Jernesalt
Dynamisk komplementær helhedsrealisme
Samfund Eksistens Sekularisering Coronakrisen E-Bøger
SAMFUND
 
EKSISTENS
 
SEKULARISERING
 
2019-FILOSOFIEN
 
ESSAYS
RETORIK
ONTOLOGI
VIRKELIGHED
ENFOLDIG TALE
SKIDT OG KANEL
REDAKTION
PROGRAM
INTRODUKTION
INSPIRATORER
OVERSIGTER
EMNEINDEX
PERSONINDEX
LINKS
E-MAIL
 
utils prefix normal Forside    Oversigter    Redaktion    At læse Jernesalt    Sendemand    Vrangsiden    Kontakt   
 
JERNESALT - polentragedie

ARTIKEL FRA JERNESALT - 12.4.10.


Polens nye Katyn-tragedie

Tidligt lørdag morgen skete en flykatastrofe der ikke må ske. Et fly med den polske præsident og en lang række af hans nærmeste rådgivere og partifæller samt prominente militærfolk, gejstlige personer og erhvervsfolk styrtede ved fjerde landingsforsøg ned tæt ved landingsbanen i lufthavnen i den vestrussiske by Smolensk. Alle ombordværende var på vej til en storstilet mindehøjtidelighed for ofrene for Stalin-regimets massakre i Katyn på mange tusinde polske officerer i april 1940, i sig selv den største tragedie i Polens nyere historie næst efter den tyske og sovjetiske besættelse.

Flykatastrofen bliver derfor ikke alene en stor menneskelig tragedie for alle de berørte og deres familier, men får uundgåeligt karakteren af en ny national tragedie der direkte knytter sig til Katyn-massakren.

Denne massakre har gennem alle årene belastet forholdet til Moskva-regimet, fordi den blevet bestridt af Sovjetstyret, der fra starten hævdede og prøvede at dokumentere at den var begået af nazisterne efter invasionen i Sovjet i juni 1941. Først senere arkivstudier og undersøgelser på stedet har definitivt fastlagt det faktiske forløb og dermed dokumenteret at Stalin med sin underskrift i marts 1940 og iøvrigt med fuldt overlæg og fuldstændigt kynisk gjorde hvad han kunne for allerede et halvt års tid efter verdenskrigens begyndelse at udradere den polske hær i forsøget på at knække den polske nationalkamps-ånd én gang for alle. Stalins marionetter i eftertidskrigens besatte Polen måtte spille spillet videre, afstå fra undersøgelser, benægte viden, fortie formodninger, vidneudsagn og indicier og forfølge alle tvivlere - som det bl.a. fremgår af Andzrej Wajda fremragende film 'Katyn' fra 2007.

Wajda mistede selv sin far ved massakren i 1940 - og han lægger ikke fingre imellem når han skal skildre Stalin-håndlangernes iskolde brutalitet. Efter interneringen i en lejr i Kozelsk blev de mange tusinde polske officerer ført til skoven i Katyn i overfyldte, lukkede og aflåste togvogne. Fra jernbanestationen i Gniezdowo blev de i lastbiler ført direkte til henrettelsen. En for en blev de dræbt ved nakkeskud i en betonkælder i Katyn, der havde slisk til øjeblikkelig videretransport af ligene ud til massegravene. Disse blev siden undersøgt af tyskerne, men ingen tillagde nazisternes beviser nogen vægt før efter krigen. Myrderiet forblev tabu i Polen lige til systemskiftet i 1989/90.Under den nu afdøde præsident Lech Kaczynski har der siden hans tiltræden i 2005 været et anspændt forhold til såvel den russiske som den tyske nabo, fordi præsidenten - der fra starten var med i Lech Walesas progressive Solidaritetsbevægelse - har været fuldstændigt uforsonlig antikommunist og anti-nazist. Og han havde udtrykkeligt frabedt sig deltagelse fra officiel russisk side i den mindehøjtidelighed han var på vej til i lørdags.

