efteråret. Hverken politik i almindelighed eller økonomi i særdeleshed er en eksakt videnskab. Det er derfor ikke nogen garanti for nogetsomhelst udspil at det er gennemregnet på ADAM eller SMERC eller DREAM eller hvad de andre fine økonomi-modeller nu hedder. Der skal lidt sund sans til at vurdere økonomiske og politiske udspil, ligesom vælgernes vurderinger altid afhænger af deres ideologiske forhåndsindstillinger - og i begge tilfælde betyder psykologien meget.

Det mest bemærkelsesværdige ved socialdemokraternes og SF's udspil er at det imødekommer en del af ønskerne fra de radikales side (og ikke direkte afskrækker Enhedslisten). Dermed er det et godt bud på grundlag for både kommende valgoplæg og regeringsforhandlinger. Fagbevægelsen har været inddraget i forhåndsdrøftelserne og har ikke afvist at røre ved arbejdstiden. Erhvervslivet tror forventeligt ikke på at man kommer uden om at røre efterlønnen og bryder sig iøvrigt ikke om nye skatter, men finder sig altid i meget. Eksperter tvivler på at EU går med til lempelse af konvergenskravet til Danmark. Men fronterne er trukket klarere op end før.

Berlingske Tidendes kommentator Niels Krause-Kjær ironiserer gevaldigt over de milliardindtægter på hurtigere studietider som S og SF kalkulerer med. Her er "da vist lige lovlig megen tro på julemænd og havenisser". Men han tilføjer meget rigtigt, at "i disciplinen havenisser og økonomiske vindfrikadeller, så kan hverken regering eller opposition vist lære hinanden meget". Og han slutter sin kommentar med endnu mere ironi: "Bolden ligger [derfor] nu hos den nuværende regering. Den er nødt til at krybe ud af sit flyverskjul dikteret af lige dele vælgerfrygt og Dansk Folkeparti-frygt. Ellers bliver det snart en vane for Helle Thorning-Schmidt at holde pressemøder tirsdag kl. 11.00."

Og her er vi nok ved dagens politisk-psykologiske kerne: Det er Helle Thorning og Villy Søvndal der har taget têten i dansk politik.

Jan JernewiczHenvisninger:

Links til:

'Fair Løsning'

Socialdemokraterne
Socialistisk Folkeparti
Det radikale Venstre
Enhedslisten

Venstre
Dansk Folkeparti
Det konservative FolkepartiRelevante artikler på Jernesalt:

De danske socialdemokraters dilemma  (28.9.09.)
S spiller højt spil med skatteudspillet med SF  (29.8.09.)
Socialistisk Folkeparti på vej mod magten?  (25.4.10.)
Bliver SF rygraden i en alternativ regering?   (13.8.09.)
SF bakker op om Søvndals målrettethed   (27.4.09.)

Er Lars Løkkes realisme en ideologi?  (30.4.10.)
Lars Løkkes og VK-regeringens dilemma  (11.4.10.)
Det nye regeringsgrundlag  (25.2.10.)
Lars Løkke Rasmussens store rokade  (23.2.10.)
Lars Løkkes problem  (10.2.10.)

Finanslovsforslaget for 2010 med kæmpeunderskud   (26.8.09.)
Smal skattereform en realitet  (2.3.09.)
Den økonomiske krise nu for alvor en omvæltende realitet  (29.10.08.)
Finanskrisen afslører økonomiens fundamentale irrationalitet  (8.10.08.)
Bliver finanskrisen Det Store Tidehverv?  (30.9.08.)
Finanskrisen stikker dybt  (28.9.08.)

Individ og samfund som komplementære fænomener  (23.7.03.)
Liberalismen og socialismen som komplementære fænomener  (26.8.03.)
Den kreative klasse ifølge Richard Florida   (9.3.06)
Den herskende klasse efter 1970   (19.02.03.)
Midten i dansk politik  (25.10.04.)Artikler om Danmark
Artikler om Samfund
Artikler om Eksistens
Artikler om Religion
Artikler om SekulariseringAt læse Jernesalt
Introduktion til Jernesalts filosofi
Komplementaritetssynspunktet
Helhedsrealismen
De psykiske grundprocesser
Konsistens-etikkenTil toppen   Til forsiden   PrintVersion   Tip en ven  


utils postfix clean
utils postfix normal