utils prefix normal JERNESALT - e-bog23femtesept

PRÆSENTANTION AF E-BOG FRA JERNESALT - 7.11.16.

Femte september - drama i fire akterBeskrivelse af dramaet
Udvalgte replikker
Smagsprøve på replikskifte
HenvisningerBeskrivelse af dramaet    
Til toppen  Næste

Femte september er et drama om den flygtningekrise der blev resultatet af den tyske kansler Merkels beslutning den 5. september 2015 om at åbne EU's ydre grænser for tilstrømningen af muslimske flygtninge fra Syrien og andre lande i Mellemøsten og Afrika. Åbningen var i strid med EU's Schengenaftale der skulle sikre den frie bevægelighed af arbejdskraft inden for EU-grænser ved at have fuld kontrol med de ydre grænser. Men presset på grænserne omkring Grækenland, Ungarn og Bulgarien samt Østrig var meget stort, og kansleren mente derfor at det var i kristen og humanistisk ånd at hjælpe flygtningene.

Tilstrømningen var imidlertid så stor at den straks gav store logistiske, økonomiske og sociale problemer, og hurtigt blev strømmen af flygtningene også stor mod Danmark og Sverige. Mange husker billedet af flygtninge på motorvejen fra Rødby. Men kansleren ville ikke bremse tilstrømningen, hun erklærede tværtimod gang på gang at Tyskland og EU kunne klare opgaven, selvom bl.a. Bayern protesterede voldsomt.

Helt galt gik det under festlighederne nytårsaften i flere store tyske byer, herunder Köln, hvor et stort antal mandlige flygtninge krænkede flere hundrede tyske kvinder ved at omringe dem og befamle eller voldtage dem. De var i virkeligheden slet ikke rigtige flygtninge, men kriminelle elementer fra Nordafrika der havde benyttet de åbne grænser til at rejse frit til Tyskland. Overgrebene vakte omgående en sådan forargelse at den udbredte velvilje for at hjælpe flygtningene blev vendt til stor angst og modvilje. Ikke destomindre holdt kansler Merkel fast i sin politik og forlangte at EU-landene skulle acceptere at tage mod flygtningene via et kvotesystem. Det kom aldrig til at fungere - og yderligere var der problemer med at få Tyrkiet til at gøre noget for at forhindre tilstrømningen til Europa. Tyrkiets præsident blev udsat for et kupforsøg og benyttede lejligheden til at stramme grebet om lovgivningen, domstolene og pressen. Men EU er nu blevet så afhængige af hans løfter om at hjælpe at man ikke kan stille noget op over for hans forvandling af Tyrkiet til et rent enmandsdiktatur. I stykket kaldes han både Erdenwurm og en osmannisk pungdjævel.

I dramaet diskuterer 7 almindelige borgere - fire kvinder og træ mænd - krisen og dens udvikling gennem fire akter som indledes med videoklip fra de afgørende begivenheder. Personerne er en jordemor, sosu-assistent, en bioanalytiker, en dyrlæge, en gymnasielærer, en museumusminspektør og en slagtermester. Den sidstnævnte er en svoren tilhænger af stegt flæsk og andre former for almindelig danskhed - og han har et sprog der der hele vejen igennem er præget af hans metier. Personerne lægger ikke fingrene imellem når det gælder kritik af kansler Merkel og den tyrkiske præsident Erdogan. Indimellem sker der også mærkelige ting, især på Halmtorvet i sidste akt, hvor museumsinspektøren begynder at grave sig ned til sandheden om Merkel som var det en arkæologisk opgave. Han kommer til det resultat at selve godheden er blevet kernen i Merkels politik, men en sådan godhed er en undergangens fromhed og den fører - lige præcis til al den ondskab vi i dag finder på kontinentet.Udvalgte replikker    
Til toppen  Næste

Akt 1 - (efter åbningen af EU's ydre grænser 5.9.15.)

John: Vi skal sateme have lukket de grænser hurtigst muligt.

Jette: Vi kan da ikke lukke grænserne for folk vi selv har ført i ulykke.

