Jernesalt
Dynamisk komplementær helhedsrealisme
Samfund Eksistens Sekularisering Coronakrisen E-Bøger
SAMFUND
 
EKSISTENS
 
SEKULARISERING
 
2019-FILOSOFIEN
 
ESSAYS
RETORIK
ONTOLOGI
VIRKELIGHED
ENFOLDIG TALE
SKIDT OG KANEL
REDAKTION
PROGRAM
INTRODUKTION
INSPIRATORER
OVERSIGTER
EMNEINDEX
PERSONINDEX
LINKS
E-MAIL
 
utils prefix normal Forside    Oversigter    Redaktion    At læse Jernesalt    Sendemand    Vrangsiden    Kontakt   
 
JERNESALT - islamtrusselnorge0ax

ARTIKEL FRA JERNESALT - 16.2.10.


Mohammad truer norsk ytringsfrihed

I sidste uge oplevede Norge et kraftigt angreb på den demokratiske ytringsfrihed i form af store demonstrationer i Oslo mod et dagblads offentliggørelse af en karikatur af profeten Muhammed. I det norske tilfælde er der ikke som i danske Jyllandspostens karikatursag blot tale om at profeten sættes i forbindelse med visse muslimske terroristers anvendelse af ham som en slags inspirator for terror i hans navn, men om en decideret karikatur af ham selv, idet han fremstilles som en gris, hvad der jo er særligt ondskabsfuldt fordi muslimer opfatter grise som urene dyr.

Et muslimsk medlem af det konservative Høyre-parti har da også erklæret at "Dette er det værste norske muslimer har været udsat for. Selv moderate personer som tidligere har hævet sig over den slags føler sig krænket."

En somalier gav udtryk for, at "Dette er ikke ytringsfrihed. Det er ren mobning". Og avisen selv - Dagbladet - måtte konstatere at der i fredags var "bred muslimsk front mod Dagbladet". Chefredaktøren Lars Helle mødtes med den norske chefimam Mehbob ur-Rehmann uden at der kom noget ud af det. For chefredaktøren fastholdt sin ret at ytre sig på denne måde.

Bladet lagde ikke skjul på at en af arrangørerne af demonstrationen mod karikaturtegningerne advarede mod at terroraktioner kan ske i Norge hvis muslimer ikke bliver respekteret: "Når skal norske myndigheter forstå dette her?", spurgte Mohyeldeen Mohammad da han holdt sin appel til de flere tusinde fremmødte muslimer. "Kanskje ikke før det er for sent. Kanskje får vi en 11. september eller 7. juli på norsk jord". Og han tilføjede: "Det er ikke en trussel, men en advarsel".

Samme Mohammmad pointerede også at demokratiet ingen plads har i islam. Den eneste der kan give love, er Allah. Den 24 årige iraker fra Larvik studerer sharia i Medina i Saudi Arabien og understreger at shariaen ikke er diktatur, men de bedste og mest retfærdige love der findes.Den norske justitsminister Knut Storberget erklærede sig over for Aftenposten bekymret for mere radikal islam i Norge. Sammen med politimester Anstein Gjengedal mødtes han på politihuset i Oslo med nogen af de tjenestemænd som var involveret i det forbyggende arbejde forud for weekendens demonstrationer i Oslo.

"Vi har sett en økende tendens til og risiko for rekruttering inn i radikale miljøer", sagde justisministeren til Aftenposten. På forhånd var det varslet at radikale og eks-kriminelle kunne være blandt deltagerne. "Økt radikalisering, som vi har sett også i noen ungdomsmiljøer, er det grunn til å ta på største alvor."

Justitsminister ville nu sætte fokus på at værne om ytringsfriheten, men samtidig var det vigtig for ham at pege på at "vi alle har et ansvar for hvordan vi ytrer oss i det offentlige rom". Han er indstillet på dialog for at forhindre konflikt, for "Dette er ikke noe man slår tilbake med vannkanoner".Det indgår i vurderingen af Mohammad, at han aktuelt har forsvaret drab på homofile. Han har til tidsskriftet Klassekampen forklaret, at han støtter de islamistiske oprørere al-Shabaab i Somalia som for nylig stenede en mand til døde. "Etter det jeg kjenner til var den personen homofil, og det er den straffen han da fortjener. Det er det standpunktet enhver muslim er påtvunget gjennom sin religion", siger han.

