Jernesalt
Dynamisk komplementær helhedsrealisme
Samfund Eksistens Sekularisering Coronakrisen E-Bøger
SAMFUND
 
EKSISTENS
 
SEKULARISERING
 
2019-FILOSOFIEN
 
ESSAYS
RETORIK
ONTOLOGI
VIRKELIGHED
ENFOLDIG TALE
SKIDT OG KANEL
REDAKTION
PROGRAM
INTRODUKTION
INSPIRATORER
OVERSIGTER
EMNEINDEX
PERSONINDEX
LINKS
E-MAIL
 
utils prefix normal Forside    Oversigter    Redaktion    At læse Jernesalt    Sendemand    Vrangsiden    Kontakt   
 
JERNESALT - To breve

ARTIKEL FRA JERNESALT - 15.6.02To breve til præsidenten oktober 2000

Det var så bemærkelsesværdigt, hvordan Lech Walesa gratulerede Alexander Kwasniewski med genvalget som præsident, at det bør noteres. Der stod jo ikke noget i aviserne om den slags. Men det var uhyre afslørende for den store helt fra 1981. Som den eneste taber udtalte han sig slet ikke til TV på valgaftenen (og altså heller ikke til sin lille kampagnestab, som havde uafbrudt tv-dækning), men satte sig ned og skrev sit brev - afsendt med posten mandag og først offentliggjort tirsdag.

Brevet lød (i min oversættelse):

Hr. præsident!
Deres valgsucces i 1995 anså jeg for en ulykke på vejen mod demokrati.
Deres kampstil var for uværdig.
Deres politiske afstamning for diskrediterende.
I den sidste valgkampagne er dette indtryk forblevet synligt, bekræftet og forstærket.
Alligevel har et flertal af vælgerkorpset den modsatte mening.
Det er på Deres side, for Deres stil,
og det identificerer sig med Deres afstamning.
I dette historiske øjeblik bliver der for mig ikke andet tilbage end at bringe Dem og Deres vælgerskare min lykønskning.
Lech Walesa. Gdansk. 8.oktober 2000.

Jacek Frankowskis karikatur af Walesa og Kwasniewski
under præsidentvalgkampen i 1995

Set i det perspektiv, at Walesa kun fik 1 % af stemmerne og altså ikke blot tabte til sin ærkefjende fra 1995, men til sine egne tidligere partifæller, og at han således blev vraget af sine egne Solidaritetsfolk og nu er definitivt færdig som politiker, så er for mig kun én dom mulig:

Manden har totalt mistet jordforbindelsen.Helt anderledes reagerede premierminister Jerzy Buzek der jo var valgt af Solidaritets valgforbund og således tilhørende præsidentens modfløj, men som menneskeligt er af en helt anden karat end Lech Walesa.

Gratulationen til præsident Alexander Kwasniewski -
offentliggjort torsdagen efter valget - lød:

Ærede Hr. Præsident:
Modtag venligst min lykønskning i anledning af, at De ved Folket [en vending fra forfatningen] er pålagt værdigheden som Den Polske Republiks Præsident.

Polen og Polakkerne står over for store opgaver de kommende år:

   - fortsættelsen af den ombygning der begyndte for 10 år siden,
   - fuldførelsen af den strukturreform
     som min regering har taget initiativet til,
   - integrationen i den Europæiske Union, og
   - konsolideringen af Polens sikkerhed og position i verden.

Medvirken af alle kræfter i samfunds- og organisationsliv er af afgørende betydning for opnåelse af disse mål.

Jeg har dyb tiltro til, at de nærmeste år vil blive lovende for Polen, og at samarbejdet mellem Dem, Hr. Præsident, og min regering vil tjene som forbillede for et fordrageligt og frugtbart virke for Republikkens vel.

Med udtrykkelig agtelse
Jerzy Buzek

Det skal tilføjes, at Buzek naturligvis ikke ventede med at gratulere præsidentvalgets vinder til torsdag, men gjorde det allerede mandag den 9.oktober, da han sammen med parlamentsformanden og formanden for den officielle valg-kommission, begge medlemmer af Solidaritets-valgforbundet, overrakte Kwasniewski det endelige officielle resultat. Alle tre er konstruktivister og ægte demokrater.

Der er for mig ingen tvivl om, at Buzeks brev ikke blot kommer ind under almindelig høflighed og takt over for en demokratisk valgt præsident, men indirekte er vendt mod Lech Walesa. Det skal fortælle offentligheden, at Buzek har en diametralt modsat opfattelse af udviklingen i Polen end Walesa. Buzek ser fremad, er konstruktiv og fordragelig - og vil ikke slås i hartkorn med de gamle Solidaritetsfolk der lever i fortidens kamp mellem det onde og det gode - og ser spøgelser i de forhenværende kommunister.

Jævnfør iøvrigt artiklen: Polens systemændring og fremtid.

Jan JernewiczTil toppen   Til forside   Printversion  
utils postfix clean
utils postfix normal