Jernesalt
Dynamisk komplementær helhedsrealisme
Samfund Eksistens Sekularisering Coronakrisen E-Bøger
SAMFUND
 
EKSISTENS
 
SEKULARISERING
 
2019-FILOSOFIEN
 
ESSAYS
RETORIK
ONTOLOGI
VIRKELIGHED
ENFOLDIG TALE
SKIDT OG KANEL
REDAKTION
PROGRAM
INTRODUKTION
INSPIRATORER
OVERSIGTER
EMNEINDEX
PERSONINDEX
LINKS
E-MAIL
 
utils prefix normal Forside    Oversigter    Redaktion    At læse Jernesalt    Sendemand    Vrangsiden    Kontakt   
 
JERNESALT - Karsten Madsen

ARTIKEL FRA JERNESALT - 20.10.02


Chefredaktørens privatskriverier

Private breve er normalt en privatsag, der alene kan gå hen og få offentlig interesse, hvis de eventuelt bliver dokumenter i kriminalsager eller forudsætninger for forskning i afdøde personers liv og færden.

Men nu er chefredaktør Karsten Madsens private breve til forskellige politikere pludselig kommet i offentlighedens søgelys, fordi Politiken har fået fingre i dem og som den gode og uselviske konkurrent dette blad er til Berlingske Tidende omgående har offentliggjort nogle af dem i uddrag.

Det viser sig nemlig, at Karsten Madsen fx den 4. august d.å. i sit ferieexil på Bornholm har meddelt statsminister Fogh Rasmussen, at han finder at denne har klaret sig super, og iøvrigt skal vide, at chefredaktøren følger regeringens arbejde med glæde og flere gange ugentlig påtager sig rollen som defensor m.v.

At chefredaktøren for en borgerlig avis er borgerlig og derfor naturligvis ser med sympati på en borgerlig regering og dennes leder er indlysende, men at han ligefrem kalder sig defensor for regeringen er ikke så heldigt i vore dage, hvor de store dagblade konkurrerer mod hinanden på en grundlæggende vilje til at informere deres læsere på en nogenlunde uvildig måde. Det lykkes naturligvis ikke altid. Politiken blev således efter novembervalget sidste år påfaldende regeringsfjendtlig.

Sagen er da også blevet behandlet i Berlingske Tidende - med både et lille forklarende interview med Karsten Madsen og nogle satiriske tegninger om samme. Og chefredaktøren gik i tænkeboks for at klargøre sin stilling og på det grundlag tage en samtale med bladets bestyrelsesformand, journalisternes tillidsmand og nogle af sine nærmeste medarbejdere. Resultatet kendes i skrivende stund endnu ikke. Men imødeses med spænding.

Karsten Madsen har røbet, at han er medlem af partiet Venstre og Venstres redaktørforening - og det strider naturligvis ikke i sig selv mod bladets interesser. Karsten Madsen er naturligvis også i sin gode ret til at skrive private breve til landets politikere. Han understreger, at han også jævnligt sender små breve til visse oppositionspolitikere, herunder Poul Nyrup og Ritt Bjerregaard. Ja sågar John Iversen. Det er en måde at opretholde god kontakt med politikerne på - uanset deres partifarve. Og det kan man synes om eller ej, men bliver vel redaktørens sag. Men denne erkender trods alt, at der er et problem. "Vi kan ikke have noget der kaster en skygge over Berlingske Tidende", udtaler han.

Og det vil de fleste nok mene, at et ord som ‘defensor' gør. Rent faktisk har Karsten Madsen i regeringens første år jævnlig kritiseret nogle af regeringens delpolitikker. Men det har også været påfaldende, at han ret systematisk kritiserer regeringens mest stabile støtte i folketinget, Dansk Folkeparti, for at skifte standpunkt, også hvor der faktisk er særdeles gode grunde til det, som i sagen om Rigsarkivet. Jf. artiklen om Dansk politik under forvandling  (Klik).

Og når redaktøren i nyhedsudsendelser på tv benyttes som kommentator, bl.a. ret ofte af DR2's Deadline sker det også ret konsekvent med en kritik af Dansk Folkeparti, der mere ligner uvilje mod det nye og endnu ikke parlamentarisk helt sikre parti end forsvar for partiets faktiske forsøg på at mestre det håndværk der ad åre kan gøre det regeringsdueligt. Sidst skete dette i en Deadline med Barbara Gram efter Dansk Folkepartis landsmøde. Her tog Madsen end ikke afstand fra Grams helt ukritiske brug af Poul Nyrup Rasmussens tåbelige og taktisk bestemte snak om et konkurrerende parti der ikke skulle være stuerent.

Sådanne ting bevirker, at den kritiske seer og læser ikke er så sikker på Karsten Madsens evne til at hæve sig så højt over partisym- og antipati, at han kan regne sig for helt uvildig kommentator.

Dette diskvalificerer ham på ingen måde som chefredaktør af Berlingske Tidende eller kommentator i tv, men er blot med til at minde læserne og seerne om, at absolut objektivitet ikke findes.

Man kender tværtimod stadigvæk sine lus ganske godt på gangen.Til toppen   Til forsiden   PrintVersion  


utils postfix clean
utils postfix normal