Jernesalt
Dynamisk komplementær helhedsrealisme
Samfund Eksistens Sekularisering Coronakrisen E-Bøger
SAMFUND
 
EKSISTENS
 
SEKULARISERING
 
2019-FILOSOFIEN
 
ESSAYS
RETORIK
ONTOLOGI
VIRKELIGHED
ENFOLDIG TALE
SKIDT OG KANEL
REDAKTION
PROGRAM
INTRODUKTION
INSPIRATORER
OVERSIGTER
EMNEINDEX
PERSONINDEX
LINKS
E-MAIL
 
utils prefix normal Forside    Oversigter    Redaktion    At læse Jernesalt    Sendemand    Vrangsiden    Kontakt   
 
JERNESALT - e-bog21 Manifest

PRÆSENTATION AF E-BOG FRA fra JERNESALT -

Manifest 2014 - Politisk status - Dansk FolkepartiIndledning til bogen:

Indvandrerdigteren Yahya Hassans 'Digte' rejste overraskende stor debat om den undertrykkende fædrestyring i det muslimske miljø. Værdipolitikken vendte tilbage med fuld styrke - og kunne ikke længere afvises som en problematik der blev overdrevet af folk der af den ene eller anden grund ikke brød sig om muslimer eller fremmede i det hele taget. Den bekræftede tværtimod at forholdene i indvandre-miljøet er så betændte at de i høj grad står i vejen for integrationen af muslimer og for kvindefrigørelsen.

I begyndelsen af året undergravede udviklingen i det uroplagede SF på få dage Anette Vilhelmsens formandsautoritet hvad der betød partiets definitive farvel til regeringsdeltagelsen - og dermed også en regulær svækkelse af Thorning-regeringen. Denne fik samtidig store vanskeligheder med at forsvare den stramme økonomiske politik som navnlig finansminister Bjarne Corydon står for. Og det gav ikke alene lave tal i meningsmålingerne for SF og socialdemokraterne, men også overraskende spring opad for Dansk Folkeparti der for alvor begyndte at konkurrere med S om andenplad-sen blandt dansk partier og endda også viste at partiet Venstre ikke skulle føle sig for sikker på førstepladsen.

Det kommende EU-valg betyder samtidig en klarere skillelinje mellem EU-tilhængere og EU-skeptikere eller -modstandere som følge af den systematiske indblanding fra Bruxelles-bureaukratiets side i danske forhold som mange danskere finder utidig. Det er navnlig Enhedslisten og Dansk Folkeparti der nyder godt af den udbredte skepsis, men det er kun DF der opstiller sine egne kandidater til EU-parlamentet. Enhedslisten henviser til 'Folkebevægelsen mod EU'.

Modstanden mod EU og EU-bureaukratiet er stigende i hele Europa, og det er typisk for debatten at modstanden ofte stemples unuanceret som højrenationalisme - som om der ikke kunne være fornuft i en nationalitetsfølelse der giver plads til internationalt samarbejde, men samtidig ønsker optimal national suverænitet af den simple demokratiske grund at sundt demokrati kræver lokal forankring.

Til den nye udvikling i det politiske liv hører også problemerne i Syrien og Ukraine og på Krim som blev behandlet i særskilte artikler på Jernesalt, men de førte alt i alt til Helhedsrealismens Manifest, der i koncentreret form opridser vor tids hovedkonflikter og deres mulige løsninger i et dristigt, men også humoristisk modspil til det gamle kommunistiske manifest fra 1848 der havde klassekampen som forudsætning og mål og allerede derfor er dybt forældet.

'Helhedsrealismens manifest' opstiller heroverfor den komplementære modsætning mellem frihedsprincippet og lighedsprincippet som forudsætningen for den stadige fornyelse af et fredeligt og konstruktivt fællesskab mellem oplyste mennesker. Det understreger specifikt at det er muligt at overvinde den håbløse og ødelæggende dualisme mellem det materielle og det åndelige ved en fuld forståelse for at vi psykisk set lever i en tilværelse der har to tilgange: en ydre sanselig der kan give os erken-delse af objektive og kontrollerbare 'genstandssandheder' og en indre intuitiv der kan give os erfaring af subjektive, uhåndgribelige og komplekse eksistenssandheder.

Naturvidenskaben og det praktiske samt økonomiske liv bygger på den første slags sandheder, mens vores fællesmenneskelige og umiddelbare livsforhold, herunder kærligheds- og familielivet, kunsten, musikken, fritiden, kulten og religionen i bredeste forstand bygger på eksistenssandheder som altid må fornys i dialog med andre mennesker.

Dette indebærer at samfundslivet bliver stressende og fremmedgørende, hvis det indsnævres til kun at fremme det nyttige og praktiske, mens alt andet skydes i baggrunden. Men desværre fokuserer politikerne alt for meget på den ene side af sagen.

Med jævne mellemrum sker der imidlertid ofte et oprør mod indsnævringen af virkeligheden. Det skete under den franske revolution og romantikken. Det skete efter 1. verdenskrigs katastrofale krigsfejltagelser og igen efter 2. verdenskrigs militære og ideologiske katastrofer. Det skete igen med ungdomsoprøret i 1968 og vælger-opbruddet i 1973. Men det skete også i Østeuropa efter sovjetkommunismens fald samt i Mellemøsten og omliggende lande gennem det kortvarige arabiske forår i de seneste år. Og det synes igen at være på vej i Europa på flere områder.

Det er derfor vigtigt at være opmærksom på alle større forandringsprocesser og alle nye muligheder. Og derfor peger Manifestet også på mulighederne.

