Jernesalt
Dynamisk komplementær helhedsrealisme
Samfund Eksistens Sekularisering Coronakrisen E-Bøger
SAMFUND
 
EKSISTENS
 
SEKULARISERING
 
2019-FILOSOFIEN
 
ESSAYS
RETORIK
ONTOLOGI
VIRKELIGHED
ENFOLDIG TALE
SKIDT OG KANEL
REDAKTION
PROGRAM
INTRODUKTION
INSPIRATORER
OVERSIGTER
EMNEINDEX
PERSONINDEX
LINKS
E-MAIL
 
utils prefix normal Forside    Oversigter    Redaktion    At læse Jernesalt    Sendemand    Vrangsiden    Kontakt   
 
JERNESALT - jaegerbog09a

ARTIKEL FRA JERNESALT - 4.10.09.


Jægerbogssagen udvikler sig til krise for forsvaret

Samtidig med at Thomas Rathsacks bog 'Jæger - i krig med eliten' dag for dag bliver mere og mere uinteressant og Politikens provokerende offentliggørelse af bogen før fogedrettens kendelse om et forbud mod den også fortoner sig i det ligegyldige, så udvikler Forsvarskommandoens og Forsvarsministeriets behandling af hele sagen sig til en sådan skandale, at det ikke alene ryster de øverste chefer og det politiske system. Det sætter i virkeligheden hele det danske forsvar i et så betænkeligt lys at det rammer alle de ansatte i forsvaret der passer deres arbejde på normal pligtopfyldende vis, og navnlig de udstationerede soldater på udsatte poster som risikerer liv og lemmer for dansk udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik.

Det seneste nye i sagen er at forsvarsminister Søren Gade i går lørdag havde et møde med forsvarschef Tim Sloth Jørgensen, men at han mod den almindelige forventning ikke fyrede denne, men derimod aftalte et nyt møde mandag. Her skal forsvarschefen afgive en rapport der om muligt kan give forsvarsministeren en så tilfredsstillende forklaring på alle de besynderlige fejl der er begået i forsvarskommandoen, at i det mindste ministerens i forvejen ringe tillid til forsvarschefen kan genoprettes. Sker dette ikke, er forsvarschefens afskedigelse sandsynlig, selvom forsvarets auditørkorps allerede er sat til at undersøge hele forløbet og først vil være i stand til at komme med et resultat om en måned eller to.

Samtidig er der politiske partier - herunder SF - der kræver en uvildig undersøgelse af hele forløbet, og dette vil kræve en særskilt kommission der først skal nedsættes og i givet fald først vil kunne aflevere en betænkning om et år eller to.

Men forsvarets ledelse og ansatte, regeringen, folketinget og landets befolkning kan under ingen omstændigheder vente med en afklaring af sagen blot et par måneder. Ingen af parterne kan nemlig leve med en totalt manglende tillid mellem forsvarskommandoens øverste chef og forsvarets øverste politiske ledelse blot nogle få dage mere ind i næste uge. Ingen kan leve med et decideret ledelsesmæssigt vakuum der allerede har varet for længe. Der må træffes en afgørelse.

Enten må forsvarsministeren fyre forsvarschefen eller også må han selv gå.Skandalen er både i sin art og hele sit korte forløb fuldstændig grotesk. Sålænge sagen drejede sig om uønsketheden i en bogs udgivelse og forsvarets forsøg på at få udgivelsens standset via et fogedforbud - berammet til fredag den 18. - var sagen forståelig og rationel. Den blev lidt mere speget, da dagbladet Politiken provokerede alle instanser med en udgivelse i form af et tillæg til avisen to dage før fogedrettesn berammede afgørelsen. Men den blev hævet til surrealisme i samme øjeblik forsvarsministeren fortalte Det udenrigspolitiske Nævn at der forelå en arabisk oversættelse af bogen på nettet, en oversættelse som kunne tyde på interesse for den kontroversielle bog blandt arabiske elementer der måtte formodes at have alt andet end reelle hensigter. Den hurtige oversættelse kunne med andre ord tages som en slags bevis for at bogen netop indeholdt oplysninger om forsvaret som ville kunne misbruges af terrorister.

Ingen kunne imidlertid i første omgang spore oversættelsens kilde på nettet, og forsvarsministeren blev derfor spurgt om det kunne tænkes at den kom fra forsvarsministeret selv, men det kaldte han "helt ude i hampen". Da det alligevel viste sig at den iøvrigt helt ubehjælpsomme oversættelse stammede fra en eller anden kilde i forsvaret udspurgte TV2-nyhedernes Jesper Steinmetz forsvarskommandoens egen kommunikationschef Lars Sønderskov nærmere om sagen. Han bagatelliserede den imidlertid fuldstændigt, ja, hævdede overraskende frejdigt at kilden kunne man virkelig ikke finde, da der var 22.000 ansatte i forsvaret. Da Steinmets yderst fornuftigt spurge Sønderskov om han dermed mente at forsvaret ikke behøvede at undersøge sagen nærmere, halede Sønderskov skyndsomst lidt i land.

