Jernesalt
Dynamisk komplementær helhedsrealisme
Samfund Eksistens Sekularisering Coronakrisen E-Bøger
SAMFUND
 
EKSISTENS
 
SEKULARISERING
 
2019-FILOSOFIEN
 
ESSAYS
RETORIK
ONTOLOGI
VIRKELIGHED
ENFOLDIG TALE
SKIDT OG KANEL
REDAKTION
PROGRAM
INTRODUKTION
INSPIRATORER
OVERSIGTER
EMNEINDEX
PERSONINDEX
LINKS
E-MAIL
 
utils prefix normal Forside    Oversigter    Redaktion    At læse Jernesalt    Sendemand    Vrangsiden    Kontakt   
 
JERNESALT - kanel60sbagger

ARTIKEL FRA JERNESALT - 9.12.08.


Stein Baggers storstilede forførelseskriminalitet

af Jens Vrængmose

Midt i den generelle finanskrise og dens præg af oppustede værdier der pluseligt afsløres som tomme og dermed udløser hele recessionen i Vestens realøkonomi har Danmark fået en spektakulær punktering af en særligt ejendommelig, på én gang tragisk og urkomisk finansboble og dens mytiske bagmand.

Det relativt unge firma IT factory med hovedadresse i Jægersborg (Gentofte kommune) gik konkurs med en gæld på skønsmæssigt over en milliard kroner. Den danske direktør, den 41-årige Stein Bagger, forsvandt næsten sporløst under en luksusferie med familie og venner i Dubai ved Den Persiske Golf. Få dage efter blev Bagger efterlyst af Bagmandspolitiet på Interpol som sigtet for bedrageri og forfalskninger. Og efter yderligere et par dage blev Bagger anholdt af politiet i Los Angeles efter at han havde meldt sig selv, men forinden sendt en mail til sin familie i Danmark og påstået sig truet på livet gennem flere år. Han vil nu blive udleveret til retsforfølgelse i Danmark. Alle ånder lettet op, for nu får politi og kurator mulighed for at komme til bunds i hvad der egentligt er sket i den mystiske sag.

Det skulle ligge nogenlunde fast at IT factory's værdier der ifølge både bestyrelsesformanden og den indsatte kurator på papiret skulle være på omkring 179 mio kr. er luft. Firmaets store omsætning - der målt pr. medarbejder har været mistænkeligt stor uden at nogen har studset - beror på en leasing-karussel hvor naive investorer har skudt penge i firmaer der uden reel produktion låner penge af hinanden i én lang kæde der på kort tid eskalerer til svimlende omsætning og fortjeneste. Karussellen omfatter 11 selskaber hvoraf de 7 er fiktive. Leasingaftalerne har tilsyneladende været underskrevet af firmaets bestyrelsesformand Asger Jensbye, men underskrifterne var i virkeligheden Baggers forfalskninger.

I karusellen overførtes millioner af kroner til en partner i USA (Agios), og i bankerne låntes millioner mod gældsbeviser som ingen kontrollerede og som viste sig at være værdiløse. Alene Den Danske Bank har på den konto 350 mio ude at svømme, men også Nordea og Sydbank har omkring 20 mio i klemme hver.

IT factory blev for få år siden købt af Bagger og Jensbye og har en bestyrelse på kun tre medlemmer, hvoraf den ene er direktøren selv. Men bestyrelsen viser sig ikke at have holdt møde i ni måneder mellem januar og november i år, dvs i den periode hvor den største oppustning af værdier er sket. Hverken bestyrelsesformanden, firmaets revisorer fra et stort og anerkendt revisionsfirma, Den Danske Bank, de ansatte eller andre - bortset fra en journalist ved Computerworld - har anet uråd. Kun fjorten dage før konkursen blev Stein Bagger tværtimod under står opmærksomhed i Bella Centeret af et neutralt revisionsfirma kåret som 'årets vækstvirksomhed'. Kåringen blev dog straks trukket tilbage, da konkursen var en realitet. Men den siger jo noget om forblændelsens omfang.

