Jernesalt
Dynamisk komplementær helhedsrealisme
Samfund Eksistens Sekularisering Coronakrisen E-Bøger
SAMFUND
 
EKSISTENS
 
SEKULARISERING
 
2019-FILOSOFIEN
 
ESSAYS
RETORIK
ONTOLOGI
VIRKELIGHED
ENFOLDIG TALE
SKIDT OG KANEL
REDAKTION
PROGRAM
INTRODUKTION
INSPIRATORER
OVERSIGTER
EMNEINDEX
PERSONINDEX
LINKS
E-MAIL
 
utils prefix normal Forside    Oversigter    Redaktion    At læse Jernesalt    Sendemand    Vrangsiden    Kontakt   
 
JERNESALT - finans10a

ARTIKEL FRA JERNESALT - 26.5.10.


VKO's genopretningsplan for dansk økonomi

Ikke mange fik i år lejlighd til søndag morgen at se pinsesolen danse, men det fik til gengæld regeringen og Dansk Folkeparti tirsdag morgen, da de kunne præsentere den nye og noget overraskende genopretningsplan for dansk økonomi. Regeringens mål var at forbedre de offentlige finanser med 24 mia for 2011-13 med henblik på at skaffe balance i budgetter i 2013, og det oprindelige forslag fra finansministerens side indebar bl.a. kommunale besparelser på 4 mia, fastfrystning af overførselsindkomster (andre 4 mia) og udskydelse af topskattelettelser til 1,7 mia pr. år, men slutresultatet er nu blevet at både de kommunale besparelser og fastfrysningen af overførselsindkomsterne undgås, mens til gengæld dagpengeperioden for ledige nedsættes fra 4 til 2 år, børnechecken til forældre får et loft på 30.000 kr. (hvad der rammer alle med mere end tre børn) og ulandsbistanden beskæres sammen med visse andre ydelser til fx friskoler og højskoler, universitetsforskning og tolkebistand for statsborgere der ikke kan dansk.Af finansministeriets hjemmeside fremgår at de centrale elementer i aftalen er følgende:

•Konsolidering med 24 mia. kr. i 2013.
•Kommunerne friholdes for de annoncerede besparelser i 2012 og 2013 på 4 mia. kr.
•Sundhedsområdet løftes med 5 mia. kr. i 2011-2013.
•5 mia afsættes til flere i uddannelse samt svage og udsatte grupper mv.
•Omprioriteringer af offentlige udgifter.
•Arbejdsmarkedsreform, der styrker vækst og beskæftigelse.

•Den automatiske regulering af beløbsgrænser for skatter mv. suspenderes i 2011-2013
•Den aftalte forhøjelse af topskattegrænsen i 2011 udskydes i tre år til 2014
•Dagpengeperioden halveres fra 4 til 2 år.
•Der indføres et loft for fradrag for faglige kontingenter på 3.000 kr. årligt.

Finanministeriet gør udtrykkeligt opmærksom på at aftalen er en samlet plan med konkrete initiativer, som sikrer, at stigningen i den offentlige gæld bremses op, og at der er tillid til både finanspolitikken og fastkurspolitikken. Der tages dermed et stort skridt i retning af at sikre strukturel balance i den offentlige økonomi i 2015, samtidig med at de ventede henstillinger fra EU kan indfris. Arbejdsudbuddet skulle kunne stige med omkring 11.000 fuldtidspersoner på længere sigt. Og det opsving der ser ud til at være kommet i gang skulle fortsat kunne udvikle sig og blive selvbærende. Blandt andet fordi hovedparten af finansieringsforslagene først har virkning efter 2011.Finansminister Claus Hjort Frederiksen er yderst tilfreds med aftalen. "Jeg er stolt over at kunne sige, at det lykkedes, udtaler han. "Vi har lagt en robust plan for genopretning af den offentlige økonomi – samtidig med at vi styrker vækstgrundlaget. Vi bremser stigningen i gælden og i rentebetalingerne på gælden. Vi sikrer tillid til Danmark og dansk økonomi. Det medfører lavere renter og mindsker risikoen for, at Danmark rammes af finansiel uro og pres på kronen. Krisen har kostet det danske samfund dyrt. Nu kan vi komme videre. Regningen er betalt." Specielt peger han på at planen skaber råderum til forbedringer af sundhedsvæsenet, flere i uddannelse samt forbedringer for de svageste. "Det har krævet mod og ansvarlighed at komme frem til dette resultat. Det vil jeg gerne kvittere for. Til gengæld har vi lagt sporet til, at Danmark kommer styrket ud af krisen," slutter han.

Dansk Folkepartis formand Pia Kjærsgaard har også udtrykt stor tilfredshed. Det har været meget hårde forhandlinger, siger hun, for partiet kæmpede energisk imod de oprindeligt udkastede planer om skære 4 mia af overførselsindkomsterne, hvad der jo netop ville ramme mange af partiets kernevælgere.

Men fra oppositionen er kritikken naturligvis helt forudsigeligt hård. Regeringens plan vil bremse opsvinget og ramme de svageste. Kritikken bakkes op af bl.a. LO's formand Harald Børsting, der kalder planen en krigserklæring mod fagbevægelsen. Men netop på dette punkt får han ikke medhold fra de radikales leder Margrethe Vestager der nok er helt uenig med regeringens hovedlinje, men har erklæret at partiet vil stemme for nedsættelsen af dagpengeperioden. Og denne klare udmelding har igen betydet at hverken socialdemokraterne eller SF vil garantere at nedsættelsen bliver ophævet når og hvis de vinder næste valg, for det vil de næppe kunne uden de radikales stemmer.

