Jernesalt
Dynamisk komplementær helhedsrealisme
Samfund Eksistens Sekularisering Coronakrisen E-Bøger
SAMFUND
 
EKSISTENS
 
SEKULARISERING
 
2019-FILOSOFIEN
 
ESSAYS
RETORIK
ONTOLOGI
VIRKELIGHED
ENFOLDIG TALE
SKIDT OG KANEL
REDAKTION
PROGRAM
INTRODUKTION
INSPIRATORER
OVERSIGTER
EMNEINDEX
PERSONINDEX
LINKS
E-MAIL
 
utils prefix normal Forside    Oversigter    Redaktion    At læse Jernesalt    Sendemand    Vrangsiden    Kontakt   
 
JERNESALT - sorteper

ARTIKEL FRA JERNESALT - 08.12.02.


Sorte-Per går videre til Storbritannien

af Jens Vrængmose

Da den tjetjenske vicestatsminister Zakajev tirsdag den 3. december blev løsladt fra varetægtsfængslingen og den danske regering meddelte russerne, at han ikke ville blive udleveret til retsforfølgning i Rusland, udløste det forventeligt stor russisk harme. Russerne har på intet tidspunkt forstået hvad sagen drejer sig om for dansk retsvæsen. De er med få undtagelser ude af stand til at forstå, at en dansk regering ikke bare kan følge magtmæssige interesser og indskydelser.

At der også kom reaktionener fra russiske toldere i form af chikanerier mod danske transportfirmaer og -chauffører var også til at forudse og tjener ikke det russiske system til ære. Men heldigvis tyder meget på, at det bliver ved tidsbegrænsede chikanerier, og at russerne ikke ønsker forholdet til et venligsindet land som Danmark ødelagt varigt af juridiske spørgsmål der politisk set bør være underordnet andre ting.

Russiske påstande om at Danmark giver husrum til terrorister er også hen i vejret. Det er faktisk dem selv, der misbruger den store internationale mobilisering mod terrorismen til undertrykkelse af en etnisk minoritet - uden nogensomhelst ærlig vilje til nødvendig skelnen mellem frihedskæmpere og terrorister.

Godt er det derfor, at Zakajev valgte at forlade landet og rejse tilbage til Storbritannien, hvor han kom fra, og hvor han har opholdstilladelse. Det medfører nemlig, at russerne nu får mulighed for at erfare, at det ikke bare er et lille og humanistisk indstillet land som Danmark der kan finde på at forsvare elementære menneskerettigheder, men også et stort og magtfuldt land som Storbritannien.

Russerne forlangte selvfølgeligt omgående Zakajev anholdt og udleveret. Anholdelsen skete, og udleveringssagen gik i gang. Men efter alt at dømme vil der heller ikke i Storbritannien være tilstrækkeligt grundlag for at udlevere Zakajev til russerne. Den danske afgørelse har vægt, når dette skal afgøres. Og dermed vil russerne få dokumenteret, at det er dem selv der er på kant med menneskerettighederne, og som forveksler kamp mod terrorisme med kamp mod frihedsbevægelser.

Deres ærbødige

Jens VrængmoseLæs også artiklerne:

Putins grovheder
Arrestationen af tjetjeneren
Russerne er dummeTil toppen   Til forsiden   PrintVersion  


utils postfix clean
utils postfix normal