Jernesalt
Dynamisk komplementær helhedsrealisme
Samfund Eksistens Sekularisering Coronakrisen E-Bøger
SAMFUND
 
EKSISTENS
 
SEKULARISERING
 
2019-FILOSOFIEN
 
ESSAYS
RETORIK
ONTOLOGI
VIRKELIGHED
ENFOLDIG TALE
SKIDT OG KANEL
REDAKTION
PROGRAM
INTRODUKTION
INSPIRATORER
OVERSIGTER
EMNEINDEX
PERSONINDEX
LINKS
E-MAIL
 
utils prefix normal Forside    Oversigter    Redaktion    At læse Jernesalt    Sendemand    Vrangsiden    Kontakt   
 
JERNESALT - politiken09jaegerbog

ARTIKEL FRA JERNESALT - 17.9.09.


Politikens jægersag en mediestunt?

I protest mod Forsvarskommandoens krav om fogedforbud mod den danske jægersoldat Thomas Rathsacks bog 'Jæger - i krig med eliten' offentliggjorde Dagbladet Politiken i går hele bogen som særtillæg til den trykte avisudgave. Det gav et ekstra løssalg på 14.000 eksemplarer og medførte livlig medieomtale og -debat. Politikens redaktion mente, at fogedforbudet - som skal afgøres af fogedretten i dag torsdag - ville være et indgreb i den grundlovsikrede ytrings- og pressefrihed og først og fremmest et indgreb mod den frie presses ret til at kigge de offentlige myndigheder grundigt efter i sømmene.

Bogen er trykt af forlaget People's Press og allerede distribueret til dagblade og andre til anmeldelse og orientering, men altså endnu ikke til almindeligt salg. Forsvarskommandoen har på forhånd været orienteret om udgivelsen fra såvel forfatterens som forlagets side, men har ikke kunnet kommet til enighed med forlaget om fjernelse af de dele af teksten som forsvaret mener rummer en sikkerhedsrisiko for danske soldater. Politiken har valgt at trykke bogen uden aftale med forlag eller forfatter. Det er en omgåelse af copyright-reglerne, men Politiken er indstillet på at yde erstatning som man i sin tid gjorde med udgivelsen af Ritt Bjerregårds kontroversielle bog med titlen 'Ritts dagbog'.

Politikens bevidste provokation sker altså i ytringsfrihedens navn med henblik på at få debat om forsvarets - forsvarskommandoen, forsvarschefens, forsvarsministerets og forsvarsministerens - forsøg på at forhindre fri debat om forsvarets anliggender, specielt hvad angår det danske forsvars deltagelse i krige i det fjerne udland (Irak og Afghanistan). Disse krige er som bekendt kontroversielle i den forstand at de deler den danske befolkning og til dels de politiske partier i tilhængere og modstandere der i debatten ofte står stejlt og uforsonligt over for hinanden. Krigen i Irak kom der efterhånden stor modstand imod. Krigen i Afghanistan har der derimod hidtil været relativt bred tilslutning til. Men den er jo ikke særligt succesfuld - og det for en måneds tid siden afholdte præsidentvalg i Afghanistan har nærmest været en sådan parodi på demokrati at det ikke ligefrem har bekræftet tilliden til at alt går som det skal.

Politiken har været stærkt kritisk over for begge krige, men redaktionen understreger at man fuldtud respekterer de danske soldaters indsats og absolut ikke har nogen interesse i at undergrave deres sikkerhed. Man har generelt et godt samarbejde med forsvaret og påskønner den beskyttelse udsendte journalister får af militæret.Hvad angår Rathsacks bog må det også tages til efterretning, at jægersoldaten er stolt af såvel sin egen som sine kammeraters indsats og heller ikke har noget ønske om at skade forsvaret eller de udsendte enheders sikkerhed - eller i det hele taget forsvarets og efterretningstjenestens arbejde. Han mener ikke bogen indeholder oplysninger der kan misbruges af fjender. Men herom er der uenighed, også blandt eksperter. En tidligere, nu pensioneret chef for jægerkorpset finder ikke bogen skadelig, mens en major i tjeneste, der selv tidligere har ytret sig kritisk om det danske forsvars organisation, mener det modsatte.