John: Jeg har faneme ikke ført de forbandede muslimer i ulykke. De kan bare blive hvor de hører hjemme.

Jette: Jeg holder nu fast på at vi skal hjælpe flygtningene. Det er vores natur at hjælpe andre mennesker.

John: Ja det ligger sikkert i moderinstinktet, ikke sandt? Men vi er da ikke mødre alle sammen eller hjemmehjælpere alle sammen.

Jette: Jeg holder nu på at det er en del af vores kultur at hjælpe andre. Og jo rigere vi er, jo flere kan og skal vi hjælpe.

John: Men grænserne kommer du ikke udenom. Vi kan slet ikke bevare vores velfærd, hvis vi skal dele den med alle de milliarder af muslimer og hottentotter på kloden der gerne vil have del i den. Vi har nået vores høje levestandard og hele vores solide samfundsmodel ved at bygge den op på national grund, og alt går fløjten hvis vi giver det hele væk i humanismens og globalismens navn eller hvad helvede det hedder. Jeg er nationalist. Og jeg er dansker. Tag ikke fejl af det.

John: Jeg går ubetinget ind for lukkede grænser og militær magtanvendelse mod uønskede flygtninge. Vi skal sgu ikke sende hjemmehjælpere og pædagoger og psykologer ned med tolke og julegaver og prøve at tale hver enkelt flygtning til fornuft. For den forstår de ikke. Den vil de være hundreder af år om at lære. De skal nægtes adgang, og så kunne nogle af dem - de dygtigste af dem - måske hen ad vejen finde ud af at bygge deres egne lande op i den frihed de misunder os. Men de hårde hunde tror jo frihed er frihed til alt, inklusive voldtægt fra dag ét. Og at den er gratis i Europa.

Hans: Nu strammer du din foragt, synes jeg nok, men det er jo en kendsgerning at mangel på frihed og mangel på kvindefrigørelse og mangel på almindeligt afslappet forhold til religion alle steder fører til det samme, nemlig syge samfund hvor folk undertrykkes og ensrettes på forskellig vis… og hvor folk også meget lettere forføres til masseudskejelser. Det var det vi så under Muhammedkrisen og det vi ser gang på gang i lande med stor social ulighed og systematisk undertrykkelse.

Marie: Jeg er socialist og internationalist, og jeg mener at visse ideer er bedre end andre. Men ingen af dem skal fremmes med magtanvendelse…. Men jeg indrømmer at den aktuelle flygtningetilstrømning til Europa lige fra starten var så massiv at den kom ud af kontrol i løbet af et par uger og derfor skabte en meget uheldig og overdreven modstand mod indvandring. Den har medført en højredrejning som jeg ikke kan lide og som er kommet bag på de siddende regeringer. Ja, den har reelt skabt en polarisering som gør tingene værre for både de tilvandrende og de fastboende, både for muslimerne og europæerne. Og det må jeg selvfølgelig forholde mig realistisk til - uanset hvad jeg selv ønsker.Akt 2 - (efter nytårsovergrebene i Köln)

Jette: Det er altså forfærdeligt det vi ser. Man tror ikke sine egne øjne. Vi lever i 2016 og så sker sådan noget nytårsaften i en by der altid har haft deres 'Sylvester' som folkelig fest og løjer uden ende - Dét har jeg været med til flere gange under familiebesøg…. De skulle skamme sig de muslimer. De har jo ikke andet i hovedet end sexuel tilfredsstillelse. De er komplet ligeglade med kvinder og andre mennesker. De betragter jo kun kvinder som huller til at køre deres væmmelige kønsorganer ind og ud ad. De er perverse pik-hoveder, er de.

John: Jeg er sgu ikke bange for det fremmede eller de fremmede. Men de skal holde sig for sig selv når ikke de vil indordne sig under de normer og regler der gælder i de lande hvor de slår sig ned. De giver sig altid omgående til at nasse på alle vore socialgoder. Så simpelt er det.

Marie: Nej, så simpelt kan man netop ikke stille det op. Vi kan ikke isolere os i dag. Ingen kan isolere sig fuldstændigt i vores globale tidsalder. Vore egne nationer i Europa er ikke længere suveræne enklaver.