Der har dog være tilnærmelser mellem Polen og Rusland, så de to landes premierministre Tusk og Putin for kun en uge siden har kunnet mødes i Katyn for at læge sårene. Rusland har erkendt at massakren skyldtes Stalin, men landet har hidtil ikke ville give en officiel undskyldning. Undskyldninger om sådanne forbrydelser er jo for så vidt også problematiske, fordi selve det regime der havde ansvaret for misgerningen ikke eksisterer mere. Men premierminister Putin er dog efter flykatastrofen rejst til åstedet for at bevidne sin medfølelse med polakkerne. Han har på ny søndag mødtes i Katyn med den polske premierminister, og den normalt ellers meget reserverede politiker var tydeligt berørt af situationen og gav sin polske kollega en omfavnelse. Russerne har tilmed som gestus mod polakkerne erklæret mandag for national sørgedag.Til den nye tragedie hører at den som nævnt ikke burde være sket. Der er ikke umiddelbare tegn på tekniske årsager til ulykken, men alle eksperter har til gengæld undret sig højlydt over at flyets pilot trods advarsler fra de russiske myndigheder forsøgte at lande i Smolensk på et tidspunkt hvor der var tæt tåge. Og da det første forsøg ikke lykkedes, gjorde piloten ikke blot - som det er normalt - et enkelt forsøg mere, men hele tre, og sidste gang gik det galt, fordi flyet fløj ind i nogle høje træer og eksploderede.

Der tales meget naturligt om at presset på chefpiloten kan have været ekstraordinært stort, fordi både præsidenten og flere højtstående officerer var ombord - og præsidenten er i Polen den øverste chef for militæret. Han skal før have beordret en pilot til at lande på den fastlagte destination uden hensyn til vejret. Om det har været tilfældet her, vides dog endnu ikke. Men det vil måske fremgå, når man får undersøgt de sorte bokse.

Til tragedien hører også at flyet udover præsidentparret medførte over 90 prominente personer - og dette er af sikkerhedsmæssige grunde aldrig tilrådeligt. Man skal selvfølgelig i sådanne tilfælde fordele passagererne i flere fly. Faktisk var der kommet så mange personer med flyet, at alle pressefolk måtte vælge en anden mulighed - og det reddede så deres liv.Sorgen i Polen er stor, fordi ulykken for de fleste i sig selv er helt ufattelig, og fordi den så at sige føjer endnu en tragisk dimension til den 1940-massakre der var så tragisk fordi den berørte utallige familier og i årtier forhindrede fri omtale og fri sjælelig bearbejdning.

Flykatastrofen i lørdags har dog trods alt en anden karakter. Umiddelbart rammer den præsidentembedet, parlamentet, præsidentens parti og mange familier hårdt. Og ved sit omfang rammer den hele folket. Så helt selvfølgelig har regeringen erklæret en uges landesorg. Men katastrofen rokker ikke ved det politiske system eller landets sikkerhed og økonomi.

Som præsident er efter forfatningens regler konstitueret formanden for det polske parlament (Sejmen), Bronislaw Komorowski, men hans hovedopgave - ud over at retablere det hårdt ramte kancelli - bliver at gennemføre et præsidentvalg inden for to måneder. Tilsvarende erstattes de øvrige omkomne ledere med deres stedfortrædere. Og livet - det politiske liv, det militære liv, det gejstlige liv og det økonomiske liv - vil gå videre.

Chokket i befolkningen vil blive siddende i måneder. Men stort set alle polakker er katolikker og har således en bevidst religiøs dimension med i deres eksistens. Og nationalt lever de i allerhøjeste grad på ordene fra nationalhymnen: Endnu er Polen ikke fortabt (herhjemme mest kendt i den tyske oversættelse: Noch ist Polen nicht verloren). Ordene blev formet i 1797 i den såkaldte Dombrowski-march, der er opkaldt efter den polske general Jan Dombrowski der efter polakkernes nederlag til russerne i 1796 samlede den polsk legion i Italien.Dog er det kendetegnende at polakkerne efter tragedien i lørdags er rykket nærmere hinanden, hvad der dels betyder at de alle samles og deltager i mindehøjtideligheder og -gudstjenester rundt omkring i landet, dels at de politisk forventes at nedtone de ellers ret store modsætninger der skyldes den grundlæggende splittelse mellem land og by som blev forstærket efter Polens optagelse i EU i 2003 og førte til tvillingebrødrene Kaczynskis sejre ved både parlamentsvalget og præsidentvalget i 2005. De brød ud af Soliaritetsbevægelsen og dannede et stærkt konservativt parti de kaldte 'Lov og Retfærdighed', fordi de ønskede uforsonlig kamp mod de tidligere kommunister der som nyt venstresocialistisk parti ellers havde fået magten i landet under præsident Kwasniewski og premierminister Leszek Miller.

