utils prefix normal JERNESALT - moedremoeder

ARTIKEL FRA JERNESALT - 8.2.10.


Er mødremøder acceptable i et land med ligeberettigelse?

Holbergskolen i Københavns Kommunes nordvestkvarter har valgt en uortodoks fremgangsmåde for at få kontakt med mødre til skolens muslimske børn, nemlig at lave et 'caféarrangement' om mobning alene for mødrene og derfor kaldet 'mødrekaffe' - og det har rent faktisk haft den meget positive virkning at der til disse møder er kommet muslimske kvinder der ikke ville være kommet, hvis møderne havde været normale forældremøder med deltagelse af begge køn.

Det vil sige at det er lykkedes skolens ledelse på denne måde at forebygge at en bestemt del af de muslimske mødre bliver forhindret i at deltage i vigtige møder på skolen allerede af den grund af deres mænd forbyder dem at gå til møder hvor der er voksne mænd til stede som ikke hører til deres familie. Det kan der som bekendt komme skrækkelige ting ud af.

Men dette vil jo igen sige at skolen opnår kontakt med de mest undertrykte mødre ved at gå på kompromis med et væsentligt hovedsynspunkt i det danske demokrati, nemlig at mænd ikke skal bestemme hvilke møder i offentligt regi deres ægtefæller skal kunne gå til.

Altså en kontroversiel strategi der ved første øjekast kunne se ud til at skolen bøjer sig for et primitivt, middelalderligt muslimsk princip om at kvinderne helt og holdent er undergivet deres mænds vilkårlige ret til at bestemme over deres færden.Der har da også straks lydt kritik af skolen fra meget forskelligt hold. Politisk fra folketingsmedlemmerne Pia Kjærsgaard (DF), Naser Khader (K), Henrik Dam Kristensen (S) og Villy Søvndal (SF). Alment fra kommentatorer der har kaldt sådanne møder for "kønsdiskrimination mod mænd" eller talt om "fatal skade mod integrationen".

Den radikale integrationskonsulent og medlem af Borgerrepræsentationen Manu Saureen går derimod ind for sådanne 'kaffemøder'. Den socialdemokratiske børne- og ungdomsborgmester Anna Vang bakker helhjertet op om initiativet. Det samme gør formanden for Danmarks Lærerforening Anders Bondo Christensen der på TV2 gav Naser Khader tørt på ved at kalde hans synspunkter for 'populistisk fis', og som i Deadline fredag aften - sjældent veloplagt - gik til frontalt angreb på Søvndal for slet ikke at have sat sig ind i sagen ved som Bondo selv at have aflagt skolen et besøg.Holbergskolens egen ledelse har taget det specielle initiativ efter en udvidelse af skoledistriktet der har medført en markant stigning i antallet af elever med anden etnisk baggrund end dansk - og det er sket på direkte anbefaling af skolens egen integrationskonsulent.

Skolens invitation til mødrene begynder med et: "Kære mor med børn på Holbergskolen, kom til mødrekaffe hvor du kan deltage i en debat om mobning".

Skolens souschef Karina Fried understreger over for folkeskolen.dk. at initiativet skal ses som en forebyggende foranstaltning: "Vi ved fra andre skoler, at der er grupper af forældre, der ikke deltager på lige vilkår. Ikke fordi de ikke synes, det er nødvendigt, men fordi det ikke er en tradition, de er en del af. Det er et tiltag vi tager for at sikre det gode forældresamarbejde, og ikke et tiltag vi tager på baggrund af problemer vi har haft".

Målet er, at kvindernes deltagelse i debatarrangementet skal bane vejen for, at kvinderne fremover også deltager i forældremøderne: "Pointen er at få en gruppe i tale, som vi ved fra andre steder ellers ikke dukker op. Dem vil vi gerne have vist, hvad vi kan på skolen ved et arrangement som dette, så de også dukker op til forældremøder".

Karina Fried understreger, at man i øjeblikket ser på mulighederne for også at invitere fædrene til skolens elever til et lignende arrangement, men at ressourcerne i øjeblikket ikke strækker til det.Flere spørgsmål melder sig helt naturligt:

Må mødremøder generelt betragtes som en uting i et demokrati med ligeberettigelse? - nej, for formålet er ikke at lægge hindringer i vejen for ligeberettigelse mellem kønnene, men tværtimod at styrke kvindernes muligheder for at deltage i møder i offentligt regi så de på længere sigt kan få større ligeberettigelse.

Fremmer eller hæmmer mødremøder om mobning på længere sigt de muslimske mødres integration i det danske demokrati? - Det fremmer integrationen i og med at det fremmer mødrenes deltagelse i det offentlige liv og deres muligheder for at bygge sociale netværk op uden for de gængse, fastlåste rammer.