John: Jeg har aldrig isoleret mig, og vort eget land har aldrig isoleret sig og skal selvfølgelig heller ikke gøre det i fremtiden…... Vi skal være åbne, handle med alle andre, rejse ud i verden og se os om og give plads til de dygtige mennesker vi har brug for og som vil arbejde for føden og bidrage til fællesskabet. Dét er ægte åbenhed og 'globalitet', hvis du absolut vil bruge det ord…... Det er de andre, forbryderne og terrorister, nasserne og bekvemmelighederne jeg vil holde ude. Og det er noget helt andet.Akt 3 - (efter at Tyrkiets præsident er draget ind i problemet)

Jette: Hjælpsomhed og venlighed er ikke tom snak. Det nytter at hjælpe flygtninge her, og det nytter at give bistandshjælp til fattige lande.

John: Det tror jeg ikke på, for pumper vi penge i genopbygningen af Syrien og Irak og Libyen og Eritrea, så pumper vi penge i uduelige folk og deres liderlige magtstræb og korruption…. Vore egne ledere tror fuldt og fast på at de støtter gode ledere, og derfor bliver Assad og alle de andre storsvindlere bare siddende.

Hans: USA tør i hvert fald ikke ikke røre dén fyr. Og Rusland og Iran får mere og mere at skulle have sagt i dén region…...

John: Og ham Erdenwurm er nu gået helt grassat i forfølgelsesvanvid og udrydder alle der ikke er enige med ham. Han stråler nu i selvforherligelse om kap med solguden selv og blokerer enhver mulig løsning af flygtningekrisen. Det naive kupforsøg var vitterligt en gave til ham personligt - fra Allah eller djævelen snarere - og en gevaldig næse til Merkel og Co. Erdenwurm kunne bruge kuppet som Hitler brugte Rigsdagsbranden og med ét slag fjerne alt håb om modernisering og brobyggeri mellem Øst og Vest….. Og Merkel? Hun står med de farvede lokker på den røde løber på sin pompøse kanslertrappe i Berlin og venter tålmodigt på hans næste djævelske skaktræk. Hun har affundet sig med at Beethovens Niende nu skal laves om så den samlede Rigsdag for fremtiden kan demonstrere deres kuppelkatar ved at synge (synger selv strofen): "Spaltung, böser Götterfunken, Tochter aus der Hölle."

Akt 4 - (på sporet af Merkels motivation)

Sofie: De dér gode mennesker i Bruxelles har da ellers bygget hele deres union op som én store forebyggende fredsforanstaltning.

John: Du kan sgu da ikke kalde Tosse-Merkels åbning af alle de ydre grænser for en forebyggende fredsforanstaltning.

Lennart: Nej, det gør man også først når der absolut intet håb er tilbage, ha, ha… Men hør nu bare! Udgangspunktet for min opdagelse er at jeg aldrig har troet på at ondskaben i verden skulle komme fra en slags onde mennesker der så at sige fra starten af deres liv kun er ude på at lave ugerninger og som styrer direkte efter ødelæggelse, hærværk død og undergang. Det har foresvævet mig at der må være et eller andet positivt, en eller anden form for konstruktive visioner bag alle menneskers handlinger. Og det finder man faktisk også hos en galning som Hitler bare man leder efter det….. I hans tilfælde var det drømme om flot og smuk arkitektur der lå bag hans magtbegær. Men vel at mærke en arkitektur der var præget af gigantisk og overdimensioneret byggeri - tegnet uden varme og egentlig slet ikke beregnet på mennesker. I Albert Speer fandt Der Führer netop den arkitekt der kunne være bannerfører for hele den rene klassicistiske momumentalstil han drømte om og ville omskabe Det Tredje Rige med. Det endte galt og derfor kan man i hans tilfælde tale om en arkitektur der bar undergangen i sig……

John: Men hvad har den besynderlige arkitektur med Merkel at gøre?