Ulykken for landet har været den store splittelse mellem en progressiv, EU-venlig og liberal bybefolkning og en tilbagestående, EU-fjendtlig og dybt katolsk-præget landbefolkning. De yngre, mest veluddannede og vestligt-orienterede polakker stemte overvejende på den fra Solidaritetsbevægelsen udgåede 'Borgerplatform' (under Donald Tusk), mens de ældre, dårligt uddannede og stærkest katolsk-orienterede og dogmatisk indstillede polakker stemte på 'Lov og Retfærdighed' under Kaczinsky.

Kaczinsky-brødrene har lidt efter lidt mistet deres popularitet - og Borgerplatformen har længe stået til at vinde præsidentvalget til efteråret, men chokket fra flykatastrofen kan ændre billedet, så resultatet nu må betragtes som meget usikkert. Det er muligt at den afdøde præsidents tvillingebroder, tidligere ministerpræsident Jaroslaw Kaczinsky, vælger at stille op, og selvom han aldrig har været så populær som sin bror (der var borgmester i Warszawa før han blev præsident), så kan han muligvis gå hen og vinde. Og det vil i så fald føre landet tilbage på vejen der ellers går mod modernisering og vestlig frisindethed. Landet har vundet ved medlemsskabet i EU - og det har i dag en i forhold til mange andre EU-lande relativt god og stabil økonomi.Man skal huske at Polen - hjertet i Europa - er et dybt katolsk land, der overvandt den kommunistiske undertrykkelse i kraft af den utrolige åndelige modstand som kom fra den katolske kirke og navnlig fra den i 1978 valgte katolske pave Johannes Paul II. Der er fortsat stor modstand mod såvel fri abort som prævention og vestlig livsstil. Og selvom allerede Johannes Paul tidligt skældte sine landsmænd voldsomt ud for slappere sæder efter systemskiftet, så er store dele af befolkningen stadigt konservativt indstillede - nationalt og religiøst.

Moderniseringen og liberaliseringen vil naturligvis gå sin gang - ikke mindst i kraft af den opvoksende ungdoms tættere forbindelser til Vesten. Det er derfor tydeligere i Polen end i Danmark eller noget andet vesteuropæisk land at kløften mellem land og by - og mellem Øst og Vest - er stor. Men det vil ubetinget være en tragedie oven i flykatastrofen hvis kløften cementeres i en slags respekt for den afdøde præsident.

Jan JernewiczHenvisninger:

Links til:

www.onet.pl:   polsk portal
www.wp.pl   polsk portal

Polske præsident  (både polsk og engelsk)
Polske premierminister  (både polsk og engelsk)
Polske udenrigsministerium   (både polsk og engelsk)
Polske parlament (Sejmen)  (polsk og engelsk

www.warsawvoice.pl:   engelsk-sproget ugeavis
www.gazeta.pl:   Polens førende dagblad
Magasinet Polityka  (polsk, men med eng. resuméer)

Fliminstruktøren Andzrej Wajdas websitet
Wajdas Katyn-filmRelevante artikler på Jernesalt:

Polske præsidentvalg (II)  (25.10.05.)
Polske præsidentvalg (I)  (10.10.05.)
Polen valgte regeringsskifte og modernisering  (23.10.07.)
Mindretalsregering i Polen  (3.11.05.)
Polsk vælgeropgør  (26.9.05.)

Paven og Polen

Splittet og svækket Polen i EU
Polen stemte ja den 8.6.03.
16. april 2003 - en stor dag for Polen og EuropaArtikler om Polen
Artikler om Samfund
Artikler om Eksistens
Artikler om Religion
Artikler om SekulariseringAt læse Jernesalt
Introduktion til Jernesalts filosofi
Komplementaritetssynspunktet
Helhedsrealismen
De psykiske grundprocesser
Konsistens-etikkenTil toppen   Til forsiden   PrintVersion   Tip en ven  


utils postfix clean
utils postfix normal