utils prefix normal JERNESALT - Essays

ESSAYS FRA JERNESALTOpmærksomheden henledes på, at Jernesalt ikke skrives af akademisk interesse, men af eksistentiel. Dette betyder bl.a. at der tilstræbes almindelig redelighed i brug af kilder og referat af andres meninger, men ikke gives noter med eksakte referencer. Hjemmesiden skal først og fremmest læses eksistentielt, dvs med henblik på at udfordre egne subjektive meninger. Nærmere herom i artiklen At læse Jernesalt.Ekstraordinær status – om klima, fremskridt og eksistens - med udspring i det synspunkt at helheden er vort inderste jeg   (5.9.21.)Robert Storm Petersens eksistentielle krise og gennembrud i aktualiserende, helhedsrealistisk lys  (18.3.19.)
Vilh. Grønbechs kulturopgør
Grønbechs metode
Konrad Lorenz' kulturopgør
Humormennesket Storm P.

Niels Bohr filosofi og dens konsekvenser
Bohrs banebrydende filosofi ifølge Favrholdt
Peter Zinkernagels filosofi
Favrholdts fejlbehæftede filosofiske forordninger - kritik af David Favrholdts 'Filosofisk codex'
Modstanden mod komplementaritetssynspunktet griber dybt ind i eksistensproblematikken  (13.1.11)

Kan moral begrundes?  (Erling Jacobsens moralfilosofi)
Etik og eksistens   (Essay om etikkens placering i den menneskelige eksistens)
Konsistens-etikkens Ti Bud  

Jes Bertelsens etik
Jes Bertelsens verdensbillede
Jes Bertelsens specielle bevidsthedsforskning
Jes Bertelsen på afveje angående vores globale kulturkriseReligion som emergent fænomen i biologien  (28.12.09.)
Vurdering af det 20. århundrede
Åndelige strømninger i det 19. årh. ifølge Vilh. Grønbech  (28.05.08.)
Det romantiske som åben føling med det kollektivt ubevidste  (26.05.08.)
Romantikken ifølge Rüdiger Safranski

Ånd og virkelighed nøgternt set i 2018  (20.05.18.)
Lys over landet, folket og eksistensen  (1.5.15.)
H.C. Ørsteds dristige, men umulige naturfilosofi
- Visioner, begrænsninger og fejlslutninger
  (23.5.10.)

Kim Leines store roman "Rød Mand/Sort Mand"  (26.7.18.)
Hans Roslings groteske tro på et faktabaseret verdenssyn  (27.5.18.)
Opgør med dogmatik mere og mere påkrævet  (1.4.18.)

Dokumentaristen Peter Øvig om depression, elektrochok og - løgn  (25.9.21.)
Biosemiotismen kontra helhedsrealismen (II) - kritik af Jesper Hoffmeyers filosofi  (9.12.09.)
Biosemiotismen kontra helhedsrealismen (I) - kritik af Jesper Hoffmeyers filosofi  (5.12.09.)Johann Sebastian Bachs helhedsrealistiske univers
Systemtænkeren Gregory Bateson  (31.10.15.)
Ingmar Bergman 100 år  (15.7.18.)
Ingmar Bergman - Nordens største filmkunstner
William Blake's univers
Blicher mellem drøm og virkelighed
Georg Brandes og hans dybt inkonsistente radikalisme
Den hellige Frans af Assisi
Stanislav Grof - eller selvopdagelsens eventyr
Grundtvig som mytisk kristen og profet
Arne Haugen Sørensens kamp med virkeligheden
Jørgen Haugen Sørensen og virkeligheden
Peter Høegs hørelse, længsel og humor
Niels K. Jerne - immunologi og eksistens
Kim Leines store roman "Rød Mand/Sort Mand"  (26.7.18.)
Vilh. Lundstrøm: skønhedsidealerne ikke tom æstetik  (17.12.17.)
Emmanuel Macron - det emergente fænomen i europæisk politik  (12.9.17.)
Murakamis enestående dur-mol-fortælling om virkelighedens tvetydighed
Isaac Newton kan først forstås fuldt ud med emergent helhedsrealisme
(Essay om den geniale fysiker - på grundlag af C. H. Kochs biografi)
  (30.8.15.)
Pave Johannes Paul II
Gustav Mahler som mytisk skabelsesberetter
Mozarts sjæl og fascinationskraft
Carl Nielsen mellem dyb enfoldig forankring og modernitet
Nietzsches sjæl
Arvo Pärt og hans enestående musik
Storm P. ikke eksistentielt vedkommende i nyt værk  (17.11.17.)
Richard Wagner: Storslået musikdramatik med stor inkonsistens
Edvard Weie og hans eksistenskrisePolitiken mod Politiken - 125 års slag for oplysning og modernitet eller hvad?  (14.10.09.)
Kulturelitens ulidelige foragt for folket - eller 'kampen om sandhederne' ifølge Rune Lykkeberg  (21.11.08.)
Böss' vægtige forsvar for nationen
De stille og indadvendte - i en tid der ikke kan holde op med at snakke  (4.6.13.)
Lone Franks store hjernetrip
Intellektualismens systematiske guds- og mytebedrag
Latter, morskab og humor
Jørn Lund, sproget og virkeligheden
Selvrealiseringens idé og psykologiSe iøvrigt oversigterne over samtlige artikler på Jernesalt:

Alfabetisk register: Klik
Kronologisk register: Klik

Emneindex  Klik
Personindex  Klik samt

Sagregister til Værdimanifestet.At læse Jernesalt
Introduktion til Jernesalts filosofiTil toppen    Til forsiden    PrintVersion


utils postfix clean
utils postfix normal