Jernesalt
Dynamisk komplementær helhedsrealisme
Samfund Eksistens Sekularisering Coronakrisen E-Bøger
SAMFUND
 
EKSISTENS
 
SEKULARISERING
 
2019-FILOSOFIEN
 
ESSAYS
RETORIK
ONTOLOGI
VIRKELIGHED
ENFOLDIG TALE
SKIDT OG KANEL
REDAKTION
PROGRAM
INTRODUKTION
INSPIRATORER
OVERSIGTER
EMNEINDEX
PERSONINDEX
LINKS
E-MAIL
 
utils prefix normal Forside    Oversigter    Redaktion    At læse Jernesalt    Sendemand    Vrangsiden    Kontakt   
 
JERNESALT - kanel61moedom

ARTIKEL FRA JERNESALT - 29.10.09.


Muslimsk-patriarkalsk lagenkontrol
eller kvindeemancipatorisk imamkontrol?

af Jens Vrængmose

Ligesom vort fredelige land tirsdag den 27.10. vågnede op til en for mange ubehageligt overraskende genopfriskning af Muhammedsagen og dens dokumentation for fanatiske muslimers absolutte tro på profetens ukrænkelighed, så fik vi i går aftes onsdag den 28.10. for åben skærm en næsten utrolig afsløring af en dansk imams absolutte blindhed over for dansk-muslimske kvinders helt naturlige og stadigt mere udtalte ønske om og kamp for frigørelse fra mandens absolutte overherredømme.

En dansk-muslimsk socialrådgiver gik til åbent angreb på den danskfødte, men senere konverterede imam Abdul Wahid Pedersen for hans passivitet over for det stigende problem der hedder unge muslimske pigers skræk og rædsel for på bryllupsnatten at blive afsløret som ikke-jomfruer, dvs som overtrædere af det islamiske forbud mod sex før ægteskabet. Et forbud som også kendes fra jødedom og kristendom, men som i vore dages sekulariserede samfund efterhånden anses som direkte kvindeundertrykkende og derfor heldigvis ignoreres af flere og flere unge piger.

Overordentligt mange muslimske piger frygter imidlertid konsekvenserne, fordi den muslimske brudgom oftest reagerer med voldsom vrede der er direkte afledt af at han føler sin ære krænket på både egne og familiens vegne. Sagen er nemlig at det bliver kontrolleret på bryllupsnatten om pigen har haft en mødom eller ej. Lagenet skal vise blod - og denne lagenkontrol foretages af pigens svigermoder! Så det er virkeligt i alle måder en vanærende behandling fra familiens side.Piger der skal giftes, men som har haft sex inden ægteskabet henvender sig derfor til læger der for god betaling (ofte mellem 6 og 12 tusinde kroner) påtager sig at 'genskabe' pigens mødom, hvad der er teknisk umuligt og altså reelt bliver et svindelnummer. Operationen består i at lave nogle sting i skeden, som vil briste ved samlejet og derfor afstedkomme en blødning der er tilstrækkelig til at 'dokumentere' jomfrueligheden. Vil pigen ikke betale for denne operation er der alternative metoder som fx at stikke leverdele i skeden inden samlejet - eller at benytte p-piller på en så kalkuleret måde, at der kommer naturlig blødning lige netop på bryllupsnatten.

At nogle piger kan føle sig tvunget ud i så latterlige, men dybt fortvivlede beskyttelsesforanstaltninger viser problemets omfang.

For at hjælpe disse piger med fornuftig rådgivning har den nævnte socialrådgiver lavet en hjemmeside der bærer navnet NyMødom.dk og som giver almen oplysning om sagen og gode råd til pigerne. Rådene skal ikke gennemgås her, men det skal lige nævnes at et af dem er at gøre opmærksom på at ikke alle piger der har mødommen i behold på bryllupsnatten får blødning når den brister.