Mohammad er meget naturligt blevet konfronteret med spørgsmålet om det ikke er lidt selvmodsigende at demonstrere mod 'Dagbladet' efter at man har sagt at man som muslim ikke må deltage i det norske demokratiet, men svaret lyder: "Demonstrasjonen var en måte å svare på angrepet som er lovlig. I andre land skulle vi ha tatt i bruk andre metoder. Demokratiet har ingen plass i islam, fordi islam forbyr menneskeskapte lover. Den eneste som kan komme med lover er Allah, sier Mohammad. Og om muslimer som støtter demokratiet er hans melding meget klar: "De er enten hyklere eller frafaldne".

Udtalelser af denne art har naturligvis skabt storm i Norge. Religionsforskeren Kari Vogt ved Universitetet i Oslo mener at den slags ytringer under en ellers fredelig demonstration er krænkende (underforstået for norsk tankegang). Hun er dog ikke overrasket over at muslimer har problemer med at forstå at ytringsfriheten i Norge er nødt til at tillade en sådan tegning som Dagbladet trykte på forsiden i forrige uge. Man skal jo heller ikke gå langt tilbage i tiden i Norge for at se at blasfemi var en sag som kunne bringes for retten. "Vi må være klar på at andre har en annen følsomhet for slike ytringer", fortsætter hun, men tilføjer også at "dette et noe som kan endre seg over tid. Dels kan muslimer i Norge gradvis bli mer tolerante for ytringer, men hun utelukker heller ikke at nordmenn kan komme til å føre en strengere praksis av dagens holdning til ytringsfriheten".Og dér står vi så som i Danmark med opfattelser for og imod ytringer der krænker folks religiøse følelser. Og igen og igen må det gentages, at det moderne, sekulariserede demokrati tillader krænkelser af religion og religiøse følelser, at folk i vestlige demokratier efterhånden har vænnet sig til og accepterer at det sker, men at de muslimske indvandrere har problemer med overhovedet at forstå det og goutere det, fordi de kommer fra kulturer hvor det er direkte forbudt og strafbart.

Den ovenfor citerede religionsforsker har uden tvivl ret i at det er noget der ændrer sig over tid. Det vil gå flertallet af indvandrede muslimer som det er gået flertallet af indfødte kristne, de vænner sig efterhånden til sekulariseringen og dens 'relativisering' af alle værdier. Denne relativisering er ikke en totalopløsning af værdierne, men netop en sætten dem ind i historiske relationer som værdier hvis fortolkninger afhænger af tid og sted.

Dette betyder at det naturligvis vedbliver at være tilladt for enkeltpersoner så som kristne, jøder og muslimer eller enkeltinstanser som kirke-menighederne, synagoge-fællesskaberne og moské-fællesskaberne at fastholde dogmatiske opfattelser af absolutte værdier og normer, men at demokratiet ikke tillader dem at gøre deres personlige værdier til absolutte værdier og normer i samfundet.

Det betyder specielt at de troende eller religiøse mennesker må affinde sig med at deres værdier og normer bliver udsat for ikke alene kritik, men også for decideret humor. For i demokratiet er kritik og humor netop måden at relativisere værdierne og normerne på. Kritiken og den videnskabelige analyse påpeger værdiernes og normernes historiske betingethed. Og humoren sætter dem ind i det befriende lys hvor det umiddelbart ses at værdierne ikke er absolutte.

