Jernesalt
Dynamisk komplementær helhedsrealisme
Samfund Eksistens Sekularisering Coronakrisen E-Bøger
SAMFUND
 
EKSISTENS
 
SEKULARISERING
 
2019-FILOSOFIEN
 
ESSAYS
RETORIK
ONTOLOGI
VIRKELIGHED
ENFOLDIG TALE
SKIDT OG KANEL
REDAKTION
PROGRAM
INTRODUKTION
INSPIRATORER
OVERSIGTER
EMNEINDEX
PERSONINDEX
LINKS
E-MAIL
 
utils prefix normal Forside    Oversigter    Redaktion    At læse Jernesalt    Sendemand    Vrangsiden    Kontakt   
 
JERNESALT - forsvarsforlig09

ARTIKEL FRA JERNESALT - 26.6.09.


Bredt forsvarsforlig

Regeringen har onsdag den 24. juni indgået et forsvarsforlig for 2010-14 med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance. Altså næsten det bredest tænkelige forlig, idet kun Enhedslisten mangler.

Den nye aftale betyder ifølge forsvarsministeriets pressemeddelelse bl.a., at bevillingen til forsvaret styrkes med 600 mio. kr. årligt i perioden. Desuden etableres en sikkerhedspulje på 500 mio. kr. til finansiering af uforudsete og nyopdukkede udgifter til sikring af den bedst mulige beskyttelse af dansk militært og civilt personel udsendt i missionsområderne.

Inden for forsvaret sker der betydelige ændringer af de fremtidige bevillinger, idet flyvevåbnet får markante nedskæringer, der indebærer at der i forligsperioden maksimalt vil blive købt 30 nye jagerfly til erstatning for de eksisterende 48. Søværnet berøres stort set ikke. Hæren får derimod flere midler til rådighed til både udstyr og ammunition. Men 24 gamle kampvogne skrottes, ligesom hærens artilleri og panserværn forsvinder. Til gengæld er hovedparten af ekstrabevillinger i perioden øremærket til indkøb af specielt træningsudstyr til soldater der skal udstationeres i kamp- eller missionsområder som Afghanistan.

Forligsparterne har med militæreksperten Mikkel Vedby Rasmussens ord valgt at specialisere Danmark i rollen som leverandør af panserinfanteri til internationale operationer på landjorden - og det er både dyrt og farligt. Men til gengæld er der i forliget sikret et bedre samarbejde mellem Forsvarsministeriet og Udenrigsministeriet i vurderingen af den politiske og økonomiske situation i fx Helmand-provinsen.

Da forsvaret - ligesom politiet - har haft rod i økonomien er det blevet et krav fra forligsparterne at der nu kommer orden i sagerne.Forsvarsminister Søren Gade erklærer sig meget tilfreds med den historisk brede politiske opbakning til forsvaret, idet han understreger at forliget er positivt for forsvaret og især for forsvarets medarbejdere og deres pårørende. Samtidig er det med til at sikre den nødvendige stabilitet, efter en periode præget af store omvæltninger i forsvaret.

Søren Gade udtrykker ligefrem stolthed over, at der for første gang siden Den kolde Krig er opnået bred politisk enighed mellem partierne om en forøgelse af forsvarsbudgettet. Det har været afgørende for ham, at der med forliget sikres flere midler til forsvarets virksomhed, herunder ikke mindst til at støtte og beskytte de unge mænd og kvinder, der udsendes i internationale operationer.Det særligt bemærkelsesværdige ved forsvarsforsforliget er imidlertid at Socialistisk Folkeparti for første gang nogensinde er kommet med i forligskredsen. Det falder i tråd med at partiet også har været inddraget i andre forlig og også har taget det afgørende principielle skridt at ville stemme for finanslovene ved tredjebehandlingerne, når afstemningen om alle ændringsforslagene er afgjort. Dermed - og først dermed - signaleres et partis villighed til at tage det fulde ansvar for landets økonomi. Og dette har været regnet som den endelige bekræftelse på et partis regeringsduelighed.