Men socialrådgiverens ærinde i Deadline 22.30 den 27.10. var at pointere at den nævnte lagenkontrol fra svigermødrenes side ikke på nogen måde er foreskrevet af den islamiske religion som sådan (der står intet om den i koranen), og at de danske imamer derfor burde gøre udtrykkeligt opmærksom herpå i deres fredagsbøn.Opfordringen var som sagt rettet til Abdul Wahid Pedersen, der er imam på Nørrebro og velkendt i medierne som kommentatorer angående islam og muslimske indvandreres problemer i Danmark. Men her var han ikke alene totalt uforstående over for socialrådgiverens ønske, men blev vred over hendes og studieværten Mads Brüggers tvivlen på at han kunne være så uvidende om problemet og dets omfang som han lod til at være - men som ingen andre i landet er der følger lidt med. Han blev ved at tale uden om sagens kerne og bedyre at han kun havde hørt om problemet en enkelt gang før - og det var flere år tilbage. Og derfor havde han aldrig overvejet at gøre emnet til genstand for behandling i en fredagsbøn.

Da socialrådgiveren grinede ham lige op i ansigtet for hans påståede uvidenhed om sagen, blev Abdul Wahid til sidst så gal, at han rejste sig og forlod studiet med bemærkninger om at det var for galt at blive udsat for dens slags mistanker. Det var vist ikke meningen at seerne skulle se og høre hans reaktion, men manden rejste sig prompte og gik ud af studiet lige foran kameraet, så Mads Brügger mistede mælet flere sekunder og først efter en pause kunne slutte udsendelsen af. Det var herlige sekunder - og jeg mindes ikke at have set nogen ellers rolig og velovervejet kommentator blive klædt af til skindet som denne imam.

Abdul Wahid Pedersen er konvertit. Født i Jylland i 1954 som Reino Arild Pedersen. Han meldte sig ud af folkekirken som 16-17-årig og kom ind i hippie-kulturen. Som 21-årig rejste han rundt i Afrika, Asien og Mellemøsten. Han praktiserede en overgang hinduisme med meditation og mystik. Men kom i 1979 tilbage til Danmark, hvor han lærte en muslim at kende. Det førte til hans konversion i 1982 til en sufistisk gren af islam (dvs til en asketisk-mystisk islam). Han forespurgte i det muslimske miljø om 'en passende muslimsk hustru', og en marokkaner påtog sig at formidle kontakten til en marokkansk kvinde, som Abdul Wahid giftede sig med i 1984, hvorefter hun kom til Danmark. Forinden havde Abdul Wahid Pedersen fået en dom på 16 mdrs fængsel for køb og salg af 5 kg hash i hans fortid som hippie og kollektivist. Efter konversionen blev han altmuligmand i et muslimsk center og kom siden til at virke som imam ved en moské på Nørrebro.

Abdul Wahid Pedersen virker normalt altid meget rolig og afbalanceret i debatter, og det var derfor påfaldende at se ham reagere så voldsomt i aftes. Og det var helt pudsigt at han i den korte diskussion gav sig til at tale om hykleri i forbindelse med mødoms-problematikken i muslimske familier. For han fremstod selv hyklerisk. Og det blev ikke bedre at han som argument slog på at "Gud tilgiver alt", altså også sex før ægteskab, eller at han fremhævede at kravet om jomfruelighed også gælder manden (selvom denne for deres vedkommende altid er udokumenterbar), for det er jo overhovedet ikke det sagen drejer sig om. Den drejer sig om unge muslimske pigers ret til at leve et liv som frie kvinder i lighed med andre danske kvinder og ikke som totalt prisgivet mænds forældede og primitive patriarkalske æresbegreber.Abdul Wahid Pedersen kunne ikke få en bedre modspiller end redaktøren for NyMødom.dk, den dansk-arabiske socialrådgiver og sygeplejerske Kristina Abu-Khader Aamand, for hun var særdeles skarp og kontant i mælet og vidste hvad hun talte om, både hvad angår det gynækologiske og det sociale og kulturelle problem.

Hun er opvokset i en dansk-arabisk familie med en dansk mor og en arabisk far - og derfor bleg som en dansker, men sorthåret som en araber. Hun er pakistansk gift og er tilknyttet mindlift.net som konsulent. Hun startede mødoms-hjemmesiden i begyndelsen af året - og har forlængst konstateret stor interesse fra piger der er kommet i klemme om "Det man ikke taler om".

