utils prefix normal JERNESALT - kanel30muslmon

ARTIKEL FRA JERNESALT - 11.03.06.


Undskyld mig her og undskyld mig dér!
Latterlig muslimsk opsang til Danmark
på såkaldt dialogmøde i København

af Jens Vrængmose

Det danske udenrigsministerium og Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) holdt i går fredag konference om kulturel og religiøs dialog med det formål at forsøge at reparere Danmarks omdømme i den muslimske verden oven på Muhammed-tegningerne. Det mislykkedes efter vor bedste overbevisning.

En af de inviterede talere, den kuwaitiske lærde Tareq al-Suweidan, skar sit synspunkt ud i ubøjeligt stål, så selv forhærdede unge danske kvinder blev skræmte: "Vi er ikke vrede over tegningerne, men vi er meget vrede over den måde, hvorpå jeres regering har håndteret situationen. Jeres statsminister afviste at møde vores 12 ambassadører, og han har afvist at sige undskyld." - Men undskyldning var hvad den vrede mand nu forlangte, og hvis regeringen ikke ville komme med undskyldningen, måtte den danske befolkning gøre noget ved regeringen.

I aftenens Deadline på DR2 fik han gentaget og uddybet sine krav i samtale med en forbløffet Adam Holm, der dog holdt masken (Jahve holde hånden over ham!). Den vrede al-Suweidan bedyrede at muslimer var fredeligt sindede mennesker, der ikke havde noget imod det fredelige Danmark, men blot ikke kunne acceptere den fredelige krænkelse af det helligste de har, profeten selv, og derfor måtte reagere som de gjorde. Protesterne var ikke styret oppe fra, volden og afbrændringen af danske flag og ambassader var ikke acceptabel, men boykotten af danske produkter ville fortsætte, hvis den danske regering og befolkning ikke nu makkede ret og undskyldte krænkelsen. Sagen var slet ikke et spørgsmål om ytringsfrihed. Muslimerne accepterer ytringsfriheden fuldtud og uden forbehold. Islam er forenelig med både ytringsfrihed og demokrati. Men krænkelse af profeten er ikke acceptabel. Og en afvisning af et møde med muslimske ambassadører endnu mindre.Dialog kan man kun med alt for humoristisk bøjning af ordene kalde svadaer af denne art. De var tydeligt beregnet for det muslimske publikum der ville få dem serveret på tv. Og den følelsesladede mand var så ophidset, at han ikke kunne skjule det - og næppe heller forsøgte på det. For den gjorde jo kun hans vrede mere synlig og udsagnene derfor mere overbevisende for det rette publikum. Der skal efter sigende have været et efterfølgende debatmøde i Politikens hus, hvor også den kendte arabiske tv-stjerne Amr Khaled med de meget overbevisende fagter deltog. Her var der heller ingen ægte dialog, for en sådan forudsætter, hævdes det fra pålidelig kilde, at man forstår hinandens synspunkter, og det var der skam også nogle der hævdede de gjorde, men det er blot noget de siger for at virke overbevisende, visker djævelen mig i øret. Faktum var at der alene var udveksling af monologer fra flere sider. Håndgemæng kom det aldrig til, så billederne fra mødet lever ikke op til standarden for god reportage.

Skal den vigtigste monolog fra muslimsk side bedømmes ud fra dansk målestok, så må det i sandhedens interesse siges, at den var så gennemført tåbelig, at intet menneske med respekt for profeten Muhammed (Fred være med ham!) selv i sit allersværeste anfald af usikkerhed i jugementet ville kunne tro på at muslimer med fornuften, æren og nøgternheden i behold ville kunne fremsætte så horrible krav om en undskyldning fra statsministerens side uden at initiativet logisk må udgå fra skumle kredse med skjulte agendaer i ærmet.

Deres Højhelligheder Kofi Annan, Bill Clinton, Jimmy Carter, Lech Walesa, Valdimir Putin og Benedict 16. er undtagelsesvis uden for enhver mistanke. Men Jernesalt er efter nøje granskning i nyre og hjerte ikke i tvivl om at der foreligger en regulær zionistisk konspiration med et dansk parti som alt for villigt redskab. Dansk Folkeparti er simpelthen det eneste parti i hele verden der vil kunne lukrere på de anførte muslimske fredagsbønner og se frem til gudvelbehagelige meningsmålinger. Ergo må DF have betalt i dyre domme for brandtalen, muligvis endda ud af den offentlige partistøtte - og dermed gjort sig skyldig i en handling der er direkte undergravende for såvel verdensfreden som EU's rundrejsende og velmenende udenrigspolitiske koordinators drøm om at underkaste sig islamismen.Vi skal her se fuldstændigt bort fra løse og fuldstændigt upålidelige rygter om at yngste mand i Mejerigiganten Arla har foreslået sin ledelse at droppe alle planer om en generobring af markedet i de muslimske land - med den ud fra den overordnede danske interesser respektable begrundelse at muslimer simpelthen ikke er værdige til at nyde næringsmidler der er frembragt i danske stalde hvor både svin og hunde og danskere og illegale polakker færdes. Vi vil derimod koncentrere os om at stille alle hovedansvarlige til regnskab og hovedrengøring.