IT factory har i mindst et år været i skattevæsenets søgelys på grund af manglende momsafregning. Det er kommet frem at bagmandspolitiet i den forbindelse havde en sigtelse mod Bagger klar til begyndelsen af januar.

Til kuriøsiteterne hører at Stein Bagger, der er gammel bodybuilder, har haft en nær ven i rockermiljøet, Brian Sandberg, som han som så mange andre af sine venner havde lært at kende i et fitness-center. Og denne Sandberg udnævnte Bagger til sin sikkerhedskonsulent der bl.a. skulle sikre Baggers og ægtefællens fælles lejlighed i det dyre Tuborg-Havn- byggeri.Afsløringen af IT factory (ITF) kom først forrige torsdag da Stein Bagger forsvandt i Dubai og bestyrelsesformanden i sin store undren gav sig til at kulegrave firmaet. Hans opmærksomhed var allerede blevet vakt da han kort forinden var blevet ringet op af Stein Baggers forretningspartner Allan Vestergaard og fik oplyst at Vestergaard havde en større aktiepost i ITF (som formanden mærkeligt nok ikke kendte noget til) og at Vestergaard efter aftale med Bagger ville købe Jensbye ud af selskabet.

Samme Vestergaard, der har været Baggers hemmelige forretningspartner i det amerikanske Agios-firma der modtog pengeoverførslerne fra det danske leasingfirma, var nogle dage i forvejen under uopklarede omstændigheder blevet slået ned med en hammer ved sit hus i Virum.

Mystikken bredte sig da Asger Jensbye opdagede at Stein Bagger havde et hemmeligt kontor på Schäffergården i Jægersborg kun få hundrede meter fra ITFs domicil. Det var i dette kontor Jensby opdagede de mange leasingaftaler med falsk underskrift.

Jensby, der for ganske nylig har lånt 20 mio af Bagger til byggeri af sit luksushus i Norge og har haft andre forklaringsproblemer over for offentligheden, er lettet over at Bagger nu kommer hjem til retsforfølgelse i Danmark, så det kan bevidnes at Jensby ikke selv har foretaget sig noget kriminelt. Han er uden tvivl blevet dybt rystet af Baggers forsvinden og svindel, men har været uklog nok til at tilbageholde nogle oplysninger om sine egne forretninger i det nu kriseramte investeringsfirma JMI Invest og investeringsselskabet Mama Mias Holding A/S samt Meabcvo A/S (der skulle erhverve medicinske licenser). I alle disse selskaber skylder Jensby nu mange penge til både FIH og Danske Bank, men han fortalte ikke straks bagmandspolitiet om forretningerne, da han har ment det var hans private affærer der ikke direkte vedrørte Baggers. Det skal nu nok blive gransket og afklaret. Den chokerede Jensby styrede selv pressemødet hvor ITFs konkurs blev meddelt, men overlod i de efterfølgende dage pressekommunikationen til firmaets mangeårige kommunikator, den tidligere tv-mand Erik Ove, som al ting også var kommet bag på, men som på et meget ufuldstændigt grundlag måtte prøve at forklare hvad der var sket og hvilken slags person Bagger var.