Det er jo netop problemet i problemet, at det er så tabubelagt at man ikke kan tale om det i familierne, og at imamerne også går systematisk uden om emnet. På den ene side er det en kendsgerning at islam (dvs. Koranen) har det krav til unge piger at de skal være jomfruer indtil ægteskabet. På den anden side gælder, at flere og flere muslimske piger i vores del af verden har sex før ægteskabet, hvad der er en simpel følge af at det har det store flertal af ikke-muslimske piger, fordi de nu lever som frie kvinder i et sekulariseret land, hvor fordums kristelige moralregler ikke længere gælder som absolutte forskrifter.

Jomfruelighed er stadig i visse kristelige kredse en norm der prædikes, ligesom sex primært betragtes som 'syndig' i anden sammenhæng end forplatningen. Men det normale er at sex i dag ses som en naturlig del af det normale kønsforhold, at kravet om uberørthed før ægteskab ene og alene er et patriarkalsk magtmiddel, og at kvindernes frigørelse beror på p-pillen, retten til prævention og fri abort samt ligeværdighed i ægteskabet.

Der er med andre ord ingen vej til kvindens reelle ligestilling med manden uden om et definitivt brud med alle patriarkalske forskrifter for kvinders stilling før og efter ægteskabets indgåelse. Men dette brud er i dag primært muslimske kvinders sag.Det må derfor betegnes som direkte usselt, at en imam som Abdul Wahid Pedersen ikke vil se problemet i øjnene. Og det er omvendt uhyre glædeligt og anerkendelsesværdigt at en kvinde som Kristina Abu-Khader Aamand går i brechen for sine medsøstre.

Det man hidtil ikke har talt om i den muslimske verden, bliver man simpelthen nødt til at tale om fremover, hvis de unge piger skal integreres i det danske samfund, for dette kræver deres principielle ligestilling med manden.

De muslimske svigermødres nidkære lagenkontrol på familieærens vegne skal afskaffes som den kulturelt betingede primitive tradition den er. Den hører ingen steder hjemme i dansk sammenhæng.

Til gengæld er der er helt anden ting der bliver mere og mere nødvendig og det er progressive muslimske mænds og kvinders kontrol med imamerne på demokratiets og sekulariseringens vegne.

Specielt må de muslimske kvinder nu søge aktivt sammen i en decideret kvindeemancipatorisk imamkontrol.

Deres ærbødige

Jens VrængmoseHenvisninger:

Links:

Abdul Wahid Pedersens hjemmeside
NyMødom.dk
Mindlift.net
Wikipedia om Abdul Wahid PedersenRelevante artikler på Jernesalt:

Muslimerne må gøre op med al islamisk absolutisme  (7.12.05.)
Reform af islam kræver opgør med absolutismen  (21.11.05.)
Muslimerne, ytringsfriheden og følsomheden  (20.10.05.)

Burkaforbud - et led i kvindefrigørelsen
eller et led i diskrimination af muslimer?
  (18.08.09.)
Funkis, frisind og fortrængning  (17.9.08.)
Sekulariseringen må opdateres  (29.11.04.)
Krisen på det religiøse område og behovet for sekularisering  (2.6.02.)
Sekulariserings-synspunktet (aksiom)

Køn, identitet, partnervalg og humor  (7.5.06.)
Familien er død! Familien leve!  (16.6.05.)Kan moral begrundes?  (Erling Jacobsens moralfilosofi)
Etik og eksistens

Mennesket  (kapitel af 'Jernesalts 2009-filosofi') med afsnit om:
Biologi
Aggressivitet og dominans
Seksualitet
Socialitet, ulighed og kønsforskelJens Vrængmoses rubrikArtikler om Danmark
Artikler om Samfund
Artikler om Etik
Artikler om Eksistens
Artikler om Religion
Artikler om SekulariseringAt læse Jernesalt
Introduktion til Jernesalts filosofi
Komplementaritetssynspunktet
Helhedsrealismen
De psykiske grundprocesser
Konsistens-etikkenTil toppen   Til forsiden   PrintVersion   Tip en ven  


utils postfix clean
utils postfix normal