Et flertal af befolkningen ser også ud til at kunne acceptere denne del af planen. Dagpengeperioden har vitterligt været meget højere i Danmark end i andre lande. Og desuden viser statistikkerne at langtidsledige i vid udstrækning netop forstår at skaffe sig arbejde, når dagpengeperioden er ved at udløbe. Regeringen kan desuden henvise til at antallet af ledige formentligt vil begynde at falde i 2011, og at der i de følgende år vil blive mangel på arbejdskraft. Så alt i alt er det svært at bestride at der er perspektiv i denne del af planen.Dér hvor en saglig kritik bedst kan sættes ind er i de manglende besparelser på kort sigt. Den offentlige sektor (navnlig den kommunale) vil fortsat få lov at vokse, og det har naturligvis den umiddelbare fordel at selve velfærdsniveauet ikke sænkes, idet der alene sker visse forskydninger mellem elementerne (først og fremmest friholdes sundhedsudgifterne som det hele tiden har været hensigten). Men konkret vil kommunerne ikke som ellers bebudet blive pålagt at spare 4 mia, hvad der ikke betyder at de forstående forhandlinger mellem regeringen og kommunerne bliver lette. Genopretningsplanen er med vilje flerårig - og optimistisk. Regeringen regner med at opsvinget er kommet i gang og vil derfor undgå direkte at bremse det og derfor udskyde stramninger til senere.

Dette betyder reelt at skatterne vil stige, således at regeringens hidtidige ideologiske hovedsag, skattestoppet, er om ikke totalt ophævet, så sat ud af kraft. Det er der nogle kritikere der kalder et løftebrud - på linje med ændringen i holdningen til dagpengeperiodens afkortning. Og det skal regeringen nok komme til at høre for frem til næste valg. Men dens begrundelse må siges at være fornuftig: Finanskrisen, som ikke er Danmarks egen skyld, men har forringet vores økonomi og konkurrenceevne, gør det nødvendigt at fravige principperne.Dette er naturligvis taktik - og det bliver vælgerne der skal afgøre om de vil acceptere begrundelsen. Deres dom vil uden tvivl igen komme til at afhænge af om økonomien virkeligt bliver forbedret ved hjælp af regeringens genopretningsplan eller ej. Her spiller også konjunkturerne de næste halvandet år stærkt ind. Men det må nok på nuværende tidspunkt konstateres, at det er lykkedes regeringen af komme i offensiven og tage têten - til stor ærgrelse for S og SF. Timingen har med andre ord været perfekt - ligesom planens sammenskruning.

Trods navnlig Villy Søvndals hede drømme bliver der ikke valg før engang i efteråret 2011 - og selvom meningsmålinger den sidste tid har givet oppositionen (og særligt SF) vind i sejlene og navnlig de konservative strid modvind på grund af Lene Espersens feriedispositioner, så er intet afgjort. Dette betyder også at Dansk Folkeparti fortsat vil have et stort ord at sige i dansk politik. Partiet har faktisk denne gang fået ikke blot væsentlige indrømmelser, men tvunget regeringen til nytænkning - på godt og ondt. Og det er da i sig selv en bedrift!

Men blokpolitikken er desværre en urokkelig kendsgerning i dansk politik. Oppositionspartierne var naturligvis alle - med undtagelse af Enhedslisten - inviteret til forhandlinger om regeringens første plan, men de forlod efter kort tid et efter et Finansministeriet uden aftale om flere møder. Parterne var for langt fra hinanden, og det vil sige lige netop så langt som et forestående valg gør det taktisk nødvendigt at være. Alle har kridtet skoene og står fast på deres.

Jan JernewiczHenvisninger:

Links til:

Finansministeriet
Aftalen mellem V, K og O af 25.5.10.

Venstre
Konservative Folkeparti
Dansk Folkeparti

Socialdemokraterne
Socialistisk Folkeparti
Det radikale VenstreRelevante artikler på Jernesalt:

Også redningspakke fra S og SF  (12.5.10.)
EU's nye redningspakke  (11.5.10.)

Er Lars Løkkes realisme en ideologi?  (30.4.10.)
Lars Løkkes og VK-regeringens dilemma  (11.4.10.)

Det nye regeringsgrundlag  (25.2.10.)
Lars Løkke Rasmussens store rokade  (23.2.10.)
Lars Løkkes problem  (10.2.10.)
Lars Løkke Rasmussens første nytårstale  (2.1.10.)

Lars Løkkes Danmarksdrømme forekommer virkelighedsfjerne  (23.11.09.)
Lars Løkke Rasmussens åbningstale  (8.10.09.)
Lars Løkke bliver ved det gamle
- men Pia Kjærsgaard spøger stadig
  (9.8.09.)
Er Lars Løkke ikke trådt i karakter?  (4.8.09.)Artikler om Danmark
Artikler om Samfund
Artikler om Eksistens
Artikler om Religion
Artikler om SekulariseringAt læse Jernesalt
Introduktion til Jernesalts filosofi
Komplementaritetssynspunktet
Helhedsrealismen
De psykiske grundprocesser
Konsistens-etikkenTil toppen   Til forsiden   PrintVersion   Tip en ven  


utils postfix clean
utils postfix normal