Er kønsopdeling af møder i virkeligheden en accept af et primitivt, middelalderligt kønssyn og derfor uacceptabelt i et moderne demokrati? - Nej, ikke nødvendigvis, for dels er mange møder og arrangementer i forvejen kønsopdelte, fordi det ofte vil blive betragtet som et gode for begge køn at der er mulighed for kønsopdeling. Tænk eksempelvis på møder for feminister eller for kriseramte kvinder. Dels accepterer man ikke det primitive kønssyn gennem en kønsopdeling af denne slags, men man tilpasser tilbud om deltagelse i møder på skolerne til den faktiske situation - uden at give afkald på ønsket om at ændre situationen.

Bør principiel modvilje mod kønsopdeling da ikke nødvendigvis udelukke kompromis og pragmatisme? - Nej, for den principielle uvilje består uændret. Kompromisset i den givne situation tjener kun til at drage de undertrykte kvinder med ind i de konstruktive mødearrangementerne for forældrene. Dette er pragmatisk og kan på længere sigt kun tjene det formål at få brudt den uønskede muslimske tradition. Pragmatismen sætter altid det praktisk opnåelige resultat over en dogmatisk fastholdelse af et princip.

Har visse politikere været for hurtige i deres afstandtagen fra Holbergskolens initiativ? - Ja, for de har dogmatisk fastholdt et i sig selv progressivt princip om ligeberettigelse mellem kønnene uden at skele til de praktiske muligheder for at rokke den alt for snævre og reaktionære muslimske tradition. Ønsker politikerne størst mulig integration, kommer de ikke uden om at acceptere pragmatiske løsninger hos de instanser der har problemerne inde på livet. Og de bør undgå at tage afstand fra lokale problemløsninger de ikke ved selvsyn har stiftet bekendtskab med.Var specielt Villy Søvndal for hurtigt ude med sin afstandtagen? - Ja, for han burde som partiformand for et nyt, mere pragmatisk indstillet SF netop have prøvet at veje den pragmatiske løsning på Holbergskolen op mod partiets principielle linje om ligeberettigelse - og lyttet så meget til skolens egen ledelse og lærerforeningens formand at han burde kunnet have fået øje for det forsvarlige i skolens løsning. Søvndal er for første gang kommet i alvorlig konflikt med sit eget bagland. Så han er nødt til ikke blot at finde en ny grimasse der kan passe, men at gennemtænke sin principfasthed.

Da modstanderne af mødremøderne er blevet beskyldt for populisme, må det naturligvis til sidst også spørges, hvor går grænsen mellem populisme og sund fornuft i sådan en sag? - Svaret er indlysende: Den går der hvor det afgøres om en løsning fremmer eller hæmmer de praktiske muligheder for at øge muslimske kvinders muligheder for at deltage i møder i offentligt regi. Fremmer løsningen mulighederne, har den sunde fornuft vundet. Hæmmer den derimod mulighederne, er man faldet i den grøft at tro at man skal fastholde rigtige principper eller idealer fuldstændigt dogmatisk, blot for at tækkes det flertal af befolkningen der af både gode grunde og forståelige fornemmelser er inderligt imod kompromisser på dette felt. - Jf iøvrigt den tidligere artikle om Muslimer og kvindefrigørelse.

Jan JernewiczHenvisninger:

Links til:

Holbergskolen
Folkeskolen
Relevante artikler på Jernesalt:

Kulturkampen aflyst eller afsporet?  (24.1.10.)
Muslimsk-patriarkalsk lagenkontrol
eller kvindeemancipatorisk imamkontrol?
  (29.10.09.)
Burkaforbud - et led i kvindefrigørelsen
eller et led i diskrimination af muslimer?
  (18.08.09.)
Mødet med primitiviteten - i form af æresdrab  (28.06.06.)
Islamofobi - angst for islam, islamisme eller terrorisme?  (14.5.06.)
Arabisk æresfølelse er utidssvarende   (7.11.05.)
Muslimer og kvindefrigørelse  (24.10.05.)
Går integration kun den ene vej?  (22.10.05.)Artikler om Danmark
Artikler om Samfund
Artikler om Eksistens
Artikler om Religion
Artikler om SekulariseringAt læse Jernesalt
Introduktion til Jernesalts filosofi
Komplementaritetssynspunktet
Helhedsrealismen
De psykiske grundprocesser
Konsistens-etikkenTil toppen   Til forsiden   PrintVersion   Tip en ven  


utils postfix clean
utils postfix normal