Lennart: Arkitekturen som sådan har intet med hende at gøre, men den gigantiske og overdimensionerede renhed og godhed hun tror på og vil lade hele unionen bygge op med er af samme slags. Den er ikke for normale mennesker der vil have et rigt varieret samfundsliv for alle slags individer. Den fører til det modsatte……. Selve renheden og godheden er blevet kernen i Merkels politik, men en sådan godhed er en undergangens fromhed og den fører - mod hendes egne hensigter - lige præcis til al ondskab vi i dag finder på kontinentet.Smagsprøve på replikskifte i 3. akt    
Til toppen  Næste

John
Og ham Erdenwurm er nu gået helt grassat i forfølgelsesvanvid og udrydder alle der ikke er enige med ham. Han stråler nu i selvforherligelse om kap med solguden selv og blokerer enhver mulig løsning af flygtningekrisen. Det naive kupforsøg var vitterligt en gave til ham personligt - fra Allah eller djævelen snarere - og en gevaldig næse til Merkel og Co. Erdenwurm kunne bruge kuppet som Hitler brugte Rigsdagsbranden og med ét slag fjerne alt håb om modernisering og brobyggeri mellem Øst og Vest….. Og Merkel? Hun står med de farvede lokker på den røde løber på sin pompøse kanslertrappe i Berlin og venter tålmodigt på hans næste djævelske skaktræk. Hun har affundet sig med at Beethovens Niende nu skal laves om så den samlede Rigsdag for fremtiden kan demonstrere deres kuppelkatar ved at synge (synger selv strofen): "Spaltung, böser Götterfunken, Tochter aus der Hölle."

Marie
Ja de er blevet rent til grin, og det samme er alle andre der tror på den store union og den store godhed.

Lennart
Men en herlig komedie er det da. Så jeg synes vi burde tage det hele fra den humoristiske side, så vi ikke selv havner i håbløsheden og bliver helt ulykkelige og grædefærdige.

Hans
Men så risikerer du skam at få Erdenwurm på nakken. For han slår hårdt ned på humorister og satirikere efter kupforsøget. Han har bevæget sig baglæns i historien og er blevet sakrosankt, at du véd det. Og sådan nogle må vi ikke længere krænke, for det ville gå ud over både flæskeprisen og charterrejserne.

Jette
Jeg tager det altså ikke fra jeres morsomme side, for jeg mener Erdenwurm er en slyngel der gør al politik til larm og ramasjang. Han blærer sig over larmen og godter sig inderligt over kupmagernes forlis. Nu meldes der også om at de skikkelige mennesker dernede i Osmannistan må flygte for at redde livet, så man må da håbe at hende Merkel nu vågner op af sin skønhedslur og begynder at forstå at en mur kan have en anden funktion end den kedelige og væmmelige at skille ét folk i to.

John
Præcis, men en mur er absolut nødvendig hvis vi skal sikre Europas fortsatte selvstændighed og kultur. Men det vil den gamle østtysker aldrig kunne forstå. Hun har fået barmhjertigheden og den frie bevægelighed i EU på hjernen og betragter alle mure som dødsmure og skændselsmure.

Jette
Du er utålelig at høre på. Du kan da ikke forlange at vi skal lægge barmhjertigheden på hylden når det er den der gør os til mennesker.

Marie
Hvis det var så enkelt, Jette, så var der ikke noget problem. Men det er der jo, og det hedder fortsat mængden af flygtninge ved Europas grænser og bag ved den mængde desuden mængden af politisk og økonomisk idioti i Syrien og hele Mellemøsten og mængden af idioti blandt stormagterne der ikke vover at bruge magt mod blodhunde og diktatorer.

Jette
Ja, det er da meget godt med hele den moderne mængdelære som ingen forstår, fordi den er teori. Jeg tæller på fingrene, og det er en metode der er sikker. 100 procent!

Marie
Den mængde jeg taler om i forbindelse med flygtninge har ikke en pind med mængdelære at gøre. Den er tværtimod meget konkret og helt afgørende for sagen. For den skal slet ikke forstås kvantitativt, men kvalitativ, dvs. det er ikke en eller andet bestemt talstørrelse man skulle kunne finde frem til og holde sig til. Det afgørende er derimod forholdet mellem antallet af flygtninge der kommer strømmende til og antallet af folk det er muligt for et velfungerende samfund som det danske at integrere uden at samfundet går i stykker. Er dette forhold skævt, så får vi for mange skuffede og frustrerende fremmede der kun arbejder imod os!