Men det helt store spørgsmål i tilfældet Asger Jensby er hans eventuelle forsømmelighed som bestyrelsesformand for IT factory. Det er muligvis rigtigt, at forholdet mellem Jensby og Bagger har været et nært og tillidsfuldt far-søn forhold, men når ITF må erklæres konkurs og Bagger anses som storsvindler og dokumentfalskner, så forekommer det lidt for naivt eller uansvarligt at en professionel forretningsmand som Jensby har forsømt simple kontroller med sin direktørs voldsomme forøgelse af omsætning og formuegevinst. Han har tilsyneladende stolet blindt på Stein Bagger og ikke på noget tidspunkt sat spørgsmålstegn ved dennes ekspansive selskabskonstruktion og leasingaftaler. Den svigtende kontrol er markant og kan efter eksperters vurdering føre til erstatningsansvar.Andre har også sovet i timen. Herunder navnlig det anerkendte revisionsfirma KMPG Revision, der har blåstemplet IT factorys regnskaber uden tilsyneladende på noget tidspunkt at have undersøgt leasingaftalernes værdi eller mangel på værdi. Firmaet har været forbløffende tavs om sagens udvikling efter Stein Baggers forsvindingsnummer. Man henholder sig til tavshedspligten - og det har man selvfølgelig lov til. Men man skylder alligevel en forklaring, om ikke andet så oplysninger om de generelle regler.

Den Danske Bank har også fået store ridser i lakken. For banken har lånt IT factory 350 mio uden ringeste sikkerhed for nogetsomhelst. Det står i sig selv i grel modsætning til at almindelige mennesker eller virksomheder normalt ikke kan låne så meget som 20 tusinde uden at stille med sikkerhed i faste værdier eller andet. Men i ITF-sagen har banken af foreløbigt hemmeligholdte grunde lånt et stort trecifret millionbeløb ud til en selvsikker og karismatisk forretningsmand på hans glatte ansigt. Bankens långiver har så vidt offentligheden er orienteret ikke kontrolleret leasingaftalerne eller -selskaberne og ikke studset over den pludselige overophedning af omsætningen og behovet for lån. Der må derfor - skulle man tro - sidde nogle betroede medarbejdere i Den Danske Bank der hverken har været deres høje løn eller deres endnu højere bonus værd. Og der må være nogle procedurer i banken der har svigtet (Har långivningen slet ikke været over den øverste bankchefs skrivebord?). Og det netop i en tid hvor Den Danske Bank har lidt andre meget store tab, og hvor det danske banksystem skal have hjælp af staten for at komme ud over den øjeblikkelige likviditetskrise, hvor ingen tør låne penge til andre. Det er netop i dag bebudet at den næste redningspakke fra regeringen er på vej.I den anden ende af skalaen finder vi en investor som komikeren Finn Nørbygård der ikke alene har mistet de penge han har investeret i IT factorys leasingbeviser og som med et knips med fingeren er forsvundet ud i den blå luft, men også efter råd fra en af Den Danske Banks komiske rådgivere i særklasse har lånt millioner af kroner til at købe andre aktier hvis værdi den almindelige finanskrise har sendt i bund. Og for at det ikke skal være løgn, så har selvsamme bank nu forlangt udlånet til Nørbygård indfriet straks, hvad der betyder at denne må sælge luksushus, luksusbil og luksussommerhuse. Han har heldigvis fortsat humoren i behold - og det er også det eneste probate middel over for den slags bristede bobler. Naiv? Nej, siger han selv, men han har været godtroende og troet på sin bankrådgiver og revisor. For han har ikke selv forstand på investeringer. Og han har åbenbart heller ikke studset over at sølle 2,5 mio kr. som er tjent på ærlig vis på ganske kort tid kunne yngle så de blev til 100 millioner.

I forbindelse med Roskilde Banks fantastiske opblomstring og fald har mange andre private investorer af den uprofessionelle slags måttet erfare at aktieværdier ikke alene kan gå lidt op og ned og som hovedregel retter sig på det lange sigt, men at nogle ryger helt i bund og aldrig retter sig op, simpelthen fordi de er pustet op alene på forventninger om kommende gevinster.

Naivitet, godtroenhed eller simpel dumhed? Det afhænger vel af øjnene der ser, men selvom der juridisk set ingen grænser er for hvor dumme folk har lov at være i et frit land, så bør almindelige mennesker sørge for at holde fornuften fangen og undlade at gå ind i ren spekulation, at investere hele formuen på ét bræt, at investere hele formuen i aktier og at tro på at aktiekursers himmelflugt varer evigt. Blæser man på sund fornuft, er man selv ude om følgerne. Og man bør ikke angle efter medynk, men påskønne tilværelsens store humor.Stein Bagger selv forbliver gåden indtil bagmandspolitiet kommer til bunds i sagen.