Passager fra bogen der allerede har været offentliggjort før Politikens lagde hele bogen frem viser detaljerede beskrivelser af jægersoldaternes arbejde, fx under beskyttelsen af EU-politikerne under topmødet i København i december 2002. Men om de reelt kan misbruges af eventuelle terrorister - fx ved det kommende klimatopmøde i København - får stå hen. Det er ikke udelukket at potentielle terrorister vil studere bogen, men om de kan udnytte oplysningerne er det næppe muligt for udenforstående at vurdere. Politikens redaktion har heller ikke påstået at de kan vurdere det og har derfor heller ikke taget stilling til spørgsmålet. Men redaktionen har derimod gjort gældende, at hvis forsvaret i konkrete tilfælde mener der foreligger en risiko, så må det påpege det over for dagbladene under fuld fortrolighed.

Hvad Politiken hævder i den aktuelle sag er just at forsvaret ikke kan eller vil konkretisere den påståede sikkerhedsrisiko. Den er altså et rent postulat hvis fulde konsekvens efter dagbladets mening er at pressen bliver forhindret i at se kritisk på forsvarets procedurer og adfærd.Jægersoldaten Rathsack lægger ikke skjul på hvor stolt han er over sin hårde uddannelse og hårde indsats i Afghanistan og andre steder. Og han hævder i bogens forord, at han satte sig for som den første jægersoldat at skrive om jægerkorpsets operationer ude i krigszonerne, fordi han i årenes løb er stødt på mange myter og vrangforstillinger om hvad det vil sige at være jægersoldat. Han mener den danske befolkning har ret til og krav på at få at vide hvad de får for deres skattepenge, og hans ærinde er at give et realistisk og ærligt indblik i jægersoldaternes verden - og dette vel at mærke på en måde der ikke kompromitterer hans kollegers ellers Forsvarets sikkerhed. Men bogen udtrykker naturligvis hans egen mening.

Forsvarskommandoens indstilling er klart en anden. Forsvarschef Tim Sloth Jørgensen hævder udtrykkeligt at bogen indeholder oplysninger der bringer landets sikkerhed i fare. Og kammeradvokat Peter Biering, der på forsvarets vegne skal føre sagen om fogedforbud for fogedretten i Københavns Byret her til formiddag, mener der er kompromitterende oplysninger i bogen om jægerkorpsets hemmelige aktioner. Han oplyser at han i retten både vil fremføre argumenter der går på bestemte passager i bogen og argumenter der går på bogen som helhed, men han vil ikke oplyse hvilke. For han vil kræve sagen ført for lukkede døre - af hensyn til landets sikkerhed.

Og det er dér sagen står. Formentligt kommer der et forbud mod bogen, men i givet fald får vi ingen officiel begrundelse for det. Det fremgår allerede af reaktionerne på Politikens offentliggørelse af bogen, at den øvrige presse stort set er enig med forsvaret i at det er forsvaret selv der må afgøre hvad der er følsomme oplysninger og hvad der ikke er. Dels er det forsvaret der har ekspertisen, dels ligger det i sagens natur at forsvaret og forsvarets efterretningstjenese er i nøjagtig samme situation som politiet og politiets efterretningstjeneste: man kan ikke offentliggøre alt hvad man véd, for overordentligt mange data er følsomme og kan og vil blive misbrugt af folk der er imod retsordenen og retssikkerheden. Er man principielt for denne civile og militære orden og sikkerhed, må man også have tillid til de demokratiske instanser der skal sikre begge dele og altså acceptere et vist hemmelighedskræmmeri fra instansernes side.