Da jeg tidligere har udgivet mine analyser af såvel Socialdemokraternes og SF's utopier og fejlslag som Venstres ufuldførte forsøg på et systemskifte omkring 'Den tredje vej', har jeg fundet det nødvendigt nu at supplere med en analyse af Dansk Folkeparti som efter min bedste overbevisning har bevæget sig helt ind på midten af dansk politik, og med sit formandsskifte tilsyneladende har formået at få nye vælgere i tale, men som endnu ikke synes at have afklaret sin strategi eller forstået sine store historiske muligheder.

Alle mine analyser bygger på min komplementære helhedsrealistiske filosofi som dels foreligger som selvstændigt værk i ajourført udgave, dels er suppleret med 'Højsangen om den menneskelige eksistens' som er et meget bevidst forsøg på at påpege at hver nation og hvert folk er nødsaget til at skabe sin virkelighed på ny og på ny med opbydelse af alle sine evner og al sin konstruktive vilje. Og denne virkelighedsskabelse er vel at mærke ikke en vilkårlig konstruktion af den art der til hver en tid kan ændres, men er tværtimod en genuin skabelse der altid trækker på den folkelige kreativitet af dyb kollektiv art.

Erfaringen viser at folk i dag i vid udstrækning er uvidende om det kollektivt ubevidstes kreative kræfter og derfor også har vanskeligheder med at læse tekster herom. Det har jeg taget konsekvensen af ved at forme 'Højsangen om den menneskelige eksistens' som et polyfont og polyformt værk der kombinerer en prosaisk gennemgang af idéhistorien, naturvidenskaben og den politiske historie med mytologisk stof, essays om kunst, film og musik og helt personlige beretninger ideer.

Sidst i nærværende bog er gengivet enkelte afsnit af Højsangen, herunder indledningskapitlet om Skabelsen, men først og fremmest skal påpeges at Højsangen ikke kan forstås hvis man kun læser selektivt, altså kun læser hvad man umiddelbart finder interessant. Man er nødt til at læse hele Højsangen i den rækkefølge kapitlerne og illustrationerne kommer. Forståelse af alle enkeltheder kræver forståelse for helheden.Indholdsfortegnelse:

Indledning

Helhedsrealismens manifest Noter til helhedsrealismens manifest

Politisk status II - Danmarks unikke situation
Vælgerskredets store spøgelse
Dansk Folkepartis forvandling
Kristian Thulesen Dahl - karakteristik og vurdering
Udfordringen og chancen
Ny oplysningstid mulig og ønskelig
Politisk status I - Europa
Fædrestyringens fallit og alternativ
Værdikampen må op på et højere niveau
Er kristendommen passé?

Introduktion til Højsangen om den menneskelige eksistens

Højsangens indholdsfortegnelse:
Indledningskapitlet: Skabelsen
Kapitlet Falske myter i nutiden med afsnittene: Historiegalskabens tyranni - Reduktionisme og tro på tegn - Forestillinger om urtid og begyndelse - Videnskabens affortryllelses-strategi - Kommunikationstrendens vildveje - Fremskridtet som afgud - Karriereræset - Juraens samfundshærgen
Kapitlet: Vor tids afgørende udfordringLink til oversigten over e-bøger.Den overordnede komplementære helhedsrealisme vil fremgå af 'Jernesalts 2009-filosofi' eller 'Jernesalts 2019-filosofi'.NB Værket er fra januar 2020 ikke længere tilgængeligt som e-bog.

Ejvind RiisgårdRelevante artikler på Jernesalt:

Helhedsrealismens manifest (14.2.14.)

Politisk status II - Danmarks unikke situation  (18.3.14.)
Politisk status I - Europa  (7.3.14.)
Kristendommen passé?  (26.12.04.)

Vor tids største udfordring: Nyskabelsen af den umiddelbare realitet  (13.11.13.)
Udfordringen for dansk politik og kultur 2013  (8.11.13.)
Mellemøst-udfordringen 2013  (1.11.13.)
Lars Løkke faldt uhjælpeligt igennem  (21.10.13.)
Gives der slet ikke nutidig og progressiv eksistensfilosofi?  (16.10.13.)Artikler om Eksistens
Artikler om Sekularisering
Artikler om SamfundRedaktion
Essays
Emneindex
Personindex

Programerklæring af 2.6.02.
Jens Vrængmoses rubrik
Per Seendemands rubrik (fra 2005)At læse Jernesalt
Introduktion til Jernesalts filosofi
Komplementaritetssynspunktet
Modstanden mod komplementaritetssynspunktet

Den komplementære helhedsrealisme
De psykiske grundprocesser
De psykiske fundamentalkræfter
Konsistens-etikken
Etik og eksistens

Livskvalitet (fire artikler) (2002-03)
Ontologi-serie (tolv artikler) (2010)
Virkelighedsopfattelse (syv artikler) (2007)
Religion som emergent fænomen i biologien  (28.12.09.)Jernesalts 2009-filosofi
Forord  -   Begreber og aksiomer  -   Krisen ved årsskiftet 2008/09  -   Verdensbilledet 2009
Livet  -   Mennesket  -   Sjælen  -   Sproget  -   Samfundet  -   Overordnede politiske parametre
Udfordringen  -   Helhedsrealismens advarsler  -   Helhedsrealismens anbefalinger  -   EfterskriftVærdimanifest (fra 2003))
Værdimanifest i forkortet udgave
Sagregister til værdimanifestTil toppen   Til forsiden   PrintVersion   Tip en ven  utils postfix clean
utils postfix normal