Ved at gå med i det brede forsvarsforlig er der fjernet endnu en forhindring i partiets drøm om at komme i regering med socialdemokraterne efter næste valg. Der er fortsat uenighed mellem SF og socialdemokraterne, for slet ikke at nævne de radikale, på en lang række delspørgsmål, men der er ikke længere uenighed om at et regeringsparti skal tage ansvaret for landets vigtigste love og reformer. Sådan har det altid forholdt sig med Det radikale Venstre. Og nu er det alene Enhedslisten der ikke er med på vognen.SF har siden Villy Søvndals overtagelse af formandsposten sammen med gruppeformand Ole Sohn arbejdet hårdt og systematisk for at gøre partiet fuldgyldigt regeringsdueligt. Og det er nu lykkedes - til ærgrelse for ingen andre end Dansk Folkeparti, der har prøvet at holde SF ude af forliget. DF løber stadigvæk rundt med gamle fordomme om SF, fordomme der stammer fra Den kolde Krigs modsætninger. Men Den kolde Krig er overstået og erstattet af en kamp mod den internationale terrorisme der vil forhindre frihed og demokrati i visse områder af verden, navnlig i den muslimske verden. Det stiller helt nye krav til aktiv dansk forsvarspolitik og iøvrigt også til dansk efterretningspolitik - som den aktuelle debat om PET viser.

Det tjener imidlertid både forsvarsministeren og Socialistisk Folkeparti til stor ære, at forsvarsforliget er blevet så bredt som tilfældet er. Det er til gavn for forsvaret og dets ansatte - og det er til gavn for demokratiet og for landet. Og det må Dansk Folkeparti lære at leve med. Dets forsvarspolitiske ordfører Søren Espersen erkendte til sidst at SF kun kunne holdes uden for et forlig, hvis de øvrige partier havde stillet krav om noget så skræmmende som atomvåben til forsvaret! - SF's forsvarspolitiske ordfører Holger K. Nielsen lagde på sin side ikke skjul på sin store fryd over at Dansk Folkepartis Søren Espersen, den konservative Helge Adam Møller og ikke mindst Venstres Søren Pind fremover skal spørge SF om lov, før man træffer forsvarspolitiske beslutninger. ”Det er en kæmpe sejr for SF, det her” siger han.

Det hører med til forligshistorien, at forligets indgåelse var den radikale Morten Helveg Petersens sidste indsats som sit partis forsvarspolitiske ordfører. Han har netop meddelt at han forlader folketinget pr. 1. august for en direktørstilling i det private erhvervsliv. Dermed bombes Det radikale Venstre yderligere væk fra indflydelse. Men det er en helt anden historie, omend ikke uden betydning for socialdemokraternes og SF's muligheder for at vinde regeringsmagten.

Det primære i denne sommer er at landet har fået et bredt forsvarsforlig for perioden 2010-14.

Jan JernewiczHenvisninger:

Links:

Forsvarsministeriets hjemmeside
Forsvarsforliget af 24.6.09.
Socialistisk Folkeparti
Dansk FolkepartiRelevante artikler på Jernesalt:

SF bakker op om Søvndals målrettethed   (27.4.09.)
Hilsen til SF i anledning af 50-året  (14.2.09.)
SF styrker påny sin position  (18.8.08)
Villy Søvndal - hans verden, væsen og rolle  (19.05.08.)
Villy Søvndal ikke længere til at komme udenom  (7.3.08.)
Søvndal ny formand for SF  (28.4.05.)

Forsvarsforliget 2004. Hvad nytte er det til - det danske forsvar?  (15.3.04.)

Finansloven 2009 på plads med DF's fingeraftryk  (11.11.08.)
Finansloven 2008 i hus med DF og NA  (6.3.08.)
Finanslov og rettidig omhu?  (30.8.07.)Artikler om Danmark
Artikler om Samfund
Artikler om Eksistens
Artikler om Religion
Artikler om SekulariseringAt læse Jernesalt
Introduktion til Jernesalts filosofi
Komplementaritetssynspunktet
Helhedsrealismen
De psykiske grundprocesser
Konsistens-etikkenTil toppen   Til forsiden   PrintVersion   Tip en ven  


utils postfix clean
utils postfix normal