Men det bekymrende i såvel Norge som Danmark - ja i hele den vestlige verden - er jo den radikaliserende tendens blandt især unge muslimer, således som den ikke mindst fremmes af udefra kommende fanatikere der har lært sharia og anden snæver og udemokratisk islam i mellemøstlige kulturer.Det er bekymrende at en mand som Mohammad understreger at demokratiet ingen plads har i islam, og at kun Allah kan give love. Det er bekymrende at han på vanlig demagogisk vis postulerer at hans bemærkninger om at det norske samfund kan blive ramt af et 11. september er en advarsel og ikke er nogen trussel. For alle der har øren at høre med kan umuligt se bort fra at 'advarslen' fremsættes som en underforstået trussel. Og det er endelig dybt bekymrende at karikaturtegningerne i Dagbladet kan karakteriseres som terror mod muslimerne, for tegninger kan naturligvis krænke folks følelser, hvis folk er fanatikere der dyrker absolutte værdier, men de hverken dræber, lemlæster eller ødelægger nogensomhelst personer eller værdier i den virkelige verden. Der er altså konsekvent tale om en retorik der har til formål at skræmme tegnere, redaktører, kommentatorer og læsere mod at skaffe sig et nuanceret billedet af de problemer der er forbundet med at vi har fået fanatiske og radikaliserede muslimer til Vesten.

Dette bekræfter til fulde at det fortsat er nødvendigt 1) at værne om både demokrati og sekularisering i de vestlige lande, og 2) at betragte al fanatisme og radikalisering blandt muslimerne som en trussel mod demokratiet. Det skal fastholdes som et faktum at der er mange muslimske indvandrere der er på vej mod sekularisering og demokratisering - det vil reelt sige på vej mod en fornuftig 'relativisering' af deres værdier og normer. Men mange går desværre den modsatte vej og bliver radikaliserede. Og sådanne individer udgør en trussel mod såvel det vestlige demokrati som deres egen integration i dette demokrati.

Det største problem i denne sammenhæng er ikke at unge mennesker der af den ene eller anden grund ikke falder til i det samfund de lever i kan fristes af radikalisme, for sådan har det nok altid været, men det er at det er udefra kommende fanatikere med tilknytning til sharia eller ligefrem terror-prægede organisationer der slår sig ned i vestlige lande som lærere og vejledere. De er reelt fjender af vestligt demokrati og vestlige sekularisering - og bør altid ses som sådanne og behandles derefter.

Jan JernewiczTilføjelse 17.2.10.:

Ifølge det norske 'Aftenposten' kræver en selvudnævnt domstol for islamisk lov i Storbritannien nu, at muslimske lande hjemkalder deres ambassadører i Oslo og bryder alle diplomatiske forbindelser med Norge. Det sker efter, at den norske avis 'Dagbladet' har trykt en tegning af profeten Muhammed karikeret som en gris.

Samtidig bliver folk i Europa opfordret til at protestere mod både den norske og de danske karikaturtegninger af Muhammed. "De 57 muslimske stater må lægge pres på Norge og Danmark for at få dem til at standse sådanne tåbelige og krænkende tegninger", siger Suhaib Hassan fra Storbritanniens Islamiske Shariaråd.

Kravene illustrerer ganske godt, at rabiate muslimer er imod ytringsfrihed og vil have erstattet demokratiet med shariaen.Henvisninger:

Links til:

Dagbladet.no
Aftenposten.noRelevante artikler på Jernesalt:

Islam en religion uden humor  (2.3.08.)
Europa - religiøs slagmark igen?  (16.3.08.)
De muslimske undergravere af demokratiet
- og de nyttige idioter blandt danskerne
  (20.2.08.)
Mordtruslen mod Muhammedtegner genopfrisker modsætningerne  (13.2.08.)
Islamofobi - angst for islam, islamisme eller terrorisme?  (14.5.06.)
Front mod islamismen  (4.3.06.)

Religion, humor og tragedie  (19.02.06.)
Islam: Den arabiske fanatisme suspenderer fornuften effektivt
- og blokerer dermed sekulariseringen
  (29.1.06.)
Islam: Muslimerne må gøre op med al islamisk absolutisme  (7.12.05.)
Islam: Reform af islam kræver opgør med absolutismen  (21.11.05.)
Islam: Alt det besvær med islam  (7.9.05.)Artikler om Europa
Artikler om Terrorisme
Artikler om Samfund
Artikler om Eksistens
Artikler om Religion
Artikler om SekulariseringAt læse Jernesalt
Introduktion til Jernesalts filosofi
Komplementaritetssynspunktet
Helhedsrealismen
De psykiske grundprocesser
Konsistens-etikkenTil toppen   Til forsiden   PrintVersion   Tip en ven  


utils postfix clean
utils postfix normal