Jernesalt
Dynamisk komplementær helhedsrealisme
Samfund Eksistens Sekularisering Coronakrisen E-Bøger
SAMFUND
 
EKSISTENS
 
SEKULARISERING
 
2019-FILOSOFIEN
 
ESSAYS
RETORIK
ONTOLOGI
VIRKELIGHED
ENFOLDIG TALE
SKIDT OG KANEL
REDAKTION
PROGRAM
INTRODUKTION
INSPIRATORER
OVERSIGTER
EMNEINDEX
PERSONINDEX
LINKS
E-MAIL
 
utils prefix normal Forside    Oversigter    Redaktion    At læse Jernesalt    Sendemand    Vrangsiden    Kontakt   
 
JERNESALT - nyalliance01

ARTIKEL FRA JERNESALT - 29.8.07.


Ny Alliances utopisk-revolutionerende skattepolitik

Det radikale udbryderparti Ny Alliance har fra starten været bagud med at forelægge sit program og sine politikker. Programmet er bebudet til torsdag, men skattepolitikken blev på grund af de igangværende forhandlinger om regeringens skatteudspil forelagt i går mandag af partiets skattepolitiske ordfører, Anders Samuelsen.

Hovedpunktet har ligget klart hele tiden. Skatten på arbejde skal ned til ca. 40 % for alle, således at top- og mellemskat helt forsvinder. Formålet er med Samuelsens egne ord at sikre et enkelt skattesystem, der er gennemskueligt og robust, og at sikre, at der er hænder nok på arbejdsmarkedet.

Skattelettelserne i sig selv vil betyde 73,4 milliarder kroner færre i statskassen - men da forslaget samtidigt vil fjerne fradraget for Den Særlige Pensionsopsparing (SP) og Arbejdsmarkedsbidraget, så kommer den samlede regning på skatteomlægningen til at lyde på 43 milliarder kroner.

Dette beløb skal finansieres ved at folk med indkomster på over 300.000 kr selv skal betale for at komme på efterløn, nærmere betegnet 7 % af al indkomst over dette beløb. Det skulle også få færre til at gå på efterløn. Desuden skal beskatningen af arbejdsmarkedspensioner og private pensionsopsparinger ændres, således at de beskattes på indbetalingstidspunktet i stedet for som i dag på udbetalingstidspunktet. Det skal indbringe 30 milliarder kroner.

Endvidere skal energiafgifterne følge prisudviklingen, således som det også er foreslået af regeringen, og partiet vil stramme beskatningen af frynsegoder.

Endelig regner man med såkaldte 'dynamiske effekter' - dvs at flere kommer i arbejde, og at den øgede aktivitet i samfundet vil øge skattebetalingerne. Boligskatten rører man derimod ikke ved.

Forslaget kan i sin helhed læses på partiets hjemmesideKommentarerne til forslaget har overvejende været negative - fra såvel politikere som kommentatorer.

SF hævder at forslaget vil betyde at fremtidens skatte­borgere kommer til at betale for skattelettelser i toppen. Socialdemokraterne kalder forslaget uansvarligt og socialt skævt. Dansk Folkeparti taler om "galopperende liberalisme". Peter Skaarup mener at forslaget er helt ude af trit med hvad det danske velfærdssamfund er berømt for. "Hvis Ny Alliance får magt som de har agt, så bryder vores skatte-finansierede velfærdssystem sammen", siger han. De radikale glæder sig over at Ny Alliance endelig har lanceret sin plan. Men Morten Helveg Petersen finder det både for lidt grønt og for lidt socialt. Og han mener, der kan stilles spørgsmål ved finansieringen. Han håber dog samtidigt, at udspillet kan bane vejen for en debat om en egentlig skattereform, som også De Radikale gerne vil have.

De Konservatives politiske ordfører Pia Christmas-Møller tilslutter sig kritikken, idet hun mener, at Ny Alliances skatteplan er socialt skæv og undergraver velfærdsstaten. "Det er så ambitiøs en plan, at den har mistet jordforbindelsen", siger hun. "Det er voldsomme beløb, der jongleres rundt med, og hvis man ser det nærmere efter i sømmene, så er der færre penge til investeringer i forskellige velfærdsopgaver".

Derimod er såvel Venstres skatteminister Kristian Jensen som Venstres skattepolitiske ordfører Peter Christensen mere positive. Skatteministeren synes det er "glædeligt, at der er så stor en delmængde af det, de foreslår, som er kendt stof, fordi det svarer meget godt til, hvad regeringen selv spillede ud med i vores skatteforslag", og Christensen hæfter sig ved den nødvendige stigning i energiafgifterne.Jyllands-postens leder roser Ny Alliance for at de har turdet tage et opgør med "det lighedsprincip som desværre er blevet omdrejningspunkt for dansk politik". Der udtrykkes håb om, at det nye parti ikke falder for fristelsen til at tilbyde gaveregn fra det offentlige som andre partier gør. Men bladet undlader ikke at hæfte sig ved at det er den drevne Anders Samuelsen og ikke den famlende Naser Khader der fremlægger forslaget. Det forventes dog at det bliver Khader der fremlægger og forklarer partiets samlede program på torsdag.