Dette er faktisk også hvad et flertal i befolkningen mener, og hvad der er bekræftet i den aktuelle sag gennem meningsmålinger TV2 og Politiken har foretaget i fællesskab. Flertallet mener at retten må afgøre om et fogedforbud mod Rathsacks bog er berettiget, og et flertal mener derfor også at det er forkert af Politiken at offentliggøre bogen før fogedretten har talt.Tøger Seidenfaden, der jo er et særdeles lyst hoved og som er chefredaktør for et særdeles oplyst organ, mener ikke de to ting har noget med hinanden at gøre. Forsvarets fogedsag gælder bogudgivelsen fra People's Press og ikke Politiken. Forsvaret har også anmeldt Politiken, men det fører til en selvstændig sag, og den tager Politiken gerne. Redaktøren vedkender sig hvad han har gjort og løber ikke fra noget ansvar. Og han tror iøvrigt ikke på at en sag vil føre til dom over Politiken. Men indtil en sådan sag er afgjort, vil dagbladet forsvare ytringsfriheden.

Dette må man naturligvis tage til efterretning - uanset om man kan lide bogen og dagbladet eller ej. Pressefrihed og ytringsfrihed er uvurderlige forudsætninger for vort demokrati. Og selvom Politiken jo ikke altid har levet op til sine egne høje idealer - hvad der bl.a. fremgår af Bjørn Bredals nye værk om 'Politiken mod Politiken' - skal man ikke kimse ad dem helt og aldeles. Kulturradikalismen er ikke hvad den har været, men Hørups og Brandes' ånd synes dog at leve endnu på Politikens hjørneværelse mod Rådhuspladsen!

Når der alligevel med en vis ret kan tales om mediestunt fra Politikens side i denne sag, skyldes det først og fremmest at man kan spørge hvad det egentlig er for ytringer Politiken vil forsvare. Hvad forsvaret er betænkelig ved, hævdes alene at være følsomme data. Og ingen - heller ikke Politikens redaktion - bestrider at en del af forsvarets data i sagens natur må være så følsomme at de ikke bør komme offentligheden til kende. Men den grundlovssikrede ytringsfrihed gælder dog primært holdninger af politisk, ideologisk og eksistentiel art. Og de er ikke i spil i den aktuelle sag.

En af pressens vigtigste opgaver er at holde et vågent øje på magthaverne, men igen må dette primært gælde eventuelle forsøg på undertrykkelse af politiske og eksistentielle holdninger og ikke nødvendigheden af at beskytte følsomme data.

Hvor grænsen går kan altid diskuteres, men det forekommer at være et sundt demokratisk tegn, at flertallet af befolkningen har så stor tillid til myndighederne - herunder politi og forsvar - at det ikke bryder sig om at se et dagblad provokere dem uden at have anden pointe end forsvaret for en formel frihedsrettighed. Havde der virkeligt været noget substantielt at komme efter, havde sagen været en anden. Men intet tyder på at det er tilfældet. For så havde Politiken nok bragt det frem.

Jan JernewiczHenvisninger:

Links til:

Forsvarsministeriet
Forsvarskommandoen

Politiken
Berlingske Tidende
Ekstrabladet.dk
Information.dk
Jyllands-Posten
TV2 Nyhederne
DR NyhederRelevante artikler på Jernesalt:

Salomonisk løsning på striden om elitesoldatens bog?  (22.9.09.)

Politiken og det ydre skin  (11.10.06.)
Politikens reaktionære holdning  (28.2.06.)
Politiken (dagbladet), valget og livsløgnene  (2.2.05.)

Mediedækning af krig og konflikt - kontra oplysning  (2.2.09.)
Mediedækningn af regeringens skatte- og velfærdsudspil 21.8.07  (23.8.07.)
Dagbladene under pres  (19.4.07.)
Afghanistan-sagens substans og misbrug  (28.1.07.)Artikler om Danmark
Artikler om Medier
Artikler om Samfund
Artikler om Eksistens
Artikler om Religion
Artikler om SekulariseringAt læse Jernesalt
Introduktion til Jernesalts filosofi
Komplementaritetssynspunktet
Helhedsrealismen
De psykiske grundprocesser
Konsistens-etikkenTil toppen   Til forsiden   PrintVersion   Tip en ven  


utils postfix clean
utils postfix normal