Det er påfaldende at de fleste der har haft med ham at gøre ikke fatter en brik af hvad der er sket. For de har alle oplevet Bagger som en både dygtig og charmerende mand og et hæderligt menneske. Men de har måttet erkende at de i virkeligheden ikke har kendt ham og specielt ikke forstået at han var et dobbeltmenneske der på den ene side var kærlig, venlig, charmerende og hjælpsom, men på den anden side en svindler i den helt store stil.

Asger Jensby har måttet ty til en karakteristik af Bagger som en superintelligent mand med psykopatiske træk. Erik Ove er kommet med et udsagn om at Bagger åbenbart har sat penge over kærligheden til kone og barn. Ingen fatter dobbeltheden, og ingen har fundet en tilfredsstillende forklaring i Baggers opvækst. Han gik ganske vist ud af skolen tidligt, og han afbrød ganske vist sin læretid på Stålvalseværket i Frederiksvæk før tid for at slå sig på bodybuilding. Og Bagger blev i en vanskelig alder på 11 svigtet af sin far - en kendt forfatter - som var blevet skilt fra hans mor allerede da Jens var spæd. Men det forklarer jo ikke rigtigt at Stein Bagger faktisk klarede sig og i kraft af sine store ambitioner kom højere og højere op på strå.Det karakteristiske ved manden og sagen er hans karisma og forførelsesevne. Det er her man finder de træk Jensby kalder psykopatiske, og som ikke gør manden til en decideret psykopat i snæver medicinsk forstand, men som mere generelt viser at han ganske som mange andre erhvervsfolk (og politikere) udnytter sine store evner til at lege med tal og papirværdier og til at forblænde folk med sin selvsikkerhed, sine store ord og planer. En undersøgelse har vist at måske henved 10 % af alle erhvervsledere har sådanne psykopatiske træk. Det hører med til disse træk at kunne lyve uden skrupler af nogen art. Der findes endog lystløgnere blandt den slags mennesker.

Bagger behøver aldeles ikke at blive mistænkt for at sætte penge over kone og børn, for det er nu engang de fleste menneskers lod på komplementær vis at skulle sørge for både penge og familie - eller både magt og kærlighed, om man vil. Det kunne derimod tænkes at han simpelthen på grund af sine særlige evner og ikke mindst sine store ambitioner om at ville op ad rangstigen og gøre sig gældende er kommet længere og længere ud i forfølgelse af mål og transaktioner som han til sidst ikke kunne overskue og hvis konsekvenser for familien han ikke har været fuldt bevidst om. Der kan så at sige gå sport i at ekspandere - og så kan helhedssynet og moralen på et tidspunkt gå fløjten.

Men det mest betænkelige træk ligger nok i hans følelse af at være blevet forfulgt gennem flere år, således som han har forklaret i sit anonyme indlæg på familiens blog lige før han meldte sig til politiet. Ingen af hans partnere eller venner har nogensinde tidligere hørt ham røbe en sådan frygt, heller ikke hans rocker-sikkerhedskonsulent Brian Sandberg. Om der overhovedet er nogensomhelst reel begrundelse for frygten må de kommende undersøgelser vise. Den eneste form for mystisk vold i sagen er forløbigt det uopklarede overfald på Allan Vestergaard i Virum.

Så spørgsmålet er tilbage om der hos Bagger er tale om en psykisk betinget vrangforestilling om at være forfulgt, en vrangforestilling der igen kunne være udløst af en såkaldt paranoid psykose.