Politikens kommentator Peter Mogensen hæfter sig ved, at hele reformen bunder i ønsket om at skaffe flere hænder. 100.000 personer ventes at komme yderligere på arbejdsmarkedet fordi det bedre kan betale sig at arbejde i fremtiden. Men: "Det er uklart hvad der ligger af forudsætninger bag dette enorme tal, og derfor højest spekulativt, skriver han. Til gengæld er det klart, at såfremt disse personer ikke dukker op, så er fanden for alvor løs i dansk økonomi". Derfor slutter Mogensen sin kommentar med at fastslå, at "Ny Alliance har leveret varen - et bud på en finansiering. Men hele øvelsen virker som et luftkastel meget langt fra virkelighedens politiske og samfundsøkonomiske verden."Alt i alt er reaktionerne et godt eksempel på, at ingen person, intet parti og ingen regering kan komme af sted med at fremlægge enkelte idéer eller samlede planer for noget som helst uden at de får læst og påskrevet. Sådan er vilkårene. Sådan er demokratiet - og sådan er Janteloven!

Men i dette tilfælde kan man dårligt se bort fra, at Ny Alliances skatteudspil virkeligt vender så meget op og ned på det gældende skattesystem, at det - uanset sine gode hensigter og sin praktiske gennemførlighed - vil være realpolitisk umuligt at komme igennem med, allerede af den grund at ingen af de store partier vil vove at lave så radikalt om på et trods alt velfungerende system med stor risiko for at ende med noget man dels ikke har styr på, dels ikke kan forudberegne virkningerne af. I denne henseende kunne man sammenligne forslaget med Retsforbundets gamle idé om en grundskyld der inddrager al samfundsskabt værdiforøgelse af grundværdierne. For hvis denne idé havde været realiseret fra urbaniseringens og grundbeskatningens oprindelse, kunne mange problemer og skævheder i samfundsudviklingen have været undgået. Men det er fuldstændigt urealistisk at gennemføre Henry George's idé i dag.

På samme måde med Ny Alliances skatteidé. Havde progressiv beskatning, efterlønsordning, pensionsbidrag og arbejdsmarkedsbidrag samt forskydningen af beskatningen på pensionsopsparing aldrig været indført, så kunne en ensartet beskatning på arbejdsindkomst på 40 % måske have været ideel til at fremme beskæftigelsen, og en justering af energiafgifterne og de andre forbrugsafgifter måske have været tilstrækkelige som regulerende faktorer. Men ingen partier ville i dag kunne komme godt fra at gøre alvor af at revolutionere hele systemet. Det ville være en uoverskueligt stor opgave, som i givet fald slet ikke ville kunne klares på effektiv vis inden for et demokratis rammer. Utopiske revolutioner kræver langvarige og hårdhændede diktaturer. Og den slags tvivlsomme og ubehagelige eksperimenter er der heldigvis ikke mange der ønsker på vore breddegrader.Ny Alliances skatteudspil har derfor når alt kommer til alt hverken en ærlig chance for at blive gennemført eller for overhovedet at være i stand til at påvirke de igangværende skatteforhandlinger på afgørende måde. Det skal blive spændende at se om Ny Alliance vil indgå et forlig med regeringen og Dansk Folkeparti om et eventuelt skatteforlig på det foreliggende regeringsudspil, for partiet kan ikke regne med et større fingeraftryk på et kompromis, bl.a. fordi deres mandater for øjeblikket hverken vil gøre fra eller til. Går de med, vil det alene vise deres vilje til at støtte VK-regeringen på trods af dennes afhængighed af Dansk Folkeparti.

Om Ny Alliances samlede program vil formå at rokke ved gængse tankegange og politiske mønstre vil vise sig - jf. artiklen Ny Alliances program mere utopisk end realistisk  (31.8.07.)> . Skatteudspillet synes allerede druknet i debatten om det nu forelagte finanslovsforslag. Og det samlede program kan meget vel drukne i de afsluttende, og formentligt til det sidste benhårde forhandlinger om regeringens skatteudspil.

Spørgsmålet er hvordan vælgerne vil se på Ny Alliances politik, når den nu kommer til at foreligge i konkret og detaljeret form. Vil partiet i tilfælde af valg i september fortsat kunne regne med relativt stor tilslutning som udbrydere af Det radikale Venstre, og vil den samme tilslutning kunne holde til et valg der først kommer om et år eller halvandet. Fine programmer og mere eller mindre utopiske ideer gør i hvert fald næppe den store forskel. Afgørende bliver efter al sandsynlig om Ny Alliance vil spænde ben for Anders Fogh Rasmussen eller ej.

Jan JernewiczHenvisninger:

Link til Ny Alliances hjemmesideRelevante artikler på Jernesalt:

Ny Alliances program mere utopisk end realistisk  (31.8.07.)
Regeringens skatte- og velfærdsudspil 21.8.07  (23.8.07.)
Velfærden og partiernes konkurrence  (8.7.07.)
Radikalt lederskifte  (16.6.07.)
Venstre ramt af udbrud  (14.5.07.)
Opbrud i dansk politik med Ny Alliance?  (8.5.07.)

Økonomien - et autonomt eller komplementært fænomen?  (3.4.07.)
Ansvarlighed  (10.1.07.)
Status over Året 2006  (31.12.06.)Artikler om Danmark
Artikler om Samfund
Artikler om Eksistens
Artikler om Religion
Artikler om SekulariseringAt læse Jernesalt
Introduktion til Jernesalts filosofi
Komplementaritetssynspunktet
Helhedsrealismen
De psykiske grundprocesser
Konsistens-etikkenTil toppen   Til forsiden   PrintVersion   Tip en ven  


utils postfix clean
utils postfix normal