Jette
Men du kan altså ikke med fine ord og argumenter skabe den alliance mellem regeringsledere der vil gribe aktivt ind i Syrien og sikre tilpas gode betingelser for fred og frihed og opbygning, så vi undgår flygtninge i Europa.

Marie
Nej, for lederne er også blevet korrumperede og dobbeltmoralske af rådvildhed og magtesløshed - eller omvendt.

(Smagsprøve slut!)

Ejvind RiisgårdHenvisninger    
Til toppen

Link til oversigten over e-bøger.NB! Bogen er udgivet i pdf-format og kan ses på computere og iPads med Microsoft-Office programmer, Adobe Readers eller Saxo Reader eller tilsvarende, men tilpasses ikke specielt til de forskellige læsemediers skærmstørrelse.

Et eksemplar af bogen bestilles ved mail til forfatteren ejvindhoej@newmail.dk, så sendes den vederlagsfrit som vedhæftet fil.Relevante artikler på Jernesalt:

Jernesalt udgiver nu dramaer af redaktøren  (7.11.16.)
Ungdom og Galskab - drama  (7.11.16.)

Christian Lollike og Sort/Hvid får nye muligheder i Kødbyen   (7.6.16.)
Shakespeare døde for 400 år siden, men er stadig uovertruffen som dramatiker  (23.4.16.)
Bygmesteren der byggede forkert og faldt  (30.11.09.)
Jokum Rohdes store Darwin-kompleks  (31.10.08.)
Lars Noréns specialudgave af "Ordet" på Det kgl. Teater  (28.04.08.)
Shakespeare-tragedie gjort til ren farce på Det kongelige Teater  (6.3.16.)
Det kongelige Teater er gledet fatalt ned ad rangstigen  (16.1.12.)
Hvad skal vi dog med Det kongelige Teater?  (18.03.10.)
Hamlet, Skuespilhuset og teatrets krise  (24.2.08.)

Vilh. Grønbechs kulturopgør
Grundtvig som mytisk kristen og profet
Romantikken ifølge Rüdiger Safranski  (23.04.08.)
Humormennesket Storm P.
Blicher mellem drøm og virkelighed
William Blake's univers
Nietzsches sjæl
H.C. Andersens angst for det kvindelige  (2.4.05.)

Klaus Rifbjerg en stor digter, men lille tænker  (12.4.15.)
Per Kirkebys tekstproblem  (16.5.11.)
Piet Hein - en kreativ, æstetisk og filosoferende idealist
Georg Brandes og hans dybt inkonsistente radikalismeArtikler om Samfund
Artikler om Eksistens
Artikler om SekulariseringRedaktion
Essays
Emneindex
PersonindexAt læse Jernesalt
Introduktion til Jernesalts filosofi
Komplementaritetssynspunktet
Modstanden mod komplementaritetssynspunktet

Den komplementære helhedsrealisme
De psykiske grundprocesser
De psykiske fundamentalkræfter
Konsistens-etikken
Etik og eksistens

Livskvalitet (fire artikler) (2002-03)
Ontologi-serie (tolv artikler) (2010)
Virkelighedsopfattelse (syv artikler) (2007)
Religion som emergent fænomen i biologien  (28.12.09.)Jernesalts 2009-filosofi
Forord  -   Begreber og aksiomer  -   Krisen ved årsskiftet 2008/09  -   Verdensbilledet 2009
Livet  -   Mennesket  -   Sjælen  -   Sproget  -   Samfundet  -   Overordnede politiske parametre
Udfordringen  -   Helhedsrealismens advarsler  -   Helhedsrealismens anbefalinger  -   EfterskriftVærdimanifest (fra 2003))
Værdimanifest i forkortet udgave
Sagregister til værdimanifestTil toppen   Til forsiden   PrintVersion   Tip en ven  utils postfix clean
utils postfix normal