Da forsvarsministeren sent lørdag aften den 26. var gæst hos Clement Kjersgaard i udsendelsen 'Ugen med Clement' blev han spurgt meget direkte om sagen og hans svar lød: "Altså, prøv og hør. Altså så er jeg... jeg sidder helt ude på planken. Hvis det nu skulle vise sig at være rigtigt, så er jeg på vej ned i vandet, og det kan jeg garantere dig for, det er den ikke!" - Og da spørgsmålet lød, hvem der havde ansvaret hvis det alligevel var forsvaret der stod bag oversættelsen, kom svaret uden betænkning: "Det har far her".

Garantien holdt imidlertid ikke længe.Torsdag den 1. oktober kom det frem, at oversættelsen stammede fra ingen ringere end Forsvarskommandoens it-chef, Jesper Britze, der omgående blev bortvist fra sit arbejde og genstand for Auditørkorpsets undersøgelse. Ministeren sagde på et pressemøde samme dag: "Nu pågår der en undersøgelse, og jeg som minister lever af mine medpolitikeres tillid. Derfor klæber jeg ikke til taburetten, hvis der ikke er tillid til mig som minister." - Og overfor politikerne gennemgik forsvarschefen sagen. Men hvem der lækkede oversættelsen til BT, kunne han ikke svare på. Foreløbigt var det dog kun Socialdemokraterne og Enhedslisten der forlangte ministerens tilbagetræden. De øvrige partier udtrykte tillid til ministeren personligt og hans bestræbelser for at komme til bunds i sagen.

Det komplicerede sagen en smule at forsvarsministerens egen presserådgiver, Jacob Winther havde været med til at videregive oversættelsen til DR, men det var trods alt på anmodning fra DR og på et tidspunkt hvor oversættelsen allerede var ude; en ærgerlig fejl, indrømmede synderen, men den var de fleste enige om at bedømme som hørende under den normale hjælp til pressen.

Langt værre var at Forsvarskommandoens kommunikationschef Lars Sønderskov lørdag den 3. røbede at det var ham personligt der havde lækket den arabiske oversættelse til BT. Nu forstod alle, hvorfor han havde forsøgt at bagatellisere sagen over for TV2 en uge tidligere. Men alle forstod samtidig at der måtte være noget rivende galt i forsvarets egne rækker. TV2's Jesper Steinmetz spurgte forsvarschef Tim Sloth ud om den beklagelige sag. Et af spørgsmålene til Tim Sloth lød, om han ikke mente der måtte være noget galt med kulturen i forsvaret. Men dette afviste forsvarschefen. Der var alene begået fejl af enkeltpersoner i systemet.

Den foreløbigt sidste afsløring er at det var forsvarsministeriets departementschef, tidligere PET-chef, Lars Findsen, der fik forsvarsministeren til at nævne for Det udenrigspolitiske Nævn og pressen, at der forelå en arabisk oversættelse af Rathsacks bog. Gade nævnte ikke - og kunne på dette tidspunkt ikke vide - at det var forsvarets egen (elendige) oversættelse. Det stod ikke i hans talepapir. Departementschefen hævder også at have være uvidende herom.Men tilbage står et hav af spørgsmål: Hvordan kunne alt dette ske? Hvem har haft interesse i en spredning af den ubrugelige maskinoversættelse af Rathsacks bog og af urigtige eller ufuldkomne oplysninger til ministeren, det udenrigspolitiske navn, pressen og befolkningen? Har forsvarchefen overhovedet styr på hvad der foregår i Forsvarskommandoen? Har forsvarsministeren styr på hvad der foregår i hans ministerium, og har ministeriet styr på hvad der foregår i Forsvarskommandoen? Er kulturen i forsvaret så moralsk anløben, at enkelte medarbejdere kan lege og jonglere ansvarsfrit med fortrolige oplysninger? Eller er der dybest set tale om bevidste manipulationer med henblik på at skaffe 'bevismateriale' til retssagerne mod Thomas Rathsack og Politikens chefredaktør Tøger Seidenfaden - eller endog at skade ministeren selv?

Det sidste har man set i forbindelse med sagen om daværende skatteminister Anders Fogh Rasmussens og hans ministeransvar for ministeriets 'kreative bogføring'. Her blev Fogh tvunget til afgang som minister, men kunne være blevet reddet af embedsmændene hvis de havde villet. Men det ville de ikke, for de så ham hellere end gerne fjernet fra posten, fordi han lavede for meget om i deres gamle vaner og procedurer.

