utils prefix normal JERNESALT - lukkelov

ARTIKEL FRA JERNESALT - 18.2.04.


Lukkeloven passé?

af Jens Vrængmose

Midt i vinterferien benyttede beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen vicestatsminister- og erhvervsminister Bendt Bendtsens fravær til at lancere en total afskaffelse af lukkeloven i løbet af to år. Ideen kom fra det børnefamilieudvalg han er formand for og var altså ikke regeringens. Og den blev omgående skudt i sænk af ordføreren for Det konservative Folkeparti og søndag den 15. februar også af den hjemvendte partiformand, vicestatsministeren himself. Begge erklærede, at de gerne ville være med til visse liberaliseringer af loven, men ikke til en fuldstændig afskaffelse. En sådan ville nemlig gå ud over de svageste erhvervsdrivende, de mindre købmænd, der ikke har personale nok til at holde åbent lige så mange timer som de store superkæder.

Den gode beskæftigelsesminister har således endnu engang demonstreret en påfaldende mangel på evne til at stikke fingeren i jorden og fornemme, hvad der er politiske muligheder for at komme igennem med. Det kan godt være, at børnefamilieudvalget synes det er en fremragende idé at afskaffe lukkeloven definitivt, eftersom det vil give butikker, institutioner, offentlige kontorer og praktiserende læger og andet godtfolk muligheder for at holde åbent, når børnefamilierne har mest brug for det - hvilket generelt vil sige til kl. 19 eller 20 om aftenen og mange timer lørdage og søndage.

Men det er lige så indlysende, at problemstillingen er en helt anden for de erhvervsdrivende og de offentligt ansatte. Det behøver man ikke at undersøge nærmere, det er noget der siger sig selv, og følgelig er det en regerings opgave at sørge for at høre og tage hensyn til begge parter, ikke mindst når regeringen er borgerlig.

Statsministeren valgte da også på sit pressemøde tirsdag den 17. at gøre udtrykkeligt opmærksom på, at forslaget ikke er regeringens, og han henstillede ovenikøbet til sine ministre at sørge for at de nøjes med kun at fremsætte regeringens forslag. Indirekte altså en næse til beskæftigelsesministeren, hvis resort slet ikke omfatter lukkeloven, for den hører under erhvervsministeren!

Det sjove er, at medierne straks ved beskæftigelsesministerens overraskende udspil stillede spørgsmålet, hvorfor i alverden det netop kom mens erhvervsministeren var på vinterferie. TV2's Kaare R. Schou kunne med et svedent grin blot sige, at det var en hævn fra beskæftigelsesministerens side mod de konservative. Men han glemte at sige, hvori hævnen ligger, og hvor meget den egentlig er værd, når det på forhånd var givet, at de konservative ville stikke en kæp i hjulet.

Venstre kunne måske godt tænkes at være så liberale, at de ville afskaffe lukkeloven uden overdrevent hensyn til de erhvervsdrivende, men det samme kan trods alt ikke siges om de konservative, for hvem erhvervslivet tæller tungt.

Summa summarum - som vi siger herude på landet - så har beskæftigelsesministeren dummet sig igen - og efterladt indtrykket af en velmenende mand der savner elementær politisk tæft og derfor kun sjældent har held til at komme igennem med sine ideer.

Det var ellers efter sigende Claus Hjort Frederiksen der som partisekretær, men naturligvis i tæt samarbejde med Anders Fogh Rasmussen, udarbejdede den midtsøgende valgstrategi som Venstre vandt valget på. Og han har faktisk haft sin daglige gang på Christiansborg i mange år. Så det er egentlig mærkeligt, at hans politiske fornemmelse nu svigter så tit som den gør.

Let er det selvfølgelig heller ikke at være beskæftigelsesminister under ugunstige konjunkturer der gør det umuligt at gøre noget alvorligt ved arbejdsløsheden, også i Nordjylland når en større fabrik afskediger 700 mand. Det må faktisk være dybt frustrerende, men til gengæld burde det også gøre ministeren ekstra påpasselig med ikke at komme med balloner der omgående bliver skudt ned af regeringens egne ordførere og ministre. Dette så meget mere som han fra starten har fået tildelt opgaven som intern koordinator i regeringen.

Hvad der sættes til på gyngerne, kan i bedste fald hentes hjem på karrusellerne, som vores lokale teltholdere plejer at sige, men det sker aldrig på ballonerne, kan vi tilføje for egen regning.

Lukkeloven er naturligvis under stadigt pres på grund af den mystiske naturkraft der hedder udviklingen i detailhandelen og samfundet som helhed, og som alle har næsegrus beundring for. Den vil højst sandsynligt falde bort på et eller andet tidspunkt i en ikke alt for fjern fremtid. Den tid, den sorg, som min kat siger, når den har forspist sig og må regne med mavepine eller det der er værre. Men endnu er den sidste private købmand ikke afgået ved butiksdøden, og så længe der er private købmand og andre små butiksdrivende tilbage i landet, har de behov for en lukkelov som beskyttelse. De er vitterligt de svage i det store spil, de købmænd - og de har fortsat krav på en vis hensyntagen, så der kan blive til gravøllet.

Det mener også købmanden her i sognet. Han er over 80, men har flere gange slået unge røvere på flugt med sin stok, når de kommer efter hans sølle kassebeholdning på max 1000 kr. Hans omsætning er ikke stor, men han er et besøg værd, fordi han ved noget om snustobak som den unge brugsuddeler ikke ved det fjerneste om. Og det er en værdi der bør påskønnes i disse tider, hvor værdierne er til debat fordi de er under angreb.

Liberalismen er en god ting for så vidt den har til hensigt at give de enkelte individer størst mulig frihed, men den må modsvares af den sociale ansvarsfølelse der siger, at der også skal være plads til de små og svage. Der er komplementaritet mellem hensynet til fællesskabet og hensynet til individet.

Deres ærbødige

Jens VrængmoseAndre udslip fra Jens Vrængmose:

Færdigt arbejde?
om Tøger Seidenfadens dom over finanslovsfadæsen.

Dyresex og uskyldig ungdom
om Sundhedsstyrelsens kasserede cd-rom 'Sexstarz'

Er en pressesekretær blot en pressesekretær?
om filosoffen Henrik Gade Jensens afgang fra kirkeministeriet.

Se iøvrigt rubrikken Skidt og kanelTil toppen   Til forsiden   PrintVersion  


utils postfix clean
utils postfix normal