Folketinget må nu foranstalte en uvildig undersøgelse af al sms-kommunikation mellem den lærde al-Suweidan og den ulærde DF-ledelse. Og det bør ske under forsæde af den vaskeægte og ubestikkelige DF-foragter, den meget lærde tidligere bestyrer for socialdemokraternes afdeling for Moralsk Vask og Strygning, hr. Nyrup Rasmussen, mellem venner kaldet Rasmus Moral.

Udenrigsministeren, hvis navn af forståelige grunde tilbageholdes af statsministeren, må offenligt undskylde initiativet og foranledige alle spor af forsømmelighed i sagen fra ministeriets spindoktorers side slettet. DIIS må prompte nedlægges for sin utidige sammenblanding af politik og religion. Disse to ting har absolut intet med hinanden at gøre, som enhver har kunnet se og høre med egne øjne og øren på den aktuelle konference. Og udenrigsministeren må personligt afsværge sin ubændige og for al dansk prestige undergravende trang til underfundig omgang med seriøse emner som det på stedet marcherende arabiske initiativ og den i historien rask rullende dialog med herligt monologiserende muslimer. Al missioneren for dansk humor er out.

Den afdankede ambassadør Herluf W. Hansen, der har set lyset fra øst og resolut krævet statsministerens øjeblikkelig afgang, må indsættes som kalif i Danmark og samtidigt belønnes med Elefantordenen.

Sharialoven må ufortøvet indføres i Danmark - med alt hvad den kræver af slør, skæg og briller.

Al humor må forbydes ved lov som værende ubetinget undergravende for enhver form for fanatisme. Og overtrædelse af loven må - uden tidsspildende rettergang - straffes med offentlig hængning på Gråbrødre Torv, der i sagens anledning omdøbes til Islamisk Retfærdigheds Torv.

Statsministeren må afbryde sin franske visit og al flirt og samarbejde med Dansk Folkepartis alt for succesfulde leder, sætte sig ved sit skrivebord og se brødebetyngt ud. Så vil der ikke længere være noget at komme efter! (Fred være med ham!).

Og endelig må Dronningen (Gudfader bevare hende) råbe et nifoldigt 'Vagt i gevær' ud over Amalienborg Slotsplads og sporenstregs sende kronprins Frederik på total underkastelsesmission til Mekka - ligesom hans morfar blev sendt til Berlin for at undskylde oldefaderens krænkelse af nazismens overhovede. Eventuelt kan Dronningen lade Prinsen konvertere til islam, hvis det på nogen måde kan tilfredsstille den utilfredsstillelige fjende.

Thi Danmark stander i våde - og intet offer må spares for at undergrave demokratiet og frihedsrettighederne. Danmark må én gang for alle ned med nakken!

Deres ærbødige

Jens VrængmoseDet er redaktionens tunge pligt - efter offentliggørelsen af ovenstående - at meddele, at vores ellers pligtopfyldende og opofrende medarbejder Jens Vrængmose er sendt på frivillig ferie på ubestemt tid - på grund af det voldsomme psykiske pres han har været udsat for og som er gået mærkbart ud over hans dømmekraft og nattesøvn. Det er naturligvis sket i fuld gensidig forståelse mellem parterne. Og vi kan forsikre at der ikke er tale om fyring. Ej heller om lønreduktion, da vi naturligivs aldrig har betalt som meget som en krone for det pladder fyren disker op med. Men nu er målet fuldt! Og vi må statuere et eksempel, som selv muslimer kan forstå!

Jan Jernewicz

redaktørHenvisninger:

Tidligere artikler om Muhammed-sagen (oversigt over alle artiklerne fra og med 20.10.05.)  Klik
Tidligere artikler af Jens Vrængmose:   KlikTil toppen   Til forsiden   PrintVersion   Tip en ven  


utils postfix clean
utils postfix normal