Man kunne tænke sig en sådan psykose opstået som følge af hele det voldsomme psykiske pres Bagger har været udsat for gennem hele det års forløb hvor alt i kraft af hans store evner til forførelse af sine partnere og øvrige forbindelser er eskaleret til dimensioner manden til sidst ikke selv har kunnet overskue eller se nogen udvej af. Det kunne give en rimelig forklaring på den pludselige flugt i Dubai, men også på lettelsen over at have meldt sig til det amerikanske politi og dermed fået billet hjem til Danmark, til familien og til politiundersøgelse - og fred og ro og beskyttelse i et fængsel!

Baggers tilfælde er i alt fald så psykologisk interessant at det ville være en fordel at få manden mentalundersøgt, men det er jo ikke sikkert at dette vil ske, hvis sagens faktiske forløb og omfang hurtigt bliver afklaret ved mandens egen hjælp.Det altafgørende er og bliver imidlertid at Stein Baggers spil, mål og adfærd har afsløret en fundamental inkonsistens i mandens integritet og dermed en inkonsistens i erhvervslivets integritet. .

Hans store begavelse og evne til forførelse i kombination med det høje ambitionsniveau og stærke trang til at komme opad i samfundet (muligvis som kompensation for et ødelagt faderforhold) har ført ham ud i handlinger der hele tiden har krævet yderligere kreativitet, dristighed og forførelse uden at det nogensinde reelt har tilfredsstillet det normale menneskelige behov han uden tvivl har haft for kærlighed og anerkendelse.

Og da ingen har standset ham i tide, har han kunnet og måttet løbe linen ud lige til den bitre ende. Sådan er det gået i andre svindleres tilfælde. Således i tilfældet Johannes Pedersen i Nordisk Fjer, Peter Brixtofte i Farum kommune, Rasmus Trads i PFA eller Claus Riskær Petersen i forskellig selskabstømmersammenhæng. Og den helt store skurk er naturligvis den svenske tændstikkonge Ivar Kreuger som blev fældet af det store krak i USA i 1929.

Moralen er ikke at begavede og initiativrige mennesker bør grave deres pund ned og helt droppe alt iværksætteri, men at både de selv og omgivelserne bør passe på når succes'en bliver for stor, når spekulationerne giver for lette gevinster, når forretningspartnere, venner og familie falder i næsegrus beundring for opsvinget og når de naturlige kritikere eller skeptikere blandt revisorer, banker, kunder og leverandører, presse samt ansatte falder i søvn.

Succés er en god ting, men den er ikke altid forenelig med psykisk og moralsk konsistens, hverken på personligt eller samfundsmæssigt plan.

Deres ærbødige

Jens VrængmoseHenvisninger:

Den økonomiske krise nu for alvor en omvæltende realitet  (29.10.08.)
Finanskrisen afslører økonomiens fundamentale irrationalitet  (8.10.08.)
Bliver finanskrisen Det Store Tidehverv?  (30.9.08.)
Finanskrisen stikker dybt  (28.9.08.)

Kan moral begrundes?  (Erling Jacobsens moralfilosofi)
Etik og eksistens   (Essay om etikkens placering i den menneskelige eksistens)
Konsistens-etikkens Ti Bud   (Ti moderne vejledende principper for det sekulariserede samfund)
Humor og tragedie  (om Vilh. Grønbechs 'Livet er et fund')
Humor og virkelighed  (20.8.07.)

Strube - stræben, hybris og selvmord  (2.5.06.)
Brixtofte - en nar eller en tragedie?  (11.4.07.)
Vil Brixtofte fyre virkeligheden?  (24.6.05.)

Jens Vrængmoses rubrikArtikler om Danmark
Artikler om Samfund
Artikler om Etik
Artikler om Eksistens
Artikler om Religion
Artikler om SekulariseringAt læse Jernesalt
Introduktion til Jernesalts filosofi
Komplementaritetssynspunktet
Helhedsrealismen
De psykiske grundprocesser
Konsistens-etikkenTil toppen   Til forsiden   PrintVersion   Tip en ven  


utils postfix clean
utils postfix normal