Seidenfaden på sin side kalder i en leder 3. oktober hele sagen for et 'Komplot' i og med at "ledende medarbejdere i forsvaret har fabrikeret en falsk arabisk oversættelse af jægerbogen, præsenteret den som noget der eksisterer ude på internettet, stillet den til rådighed for forsvarsministeren, så han kunne bruge den i sin politiske kamp, og samtidig lækket bogen til bt.dk, hvormed den er spredt ud over den ganske verden. Mange opfatter med rette situationen som himmelråbende idiotisk og tragikomisk.... men den himmelråbende absurditet er imidlertid langt fra at være det mest alvorlige i denne sag. Den egentlige skandale er at forsvarets top har produceret og udbredt sort propaganda, der samtidigt ville være bevismateriale i en straffesag..." [nemlig mod Rathsack og Seidenfaden selv]. Seidenfaden kalder oppositionen rystendede tandløs og forlanger en uafhængig dommer- eller advokatundersøgelse af hele forløbet.

Søren Gade nyder indtil videre fortsat tillid hos de fleste politikere og kommentatorer, men må dog siges at have været mildest talt uforsigtig i sin omgang med oplysningerne fra forsvarskommandoen og sit eget ministerium og i sin forsikring om at de fejlagtige oplysninger ikke kom fra forsvaret selv. Personligt finder jeg det yderst kritisabelt at den iøvrigt sympatiske, velmenende og yderst engagerede forsvarsminister overhovedet medvirker i et underlødigt program som 'Ugen med Clement'. Intet der siges i sådanne pjattede udsendelser, kan dog tage seriøst, eftersom deres eneste formål er at underholde. Men det er selvfølgelig en ministers ret at spille med i komedien. I hvert fald ind til et vist punkt.

I det aktuelle øjeblik rettes søgelyset først og fremmest mod forsvarschef Tim Sloth Jørgensen, der tilsyneladende ikke véd hvad der foregår i hans stab, men ikke vil tage konsekvensen heraf før ministeren udtrykkeligt siger at han ikke har tillid til ham. En kommentator som Hans Engell, der fra sin tid som forsvarsminister kender både det politiske og det forsvarsmæssige system indefra, synes ligefrem Tom Sloth klynker og opfordrer ham til at vise sig som et mandfolk ved at træde tilbage. Det gjorde Engell jo som bekendt selv som partiformand, da han kørte ind i sin fatale betonklods.

Kun ét er helt sikkert her den 4.10.09.: Enten må forsvarschefen eller forsvarsministeren træde tilbagde, så der kan skabes tillid til og ro om forsvaret. Hele sagen skal selvfølgelig kulegraves ordentligt - helst på uvildig vis, men en afgørelse af det øjeblikkelige ledelsesproblem i forsvaret kan ikke afvente hverken auditørkorpsets undersøgelse eller eventuelt dyberegående og endnu mere langvarige undersøgelser. Der må ske en afklaring inden folketinget på tirsdag indleder sin næste samling med statsminister Lars Løkke Rasmussens åbningstale. Ellers falder krisen tilbage på Lars Løkke selv.

Jan JernewiczPS! - Det er netop lidt over kl. 15.00 søndag den 4.10.09. meddelt at forvarschefen har valgt at træde tilbage.Tilføjelse 6.10.09.: Forsvarsministeren holdt i går samråd med de politiske partier bag forsvarsforliget og orienterede her om den sidste udvikling i sagen, herunder om de undersøgelser der allerede er iværksat. Konklusionen blev at partierne nu vil afvente resultatet af undersøgelserne og først derefter tage stilling til om sagen bør have konsekvenser for forsvarsministeren selv. Men de tre regeringspartier har alle tillid til Søren Gade, og en meningsmåling viser at han også har tillid blandt et stort flertal af befolkningen. Socialdemokraterne er altså ene om at forlange forsvarsministerens øjeblikkelige afgang.Henvisninger:

Links til:

Forsvarsministeriet
ForsvarskommandoenPolitiken
Berlingske Tidende
Ekstrabladet.dk
Information.dk
Jyllands-Posten
TV2 Nyhederne
DR NyhederVenstre
Socialdemokraterne
Dansk Folkeparti
Det konservative Folkeparti
Det radikale Venstre
Socialistisk Folkeparti
Enhedslisten
Ny AllianceRelevante artikler på Jernesalt:

Salomonisk løsning på striden om elitesoldatens bog?  (22.9.09.)
Politikens jægersag en mediestunt?  (17.9.09.)

Krisen omkring årsskiftet 2008/09  (21.2.09.)

Samfundet  (kapitel af 'Jernesalts 2009-filosofi'
Etik og politik
Dansk partipolitik
Overordnede politiske parametre>Artikler om Danmark
Artikler om Medier
Artikler om Samfund
Artikler om Eksistens
Artikler om Religion
Artikler om SekulariseringAt læse Jernesalt
Introduktion til Jernesalts filosofi
Komplementaritetssynspunktet
Helhedsrealismen
De psykiske grundprocesser
Konsistens-etikkenTil toppen   Til forsiden   PrintVersion   Tip en ven  


utils postfix clean
utils postfix normal